Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Verslo vadybos fakultetas Studijos Studijų kokybė Seminarų ciklas "Kokybė su kava"

Seminarų ciklas „Kokybė su kava“

Seminaras „Kokybė su kava“ ­– tai gerosios patirties sklaida tarp Verslo vadybos fakulteto bendruomenės narių – universiteto ir fakulteto administracijos darbuotojų, dėstytojų, socialinių partnerių, studentų. Seminaro tikslas – pasidalinti gerąja praktika tarp fakulteto bendruomenės narių studijų kokybės klausimais.
 
Seminarų metu siekiama pagerinti pirmosios ir antrosios studijų pakopų paskaitų vedimo kokybę: dėstytojo tinkamą pasirengimą vesti paskaitas, paskaitos turinio atitikimą studijų programos tikslui ir siekiniams, paskaitos metu taikomų dėstymo metodų atitikimą studentų aktyvumui ir savarankiško mokymosi motyvacijai didinti, paskaitų metu taikomų praktinių užduočių interaktyvumą ir kita.
 
Seminaro metu siekiama dalintis gerosios praktikos pavyzdžiais ne tik fakultete, bet ir universitete ir tuo prisidėti prie gerosios praktikos sklaidos didinimo tarp bendruomenės narių: diskutuoti su geriausiais fakulteto dėstytojais ir jų taikomais inovatyviais dėstymo metodais, pasidalinti dėstytojų gerąją dėstymo patirtimi tarp universiteto ir fakulteto dėstytojų, inicijuoti inovatyvių mokymo metodų taikymo sklaidą, skatinti bendruomenės narius būti atviriems dalintis gerąja dėstymo patirtimi.
 
 

VERSLO VADYBOS FAKULTETO
 
SEMINARŲ „KOKYBĖ SU KAVA“ GRAFIKAS 2016–2017 M. M. (RUDENS SEMESTRAS)
 
Data, vieta Pranešėjas Tema
2016 m. spalio 24 d., 15 val. 704 aud. Lietuvos edukologijos universiteto lektorė dr. Vida Navickienė Studijų ir vertinimo metodai, skatinantys studentų įsitraukimą į studijų procesą
2016 m. lapkričio 21 d. 15 val. 704 aud. Edukacinių kompetencijų grupės doc. dr. I. Valantinaitė Studentų pasiekimų vertinimo metodai
2016 m. gruodžio 19 d. 15:00 val. 704 aud. Day Q atstovai Qlik verslo analitikos platformos Qlik Sense pristatymas
2017 m. sausio 9 d. 15 val. SRK-I 704 aud. Mokslo ir inovacijų prorektorius prof. habil. dr. A. Čenys Kintamoji darbo užmokesčio dalis: iššūkiai ir galimybės
2017 m. sausio 16 d. 10 val. SRK-I 713 aud.
Nuotolinių studijų centro vyr. specialistė dr. I. Vinogradova Kurso metodinės medžiagos ir bendravimo priemonių kūrimas virtualioje Moodle aplinkoje
2017 m. sausio 30 d. 10 val. SRK-I 713 aud. Nuotolinių studijų centro vyr. specialistė dr. I. Vinogradova Kurso testavimo, apklausos, pasirinkimo ir vertinimo sistemos kūrimas