Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Aktuali informacija

Kontaktai
 
Gražina Jurgilienė, 3-4 kursų vadybininkė, tel. (8 5) 274 4890, el. p. grazina.jurgiliene@vgtu.lt


Egzaminų laikymas komisijoje

 
2017 m. rugpjūčio mėn. 28-30 d. vyks egzaminų laikymas komisijose (mokamas) visų studijų formų I pakopos (bakalauro) studentams.
 
Laikyti egzaminus galima tik gavus dekano leidimą.  Dėl leidimo reikia kreiptis į dekanatą užpildžius prašymo formą (prašymai laikymui komisijose priimami nuo rugpjūčio 14 d.).
 
Perlaikymui būtina užsiregistruoti katedroje, vėliausiai dieną prieš.
 
Egzaminų laikymo komisijose datos skelbiamos katedrų tinklapiuose:
 
 
Užsienio kalbų perlaikymai vyksta dėstytojo (-os) budėjimo tvarkaraštyje nurodytu laiku.

Pakartotinis egzaminų laikymas

 
2017 m.  birželio mėn. 26-29 d. vyks pakartotinis egzaminų laikymas (nemokamas) visų studijų formų ir pakopų studentams.
 
Perlaikymui būtina užsiregistruoti katedroje, vėliausiai dieną prieš.
 
Pakartotinių perlaikymų datos skelbiamos katedrų tinklapiuose:

Absolventų dėmesiui! VVF prezentacijų šablonai baigiamųjų darbų gynimams

2016-2017 m. m. pažintinės praktikos organizavimo tvarka ir vadovai (ATNAUJINTA 2017-04-28)

2017/2018 m. m. vykdomos studijų programų specializacijos

 
Nuolatinių studijų studijų programos Ekonomikos inžinerija specializacijos.
 
Nuolatinių studijų studijų programos Verslo vadyba specializacijos.

2016/2017 m. m. studentų rotacijos principai

 
Žinių vertinimas 2016-2017 mokslo metais bus vykdomas pagal dešimtbalę vertinimo sistemą.
 
Akademinių metų pabaigoje bus vykdoma studentų rotacija.

IV kurso nuolatinių studijų studentų dėmesiui - galimybės rinktis baigiamųjų darbų temas katedrose!

 
IV kurso nuolatinių studijų studentų dėmesiui!
 
Baigiamojo darbo (toliau BD) struktūra.
Š. m. rudens semestre II kurso studentams pagal studijų programą prasideda bakalauro baigiamojo darbo rašymas. Baigiamasis darbas susideda iš 3 dalių: BD1 (rašomas rudens semestre), BD2 (rašomas pavasario semestre) ir BD3 (galutinio darbo gynimas).

BD temos bei vadovo registravimo tvarka.
Visi studentai iki 2016-10-07 turi pasirinkti ir užregistruoti savo pasirinkto ir suderinto baigiamojo darbo temą bei vadovą katedroje, kuriai priklauso vadovas. Pasirinkta tema privalo atitikti studijų programą ir specializaciją. Baigiamųjų darbų temas galite rasti kiekvienos katedros tinklalapyje. Pridedame lentelę, kurioje nurodytos baigiamųjų darbų pasirinkimo galimybės atitinkamose katedrose pagal specializacijas.
 
Galimybės rinktis baigiamųjų darbų temas katedrose:
Ekonomikos inžinerijos studijų programa:
Investicijų ekonomika
Finansų inžinerijos katedra*   
Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra
Įmonių ekonomikos ir vadybos katedra
Socialinės ekonomikos ir vadybos katedra
Verslo technologijų katedra
Tarptautiniai ekonominiai ryšiai
Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra*
Įmonių ekonomikos ir vadybos katedra
Socialinės ekonomikos ir vadybos katedra
Verslo technologijų katedra
Finansų inžinerijos katedra
 
Organizacijų valdymo studijų programa:
Tarptautinių ryšių vadyba
Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra*
Verslo technologijų katedra
 
Verslo vadybos studijų programa:
Finansų valdymas
Finansų inžinerijos katedra*   
Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra
Įmonių ekonomikos ir vadybos katedra
Socialinės ekonomikos ir vadybos katedra
Verslo technologijų katedra
Marketingo vadyba
Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra*
Įmonių ekonomikos ir vadybos katedra
Socialinės ekonomikos ir vadybos katedra
Verslo technologijų katedra
 
PASTABA:   Pasirinkta tema privalo atitikti studijų programą ir specializaciją.
*Pajuodintu šriftu parašyta specializaciją kuruojanti katedra
 
Katedrai užregistravus temą ir vadovą ji bus matoma studento informacinėje sistemoje (Medeinėje). Prie temos taip pat bus nurodyta baigiamojo darbo gynimo data. Kol gynimų tvarkaraščiai nėra patvirtinti (pagal tvarką tvirtinami gegužės mėn.) sistemoje nurodoma paskutinė galima gynimų diena. Patvirtinus gynimų tvarkaraščius ši data bus pakeista. Užregistruotas temas sistemoje tvirtina dekanas atitinkamu potvarkiu, kuris bus matomas studento informacinėje sistemoje, skiltyje Įsakymai. Patvirtintų temų koregavimas bus galimas tik pateikus raštišką atitinkamos formos prašymą, kurį galima rasti fakulteto puslapyje.

Atsiskaitymo tvarka.
Baigiamojo darbo 1 dalies (BD1) atsiskaitymas vyks žiemos sesijos metu, egzaminų tvarkaraštyje numatytu laiku. BD1 rengimo reikalavimus ir pateikimo tvarką rasite katedrų tinklalapiuose.
 
BD rengimo metodinius nurodymus taip pat galite rasti fakulteto puslapyje adresu: http://www.vgtu.lt/apie-fakulteta/dokumentai/studijas-reglamentuojantys-dokumentai/53645
 

IV kurso studentų nuolatinių studijų studentų dėmesiui !

IV kurso nuolatinių studijų   studentų dėmesiui!
 
 
Visus paskutinio kurso studentus prašome registruoti savo baigiamojo darbo temą ir vadovą katedrose iki 2016-10-07 d.
 
KONTAKTAI
Marina Vitkauskaitė, vadybininkė, tel. (8 5) 274 4889, el. p. marina.vitkauskaite@vgtu.lt

2017/2018 m. m. ištęstinių (neakivaizdinių) studijų grafikas

Egzaminų laikymas komisijoje

 
2017 m. rugpjūčio mėn. 28-30 d. vyks egzaminų laikymas komisijose (mokamas) visų studijų formų I pakopos (bakalauro) studentams.
 
Laikyti egzaminus galima tik gavus dekano leidimą.  Dėl leidimo reikia kreiptis į dekanatą užpildžius prašymo formą (prašymai laikymui komisijose priimami nuo rugpjūčio 14 d.).
 
Perlaikymui būtina užsiregistruoti katedroje, vėliausiai dieną prieš.
 
Egzaminų laikymo komisijose datos skelbiamos katedrų tinklapiuose:
 
 
Užsienio kalbų perlaikymai vyksta dėstytojo (-os) budėjimo tvarkaraštyje nurodytu laiku.

Pakartotinis egzaminų laikymas

 
2017 m.  birželio mėn. 26-29 d. vyks pakartotinis egzaminų laikymas (nemokamas) visų studijų formų ir pakopų studentams.
 
Perlaikymui būtina užsiregistruoti katedroje, vėliausiai dieną prieš.
 
Pakartotinių perlaikymų datos skelbiamos katedrų tinklapiuose:

2016/2017 m. m. ištęstinių (neakivaizdinių) studijų grafikas (ATNAUJINTA 2017-05-02)

2016-2017 m. m. pavasario semestro praktikų organizavimo tvarka ir vadovai (ATNAUJINTA 2017-04-28)

2017-03-20 VVi-14 grupės studentų paskirstymas į specializacijas

2017-02-17 V kurso studentams dėl baigiamųjų darbų

 
Baigiamojo darbo (toliau BD) struktūra.
Š.m. pavasario semestre V kurso studentams pagal studijų programą prasideda bakalauro baigiamojo darbo rašymas. Baigiamasis darbas susideda iš 3 dalių: BD1 (rašomas pavasario semestre), BD2 (rašomas rudens semestre) ir BD3 (galutinio darbo gynimas).
 
BD temos bei vadovo registravimo tvarka.
Visi studentai iki 2017-03-06 turi pasirinkti ir užregistruoti savo pasirinkto ir suderinto baigiamojo darbo temą bei vadovą katedroje, kuriai priklauso vadovas. Pasirinkta tema privalo atitikti studijų programą ir specializaciją. Baigiamųjų darbų temas galite rasti kiekvienos katedros tinklalapyje (skiltis kita informacija → skelbimai). Pridedame lentelę, kurioje nurodytos baigiamųjų darbų pasirinkimo galimybės atitinkamose katedrose pagal specializacijas.
 
Galimybės rinktis baigiamųjų darbų temas katedrose:
Verslo vadybos studijų programa:
Specializacija
Katedra
Įmonių ekonomika ir vadyba
Įmonių ekonomikos ir vadybos katedra*   
Verslo technologijų katedra
Socialinės ekonomikos ir vadybos katedra
Finansų valdymas
Finansų inžinerijos katedra*   
Įmonių ekonomikos ir vadybos katedra
Socialinės ekonomikos ir vadybos katedra
Verslo technologijų katedra
Ekonomikos inžinerijos studijų programa:
Investicijų ekonomika
Finansų inžinerijos katedra*   
Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra
Įmonių ekonomikos ir vadybos katedra
Socialinės ekonomikos ir vadybos katedra
Verslo technologijų katedra
*Pajuodintu šriftu parašyta specializaciją kuruojanti katedra
 
 
Katedrai užregistravus temą ir vadovą ji bus matoma studento informacinėje sistemoje. Prie temos taip pat bus nurodyta baigiamojo darbo gynimo data. Kol gynimų tvarkaraščiai nėra patvirtinti (pagal tvarką tvirtinami gruodžio mėn.) sistemoje nurodoma paskutinė galima gynimų diena. Patvirtinus gynimų tvarkaraščius ši data bus pakeista. Užregistruotas temas sistemoje tvirtina dekanas atitinkamu potvarkiu, kuris bus matomas studento informacinėje sistemoje, skiltyje Įsakymai. Patvirtintų temų koregavimas bus galimas tik pateikus raštišką atitinkamos formos prašymą, kurį galima rasti fakulteto puslapyje.
 
Atsiskaitymo tvarka
Baigiamojo darbo atsiskaitymas vykta atitinkamo semestro sesijos metu, egzaminų tvarkaraštyje numatytu laiku. Egzaminų tvarkaraštyje nurodomas galutinis atsiskaitymo terminas, tačiau kiekviena katedra atskirai organizuoja atsiskaitymo procesą (konsultacijas), kurį skelbia savo tinklapyje. Įvertinimą už kiekvieną baigiamojo darbo dalies atsiskaitymą į sistemą suveda katedros vedėjas, todėl egzaminų tvarkaraštyje visada bus nurodyta jo pavardė.
 
BD1 bei viso darbo rengimo reikalavimus rasite katedrų puslapiuose:
 
Finansų inžinerijos katedra:
 
Įmonių ekonomikos ir vadybos katedra:
 
Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra:
 
Verslo technologijų katedra:
 
Socialinės ekonomikos ir vadybos katedra:

2016-11-02 Absolventų dėmesiui! VVF prezentacijų šablonai baigiamųjų darbų gynimams

2016/2017 m. m. studentų rotacijos principai

 
Žinių vertinimas 2016-2017 mokslo metais bus vykdomas pagal dešimtbalę vertinimo sistemą.
 
Akademinių metų pabaigoje bus vykdoma studentų rotacija.
KONTAKTAI
Marina Vitkauskaitė, vadybininkė, tel. (8 5) 274 4889, el. p. marina.vitkauskaite@vgtu.lt

2017/2018 m. m. ištęstinių (išlyginamųjų), papildomų studijų grafikas

Egzaminų laikymas komisijoje

 
2017 m. rugpjūčio mėn. 28-30 d. vyks egzaminų laikymas komisijose (mokamas) visų studijų formų I pakopos (bakalauro) studentams.
 
Laikyti egzaminus galima tik gavus dekano leidimą.  Dėl leidimo reikia kreiptis į dekanatą užpildžius prašymo formą (prašymai laikymui komisijose priimami nuo rugpjūčio 14 d.).
 
Perlaikymui būtina užsiregistruoti katedroje, vėliausiai dieną prieš.
 
Egzaminų laikymo komisijose datos skelbiamos katedrų tinklapiuose:
 
 
Užsienio kalbų perlaikymai vyksta dėstytojo (-os) budėjimo tvarkaraštyje nurodytu laiku.

Pakartotinis egzaminų laikymas

 
2017 m. birželio mėn. 26-29 d. vyks pakartotinis egzaminų laikymas (nemokamas) visų studijų formų ir pakopų studentams.
 
Perlaikymui būtina užsiregistruoti katedroje, vėliausiai dieną prieš.
 
Pakartotinių perlaikymų datos skelbiamos katedrų tinklapiuose:

Absolventų dėmesiui! VVF prezentacijų šablonai baigiamųjų darbų gynimams

2016/2017 m. m. ištęstinių (išlyginamųjų), papildomų studijų grafikas (ATNAUJINTA 2017-05-02)

2017-04-18 Egzaminų laikymas komisijoje ištęstinių (išlyginamųjų) II kurso studentams

 
2017 m. gegužės mėn. 1-6 d. vyks egzaminų laikymas komisijose (mokamas) nuolatinių studijų IV kurso ir ištęstinių (išlyginamųjų) studijų II kurso studentams. Laikyti egzaminus galima tik gavus dekano leidimą.  Dėl leidimo reikia kreiptis į dekanatą užpildžius prašymo formą.
 
Perlaikymui būtina užsiregistruoti katedroje, vėliausiai dieną prieš.
 
Egzminų laikymo komisijose datos skelbiamos katedrų tinklapiuose:

2017-04-18 Pakartotinis egzaminų laikymas ištęstinių (išlyginamųjų) II kurso studentams

 
2017 m.  balandžio 18-29 d. vyks pakartotinis egzaminų laikymas (nemokamas) nuolatinių studijų IV kurso ir ištęstinių (išlyginamųjų) II kurso studentams.
 
Perlaikymui būtina užsiregistruoti katedroje, vėliausiai dieną prieš.
 
Pakartotinių perlaikymų datos skelbiamos katedrų tinklapiuose:
 

2017-03-20 I kurso studentų paskirstymas į specializacijas

I kurso studentų dėmesiui !

Informacija dėl baigiamųjų darbų temų pasirinkimo ir registravimo

 
Baigiamojo darbo (toliau BD) struktūra.
Š. m. rudens semestre II kurso studentams pagal studijų programą prasideda bakalauro baigiamojo darbo rašymas. Baigiamasis darbas susideda iš 3 dalių: BD1 (rašomas rudens semestre), BD2 (rašomas pavasario semestre) ir BD3 (galutinio darbo gynimas).

BD temos bei vadovo registravimo tvarka.
Visi studentai iki 2016-10-07 turi pasirinkti ir užregistruoti savo pasirinkto ir suderinto baigiamojo darbo temą bei vadovą katedroje, kuriai priklauso vadovas. Pasirinkta tema privalo atitikti studijų programą ir specializaciją. Baigiamųjų darbų temas galite rasti kiekvienos katedros tinklalapyje. Pridedame lentelę, kurioje nurodytos baigiamųjų darbų pasirinkimo galimybės atitinkamose katedrose pagal specializacijas.
 
Galimybės rinktis baigiamųjų darbų temas katedrose:
 
Verslo vadybos studijų programa:
Specializacija - Marketingo vadyba
Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra
 
 
 Ekonomikos inžinerijos studijų programa:
Specializacija - Investicijų ekonomika
Finansų inžinerijos katedra
 
 
Katedrai užregistravus temą ir vadovą ji bus matoma studento informacinėje sistemoje (Medeinėje). Prie temos taip pat bus nurodyta baigiamojo darbo gynimo data. Kol gynimų tvarkaraščiai nėra patvirtinti (pagal tvarką tvirtinami gegužės mėn.) sistemoje nurodoma paskutinė galima gynimų diena. Patvirtinus gynimų tvarkaraščius ši data bus pakeista. Užregistruotas temas sistemoje tvirtina dekanas atitinkamu potvarkiu, kuris bus matomas studento informacinėje sistemoje, skiltyje Įsakymai. Patvirtintų temų koregavimas bus galimas tik pateikus raštišką atitinkamos formos prašymą, kurį galima rasti fakulteto puslapyje.

Atsiskaitymo tvarka.
Baigiamojo darbo 1 dalies (BD1) atsiskaitymas vyks žiemos sesijos metu, egzaminų tvarkaraštyje numatytu laiku. BD1 rengimo reikalavimus ir pateikimo tvarką rasite katedrų tinklalapiuose.
 
 
BD rengimo metodinius nurodymus taip pat galite rasti fakulteto puslapyje adresu: http://www.vgtu.lt/apie-fakulteta/dokumentai/studijas-reglamentuojantys-dokumentai/53645
  • Puslapio administratoriai:
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė