Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Verslo vadybos fakultetas Studijos Studijų kokybė Seminarų ciklas „Kokybė su kava“

Seminarų ciklas „Kokybė su kava“

Seminaras „Kokybė su kava“ ­– tai gerosios patirties sklaida tarp Verslo vadybos fakulteto bendruomenės narių – universiteto ir fakulteto administracijos darbuotojų, dėstytojų, socialinių partnerių, studentų. Seminaro tikslas – pasidalinti gerąja praktika tarp fakulteto bendruomenės narių studijų kokybės klausimais.
 
Seminarų metu siekiama pagerinti pirmosios ir antrosios studijų pakopų paskaitų vedimo kokybę: dėstytojo tinkamą pasirengimą vesti paskaitas, paskaitos turinio atitikimą studijų programos tikslui ir siekiniams, paskaitos metu taikomų dėstymo metodų atitikimą studentų aktyvumui ir savarankiško mokymosi motyvacijai didinti, paskaitų metu taikomų praktinių užduočių interaktyvumą ir kita.
 
Seminaro metu siekiama dalintis gerosios praktikos pavyzdžiais ne tik fakultete, bet ir universitete ir tuo prisidėti prie gerosios praktikos sklaidos didinimo tarp bendruomenės narių: diskutuoti su geriausiais fakulteto dėstytojais ir jų taikomais inovatyviais dėstymo metodais, pasidalinti dėstytojų gerąją dėstymo patirtimi tarp universiteto ir fakulteto dėstytojų, inicijuoti inovatyvių mokymo metodų taikymo sklaidą, skatinti bendruomenės narius būti atviriems dalintis gerąja dėstymo patirtimi.
 
 

VERSLO VADYBOS FAKULTETO
 
SEMINARAI „KOKYBĖ SU KAVA“ 2017–2018 M. M.
 
Data, vieta Pranešėjas Tema
2017 m. balandžio 10 d. 15 val. SRK-I 704 aud. Įmonių ekonomikos ir vadybos katedros doc. dr. A. Šimelytė
Atvejo analizės, kaip mokymo metodo integravimas paskaitose
Verslo technologijų katedros doc. dr. Aurelija Burinskienė E - mokymas
2017 m. gegužės 8 d. 15 val. SRK-I 704 aud. Prof. Leon Pretorius iš PAR Pretoria universiteto Studijos Pretoria ir Montevideo universitetuose
Prof. Claudio Ruibal  iš Urugvajaus Montevideo universiteto
2017 m. spalio 16 d. 15 val., SRK-I 704 aud. Verslo vadybos fakulteto dėstytojai Metodai ir priemonės skatinančios studentų paskaitų lankomumą
2018 m. sausio 15 d. 14 val.  SRK-I 704 aud. Edukacinių kompetencijų grupės doc. dr. Vida Navickienė Vertinimo lygmenimis kriterijai
2018 m. vasario 26 d. 15 val., SRK-I 704 aud. Edukologinių kompetencijų ekspertė Laura Gudelytė Edukologinių kompetencijų ekspertų veikla - fakultete ir universitete
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė