Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Verslo vadybos fakultetas Studijos Bakalauro studijos

Bakalauro studijos

 
 • Didelė studijų programų ir specializacijų pasiūla.
 • Unikalios studijų programos ir specializacijos.
 • Vieni pirmųjų Lietuvoje pradėjome vykdyti verslo ir vadybos programas.
 • Įvairios studijų formos: nuolatinės, ištęstinės, nuotolinės.
 • Studijos Kolegijų absolventams: išlyginamosios ir papildomosios.
 • Taikomas į studentą orientuotų studijų modelis.
 • Galimybė rinktis studijų dalykus iš alternatyvų.
 • Didelis dėmesys bendravimo raštu ir žodžiu gebėjimų ugdymui.
 • Baigiamųjų darbų temų pasirinkimo pagal asmeninius interesus galimybė.
 • Atnaujinamos ir kuriamos naujos studijų programos.
 • Plačiai naudojama virtuali studijų aplinka Moodle.
 • Verslo, vadybos, ekonomikos bakalaurai turi: fundamentalų universitetinį pasirengimą galimybę specializuotis tam tikroje siauresnėje srityje
 • Bendrosios inžinerijos dalykai formuoja loginį konstruktyvų ir sisteminį mąstymą (pvz., Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Inžinerijos pagrindai, Informacinės technologijos, tikimybių teorija ir matematinė statistika).
 • Naujos studijų organizavimo formos (pvz. kompleksinis projektas, konsultacijos, tarpdisciplininės studijos).
 • Ugdomas verslumas, komandinis darbas, efektyvių sprendimų priėmimas, mokymosi visą gyvenimą poreikis.
 • Inovatyvūs studijų metodai (probleminio ir projektinio mokymosi metodai, atvejų analizės ir kt.), adekvatūs numatytiems studijų rezultatams pasiekti.
 • Studijų programos dalykų kortelės parengtos konsultuojantis su verslo organizacijomis, įvertinus realius atitinkamų ūkio sektorių poreikius.
  • Puslapio administratoriai:
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė