Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Verslo vadybos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos

Magistrantūros studijos

PRIĖMIMAS Į MAGISTRANTŪROS STUDIJAS
 
Magistro studijų išskirtinumai:
 • Studijų programos atnaujintos pagal rinkos poreikius 2012 m. – Verslo vadyba, Inžinerinė ekonomika ir vadyba
 • 2 naujos studijų programos (akredituotos 2013 m.) – Ekonomikos inžinerija, Finansų inžinerija
 • Siūloma didelė specializacijų gausa – daugiau nei 10 specializacijų
 • Studijų programos, kurių nėra kituose Lietuvos universitetuose – Ekonomikos inžinerija, Finansų inžinerija, Inžinerinė ekonomika ir vadyba (skirta technologijos mokslų sričių bakalaurams)
 • Galimybė išvažiuoti studijoms, praktikai, rašyti baigiamąjį darbą į užsienio universitetus
 • Galimybė atlikti mokslinės veiklos arba profesinės veiklos praktiką mokslo institucijoje arba pasirinktame sektoriuje
 • Galimybė dalyvauti fakulteto organizuojamose mokslo konferencijose
 • Galimybė spausdintis fakulteto mokslo žurnaluose
 • Galimybė tęsti studijas doktorantūroje
Nuolatinės studijos
 • Nuolatinėse studijose studijuojama ciklais (1 studijų dalykas – 1-1,5 mėn.)
 • Galimybė derinti studijas ir darbinę veiklą (nuolatinėse studijose paskaitos vyksta pirmadieniais – ketvirtadieniais, vakarais nuo 18:10 iki 21:30)
Ištęstinės nuotolinės studijos
 • Studijuojama ciklais (1 studijų dalykas ~ 1-1,5 mėn., priklausomai nuo kreditų skaičiaus)
 • Paskaitos ir egzaminai vyksta šeštadieniais
 • Eiga: studijų dalyko įvadinė paskaita, konsultacinės paskaitos, egzaminas
 • Konsultacijos vyksta auditorijose šeštadieniais, Moodle nuotolinių mokymų aplinkoje, el. paštu, telefonu
 • Studijų medžiaga studentams prieinama Moodle nuotolinių mokymų aplinkoje, VGTU bibliotekoje, online režimu jungiantis prie VGTU prenumeruojamų duomenų bazių
Ūkio ministerija už patrauklias verslo idėjas ir ekonomines įžvalgas magistrams įteiks apdovanojimus
 
Atrinkti Ūkio ministerijos skelbto aukštųjų universitetinių mokyklų studentų geriausių magistro darbų konkurso laimėtojai, kurių mokslinių darbų temos siejosi su šalies ekonomikos augimu ir konkurencingumo skatinimu. Apdovanojimus šių darbų studentams įteiks ūkio ministras Evaldas Gustas per susitikimą su laimėjusių darbų autoriais ir jų vadovais.
 
Iš mokslo, verslo ir valstybės institucijų atstovų sudaryta komisija pirmą vietą skyrė Vilniaus Gedimino technikos universiteto magistrei Ievai Macijauskytei ir jos darbo vadovui dr. doc. Aidui Vasiliui Vasiliauskui už magistro darbą „Taupiosios logistikos (Lean Logistics) principų taikymo Lietuvos transporto įmonėse galimybių tyrimas“. Magistro darbe pateikiamas koncepcinis taupiosios logistikos principų taikymo transporto bendrovėse modelis, kuris galėtų padėti Lietuvos transporto bendrovėms įvertinti bendrovių esamą situaciją ir parodytų galimą veiklos efektyvinimo kryptį, siekiant mažinti sąnaudas ir didinti konkurencinį pranašumą.
 
Antrą vietą laimėjo Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakulteto magistrė Alina Kvietkauskienė ir jos darbo vadovas prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas Rutkauskas už magistro darbą „Tvarios investicijų grąžos projektavimas finansų rinkose“. Darbe yra sukurtas modelis finansinių rinkų atrankai ir tolesniems investiciniams sprendimams priimti naudojantis adekvataus portfelio teorija. Taip pat testuojamas adekvataus portfelio modelis, naudojantis rinkų istoriniais duomenimis.
 
Komisijos pirmininkas Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus linkėjo magistrams materializuoti savo verslo idėjas, kurios vėliau neštų visai Lietuvai ekonominę naudą, ir davė patarimą: „Geriausių darbų autoriams siūlyčiau laimėtus piniginius prizus investuoti į savo verslo idėją. Šis laimėjimas – tai įrodymas, kad einate teisingu keliu.“
 
 
Verslo vadybos fakulteto magistrantų mokslinės praktikos rezultatų pristatymai

VGTU Verslo vadybos fakultete magistrantūros studijų studentai aktyviai dalyvauja studijų programose numatytose profesinės ir mokslinės veiklos praktikose, kurių metu siekiama ugdyti jų praktinius ir mokslinius gebėjimus bei įgūdžius, reikalingus tolimesnei darbinei veiklai atlikti.

Profesinė praktika vyko šių inžinerinės ekonomikos ir vadybos studijų programos specializacijų studentams: gamybos vadybos, verslo projektavimo, versliosios lyderystės. Praktikos tikslas yra įtvirtinti studijų metu įgytas teorines žinias praktikoje, suprasti ir vertinti organizacijų elektroninio verslo, gamybos vadybos, inovacijų vadybos, verslo projektavimo, versliosios lyderystės procesų valdymo aspektus, apibendrinti nagrinėjamų procesų vertinimo rezultatus bei formuoti pagrįstus sprendimus procesų gerinimui.
Mokslinė praktika vyko šių verslo vadybos studijų programos specializacijų studentams: informacinės veiklos vadyba, marketingas, socialinio verslo vadyba, tarptautinis verslas, verslo finansų valdymas. Praktikos tikslas yra įtvirtinti studijų metu įgytas teorines žinias praktikoje, suprasti ir vertinti organizacijų informacinės veiklos vadybos, marketingo, socialinio verslo vadybos, tarptautinio verslo, verslo finansų procesų valdymo aspektus pasitelkiant inovatyvius tyrimo metodus, apibendrinti organizacijų procesų vertinimo rezultatus bei formuoti pagrįstus sprendimus procesų ar tyrimo metodų gerinimui, formuoti savarankiškus mokslinių tyrimų įgūdžius.

Magistrantūros studijų studentai profesinę ir mokslinę praktiką atliko tokiose įmonėse kaip LR Finansų ministerija, BĮ Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, AB „Lietuvos paštas“, AB „Swedbank“, Všį „Socializacijos ir darbinimo mokymo centras“, Všį „Inovatyvių mokslinių tyrimų klasteris“, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, UAB „Asseco Lietuva“, UAB „Omnitel“, UAB „Maxima Group“, UAB Versina, UAB „Algoritmų sistemos“, UAB „Ilokas“, UAB „Ingeniuos IT“, UAB „Vilniaus energija“, UAB „Plieninis skydas“, UAB "Vilpros pramonė", UAB SD Smith packaging Lithuania, UAB „Joniškio baldai“, UAB „LT Technologies“, PZU Lietuva ir kita.

Džiaugiamės, kad socialiniai partneriai teigiamai atsiliepė apie Verslo vadybos fakulteto magistrantūros studijų studentus ir sudarė visas sąlygas įgyti mokslinių ir praktinių gebėjimų bei įgūdžių jų įmonėse. Studentai teigiamai įvertino mokslinės praktikos teikiamą naudą. Kviečiame susipažinti su mokslinės veiklos praktikos rezultatais – stendiniais pranešimais – Verslo vadybos fakulteto šeštame aukšte.

Sandra Stankaitytė
„Jau daug metų savanoriauju įvairiose nevyriausybinėse organizacijose, todėl įgijusi vadybos bakalauro laipsnį savo ateitį nusprendžiau sieti su socialiai orientuotu verslu, o tikslui įgyvendinti puikiai tiko VGTU verslo vadybos studijų programa, socialinio verslo vadybos specializacija. Studijos buvo puikiai pritaikytos dirbantiems studentams – visos paskaitos buvo vedamos vakarais, o taip pat buvo taikoma ciklinė studijų programa – maždaug vieną mėnesį trunkančio ciklo metu buvo intensyviai studijuojamas vienas dalykas. Toks metodas leido puikiai susikoncentruoti, įsigilinti bei skirti visą savo dėmesį kiekvienam studijų metu dėstomam dalykui, nebuvo blaškymosi ar sesijos metu patiriamo streso, kadangi egzaminą laikydavome kiekvieną mėnesį. Pabaigusi šias studijas, drąsiai galiu teigti, jog sugebu analizuoti, sisteminti ir vertinti tyrimų duomenis bei kritiškai vertinti įvairius verslo sprendimus ir užsibrėžtus tikslus, pasitaikančius darbo vietoje.“
  • Puslapio administratoriai:
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė