Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Verslo vadybos fakultetas Studijos Studijų projektai
Verslo vadybos fakultetas
Turite klausimų?
susisiekite jums patogiu būdu
Telefonas (8 5) 274 4888
El. paštas management@vgtu.lt

Studijų projektai

Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Verslo vadybos fakulteto atstovai – du studentai ir dekanė Jelena Stankevičienė, buvo apdovanoti Europos savaitėje (European Week Conference Euroweek) Švedijos Mälardaleno universitete. Tarptautinė lietuvių, graikų ir švedų komanda pristatė projektą „Managing the Date Overflow in Smart Cities“, kuris pripažintas geriausiu projektu.

Europos savaitėje tarptautinės studentų ir dėstytojų komandos iš devyniolikos šalių turėjo parengti projektą „Smart Cities“ tema. VGTU atstovavo Ekonomikos inžinerijos studentai Laura Umaraitė ir Andrius Kaupys. Prie jų komandos projekto metu prisijungė po du studentus iš Rytų Makedonijos ir Trakijos technologijos instituto (Graikija), bei Mälardaleno universiteto (Švedija). Trijų šalių studentai projektą rengė nuo praėjusių metų lapkričio mėnesio.

Vertinimo komisija sudaryta iš Norvegijos, Čekijos, Belgijos ir Italijos mokslo institucijų atstovų įvertino darbo inovatyvumą, aukštą mokslinį ir metodologinį lygį, studentų išskirtinį komandinį darbą.

Tai jau ne pirmasis VGTU Verslo vadybos fakulteto studentų įvertinimas šiame konkurse – 2011 metais projektas, kurį ruošė ir lietuviai, buvo apdovanotas kaip geriausias, o pati komanda užėmė pirmąją vietą.


Europos savaitė – viena iš aukštųjų mokyklų tinklo „PRIME Networking“ veiklos krypčių. PRIME tinklas – tarptautinė nepelno siekianti asociacija, kurios tikslas skatinti tarptautinio lygmens studijas, mokslą ir praktinį parengimą.
Verslo vadybos fakulteto projektų, užsakomųjų mokslo darbų, laimėtų konkursų sąrašas nuo 2010 m. 

Projekto pavadinimas: Integruotos verslo procesų modeliavimo sistemos (IVPMS) sukūrimas transdisciplininėms vadybos ir verslo administravimo studijoms, projekto kodas NR. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-038
Finansavimas: ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (vykdant 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“)
Projekto vykdytojas: Verslo vadybos ir Transporto inžinerijos (Transporto valdymo katedra) fakultetai
Projekto pradžia: 2010 m. balandžio 1d.
Projekto pabaiga: 2012 m. rugsėjo 30 d.
Projekto vadovas: prof., habil. dr. Narimantas Kazimieras Paliulis
Projekto tikslas (bendras): atnaujinti 3 studijų programas
Numatomi rezultatai: sukurti Verslo vadybos fakultete virtualioje erdvėje veikiančią Integruotą verslo procesų modeliavimo sistemą apimančią 18 studijų dalykų ir kuri bus naudojama praktinių užsiėmimų metu

Projekto pavadinimas: Two cycle E-Commerce curricula to serve Information Society in RU, UA and IL (TEMPUS “ECOMMIS”, Nr.516813-TEMPUS-1-2011-1-LT-TEMPUS-JPSR)
Finansavimas: Europos komisija TEMPUS - IV - 4
Projekto vykdytojas: Verslo technologijų katedra (projekto koordinatoriai)
Projekto pradžia: 2011-11-15
Projekto pabaiga: 2014-10-14
Projekto vadovas: prof., habil. dr. Narimantas Kazimieras Paliulis
Projekto tikslas (bendras): tobulinant trijų šalių (Rusijos federacija, Ukraina, Izraelis) naudos gavėjų aukštojo mokslo sistemą parengti/modernizuoti ir įdiegti universitetuose dviejų lygių (bakalauras/magistras) profesionaliai orientuotą studijų programą Elektroninės komercijos informacinės technologijos
Numatomi rezultatai: parengtos ir įdiegtos naujos studijų programos ir  profesionaliai orientuoti dėstomi dalykai bei naujos profesionaliai orientuotos informacinių technologijų kompiuterinės auditorijos universitetuose-naudos gavėjose.

Projekto pavadinimas: Vilniaus Gedimino technikos universiteto vidaus valdymo sandaros tobulinimas optimizuojant universiteto struktūrą Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-012 
Projekto vykdytojas: Verslo technologijų katedra 
Projekto pradžia: 2011-09-01
Projekto pabaiga: 2011-12-31
Projekto vadovas: prof., habil.dr. Narimantas Kazimieras Paliulis


 
Projekto tikslas – skatinti mokslininkų ir tyrėjų intelektualų verslumą, formuojant praktinio verslumo kompetencijas ir įgūdžius, panaudojant mokslo sistemos potencialo bei inovacijų paramos paslaugų sinergiją.
 
Projekte:
  • bus išnaudotos projekto partnerių galimybės geriausius projekto rezultatus platinti per Europos verslo ir inovacijų tinklą;
  • bus išnaudotos projekto partnerių galimybės padėti mokslininkams ir studentams bendradarbiauti su verslo įmonėmis Lietuvoje;
  • bus mokymai, stažuotės/vizitai, individualios, grupinės ir interaktyvios sesijos ir konsultacijos;
  • bus surengta 50 lavinimo sesijų, 35 stažuotės/vizitai;
  • dalyvaus 200 mokslininkų ir tyrėjų ir 450 studentų (II ir III studijų pakopa).
Projekto renginiai ir priemonės:
  • Tematiniai renginiai: „Intelektualus verslas – su kuo valgoma druska“, „Verslo ir mokslo partnerystė“, „Inovacijų paramos paslaugos formuojant verslumo gebėjimus“, „Intelektualus verslas: sėkmės istorijos Lietuvoje“, „Intelektinė nuosavybė ir jos valdymas“, „Kaip žinias paversti pinigais“;
  • Intelektualų birža – pasiūlymų verslui generavimas ir teikimas;Technologijų perdavimo praktika – technologijų/žinių perdavimo generavimas;
  • Inovacinių projektų konkursas (turnyras);Socialinė grupė „InoLaboratorija“ socialiniame tinkle Facebook;
  • Metodinė/lavinimo priemonė „Intelektualaus verslo praktinis vadovas“.

Projektą įgyvendina VšĮ „Lietuvos inovacijų centras“, asociacija „Žinių ekonomikos forumas", Lietuvos pramonininkų konfederacija, VšĮ „Saulėtekio slėnis“, VšĮ KTU regioninis mokslo parkas, VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, VšĮ Visorių informacinių technologijų parkas, VŠĮ Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas, VšĮ „Panevėžio mokslo ir technologijų parkas“, VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas, VšĮ „Technopolis“.
 
2012 metų spalio 15 dieną Vilniaus Gedimino technikos universitete įvyko Intelektualaus verslo laboratorijos „InoLaboratorija“ organizuoti mokymai tema „Inovacijų valdymas: vertės ir verslo modelio inovacijos“. Pranešėjas, Kauno technologinio universiteto profesorius Giedrius Jucevičius, pristatė pagrindinius teorinius inovacijų plėtojimo modelius bei apžvelgė sėkmingo jų įgyvendinimo verslo praktikoje pavyzdžius. Mokymai sulaukė didelio VGTU verslo vadybos fakulteto mokslininkų, tyrėjų, doktorantų bei magistrantų dėmesio.
 
2012 metų lapkričio 14-15 dienomis Vilniaus Gedimino technikos universitete įvyko Intelektualaus verslo laboratorijos „InoLaboratorija“ organizuoti mokymai tema „Kūrybinės veiklos organizavimas“. Pranešėja Lina Sodžiutė pristatė pagrindinius teorinius kūrybinės veiklos organizavimo modelius bei apžvelgė sėkmingo jų įgyvendinimo verslo praktikoje pavyzdžius. Mokymus vainikavo interaktyvus simuliacinis žaidimas.  Renginys sulaukė didelio VGTU verslo vadybos, statybos, aplinkos inžinerijos, transporto inžinerijos, fundamentinių mokslų fakultetų bei Lietuvos Edukologijos Universiteto mokslininkų, tyrėjų, doktorantų bei magistrantų dėmesio.