Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Aktuali informacija

Studijų programos apžvalga
Studijų programa (akreditacijos kodas AIKOS sistemoje 612N10003) skirta rengti  universitetinį vadybos ir verslo administravimo bakalauro lygio išsilavinimą turinčius plataus profilio specialistus, gebančius atlikti įvairias vadybos funkcijas kuriant ir plėtojant verslą šiuolaikiniam ūkiui būdingose srityse, administruoti įmones ir jų padalinius, pasirengusius savarankiškai priimti sprendimus
Specializacijos
Studijų programoje numatytos 3 specializacijos - Finansų valdymas, Marketingo vadyba, Verslo projektų valdymas
Įgyjamas kvalifikacinis laipsnis
Verslo bakalauras
Studijų kryptis
Verslas
Studijų rūšis, pakopa ir studijų programos tipas
Universitetinės pirmosios pakopos (bakalauro) studijos (išlyginamosios)
Studijų programos trukmė
Dviejų metų studijos, 120 kreditų
Studijų forma
Ištęstinės nuotolinės studijos
Studijų programos moduliai
 
Būsimieji vadybos ir verslo administravimo bakalaurai studijuoja sekančius studijų pagrindų dalykus: gamybos technologiją ir organizavimą, įmonių ekonomiką, įmonių organizavimą ir valdymą, personalo vadybą, strateginį valdymą,verslo riziką, verslo projektus, logistiką bei specialybės dalykus pagal pasirinktą specializaciją: inžinerijos pagrindus, užsienio kalbą, dalykinę komunikaciją, finansinių sprendimų pagrindus, kiekybinius sprendimų metodus, kainodarą, verslo finansus, informacines valdymo sistemas, finansinės rinkas ir institucijas, tarptautinę ekonomiką, verslo etiką
Absolventų karjeros galimybės
 
Įgiję vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti administratoriumi įvairiose verslo organizavimo ir valdymo grandyse, kur vykdytų šiuolaikinio verslo ekonomines ir vadybines funkcijas įvairiuose verslo plėtros etapuose
Studijų baigimo dokumentai

Informacija studentams

Baigiamasis darbas

Rengiant baigiamąjį darbą, reikia vadovautis metodiniais nurodymais "V. Sūdžius, V. Plakys. Verslo vadybos studijų programos baigiamojo bakalauro darbo rengimas ir įforminimas. Vilnius: Technika, 2009".
 
Baigiamojo darbo formos
 
Informacija dėl baigiamojo darbo pridavimo katedrai
Finansų inžinerijos katedroje darbą rengiantys studentai (FVino-12 gr. ir VPVino-12 gr.)
Galutinė darbo pridavimo katedrai data - gegužės 30 d.
Skelbimas apie BD rengimą: http://www.fik.vv.vgtu.lt/skelbimai/bakalauru-baigiamuju-darbu-rengimo-ir-aprobavimo-grafikas-2014-m_1_1
Gynimai numatyti birželio 13-14 d. Gynimų tvarkaraštį rasite čia: http://www.fik.vv.vgtu.lt/skelbimai/
 
Verslo technologijų katedroje darbą rengiantys studentai (VPVino-12 gr.)
Iškilus klausimams, galite kreiptis į savo BD vadovą arba į katedros reikalų tvarkytoją tel. (8 5) 274 4882
 
Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedroje darbą rengiantys studentai (MVino-12 gr.)
Skelbimas apie BD pridavimą: http://www.tevk.vv.vgtu.lt/skelbimai/bakalauru-absolventu-demesiui_1
Smulkesnė informacija telefonu (8-5) 274-48-79 arba el.paštu: vvftevk@vgtu.lt 
Gynimų tvarkaraštį rasite čia: http://www.tevk.vv.vgtu.lt/skelbimai/2014-m-baigiamuju-darbu-gynimo-tvarkarastis_1

Skelbimai

Sveikiname įstojus į Verslo vadybos fakultetą!
Įvadinė paskaitų savaitė vyks nuo rugsėjo 9 dienos.
Paskaitų tvarkaraščiai yra tikslinami ir bus paskelbti adresu: https://medeine.vgtu.lt/paskaitos/paskaitos.jsp Pirmą paskaitų dieną vyks susitikimas su fakulteto administracija. Informaciją dėl laiko patikslinsime, sekite skelbimus.
 

 
Dėl naudojimosi VGTU bibliotekos paslaugomis
Naudotis VGTU bibliotekos paslaugomis galite, turėdami skaitytojo bilietą. Jį, pateikus asmens dokumentą ir vieną fotonuotrauką, padarys pačioje bibliotekoje (Saulėtekio al. 11).


Dėl naudojimosi VGTU elektroniniais ištekliais
VGTU SSL VPN paslauga suteikia prieigą prie elektroninių išteklių Vilniaus Gedimino technikos universitete. Universiteto bendruomenei suteikiama galimybė asmeniniuose namų kompiuteriuose prisijungti prie: VGTU bibliotekos prenumeruojamų duomenų bazių, VGTU leidyklos elektroninių knygųVGTU talpyklos.
Norėdami naudotis šia tinklo paslauga, turite ją aktyvuoti e-paslaugos.vgtu.lt sistemoje.
VGTU el. paslaugų aktyvavimo instrukcija.
SSL VPN programos (AnyConnect) diegimo instrukcijas kiekvienai operacinei sistemai rasite čia. 


Dėl įvertinimų
Savo studijų įmokas, įsakymus, sesijų įvertinimus galite pasižiūrėti VGTU informacinėje sistemoje.
 

 
Pavasario semestro studijų dalykų perlaikymai
FVino-12, VPVino-12, MVino-12 grupėms:
I perlaikymas:
Tarptautiniai finansai (dėst. I.Graužinytė)
2014-05-23 18:10 val. 604 kab.
2014-05-24 9:00 val. 604 kab.
Marketingo vadyba (dėst. R.Smaliukienė)
2014-05-19 8:30 val. 609 kab.
Verslo projektų valdymas (dėst. R.Tamošiūnienė)
2014-05-19 16:00 val. 604 kab.
2014-05-23 10:00 val. 604 kab.
Inovacijų vadyba (dėst. A.Jakubavičius)
2014-05-19 8:30 val. 716 aud.
Finansų valdymas (dėst. J.Stankevičienė)
2014-05-23 8:30 val. 618 kab.
 
II perlaikymas (komisijoje): nuo 2014-05-26 iki 2014-06-01 (mokamas, būtina turėti dekanės leidimą)
 

 
Dėl mokėjimo už pavasario semestrą
Už 2014 m. pavasario semestrą reikia sumokėti iki 2014 m. kovo 3 d. Kvitai sistemoje atsiras nuo vasario 15 d.
 

DUK

Čia galite užduoti savo klausimą.
Kokios yra stojimo į išlyginamąsias studijas datos? Kur galima plačiau sužinoti apie stojimą?
Informaciją apie dokumentų pridavimo, konkursinių balų skelbimo, kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimo datas galite rasti adresu. VGTU Priėmimo komisijos kontaktus galite rasti čia.
Kur galima kreiptis, jei kyla klausimų dėl studijų, stojimo ar jau studijuojant?
Kreiptis reikėtų šiame skyrelyje nurodytais kontaktais.
Kur galima rasti studijuojamų modulių aprašus?
Įstojusieji 2012 metais studijuoja pagal šią programą.
Įstojusieji 2011 metais studijuoja pagal šią programą.
Kokia yra studijų kaina?
1297,50 Lt už vieną semestrą (stojantiems 2012 metais).
Studijuojant pasikeitė mano pavardė. Ką turėčiau daryti, norėdama ją pasikeisti ir universiteto duomenų bazėje?
Pildote prašymo formą ir priduodate/nusiųnčiate el. paštu/faksu į dekanatą (grazina.jurgiliene@vgtu.lt; fax. +370 5 2744892). Pavardė bus pakeista.
Ar galima už studijas mokėti dalimis, o ne visą įmoką už semestrą iš karto?
Galite užpildyti prašymo formą ir priduoti/nusiųsti el. paštu/faksu ją į dekanatą (grazina.jurgiliene@vgtu.lt; fax. +370 5 2744892). Jei Jūsų prašymas bus patenkintas, galėsite už mokslą mokėti dalimis.
Ar galiu paimti akademines atostogas?
Akademinės atostogos suteikiamos tik dėl ligos, pateikus medicininę pažymą ir užpildžius atitinkamą prašymą. Visais kitais atvejais galima laikinai pertraukti studijas. 
Susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, esu priversta laikinai pertraukti studijas. Kiek kartų galiu tai daryti? Ir ką reikia daryti, norint laikinai pertraukti studijas?
Studijas galima pertraukti ne daugiau nei du metus iš eilės. Paskui arba grįžtate tęsti mokslų, arba būsite braukiama iš sąrašų. Norint pertraukti studijas, reikia užpildyti atitinkamą prašymo formą ir priduoti/nusiųsti el. paštu/faksu į dekanatą (grazina.jurgiliene@vgtu.lt; fax. +370 5 2744892).

Pasibaigus sesijai, turiu skolų. Ką reikėtų daryti, norint jas likviduoti. Kada galima tai padaryti?
Pirmasis perlaikymas – nemokamas. Antrasis perlaikymas mokamas, kainuoja 100 lt. Trečiasis taip pat mokamas, komisijoje. Jei perlaikymas mokamas, reikėtų užpildyti nustatytos formos prašymą (antram perlaikymui) arba prašymą (trečiam perlaikymui) ir priduoti/nusiųsti el. paštu/faksu į dekanatą. VGTU informacinėje sistemoje Jums bus suformuotas mokėjimo kvitas. Susimokėti galite grynaisiais banke arba per el. bankininkystės sistemą ir mokėjimo patvirtinimo kopiją faksu ar nuskenuotą el. paštu nusiųsti į dekanatą (grazina.jurgiliene@vgtu.lt; fax. +370 5 2744892). Dekanatas, gavęs mokėjimo patvirtinimo kopiją, išrašys skolos lapelį.
Perlaikymų datos skelbiamos semestro pabaigoje. Jas galite rasti „Skelbimų“ skyrelyje.
 
Iki kada reikia sumokėti semestro įmoką už studijas?
Įmokos mokėjimo terminą už prasidėjusį semestrą rasite suformuotame mokėjimo kvite prisijungę prie VGTU informacinės sistemos.
 
Kaip galiu nemokamai naudotis VGTU elektroniniais ištekliais studijuodamas nuotoliniu būdu?
VGTU SSL VPN paslauga suteikia prieigą prie elektroninių išteklių Vilniaus Gedimino technikos universitete. Universiteto bendruomenei suteikiama galimybė asmeniniuose namų kompiuteriuose prisijungti prie: VGTU bibliotekos prenumeruojamų duomenų bazių, VGTU leidyklos elektroninių knygųVGTU talpyklos.
Norėdami naudotis šia tinklo paslauga, turite ją aktyvuoti e-paslaugos.vgtu.lt sistemoje.
Kur galima rasti studijų konspektus?
Visa studijų medžiaga talpinama el. mokymosi aplinkoje Moodle. Norint pradėti naudotis Moodle sistema, reikia užsiregistruoti VGTU elektroninių paslaugų internetinėje svetainėje, įvedus vartotojo vardą ir slaptažodį. Su tais pačiais duomenimis galėsite prisijungti ir prie Moodle sistemos. Semestro pradžioje Jums bus priskirta visų tą semestrą vykstančių paskaitų medžiaga. Jeigu medžiagos nesimato, vadinasi, dėstytojas dar neaktyvavo/neatnaujino jos. Semestro metu medžiaga gali būti papildoma naujais failais, naudingomis nuorodomis, įkeliamos užduotys ir pan., todėl rekomenduojama prieš egzaminą dar kartą pasitikrinti dalyko medžiagos sandarą Moodle sistemoje.
Kur yra skelbiamas egzaminų tvarkaraštis?
Egzaminų tvarkaraštį galite rasti čia. Įveskite savo grupę ir semestrą. Rudens semestro numeris pirmam kursui yra 1, penktam kursui - 9.

Kontaktai

Adresas:
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Verslo vadybos fakultetas
Saulėtekio al. 11, Centriniai rūmai
LT-10223 Vilnius

I pakopos studijų prodekanė
doc. dr. Algita Miečinskienė
Tel.: (8 5) 274 48 86, 613 kab.
El. paštas: algita.miecinskiene@vgtu.lt
I pakopos studijų vadybininkė
Gražina Jurgilienė
Konsultacijos studijų sutarčių, pažymų, įmokų už studijas, studijų pertraukimo ir kitais klausimais.
Tel.: (8 5) 274 48 90, 614 kab.
El. paštas: grazina.jurgiliene@vgtu.lt
I pakopos studijų vadybininkė
Marina Vitkauskaitė
Konsultacijos studijų sutarčių, pažymų, įmokų už studijas, studijų pertraukimo ir kitais klausimais.
Tel.: (8 5) 274 48 89, 614 kab.
El. paštas: marina.vitkauskaite@vgtu.lt
Ištęstinių nuotolinių (išlyginamųjų) bakalauro studijų koordinatorė
dr. Viktorija Stasytytė
Konsultacijos tvarkaraščio, paskaitų laiko, dėstytojų kontaktų, baigiamojo darbo rengimo klausimais.
Tel.: (8 5) 274 48 62, 605 kab.
El. paštas: viktorija.stasytyte@vgtu.lt
islyginamosios.studijos@vgtu.lt
 
Dėstytojų kontaktinius duomenis galite rasti katedrų tinklapiuose: 
Finansų inžinerijos katedra: http://www.fik.vv.vgtu.lt/darbuotojai/
Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra: http://www.tevk.vv.vgtu.lt/darbuotojai/
Verslo technologijų katedra: http://www.vtk.vv.vgtu.lt/darbuotojai/
Studijų programa Verslo vadyba, valstybinis kodas 621N10008
Studijų programos apžvalga
Studijų programa (akreditacijos kodas AIKOS sistemoje 621N10008). Magistras turi ekonomikos ir vadybos mokslo žinias gebėti formuoti, vertinti ir priimti sprendimus, grįstus moksline argumentacija neapibrėžties sąlygomis, pasirengęs nuolat tobulinti veiklos neapibrėžties pažinimo ir sprendimo priėmimo mokslinių tyrimų atlikimo ir taikymo gebėjimus, įsisavinęs mokslines kiekybinio ir kokybinio pažinimo harmonijos ir sąveikos efektyvumo nuostatas bei jų priklausomybę nuo sąlygų įvairovės ir suvokiantis, kad objektyviems veiksniams pažinti ir efektyviems sprendimams priimti įvairiose verslo valdymo srityse reikalingos inovatyvios mokslinės žinios ir nuolatinis tobulėjimas.
Studijų programos skiriamieji bruožai
Tai studijų programa teikianti organizacijų teorijų, ekonomikos, verslo valdymo žinias ir kompleksiškai integruoja jų panaudojimą mokslinių tyrimų vykdymo, efektyvaus verslo kūrimo ir valdymo gebėjimų ugdymui. Studijų programa sudaro prielaidas kiekybiškai ir pagrįstai išmatuoti nagrinėjamus verslo procesus, projektuoti verslo vertės kūrimą ir visuomenės gerovės didinimą. Verslo vadybos klausimai sprendžiami kuriant valstybės ekonominę strategiją, projektuojant ir valdant verslo įmones, didinant viešųjų įstaigų, tarptautinių organizacijų konkurencingumą.
Specializacijos
Studijų programoje numatytos šešios specializacijos: Informacinės veiklos vadyba; marketingas; organizacijų vadyba; socialinio verslo vadyba; tarptautinis verslas; verslo finansų valdymas.
Verslo finansų valdymo specializacija: magistras turi šiuolaikines vertės kūrimo teorijų ir vertės inžinerijos žinias, geba integruoti verslo vertės ir rizikos valdymą, moksliškai grįsti verslo ir viešosios veiklos rezultatus vertės ir naudingumo matais, valdyti vertės kūrimo grandinę, kompleksiškai vertinti verslo vertės valdymo strategijas bei spręsti verslo subjektų plėtros ir projektinio valdymo problemas, valdyti investavimo projektų riziką neapibrėžties sąlygomis.
Magistras gali dirbti finansų ir investicijų valdymo analitiku ir konsultantu, vadovauti finansų, investicijų bei rizikos valdymo padaliniams verslo įmonėse ir viešojo valdymo institucijose, taip pat gali tęsti studijas doktorantūroje.
Marketingo specializacija: magistras turi šiuolaikines teorines bei metodologines marketingo ir vadybos žinias, kurios taikomos tarptautinės rinkos sąlygomis, geba vykdyti kompleksinę marketingo procesų analizę ir naudoti integruotus marketingo metodus diegiant juos į vertės kūrimo grandinę, vertinti naujausių marketingo sistemų efektyvumą globalioje rinkoje, veiksmingai organizuoti marketingo procesus, moksliškai grįsti marketingo strategijas, vykdyti marketingo tyrimus, naudoti informacines ir komunikacines technologijas santykių marketingo kūrimui ir valdymui.
Magistras gali dirbti marketingo vadovu ir organizatoriumi tarptautinio verslo įmonėse, konsultacinėse marketingo kompanijose, viešojo valdymo institucijose, kuriose integruoto marketingo kompetencijos yra strateginės plėtros veiksnys, taip pat tęsti studijas doktorantūroje.
Įgyjamas kvalifikacinis laipsnis
Verslo magistras
Studijų kryptis
Verslas
Studijų rūšis, pakopa ir studijų programos tipas
Universitetinės antrosios pakopos (magistrantūros) studijos
Studijų programos trukmė
Dviejų metų studijos, 90 kreditų
Studijų forma
Ištęstinės nuotolinės studijos
Specialieji reikalavimai
Į Verslo vadybos studijų programą priimami socialinių mokslų srities bakalaurai. Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys yra: studijų pagrindų dalykai - matematika 6 ECTS kreditai, informacinės technologijos 6 ECTS kreditai; specialūs programos dalykai yra mikroekonomika, makroekonomika, vadyba, verslo pagrindai, marketingas, apskaita ir auditas, finansinių sprendimų pagrindai, finansų matematika, finansų pagrindai, personalo vadyba, kiekybiniai sprendimų metodai, strateginis valdymas, teisė, logistika, verslininkystė, kokybės vadyba, informacinės valdymo sistemos - 45 ECTS kreditai.
Studijų programos moduliai
 
Verslo finansų valdymas: Verslo finansai vadovams; Organizacijų teorija; Mokslinių tyrimų metodologija; Magistro baigiamasis darbas 1; Finansų sistemos; Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimo metodai; Mokslinė praktika; Magistro baigiamasis darbas 2; Investicinių projektų valdymas; Magistro baigiamasis darbas.
Marketingas: Marketingo teorija; Organizacijų teorija; Mokslinių tyrimų metodologija; Magistro baigiamasis darbas 1; Marketingo technologijos ; Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimo metodai; Mokslinė praktika; Magistro baigiamasis darbas 2; Tarptautinis marketingas ir komunikacija; Magistro baigiamasis darbas.
Pasirenkamieji dalykai iš programos gilinamojo ir plečiamojo pobūdžio taikomųjų dalykų: 1. pasirinkimas: Inovacijų teorija arba Pelno ir rizikos inžinerija; 2. pasirinkimas: Valdymo informacinės technologijos arba ES ekonominė integracija
Absolventų karjeros galimybės
 
Magistras gali dirbti tarptautinėse ir nacionalinėse organizacijose verslo valdymo ir plėtros specialistu, geba savarankiškai atlikti mokslinius ir taikomuosius tyrimus, juos taikyti, formuoti ir priimti pagrįstus sprendimus organizacijų ir socialinio verslo, informacinės veiklos, marketingo, verslo finansų, tarptautinio verslo valdymo srityse, tęsti studijas doktorantūroje.
Studijų baigimo dokumentai

Studijų programa Finansų inžinerija, valstybinis kodas 621N30007
Studijų programos apžvalga
Studijų programa (akreditacijos kodas AIKOS sistemoje 621N30007). Magistras turi finansų mokslo ir praktikos žinias bei gebėjimus formuoti, vertinti ir savarankiškai priimti efektyvius finansinius sprendimus, grįstus sisteminiu, kritiniu bei konstruktyviu mąstymu ir moksline argumentacija, įsisavinęs mokslines kiekybinio bei kokybinio pažinimo ir tarpusavio sąveikos nuostatas bei jų priklausomybę nuo įvairių sąlygų, geba integruoti ir kompleksiškai taikyti finansų teorijos, finansų procesų valdymo ir finansų inžinerijos žinias, apimančias tiek finansų, tiek ekonomikos, tiek ir kitų mokslų ir technologijų pažangą.
Studijų programos skiriamieji bruožai
Finansų inžinerijos studijų programa teikia aukšto lygio universitetines antrosios pakopos studijas, atsižvelgiant į visuomenės interesus ir rinkos poreikius. Finansų inžinerijos studijų programa yra traktuojama kaip sistema, kur sąveikauja pagrindinių programos dalyvių – studijuojančių, universiteto, verslo ir viešojo sektoriaus – interesai.
Finansų inžinerijos žinios – tai gilių finansų, ekonomikos ir vadybos mokslo tiesų ir kitų fundamentaliųjų mokslų, pagrįstų adekvačiais kiekybiniais metodais, tarpusavio darnos rezultatas. Poreikis šioms žinioms atsiranda, kylant būtinybei atskleisti ir taikyti finansų teorijos bei ekonomikos dėsnių veiksnumą sudėtingoms veikloms arba sudėtingų inovatyvių sprendimų ekonomiškumo nustatymui, t. y. progreso, panaudojus tam tikrus išteklius, maksimizavimas.
Specializacijos
Studijų programoje numatytos trys specializacijos: Asmeninių finansų valdymas; Investavimo vadyba; Vertės inžinerija.
Vertės inžinerijos specializacija: magistras turi teorinių žinių ir praktinių vertės kūrimo įgūdžių, pasirengęs dirbti vertės inžinerijos srityje, geba įgytas žinias ir įgūdžius taikyti praktikoje, sprendžiant vertės kūrimo uždavinius bei supranta, kad pridėtinės vertės kūrimas prekės ar paslaugos atsiradimo vietoje, įmanomas tik tuomet, kai dalyvauja visos suinteresuotosios pusės: vartotojas, tiekėjas, šalies ir tarptautiniai partneriai, šalies organizacinis teisinis intelektas, o taip pat prekę ar paslaugą kuriančio verslo intelektas.
Magistras geba rengti projektus susietus su vertės didinimu, plėtros tvarumo ir konkurencingumo ugdymu atsižvelgiant į riziką ir neapibrėžtį, gali vadovauti tokių projektų rengimui, užimti vadovaujančias pareigas nacionalinėse, ES ar tarptautinėse organizacijose, kurių veiklos specifika tiesiogiai siejasi su vertės ugdymo sprendimais, tęsti studijas doktorantūroje.
Investavimo vadybos specializacija: magistras turi teorines ir praktines žinias bei pasirengęs dirbti investavimo vadybos srityje, geba įgytas žinias ir įgūdžius taikyti praktikoje, sprendžiant racionalaus investavimo uždavinius ir suvokia investavimą kaip konstruktyvų dabarties galimybių bei lūkesčių santykį su ateities iššūkiais ir poreikiais, geba rengti investavimo strategijas bei kurti jų įgyvendinimo mechanizmus įvairiose veiklos agregavimo lygmenyse akcentuojant tokias investavimo kryptis ir būdus, kurie garantuotų aukščiausią vartotų išteklių naudą.
Magistras geba investuoti ir teikti konsultacijas kaip investuoti valiutų, kapitalo, fondų, išvestinių vertybinių popierių rinkose, rengti investicinius projektus puoselėjančius vertės augimą, dirbti vadovaujančiose pareigose nacionalinėse, ES ar tarptautinėse organizacijose, bankuose, specializuotose investicijų valdymo ir maklerio įmonėse, tęsti studijas doktorantūroje.
Įgyjamas kvalifikacinis laipsnis
Finansų magistras
Studijų kryptis
Finansai
Studijų rūšis, pakopa ir studijų programos tipas
Universitetinės antrosios pakopos (magistrantūros) studijos
Studijų programos trukmė
Dviejų metų studijos, 90 kreditų
Studijų forma
Ištęstinės nuotolinės studijos
Specialieji reikalavimai
Finansų bakalaurams reikalavimų nėra. Reikalavimai kitiems socialinių mokslų studijų srities bakalaurams tokie: studijų pagrindų dalykai (matematika 6 ECTS kr., informacinės technologijos 4 ECTS kr.); studijų krypties dalykai (mikroekonomika, makroekonomika, apskaita ir auditas, finansinių sprendimų pagrindai (arba finansų matematika, arba finansų pagrindai), kiekybiniai sprendimų metodai) - 24 ECTS kr.
Studijų programos moduliai
 
Vertės inžinerija: Finansų inžinerijos objektas ir metodai; Šiuolaikinių veiklų valdymo apskaita; Mokslinių tyrimų metodologija; Magistro baigiamasis darbas I; Integruotas vertės ir rizikos valdymas; Vertės kūrimo grandinė; Magistro baigiamasis darbas II; Mokslinės veiklos praktika; Vertės kūrimo projektai; Magistro baigiamasis darbas.
Pasirenkamieji dalykai iš programos gilinamojo ir plečiamojo pobūdžio taikomųjų dalykų: 1. pasirinkimas: Tarptautinio verslo finansai arba Rizikos anatomija ir valdymas; 2. pasirinkimas: Vertės anatomija ir inžinerija arba Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimo metodai
Investavimo vadyba: Finansų inžinerijos objektas ir metodai; Šiuolaikinių veiklų valdymo apskaita; Mokslinių tyrimų metodologija; Magistro baigiamasis darbas I; Investavimo priemonės ir rinkos; Finansinių investicijų valdymas; Magistro baigiamasis darbas II; Mokslinės veiklos praktika; Investiciniai projektai; Magistro baigiamasis darbas.
Pasirenkamieji dalykai iš programos gilinamojo ir plečiamojo pobūdžio taikomųjų dalykų: 1. pasirinkimas: Investavimo priemonių vertės ir rizikingumo matavimas arba Integruotas aktyvų ir pasyvų valdymas; 2. pasirinkimas: Investavimo psichologija arba Investavimo galimybių analizė
Absolventų karjeros galimybės
 
Magistras gali dirbti įvairaus profilio tarptautinėse ir nacionalinėse organizacijose, bankuose bei kitose finansų institucijose finansų specialistu, geba savarankiškai atlikti mokslinius ir taikomuosius tyrimus, juos taikyti, formuoti ir priimti pagrįstus finansinius sprendimus asmeninių finansų ir verslo finansų valdymo, investavimo bei vertės inžinerijos srityse. Baigus Finansų inžinerijos antros pakopos studijų programą, studijas galima tęsti doktorantūroje.
Studijų baigimo dokumentai
Extended, distance learning graduate studies in English
 Study programme Business Management, state code 621N10004
Study programme review
State code 621N10004. A person who achieved business master degree should be able to form, asses economical and management scientific knowledge and make decisions based on scientific argumentation under uncertainty conditions, is prepared to improve continuously the skills of activity's uncertainty cognition and decision-making of scientific research performance and application, is mastered the scientific provisions of quantitative and qualitative recognition harmony and interaction efficiency, their dependence on diversity of conditions, and understands that recognition of objective factors and effective decision making in various field of business management requires innovative scientific knowledge and continuous improvement.
Specialization 
Studies program provides for eight specializations:Business Evaluation and Insurance; Business Value Management; Financial Engineering; Information Activity Management; International Business; Investment Management; Marketing; Organization Management; Social Sector Management.
Extended, distance learning studiesInternation Business specialization to provide for business management students knowledge and abilities, needed to independently perform difficult international economical and business relations activities and manage services in different business sectors, engaged in those activities,  in context of business needs determinded by contemporary science and technology progress, internationalisation processes  and competition.
Qualification degree granted
Master of Business
Study area
Business Studies
Level of qualification
University second cycle (graduate, Master' s) studies
Official length of programme
Two years studies, 90 credits
Mode of studies
Extended, distance learning studies
Study program modules
Students of business master degree are studying the Theory of OrganizationEngineering Economics, Organizations Theory, Fundamentals of scientific research, The Management TheoriesBusiness EnglishBasic of Research workFundamental and Technical AnalysisInternational Business ManagementFinancial Systems, Management Accounting and specialization subjects and select study programme subjects
Professional status
Master can work in international and national organizations as business management and development specialist, is able to carry out and apply independently scientific and applied researches, to form and make valid decisions in the fields of financial engineering, investment and informational activity management, marketing, international business, business value management
Graduation documents

Study programme Business Management, state code 621N10008
Study programme review
State code 621N10008. Master has to be able to form, estimate economics and management science knowledge and make decisions, based on scientific argumentation under uncertainty conditions, is ready to improve constantly skills of the uncertainty cognition of activity’s and decision making, accomplishment and appliance of scientific researches; is assimilated the scientific attitudes between quantitative, qualitative recognition harmony and interaction efficiency and its dependence on variety of conditions and realizing that is necessary to have innovative scientific knowledge and permanent improvement to be able to recognize objective factors and to make effective decisions in various business management areas.
Distinctive features of a study programme
It is a study programme which provides the students with the knowledge of theory of organizations, economy, business management and complexly integrate their use into the scientific research performing, effective business creation and education of management abilities.
The study programme makes the assumptions to measure quantitatively and reasonably analyzed business processes, project business value creation and increase of society welfare. Issues of business management are solving creating state’s economic strategy, projecting and managing business enterprises, increasing the competitiveness of public institutions, internationals organizations.
Specialization 
Studies program provides for six specializations: Information Activity Management; Marketing; Organization Management; Social Business; Management; Internation Business; Corporate Financial Management.
Internation Business specialization: master has modern knowledge of international business and management and is able to apply them under global economy conditions, to analyse scientifically the tendencies of international economic processes’ evolution and to develop the methods of competitive business management in the environment of global changes, to base effective strategic business decisions, to develop the potential of internationalization enterprise, to apply international marketing attitudes in multicultural context.
Master can work as an executive, analyst and consultant in the international business companies, trade organizations, to manage international development departments of public institutions, where the competences of international relations are the strategic development factor, has the access to the postgraduate (Doctoral) studies.
Corporate Financial Management: master has the modern knowledge of value creation theories and value engineering, is able to integrate business value and risk management, to base scientifically the results of business and public activity with value and utility measures, to manage the value creation chain, to estimate complexly the strategies of business value management and solve the development and projection management problems of business subjects, to manage the risk of investment projects under uncertainty conditions.
Master can work as an analyst and consultant of finance and investment management, to manage finance, investments and risk management departments of business enterprises and management institutions, also has the access to the postgraduate (Doctoral) studies.
Qualification degree granted
Master of Business
Study area
Business Studies
Level of qualification
University second cycle (graduate, Master' s) studies
Official length of programme
Two years studies, 90 credits
Mode of studies
Extended, distance learning studies
Access requirements
Bachelor degree or its equivalent
Study program modules
Internation Business specialization: International Business Theory; Theory of Organization; Methodology of Scientific Research; Master Graduation Thesis 1; International Management; Quantitative experts solution methods; Master Graduation Thesis 2; Scientific Practice; International Marketing and Communication; Master Graduation Thesis.
Corporate Financial Management specialization: Business Finance for Executives; Theory of Organization; Methodology of Scientific Research; Master Graduation Thesis 1; Financial systems; Quantitative experts solution methods; Scientific Practice; Master Graduation Thesis 2; Management of Investment Projects; Master Graduation Thesis.
Options: 1. Innovation Theory or Engineering of Profit and Risk; 2. EU Economic Integration or Managerial Information Technologies
Professional status
Master can work in organizations as business management and development specialist, is able to carry out and apply independently scientific and applied researches, to form and make valid decisions in fields of organizations and social business, information activity, marketing, corporate finance, international business management and has the access to the postgraduate studies.
Graduation documents

Study programme Finance Engineering, state code 621N30007
Study programme review
State code 621N30007. Master has to be able to apply the knowledge of finance theories and practice in forming, evaluating and independently making effective financial decisions, based on systematic, critical and constructive thinking and scientific argumentation, assimilated scientific quantitative and qualitative knowledge and interaction terms and their dependence on various conditions, as well as able to integrate and apply the complex of financial theory, financial process management and financial engineering that includes finance, management and other sciences and technology progress.
Distinctive features of a study programme
Finance Engineering study programme provides high-level the Master’s (graduate) studies considering the society interests and market needs. Finance Engineering programme is approaching as system of the main programme’s participants – students, university, business and public sector – interests.
Knowledge of finance engineering is the result of harmony between deep finance, management and economical scientific truths and other fundamental sciences based on adequate quantitative methods. The need of this knowledge appears under the necessity to check the finance theory and economic law capability where difficult activities collide or to check the economy of difficult innovative activities, i. e. is it available maximum of progress by using certain resources.
Specialization 
Studies program provides for three specializations: Investment Management; Personal Finance Management; Value Engineering.
Investment Management specializationaim is to prepare high qualification masters of investment management, who have theoretical and practical knowledge and are prepared to work in the field of investment management, are able to apply acquired knowledge and skills practically, solving tasks of the rational investment and realise the investment as a constructive relation of the present possibilities, expectations and future challenges and needs, are able to prepare investment strategies and create mechanisms of their realisation in the various levels of activity aggregation stressing investment directions and ways which guarantee the highest benefit of used resources.
Master is able to invest and provide advice on how to invest the currency, capital, funds, secondary securities to markets, to prepare investment projects cherish the value of growth to work in management positions in national, EU or international organizations, banks, specialized investment management and the to continue doctoral studies.
Qualification degree granted
Master of Finance
Study area
Finance
Level of qualification
University second cycle (graduate, Master' s) studies
Official length of programme
Two years studies, 90 credits
Mode of studies
Extended, distance learning studies
Access requirements
Bachelor degree or its equivalent
Study program modules
Investment ManagementObject and Methods of Finance Engineering; Management Accounting of Contemporary Activities; Methodology of Scientific Research; Master Graduation Thesis I; Investment Instruments and Markets; Management of Financial Investment; Master Graduation Thesis II; Research Activity Practice; Investment Projects; Master Graduation Thesis.
Options: 1. Measurement of the Value and Risk of Investment Instruments or Integrated Management if Assets and Liabilities; 2. Psychology of Investment or Analysis of Investment Possibilities
Professional status
Master can work in various profile international and national organizations, banks and other financial institutions as a finance specialist, is able to accomplish scientific and applied researches independently, to apply them, form and make reasonable finance decisions in the fields of value engineering, personal finance, investment and business finance management.  Has the access to Doctoral (PhD) studies after graduating Finance Engineering Master programme.
Graduation documents

Information for entrants

 
Special requirements
The study programme of business management is intended for persons having bachelor degree in business, management or similar study area and pursuing to become specialists of high qualification.
Study subjects: 6 ECTS credits in Mathematics, Information Technology 6 ECTS credits, special program of subjects: Microeconomics, Macroeconomics, Management, Business Fundamentals, Marketing, Accounting and Auditing, Financial Decisions Foundations, Financial mathematics, Financial Decisions, Personnel Management, Quantitative Methods for Decision Making, Strategic Management, Business law, Logistics, Entrepreneurship, Quality management, Information Management Systems(45 ECTS credits) 
Information about admission
Admissions Information provided VGTU Admissions Office
Address: Saulėtekio al. 14, LT-10223 Vilnius, 204A room.
Phone: +370 5 274 4949
http://stojantiesiems.vgtu.lt/
 
International Studies Centre
VGTU, Sauletekio 11, 2304
Vilnius- 10223, Lithuania
E-mail: tsc@vgtu.lt
Ph. + 370 5 2745026; Fax: +370 5 2744897
 
Faculty of Business Management
Address: Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, 614 room.
Phone: + 370 5 274 4888

Information for students

Events

Contacts

Contacts
 
Faculty of Business Management
Address: Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, 614 room.
Phone: + 370 5 274 4888
E-mail: management@vgtu.lt
 
 
Library
Address: Saulėtekio al. 14, LT-10223 Vilnius, 205 room.
Phone: +370 5 274 4900
E-mail: biblioteka@vgtu.lt
 
 
 
Admission Office
Address: Saulėtekio al. 14, LT-10223 Vilnius, 204A room.
Phone: +370 5 274 4949
E-mail: priemimas@vgtu.lt
International Studies Centre
Address: Saulėtekio al. 14, LT-10223 Vilnius, 304 room. 
Phone: +370 5 274 5026
E-mail: tsc@vgtu.lt
Vice-dean for the II cycle (graduate) studies
dr. doc. Raudeliūnienė Jurgita
Coordination and implementation of II cycle studies, participation in improving I and II cycle study programmes, quality and implementation control of I and II cycle studies
Phone: + 370 5 274 48 84
E-mail: jurgita.raudeliuniene@vgtu.lt
Manager of the II cycle (graduate) studies
Slavinskienė Indrė
Mentoring of the graduate studies, consulting the students
Phone +370 5 274 4889
E-mail:indre.slavinskiene@vgtu.lt
Extended, distance learning (master's) studies coordinator
Mentoring of extended, distance learning (master's) studies 1st – 2nd year students, consultation of students 
E-mail: international.business@vgtu.lt
Lecturers contacts
Contact with Vilnius Gediminas Technical University in Facebook!