Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Verslo vadybos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos

Magistrantūros studijos

PRIĖMIMAS Į MAGISTRANTŪROS STUDIJAS
 
Magistro studijų išskirtinumai:
 • Studijų programos atnaujintos pagal rinkos poreikius 2012 m. – Verslo vadyba, Inžinerinė ekonomika ir vadyba
 • 2 naujos studijų programos (akredituotos 2013 m.) – Ekonomikos inžinerija, Finansų inžinerija
 • Siūloma didelė specializacijų gausa – daugiau nei 10 specializacijų
 • Studijų programos, kurių nėra kituose Lietuvos universitetuose – Ekonomikos inžinerija, Finansų inžinerija, Inžinerinė ekonomika ir vadyba (skirta technologijos mokslų sričių bakalaurams)
 • Galimybė išvažiuoti studijoms, praktikai, rašyti baigiamąjį darbą į užsienio universitetus
 • Galimybė atlikti mokslinės veiklos arba profesinės veiklos praktiką mokslo institucijoje arba pasirinktame sektoriuje
 • Galimybė dalyvauti fakulteto organizuojamose mokslo konferencijose
 • Galimybė spausdintis fakulteto mokslo žurnaluose
 • Galimybė tęsti studijas doktorantūroje
Nuolatinės studijos
 • Nuolatinėse studijose studijuojama ciklais (1 studijų dalykas – 1-1,5 mėn.)
 • Galimybė derinti studijas ir darbinę veiklą (nuolatinėse studijose paskaitos vyksta pirmadieniais – ketvirtadieniais, vakarais nuo 18:10 iki 21:30)
Ištęstinės nuotolinės studijos
 • Studijuojama ciklais (1 studijų dalykas ~ 1-1,5 mėn., priklausomai nuo kreditų skaičiaus)
 • Paskaitos ir egzaminai vyksta šeštadieniais
 • Eiga: studijų dalyko įvadinė paskaita, konsultacinės paskaitos, egzaminas
 • Konsultacijos vyksta auditorijose šeštadieniais, Moodle nuotolinių mokymų aplinkoje, el. paštu, telefonu
 • Studijų medžiaga studentams prieinama Moodle nuotolinių mokymų aplinkoje, VGTU bibliotekoje, online režimu jungiantis prie VGTU prenumeruojamų duomenų bazių
Ūkio ministerija už patrauklias verslo idėjas ir ekonomines įžvalgas magistrams įteiks apdovanojimus
 
Atrinkti Ūkio ministerijos skelbto aukštųjų universitetinių mokyklų studentų geriausių magistro darbų konkurso laimėtojai, kurių mokslinių darbų temos siejosi su šalies ekonomikos augimu ir konkurencingumo skatinimu. Apdovanojimus šių darbų studentams įteiks ūkio ministras Evaldas Gustas per susitikimą su laimėjusių darbų autoriais ir jų vadovais.
 
Iš mokslo, verslo ir valstybės institucijų atstovų sudaryta komisija pirmą vietą skyrė Vilniaus Gedimino technikos universiteto magistrei Ievai Macijauskytei ir jos darbo vadovui dr. doc. Aidui Vasiliui Vasiliauskui už magistro darbą „Taupiosios logistikos (Lean Logistics) principų taikymo Lietuvos transporto įmonėse galimybių tyrimas“. Magistro darbe pateikiamas koncepcinis taupiosios logistikos principų taikymo transporto bendrovėse modelis, kuris galėtų padėti Lietuvos transporto bendrovėms įvertinti bendrovių esamą situaciją ir parodytų galimą veiklos efektyvinimo kryptį, siekiant mažinti sąnaudas ir didinti konkurencinį pranašumą.
 
Antrą vietą laimėjo Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakulteto magistrė Alina Kvietkauskienė ir jos darbo vadovas prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas Rutkauskas už magistro darbą „Tvarios investicijų grąžos projektavimas finansų rinkose“. Darbe yra sukurtas modelis finansinių rinkų atrankai ir tolesniems investiciniams sprendimams priimti naudojantis adekvataus portfelio teorija. Taip pat testuojamas adekvataus portfelio modelis, naudojantis rinkų istoriniais duomenimis.
 
Komisijos pirmininkas Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus linkėjo magistrams materializuoti savo verslo idėjas, kurios vėliau neštų visai Lietuvai ekonominę naudą, ir davė patarimą: „Geriausių darbų autoriams siūlyčiau laimėtus piniginius prizus investuoti į savo verslo idėją. Šis laimėjimas – tai įrodymas, kad einate teisingu keliu.“
 
 
Verslo vadybos fakulteto magistrantų mokslinės praktikos rezultatų pristatymai

VGTU Verslo vadybos fakultete magistrantūros studijų studentai aktyviai dalyvauja studijų programose numatytose profesinės ir mokslinės veiklos praktikose, kurių metu siekiama ugdyti jų praktinius ir mokslinius gebėjimus bei įgūdžius, reikalingus tolimesnei darbinei veiklai atlikti.

Profesinė praktika vyko šių inžinerinės ekonomikos ir vadybos studijų programos specializacijų studentams: gamybos vadybos, verslo projektavimo, versliosios lyderystės. Praktikos tikslas yra įtvirtinti studijų metu įgytas teorines žinias praktikoje, suprasti ir vertinti organizacijų elektroninio verslo, gamybos vadybos, inovacijų vadybos, verslo projektavimo, versliosios lyderystės procesų valdymo aspektus, apibendrinti nagrinėjamų procesų vertinimo rezultatus bei formuoti pagrįstus sprendimus procesų gerinimui.
Mokslinė praktika vyko šių verslo vadybos studijų programos specializacijų studentams: informacinės veiklos vadyba, marketingas, socialinio verslo vadyba, tarptautinis verslas, verslo finansų valdymas. Praktikos tikslas yra įtvirtinti studijų metu įgytas teorines žinias praktikoje, suprasti ir vertinti organizacijų informacinės veiklos vadybos, marketingo, socialinio verslo vadybos, tarptautinio verslo, verslo finansų procesų valdymo aspektus pasitelkiant inovatyvius tyrimo metodus, apibendrinti organizacijų procesų vertinimo rezultatus bei formuoti pagrįstus sprendimus procesų ar tyrimo metodų gerinimui, formuoti savarankiškus mokslinių tyrimų įgūdžius.

Magistrantūros studijų studentai profesinę ir mokslinę praktiką atliko tokiose įmonėse kaip LR Finansų ministerija, BĮ Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, AB „Lietuvos paštas“, AB „Swedbank“, Všį „Socializacijos ir darbinimo mokymo centras“, Všį „Inovatyvių mokslinių tyrimų klasteris“, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, UAB „Asseco Lietuva“, UAB „Omnitel“, UAB „Maxima Group“, UAB Versina, UAB „Algoritmų sistemos“, UAB „Ilokas“, UAB „Ingeniuos IT“, UAB „Vilniaus energija“, UAB „Plieninis skydas“, UAB "Vilpros pramonė", UAB SD Smith packaging Lithuania, UAB „Joniškio baldai“, UAB „LT Technologies“, PZU Lietuva ir kita.

Džiaugiamės, kad socialiniai partneriai teigiamai atsiliepė apie Verslo vadybos fakulteto magistrantūros studijų studentus ir sudarė visas sąlygas įgyti mokslinių ir praktinių gebėjimų bei įgūdžių jų įmonėse. Studentai teigiamai įvertino mokslinės praktikos teikiamą naudą. Kviečiame susipažinti su mokslinės veiklos praktikos rezultatais – stendiniais pranešimais – Verslo vadybos fakulteto šeštame aukšte.

Agnė Ramelytė

Nuo mokyklos laikų į mokslą žiūrėjau itin rimtai, tad toks požiūris išliko ir studijuojant VGTU. Baigusi organizacijų valdymo studijas VGTU įgijau žinių, kurios padėjo kopti karjeros laiptais ir nuspręsti pasirinkti valstybės tarnybą. Darbas projektų srityje skatino gilintis ir mokytis toliau, tad baigusi bakalauro studijas ilgai negalvojau ir tik gavusi bakalauro diplomą jau buvau pateikusi prašymą studijuoti magistrantūroje. Man pasisekė – įstojau į VGTU Finansų inžinerijos studijų programą Investavimo vadybos specializaciją. Studijuojant, daug sužinojau apie investicijas, investavimo būdus ir priemones. Studijų grafikas buvo itin patogus dirbant, kadangi paskaitos vykdavo po darbų vakarais, tačiau krūvis buvo nemažas. Daugiausiai laiko teko skirti savo baigiamajam darbui, kuris privertė gilintis į man aktualią temą ir rasti inovatyvių ir unikalių sprendimų, skirtų jai nagrinėti. Daugelio sprendimų pamatus kūriau studijuodama ir semdamasi žinių iš dėstytojų, dėsčiusių magistrantūros studijų metu. Baigusi šias studijas ir toliau sukuosi projektinėje veikloje, kuri mane žavi, o įgytos finansinės žinios padeda priimti reikiamus sprendimus, kurių rezultatus jaučiu asmeninėje ir darbinėje veikloje.“
Indrė Miltakytė

„Lankiau mokyklą, kurioje buvo gausu savęs ieškojimo ir realizavimo galimybių, užsiėmimų, erdvių. Išbandžiusi platų veiklos spektrą, baigusi mokyklą jau tiksliai žinojau, jog noriu savo ateitį sieti su verslu. Dar būnant abituriente, jau sunkiai įsivaizdavau sėkmingą verslininką, kvalifikuotą specialistą, profesionalą, neturintį aukštojo išsilavinimo. Universitetinis išsilavinimas atrodė viena iš būtinybių, kuri padėtų siekti karjeros tikslų ir užmojų. VGTU, o konkrečiai Verslo vadybos fakultetas, neatsitiktinai pasitaikė mano karjeros kelyje, tai buvo aiškiai geriausia alternatyva pagal mano išsikeltus aukštosios mokyklos reikalavimus. Dabar, kai savo rankose jau turiu I ir II studijų pakopos baigimo diplomus, galiu drąsiai teigti, jog savo pasirinkimui neturiu jokių priekaištų. Be įgautų mokslo, teorinių ir praktinių žinių, be kita ko universitetas ir jo bendruomenė padėjo man užaugti ir tapti žingeidžia, tvirtą savo nuomonę turinčia, kantria asmenybe. Praėjusi šį kelią, galiu pasidalinti tik pačia geriausia patirtimi ir drąsiai teigti, jog iš šio universiteto išeina žmonės, kurie turi tvirtą atsakomybės jausmą, ir aš kalbu apie atsakomybę ne tik už save, apie atsakomybę už tai, jog mes visi gyventume užtikrintą, patogų ir saugų gyvenimą. Svarbu atkreipti visuomenės dėmesį ir aiškiai parodyti, jog išsilavinęs žmogus aplink save kuria nuostabius dalykus ir savo nuopelnais daro pasaulį geresniu, garsina savo šalį ir be abejonės turi visas galimybes pasiekti asmeninį pasitenkinimą.“
  • Puslapio administratoriai:
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė