Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Aktuali informacija

Kontaktai
 
Gražina Jurgilienė, 3-4 kursų vadybininkė, tel. (8 5) 274 4890, el. p. grazina.jurgiliene@vgtu.lt


2018-2019 m. m. vykdoma Verslo vadybos studijų programos specializacija

 
Nuolatinių studijų studijų programos Verslo vadyba specializacijos.

Sesijos atmintinė (parengė VVF SA)

2017-2018 m. m. profesinės veiklos praktikos organizavimo tvarka ir vadovai

2016-2017 m. m. studentų rotacijos principai

 
Žinių vertinimas 2016-2017 mokslo metais bus vykdomas pagal dešimtbalę vertinimo sistemą.
 
Akademinių metų pabaigoje bus vykdoma studentų rotacija.
KONTAKTAI
Marina Vitkauskaitė, vadybininkė, tel. (8 5) 274 4889, el. p. marina.vitkauskaite@vgtu.lt

2018-02-20 VVi-15 ir ECi-15 grupių studentų paskirstymas į specializacijas

V kurso studentams dėl baigiamųjų darbų

 
Baigiamojo darbo (toliau BD) struktūra.
Š.m. pavasario semestre V kurso studentams pagal studijų programą prasideda bakalauro baigiamojo darbo rašymas. Baigiamasis darbas susideda iš 3 dalių: BD1 (rašomas pavasario semestre), BD2 (rašomas rudens semestre) ir BD3 (galutinio darbo gynimas).

BD temos bei vadovo registravimo tvarka.
Visi studentai iki 2018-02-15 turi pasirinkti ir užregistruoti savo pasirinkto ir suderinto baigiamojo darbo temą bei vadovą katedroje, kuriai priklauso vadovas. Pasirinkta tema privalo atitikti studijų programą ir specializaciją. Baigiamųjų darbų temas galite rasti kiekvienos katedros tinklalapyje (skiltis kita informacija skelbimai). Pridedame lentelę, kurioje nurodytos atitinkamas specializacijas kuruojančios katedros:

Verslo vadybos studijų programa:
Specializacija Katedra
Marketingo vadyba (MVi-13) Vadybos katedra   
Adresas Saulėtekio al. 11, SRK-I 601 kab.
Telefonas (8 5) 274 4875
Vidinis telefonas 9875
El. paštas vvvk@vgtu.lt
 
Ekonomikos inžinerijos studijų programa:
Investicijų ekonomika (ECINVi-13) Finansų inžinerijos katedra   
Adresas Saulėtekio al. 11, 605 kab.
Telefonas (8 5) 274 4861
Vidinis telefonas 9861
El. paštas vvfi@vgtu.lt
 

Katedrai užregistravus temą ir vadovą ji bus matoma studento informacinėje sistemoje. Prie temos taip pat bus nurodyta baigiamojo darbo gynimo data. Kol gynimų tvarkaraščiai nėra patvirtinti (pagal tvarką tvirtinami gruodžio mėn.) sistemoje nurodoma paskutinė galima gynimų diena. Patvirtinus gynimų tvarkaraščius ši data bus pakeista. Užregistruotas temas sistemoje tvirtina dekanas atitinkamu potvarkiu, kuris bus matomas studento informacinėje sistemoje, skiltyje Įsakymai. Patvirtintų temų koregavimas bus galimas tik pateikus raštišką atitinkamos formos prašymą, kurį galima rasti fakulteto puslapyje arba mano.vgtu.

Atsiskaitymo tvarka
Baigiamojo darbo atsiskaitymas vykta atitinkamo semestro sesijos metu, egzaminų tvarkaraštyje numatytu laiku. Egzaminų tvarkaraštyje nurodomas galutinis atsiskaitymo terminas, tačiau kiekviena katedra atskirai organizuoja atsiskaitymo procesą (konsultacijas), kurį skelbia savo tinklapyje. Įvertinimą už kiekvieną baigiamojo darbo dalies atsiskaitymą į sistemą suveda katedros vedėjas, todėl egzaminų tvarkaraštyje visada bus nurodyta jo pavardė.

BD1 bei viso darbo rengimo reikalavimus rasite katedrų puslapiuose:

Finansų inžinerijos katedra:
http://vv.vgtu.lt/fakultetai/padaliniai/finansu-inzinerijos-katedra/studijos/studentams/69549#tab-baigiamuju-darbu-aprasai  
 
Vadybos katedra:
http://vv.vgtu.lt/verslo-vadybos-fakultetas/padaliniai/vadybos-katedra/studijos/studentams/68984#tab-baigiamuju-darbu-aprasai-

Sesijos atmintinė (parengė VVF SA)

2017-2018 m. m. ištęstinių (neakivaizdinių) studijų grafikas (ATNAUJINTA 2017-10-24)

2016/2017 m. m. studentų rotacijos principai

 
Žinių vertinimas 2016-2017 mokslo metais bus vykdomas pagal dešimtbalę vertinimo sistemą.
 
Akademinių metų pabaigoje bus vykdoma studentų rotacija.
KONTAKTAI
Marina Vitkauskaitė, vadybininkė, tel. (8 5) 274 4889, el. p. marina.vitkauskaite@vgtu.lt

2018-02-20 I kurso studentų paskirstymas į specializacijas

Sesijos atmintinė (parengė VVF SA)

I kurso studentų dėmesiui - bendrinė informacija studijų pradžiai !

Informacija dėl baigiamųjų darbų temų pasirinkimo ir registravimo

 
Baigiamojo darbo (toliau BD) struktūra.
Š. m. rudens semestre II kurso studentams pagal studijų programą prasideda bakalauro baigiamojo darbo rašymas. Baigiamasis darbas susideda iš 3 dalių: BD1 (rašomas rudens semestre), BD2 (rašomas pavasario semestre) ir BD3 (galutinio darbo gynimas).

BD temos bei vadovo registravimo tvarka.
Visi studentai iki 2017-09-25 turi pasirinkti ir užregistruoti savo pasirinkto ir suderinto baigiamojo darbo temą bei vadovą katedroje, kuriai priklauso vadovas. Pasirinkta tema privalo atitikti studijų programą ir specializaciją. Baigiamųjų darbų temas galite rasti kiekvienos katedros tinklalapyje. Pridedame lentelę, kurioje nurodytos baigiamųjų darbų pasirinkimo galimybės atitinkamose katedrose pagal specializacijas.
 
Galimybės rinktis baigiamųjų darbų temas katedrose:
 
Verslo vadybos studijų programa:
Specializacija - Marketingo vadyba
Vadybos katedra
 
 
 Ekonomikos inžinerijos studijų programa:
Specializacija - Investicijų ekonomika
Finansų inžinerijos katedra
 
 
Katedrai užregistravus temą ir vadovą ji bus matoma studento informacinėje sistemoje (Medeinėje). Prie temos taip pat bus nurodyta baigiamojo darbo gynimo data. Kol gynimų tvarkaraščiai nėra patvirtinti (pagal tvarką tvirtinami gegužės mėn.) sistemoje nurodoma paskutinė galima gynimų diena. Patvirtinus gynimų tvarkaraščius ši data bus pakeista. Užregistruotas temas sistemoje tvirtina dekanas atitinkamu potvarkiu, kuris bus matomas studento informacinėje sistemoje, skiltyje Įsakymai. Patvirtintų temų koregavimas bus galimas tik pateikus raštišką atitinkamos formos prašymą, kurį galima rasti fakulteto puslapyje.

Atsiskaitymo tvarka.
Baigiamojo darbo 1 dalies (BD1) atsiskaitymas vyks žiemos sesijos metu, egzaminų tvarkaraštyje numatytu laiku. BD1 rengimo reikalavimus ir pateikimo tvarką rasite katedrų tinklalapiuose.
 
 
BD rengimo metodinius nurodymus taip pat galite rasti fakulteto puslapyje adresu: http://www.vgtu.lt/apie-fakulteta/dokumentai/studijas-reglamentuojantys-dokumentai/53645

2017/2018 m. m. ištęstinių (išlyginamųjų), papildomų studijų grafikas (ATNAUJINTA 2017-10-24)

  • Puslapio administratoriai:
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė