Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

Verslo technologijų ir verslininkystės katedra kuruoja ir koordinuoja 3 studijų programas:
I pakopos (bakalauro): Verslo logistika, Verslo vadyba;
II pakopos (magistro): Verslo vadyba.

Bakalauro studijų programos „Verslo logistika“ pirmininke paskirta prof. dr. Vida Davidavičienė, studijų programos kuratoriaus pareigas užima lektorė Vita Marytė Janušauskienė.

Bakalauro ir magistrantūros studijų programų „Verslo vadyba“ pirmininkės pareigas eina lekt. dr. Jolanta Sabaitytė, studijų programos kuratoriumi paskirtas lektorius Giedrius Čyras.

Verslo technologijų ir verslininkystės katedros dėstytojai taiko inovatyvius mokymo metodus ir technologijas. Nuo 2011 metų, siekiant geresnės studijų kokybės, dalyvavo vykdant Vadybos ir Ekonomikos krypčių studijų programų atnaujinimo projektą.

Orientuojant kuruojamas studijų programas į studento savarankišką mokymąsi ir mokymąsi visą gyvenimą plėtojamos tokios dėstymo ir mokymosi formos kaip probleminis dėstymas, atvejo studijos, interaktyvios (kompiuterizuotos) užduotys, diskusijos, prezentacijų pristatymai, rašto darbų rengimas, projektų rengimas, individualus ir grupinis darbas bei kita.

Efektyvi parama studentams yra mokymo(si) metodinės medžiagos pateikimas Moodle aplinkoje. Joje dėstytojai pateikia studijų dalyko programą, literatūros šaltinių sąrašą, paskaitų konspektą, savarankiškų darbų ir praktinių užsiėmimų užduotis, mokymosi pasiekimų vertinimo sistemą, savikontrolės klausimus ir kitą aktualią informaciją.
2013-2017
„Modernizing Academic Teaching & Research Environment in Business & Economics at Lebanon & Syria“ (TEMPUS „MATRE“, Nr. 544001-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES)
2011-2014
“Two cycle E-Commerce curricula to serve Information Society in RU, UA and IL” (TEMPUS “ECOMMIS”, Nr.516813-TEMPUS-1-2011-1-LT-TEMPUS-JPSR)
2010-2012
„Integruotos verslo procesų modeliavimo sistemos (IVPMS) sukūrimas transdisciplininėms vadybos ir verslo administravimo studijoms “, projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-038.

Daugiau informacijos apie katedroje vykdytus projektus rasite čia:
  • Puslapio administratoriai:
  • Renata Valūnaitė
  • Daina Bumeikienė
  • Vida Davidavičienė
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė