Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Verslo vadybos fakultetas Studijos Bakalauro studijos

Bakalauro studijos

Siūlomos programos:
 
 • Didelė studijų programų ir specializacijų pasiūla.
 • Unikalios studijų programos ir specializacijos.
 • Vieni pirmųjų Lietuvoje pradėjome vykdyti verslo ir vadybos programas.
 • Įvairios studijų formos: nuolatinės, ištęstinės, nuotolinės.
 • Studijos Kolegijų absolventams: išlyginamosios ir papildomosios.
 • Taikomas į studentą orientuotų studijų modelis.
 • Galimybė rinktis studijų dalykus iš alternatyvų.
 • Didelis dėmesys bendravimo raštu ir žodžiu gebėjimų ugdymui.
 • Baigiamųjų darbų temų pasirinkimo pagal asmeninius interesus galimybė.
 • Atnaujinamos ir kuriamos naujos studijų programos.
 • Plačiai naudojama virtuali studijų aplinka Moodle.
 • Verslo, vadybos, ekonomikos bakalaurai turi: fundamentalų universitetinį pasirengimą galimybę specializuotis tam tikroje siauresnėje srityje
 • Bendrosios inžinerijos dalykai formuoja loginį konstruktyvų ir sisteminį mąstymą (pvz., Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Inžinerijos pagrindai, Informacinės technologijos, tikimybių teorija ir matematinė statistika).
 • Naujos studijų organizavimo formos (pvz. kompleksinis projektas, konsultacijos, tarpdisciplininės studijos).
 • Ugdomas verslumas, komandinis darbas, efektyvių sprendimų priėmimas, mokymosi visą gyvenimą poreikis.
 • Inovatyvūs studijų metodai (probleminio ir projektinio mokymosi metodai, atvejų analizės ir kt.), adekvatūs numatytiems studijų rezultatams pasiekti.
 • Studijų programos dalykų kortelės parengtos konsultuojantis su verslo organizacijomis, įvertinus realius atitinkamų ūkio sektorių poreikius.
Janina Šapogaitė
"Studijuodama Ekonomikos inžineriją gavau platų spektrą žinių, turėjau galimybę gilinti  įvairių sričių žinias, kurios neapsiribojo vien tik ekonomikos studijomis, teko studijuoti inžinerija ir net teisę. Šie ir kiti dėstyti dalykai suteikė ne tik teorinių žinių, tačiau išvystė ir analitinio bei kritinio mąstymo gebėjimus, kurie pravers bet kurioje darbo srityje. Verslo vadybos fakultete verta studijuoti dėl puikių dėstytojų, turinčių aukštą kvalifikaciją, gebančių sudominti ir sukurti jaukią atmosferą paskaitų metu."
 
 
 
 
 
 
Kamilė Meiliūnaitė
"Ketveri metai studijuojant Vilniaus Gedimino technikos universitete, verslo vadybos fakultete prabėgo kaip viena diena. Dėl pasirinktos ekonomikos inžinerijos bakalauro studijų programos nesigailėjau nei minutę, nes studijos buvo įdomios ir informatyvios, sudaryta studijų programa buvo iš daug naudingų modulių, dėstė kompetatingi dėstytojai, kurie efektyviai perteikė žinias ir padėjo geriau įsisavinti dėstomus dalykus. Studijų metu pasinaudojau galimybe vykti į Erasmus studijų mainus, kurie praplėtė mano akiratį, įgyjau didesnį žinių bagažą, patobulinau kalbų mokėjimą, todėl esu labai dėkinga VGTU, kad leido visa tai patirti. Džiaugiuosi, kad baigiau būtent šį universitetą, nes jaučiu, kad gavau daug naudingų ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių, padėsiančių ateityje dirbant su įgyta specialybe susijusį darbą." 
 
Aurelija Navickaitė
 
„Esu patenkinta pasirinkusi ekonomikos inžinerijos bakalauro studijų programą VGTU. Apie šį universitetą svajojau senai, todėl baigusi mokyklą, ilgai nesvarsčiau, kur norėčiau studijuoti. Įgūdžius, kuriuos įgyjau studijuodama visus šiuos metus puikiai pritaikau kasdieniniame darbe. Puiku, kad universitetas organizuoja daug įvairių renginių, kurie padeda studentams aktyviau praleisti laisvalaikį, ir taip šiek atitrūkti nuo studijų. Taip pat džiugu, kad yra organizuojamos įvairios konferencijos, seminarai kurių dėka yra suteikiama galimybė dar labiau praplėsti savo akiratį ne apsiribojant vien studijų programoje numatytomis paskaitomis. Džiaugiuosi baigusi šį universitetą, nes įgyjau neišdildomos patirties“.
 
Miglė Milišiūnaitė
 
"Baigiau Ekonomikos inžinerijos bakalauro studijas Vilniaus Gedimino technikos universitete Verslo vadybos fakultete. Labai džiaugiuosi savo pasirinkimu studijuoti būtent Ekonomikos inžinerijos studijų programą. Žinios, kurias įgijau studijuodama Verslo vadybos fakultete, praverčia tiek kasdieniniame gyvenime, prisitaikant prie besikeičiančios aplinkos, tiek karjeroje, formuojant savo tikslus ir siekius, bei juos įgyvendinant. Verslo vadybos fakultete studijuoti tikrai verta. Dėstytojai pasižymi kūrybiškumu, iniciatyvu, inovatyvumu, supratingumu, bei sugeba puikiai perteikti savo žinias studentams. Dėstytojų dėka kyla noras tobulėti, domėtis ir turėti savo asmeninę nuomonę. Džiaugiuosi, jog studijas baigiau Vilniaus Gedimino technikos universitete ir turėjau galimybę būti būtent šios akademinės bendruomenės dalimi."
 
Greta Skrabutytė
 
"Studijos VGTU Verslo Vadybos Fakultete man ne tik suteikė žinias ir išsilavinimą, tačiau ir suformavo mane kaip pilietišką ir socialiai atsakingą asmenybę. Esu įsitikinusi, kad modernūs mokymo metodai paspartino mano žinių įsisavinimą ir paruošė mane itin konkurencingai dabartinei darbo rinkai. Dalyvavimas universiteto bendruomenės gyvenime buvo neįkainojama patirtis, kuri, neabejoju, man padės geriau įsilieti į ateities darboviečių kolektyvus. Jaučiuosi  ir  visuomet jausiuosi šios bendruomenės dalimi."
 
 
 
 
 
Katažina Stoliarova
 
"2011 m. pradėjau studijuoti Ekonomikos inžinerijos studijų programą Verslo vadybos fakultete. Pabaigusi studijas, galiu konstatuoti, jog tai buvo didėlis žingsnis asmeninio ir profesinio tobulėjimo kelyje. Nepaisant šios studijų programos naujumo (esu pirmosios laidos atstovė), ši studijų programa yra sudaryta atsižvelgiant į studentų ir rinkos poreikius. Kadangi daug dėmesio buvo skiriama praktiniam, įgytų teorinių žinių pritaikymui, pvz. atliekamos pažintinės ir gamybinės praktikos įmonėse, studentas, pabaigęs šias studijas, tampa lygiaverčiu rinkos dalyviu, gebančiu konkuruoti joje su jau esančiais ir praktikos turinčiais (dirbusiais) rinkos dalyviais. Šiuo metu dirbu įmonėje, kurioje atlikinėjau praktiką."