Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

Verslo technologijų ir verslininkystės katedra aktyviai dalyvauja įgyvendinant Verslo vadybos fakulteto studijų programas:
I pakopos: Verslo vadyba, Įstaigų vadyba, Ekonomikos inžinerija, Verslo logistika;
II pakopos: Verslo vadyba, Inžinerinė ekonomika ir vadyba.
Verslo technologijų ir verslininkystės katedros darbuotojai dėsto: Fundamentinių mokslų fakulteto studentams (Informacinės valdymo sistemos, Visuotinė kokybės vadyba, Informacinis verslas, Verslo procesų vertinimas ir rizikos valdymas, IS planavimas, organizavimas ir valdymas), Statybos fakulteto studentams (Viešosios e-paslaugos) ir Transporto inžinerijos fakulteto studentams (Mokslinių tyrimų pagrindai, E-verslas, Viešosios e-paslaugos).
Verslo technologijų ir verslininkystės katedra kuruoja Verslo logistikos studijų programą bei šias vadybos ir ekonomikos krypčių studijų programų specializacijas:
Pirmosios studijų pakopos: Informacinio verslo vadyba (Verslo vadybos studijų programa), E-verslo ekonomika (Ekonomikos inžinerijos studijų programa).
Antrosios studijų pakopos: Elektroninių medijų vadyba (Verslo vadybos studijų programa), E-verslo vadyba (Inžinerinės ekonomikos ir vadybos studijų programa).
Trečiosios studijų pakopos: Katedra rengia aukščiausios kvalifikacijos specialistus – mokslo daktarus.
Verslo technologijų ir verslininkystės katedra 2010-2011 metais, siekiant geresnės studijų kokybės, dalyvavo vykdant Vadybos ir Ekonomikos krypčių studijų programų atnaujinimo projektą, dalyvavo atnaujinant studijų programas kituose fakultetuose (parengti atnaujinti kuruojami moduliai), dalyvavo kuriant naujas studijų programas (Parengti dalykų moduliai 2011 m. akredituotai Ekonomikos inžinerijos programai).
Katedros kuruojamų specializacijų studentai rengdami baigiamuosius darbus analizuoja informacinio verslo aplinkos, informacinių poreikių ir informacinių valdymo sistemų parinkimo, žinių potencialo vertinimo, žinių vadybos (išreikštinių ir neišreikštinių žinių valdymo procesai, priemonės), organizacijos atskirų valdymo funkcijų (strateginio, personalo, informacinių technologijų, tradicinio ir internetinio marketingo, transporto veiklos, kokybės valdymo) efektyvumo vertinimo ir pertvarkymo, visuotinės kokybės valdymo sistemų efektyvumo, projektavimo ir diegimo, logistikos centrų verslo aplinkos, organizacijos sandėliavimo sistemos veiklos optimizavimo, internetinio marketingo sprendimų (virusinis marketingas internete, marketingas socialiniuose tinkluose, marketingas el. paštu ir kt.), inovatyvių technologijų diegimo problematiką.
Verslo technologijų ir verslininkystės katedros dėstytojai naudoja inovatyvius mokymo metodus, technologijas: studijos organizuojamas kaip probleminis ir projektinis mokymas, taikant inovatyvius kūrybinius studijų metodus. Praktinių užsiėmimų metu taikomi aktyvūs studijų metodai, orientuoti į studento kūrybiškumo, saviraiškos ir žodinės komunikacijos kompetencijų ugdymą: atvejo studijos, problema pagrįstos užduotys, minčių lietus, diskusijos, veikla grupėse ir kt. Netrukus, praktinių užsiėmimų metu, bus naudojama VVF sukurta Integruota verslo procesų modeliavimo sistema. Galimybę studijuoti savarankiškai suteikia virtualaus mokymosi aplinka MOODLE.
2013-2016
„Verslo ir ekonomikos akademinio mokymo ir tyrimų aplinkos atnaujinimas Libane ir Sirijoje“ (MATRE)
2011-2014
“Two cycle E-Commerce curricula to serve Information Society in RU, UA and IL” (TEMPUS “ECOMMIS”, Nr.516813-TEMPUS-1-2011-1-LT-TEMPUS-JPSR)
2010-2012
„Integruotos verslo procesų modeliavimo sistemos (ivpms) sukūrimas transdisciplininėms vadybos ir verslo administravimo studijoms “, projekto kodas nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-038.
2011
Motyvacinės darbuotojų sistemos ir personalo lojalumo matavimo įrankio integravimo į personalo valdymo sistemą konsultavimo paslaugos
2011
Motyvacinės darbuotojų sistemos ir personalo lojalumo matavimo įrankio optimalumo kriterijų ir testavimo plano sukūrimo ir programavimo klausimais konsultavimo paslaugos
2010
Paskaitų ciklas, valstybės tarnautojų įvadinis mokymas „Asmenų prašymų, skundų bei pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo „vieno langelio“ principu organizavimas viešojo administravimo institucijoje ir įstaigoje“
2010
Praktiniai dokumentų valdymo organizavimo mokymai skirti Prienų rajono savivaldybės pedagogams, įgyvendinant projektą „Prienų rajono savivaldybės pedagogų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas“, finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemos „Vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas“ lėšomis
2010
Praktiniai dokumentų valdymo organizavimo mokymai skirti įgyvendinant projekto Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemos „Vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas“ pagal projektą „Administracinių gebėjimų stiprinimas VšĮ Radviliškio ligoninėje“
2009
Paskaitų ciklas „Žinių valdymas viešojo administravimo institucijose“
2008
Paskaitų ciklas „Andragogų fundamentinis rengimas, modeliuojant mokymą “Savivaldybių strateginio plano sudarymas”
2008
Praktinės įmonių konsultacijos organizuojant mokymus „Kauno vandenys“ darbuotojams tema: „Aplinkos apsaugos ir kokybės valdymo sistemos“. Užsakovas VšĮ SMK Mokslo ir verslo centras, Klaipėda.
2007
Paskaitų ciklas „Valstybės tarnybos VIS IR ITT naudojimo viešajame administravime galimybės“
2007
„Sveikatos priežiūros specialistų naujų gebėjimų ir kompetencijų ugdymas“, užsakovas UAB „Bereau Veritas Lit“
2007
„IT vartojimo įgūdžių ugdymas“, užsakovas V.A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla
2007
Praktinės įmonių konsultacijos organizuojant mokymus „Vilniaus vandenys“ darbuotojams tema: „Aplinkos apsaugos ir kokybės valdymo sistemos“. Užsakovas VšĮ SMK Mokslo ir verslo centras, Klaipėda.
2007
Praktinės įmonių konsultacijos organizuojant mokymus Alytaus apskrities savivaldybių tarnautojams ir seniūnijų seniūnams tema: „Sprendimų priėmimas“. Užsakovas - VšĮ Valstybės ir savivaldybės tarnautojų mokymo centro „Dainava“.
2005 – 2007
Praktinės įmonių konsultacijos organizuojant mokymus pradedantiems ir plėtojantiems verslą verslininkams (pagal Vilniaus m. savivaldybės administracijos Ekonomikos departamento Ekonominės plėtros skyriaus skelbtą konkursą „SVV atstovų mokymas ir konsultacijų teikimas“)
2006
Praktinės įmonių konsultacijos organizuojant mokymus Alytaus apskrities seniūnijų seniūnams tema: „Analitinis ir kūrybinis mąstymas“ Užsakovas - VšĮ Valstybės ir savivaldybės tarnautojų mokymo centro „Dainava“.
2006
Seminarai/paskaitos Verslo ir vadybos mokymų tema Biologijos ir Fizikos instituto darbuotojams: „Pardavimo įgūdžių formavimas. Mokslo tyrimų produktų pardavimai“. Užsakovas - UAB „Komunikacijų raktas“, Vilnius.
2006
Praktinės įmonių konsultacijos organizuojant mokymus Lietuvos Pašto vadovams tema: „Kokybės vadyba“. Užsakovas VšĮ SMK Mokslo ir verslo centras, Klaipėda .
Universitetinės pirmosios pakopos (bakalauro) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
VVVTB07744 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 D
VVVTB07744 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 N
VVVTB07744 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 V
VVVTB07745 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 D
VVVTB07745 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 N
VVVTB07745 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 V
VVVTB07746 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 D
VVVTB07746 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 N
VVVTB07746 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 V
VVVTB07747 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 D
VVVTB07747 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 N
VVVTB07747 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 V
VVVTB07748 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 D
VVVTB07748 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 N
VVVTB07748 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 V
VVVTB07749 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 D
VVVTB07749 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 N
VVVTB07749 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 V
VVVTB11704 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVVTB11704 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
VVVTB11702 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVVTB11702 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
VVVTB11703 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVVTB11703 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
VVVTB11705 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVVTB11705 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
VVVTB11706 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVVTB11706 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
VVVTB11707 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVVTB11707 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 H
VVVTB11707 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
VVVTB11709 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVVTB11710 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVVTB11711 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVVTB11721 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVVTB11721 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
VVVTB11718 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVVTB11718 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
VVVTB11719 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVVTB11719 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
VVVTB11720 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVVTB11720 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
VVVTB11722 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVVTB11722 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
VVVTB11717 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVVTB11717 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
VVVTB08756 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 D
VVVTB08756 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 N
VVVTB08756 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 V
VVVTB08757 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 D
VVVTB08757 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 N
VVVTB08757 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 V
VVVTB08758 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 D
VVVTB08758 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 N
VVVTB08758 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 V
VVVTB08759 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 D
VVVTB08759 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 N
VVVTB08759 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 V
VVVTB08760 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 D
VVVTB08760 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 N
VVVTB08760 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 V
VVVTB08761 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 D
VVVTB08761 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 N
VVVTB08761 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 V
VVVTB11806 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
VVVTB11806 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 I
VVVTB11804 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
VVVTB11804 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 I
VVVTB11805 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
VVVTB11805 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 I
VVVTB11807 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
VVVTB11807 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 I
VVVTB11808 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
VVVTB11808 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 I
VVVTB11809 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
VVVTB11809 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 H
VVVTB11809 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 I
VVVTB11817 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
VVVTB11818 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
VVVTB11819 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
VVVTB11828 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
VVVTB11828 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 I
VVVTB11829 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
VVVTB11829 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 I
VVVTB11830 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
VVVTB11830 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 I
VVVTB11831 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
VVVTB11831 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 I
VVVTB11832 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
VVVTB11832 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 I
VVVTB11833 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
VVVTB11833 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 I
VVVTB08765 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 D
VVVTB08765 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 N
VVVTB08765 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 V
VVVTB08766 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 D
VVVTB08766 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 N
VVVTB08766 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 V
VVVTB08767 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 D
VVVTB08767 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 N
VVVTB08767 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 V
VVVTB08768 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 D
VVVTB08768 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 N
VVVTB08768 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 V
VVVTB08769 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 D
VVVTB08769 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 N
VVVTB08769 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 V
VVVTB08770 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 D
VVVTB08770 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 N
VVVTB08770 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 V
VVVTB11812 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 F
VVVTB11812 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 I
VVVTB11810 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 F
VVVTB11810 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 I
VVVTB11811 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 F
VVVTB11811 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 I
VVVTB11813 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 F
VVVTB11813 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 I
VVVTB11814 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 F
VVVTB11814 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 I
VVVTB11815 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 F
VVVTB11815 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 H
VVVTB11815 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 I
VVVTB11820 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 F
VVVTB11821 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 F
VVVTB11822 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 F
VVVTB11834 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 F
VVVTB11834 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 I
VVVTB11835 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 F
VVVTB11835 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 I
VVVTB11836 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 F
VVVTB11836 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 I
VVVTB11837 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 F
VVVTB11837 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 I
VVVTB11838 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 F
VVVTB11838 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 I
VVVTB11839 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 F
VVVTB11839 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 I
VVVTB11305 Dalykinė komunikacija 3 3 F
VVVTB11302 Dalykinė komunikacija 3 3 F
VVVTB11302 Dalykinė komunikacija 3 3 I
VVVTB11151 Dalykinė komunikacija 3 3 F
VVVTB11151 Dalykinė komunikacija 3 3 I
VVVTB12453 Dalykinė komunikacija 3 3 F
VVVTB12453 Dalykinė komunikacija 3 3 I
VVVTB11713 E-logistika 3 3 F
VVVTB11713 E-logistika 3 3 I
VVVTB11755 E-logistika 3 3 F
VVVTB11755 E-logistika 3 3 I
VVVTB11826 E-marketingas 3 3 F
VVVTB11826 E-marketingas 3 3 I
VVVTB11715 E-verslo sprendimai 3 3 F
VVVTB11715 E-verslo sprendimai 3 3 I
VVVTB11825 E-verslo sprendimų ekonominė analizė 7 7 F
VVVTB11825 E-verslo sprendimų ekonominė analizė 7 7 I
VVVTB11303 Gamybos technologija ir organizavimas 6 6 F
VVVTB11303 Gamybos technologija ir organizavimas 6 6 H
VVVTB11303 Gamybos technologija ir organizavimas 6 6 I
VVVTB08750 Informacinės valdymo sistemos 3 3 D
VVVTB08778 Informacinės valdymo sistemos 3 3 N
VVVTB08778 Informacinės valdymo sistemos 3 3 V
VVVTB11801 Informacinės valdymo sistemos 3 3 H
VVVTB13201 Informacinės valdymo sistemos 4 4 O
VVVTB11816 Informacinės valdymo sistemos 3 3 I
VVVTB11816 Informacinės valdymo sistemos 3 3 F
VVVTB11801 Informacinės valdymo sistemos 3 3 I
VVVTB11801 Informacinės valdymo sistemos 3 3 F
VVVTB08778 Informacinės valdymo sistemos 3 3 T
VVVTB08778 Informacinės valdymo sistemos 3 3 D
VVVTB08750 Informacinės valdymo sistemos 3 3 N
VVVTB08750 Informacinės valdymo sistemos 3 3 T
VVVTB08750 Informacinės valdymo sistemos 3 3 V
VVVTB11851 Informacinės veiklos vadyba 3 3 F
VVVTB11851 Informacinės veiklos vadyba 3 3 I
VVVTB08751 Informacinis verslas 3 3 D
VVVTB08751 Informacinis verslas 3 3 N
VVVTB11803 Informacinis verslas 3 3 F
VVVTB11803 Informacinis verslas 3 3 H
VVVTB11803 Informacinis verslas 3 3 I
VVVTB08751 Informacinis verslas 3 3 V
VVVTB11701 Internetinis marketingas 8 8 F
VVVTB07738 Internetinis marketingas 7,5 7,5 V
VVVTB11701 Internetinis marketingas 8 8 I
VVVTB11753 Internetinis marketingas 6 6 H
VVVTB07738 Internetinis marketingas 7,5 7,5 D
VVVTB07738 Internetinis marketingas 7,5 7,5 N
VVVTB11753 Internetinis marketingas 6 6 F
VVVTB11202 Inžinerijos pagrindai 3 3 F
VVVTB11102 Inžinerijos pagrindai 4 4 F
VVVTB11102 Inžinerijos pagrindai 4 4 I
VVVTB12251 Inžinerijos pagrindai 6 6 I
VVVTB12251 Inžinerijos pagrindai 6 6 F
VVVTB11102 Inžinerijos pagrindai 4 4 H
VVVTB11203 Inžinerijos pagrindai 4 4 H
VVVTB11201 Inžinerijos pagrindai 3 3 F
VVVTB11201 Inžinerijos pagrindai 3 3 I
VVVTB11101 Inžinerijos pagrindai 4 4 I
VVVTB11101 Inžinerijos pagrindai 4 4 F
VVVTB14101 Įvadas į verslo logistiką 4 4 F
VVVTB14101 Įvadas į verslo logistiką 4 4 I
VVVTB11402 Kiekybiniai metodai ekonomikoje 7 7 F
VVVTB11402 Kiekybiniai metodai ekonomikoje 7 7 I
VVVTB14201 Kiekybiniai metodai ekonomikoje 6 6 H
VVVTB14201 Kiekybiniai metodai ekonomikoje 6 6 O
VVVTB04733 Kiekybiniai sprendimų metodai 6 6 D
VVVTB04733 Kiekybiniai sprendimų metodai 6 6 N
VVVTB04733 Kiekybiniai sprendimų metodai 6 6 T
VVVTB04733 Kiekybiniai sprendimų metodai 6 6 V
VVVTB11301 Kiekybiniai sprendimų metodai 6 6 F
VVVTB11301 Kiekybiniai sprendimų metodai 6 6 H
VVVTB11301 Kiekybiniai sprendimų metodai 6 6 I
VVVTB11301 Kiekybiniai sprendimų metodai 6 6 O
VVVTB11304 Kiekybiniai sprendimų metodai 6 6 F
VVVTB11152 Kiekybiniai sprendimų metodai 6 6 F
VVVTB11152 Kiekybiniai sprendimų metodai 6 6 I
VVVTB11716 Kompleksinis projektas (E-verslo ekonomika) 5 5 F
VVVTB11716 Kompleksinis projektas (E-verslo ekonomika) 5 5 I
VVVTB08752 Konkurencingo informacinio verslo projektavimas 6 6 D
VVVTB08752 Konkurencingo informacinio verslo projektavimas 6 6 N
VVVTB08752 Konkurencingo informacinio verslo projektavimas 6 6 V
VVVTB11802 Konkurencingo informacinio verslo projektavimas (kompleksinis projektas) 6 6 F
VVVTB11802 Konkurencingo informacinio verslo projektavimas (kompleksinis projektas) 6 6 I
VVVTB11802 Konkurencingo informacinio verslo projektavimas (kompleksinis projektas) 6 6 O
VVVTB07739 Logistika 4,5 4,5 D
VVVTB07739 Logistika 4,5 4,5 N
VVVTB07739 Logistika 4,5 4,5 T
VVVTB07739 Logistika 4,5 4,5 V
VVVTB11601 Logistika 5 5 F
VVVTB11601 Logistika 5 5 I
VVVTB11601 Logistika 5 5 O
VVVTB07770 Logistika 4,5 4,5 D
VVVTB07770 Logistika 4,5 4,5 N
VVVTB07770 Logistika 4,5 4,5 T
VVVTB07770 Logistika 4,5 4,5 V
VVVTB11652 Logistika 3 3 F
VVVTB11652 Logistika 3 3 I
VVVTB11306 Logistika 4 4 H
VVVTB11401 Pažintinė praktika 3 3 F
VVVTB11401 Pažintinė praktika 3 3 I
VVVTB11403 Pažintinė praktika 3 3 F
VVVTB11403 Pažintinė praktika 3 3 I
VVVTB11723 Profesinė praktika 12 12 F
VVVTB11723 Profesinė praktika 12 12 I
VVVTB11708 Profesinės veiklos praktika (Informacinio verslo vadyba) 12 12 F
VVVTB11708 Profesinės veiklos praktika (Informacinio verslo vadyba) 12 12 I
VVVTB11712 Profesinės veiklos praktika (Verslo projektų valdymas) 12 12 F
VVVTB11712 Profesinės veiklos praktika (Verslo projektų valdymas) 12 12 I
VVVTB11504 Tiekimo grandinės valdymas 3 3 F
VVVTB11504 Tiekimo grandinės valdymas 3 3 I
VVVTB11827 Tinklo ekonomika 3 3 F
VVVTB11827 Tinklo ekonomika 3 3 I
VVVTB11503 Viešosios e-paslaugos 8 8 F
VVVTB11451 Viešosios e-paslaugos 8 8 F
VVVTB11451 Viešosios e-paslaugos 8 8 I
VVVTB11824 Viešosios e-paslaugos 4 4 I
VVVTB11552 Viešosios e-paslaugos 6 6 F
VVVTB11502 Visuotinė kokybės vadyba 3 3 F
VVVTB11501 Visuotinė kokybės vadyba 3 3 F
VVVTB11501 Visuotinė kokybės vadyba 3 3 H
VVVTB11501 Visuotinė kokybės vadyba 3 3 I
VVVTB11452 Visuotinė kokybės vadyba 3 3 I
VVVTB11653 Visuotinė kokybės vadyba 3 3 F
VVVTB11653 Visuotinė kokybės vadyba 3 3 I
VVVTB11714 Žinių ekonomika ir vadyba 4 4 F
VVVTB11714 Žinių ekonomika ir vadyba 4 4 I
VVVTB11840 Žinių vadybos procesai 3 3 F
VVVTB11840 Žinių vadybos procesai 3 3 H
VVVTB11840 Žinių vadybos procesai 3 3 I
VVVTB11840 Žinių vadybos procesai 3 3 O
 
Universitetinės antrosios pakopos (magistrantūros) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
VVVTM12302 Baigiamasis darbas 24 24 F
VVVTM12301 Elektroninio verslo sprendimai 6 6 F
VVVTM11301 Elektroninio verslo strategija 6 6 F
VVVTM12204 E-rinkodara 7 7 F
VVVTM11152 E-verslas 6 6 F
VVVTM13102 Informacijos vadyba 7 7 F
VVVTM13102 Informacijos vadyba 7 7 H
VVVTM13301 Informacinio verslo strategijos 6 6 F
VVVTM13301 Informacinio verslo strategijos 6 6 H
VVVTM11154 IS planavimas, organizavimas ir valdymas 6 6 H
VVVTM11303 Magistro baigiamasis darbas 24 24 F
VVVTM11305 Magistro baigiamasis darbas 24 24 F
VVVTM11304 Magistro baigiamasis darbas 24 24 F
VVVTM11304 Magistro baigiamasis darbas 24 24 H
VVVTM11302 Magistro baigiamasis darbas 24 24 F
VVVTM11306 Magistro baigiamasis darbas 24 24 F
VVVTM11307 Magistro baigiamasis darbas 24 24 F
VVVTM11307 Magistro baigiamasis darbas 24 24 H
VVVTM11308 Magistro baigiamasis darbas 24 24 F
VVVTM13302 Magistro baigiamasis darbas 24 24 F
VVVTM13302 Magistro baigiamasis darbas 24 24 H
VVVTM12103 Magistro baigiamasis darbas I 3 3 F
VVVTM12203 Magistro baigiamasis darbas II 3 3 F
VVVTM11105 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVVTM11102 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVVTM11104 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVVTM11104 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 H
VVVTM11106 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVVTM11107 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVVTM11107 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 H
VVVTM11108 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVVTM13103 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVVTM13103 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 H
VVVTM11204 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
VVVTM11206 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
VVVTM11203 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
VVVTM11205 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
VVVTM11205 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 H
VVVTM11207 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
VVVTM11208 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
VVVTM11208 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 H
VVVTM13204 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
VVVTM13204 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 H
VVVTM13205 Mokslinė praktika 6 6 F
VVVTM13205 Mokslinė praktika 6 6 H
VVVTM12101 Mokslinių tyrimų metodologija 6 6 F
VVVTM13101 Mokslinių tyrimų metodologija 6 6 F
VVVTM13101 Mokslinių tyrimų metodologija 6 6 H
VVVTM13151 Mokslinių tyrimų metodologija 6 6 F
VVVTM13151 Mokslinių tyrimų metodologija 6 6 H
VVVTM13152 Mokslinių tyrimų metodologija 6 6 F
VVVTM13152 Mokslinių tyrimų metodologija 6 6 H
VVVTM11101 Mokslinių tyrimų pagrindai 4 4 F
VVVTM11101 Mokslinių tyrimų pagrindai 4 4 H
VVVTM11151 Mokslinių tyrimų pagrindai 4 4 F
VVVTM12202 Profesinė praktika 6 6 F
VVVTM13153 Statinio projektavimo grupės veiklos organizavimas 6 6 F
VVVTM12102 Technologijų vadyba 7 7 F
VVVTM11201 Valdymo informacinės technologijos 4 4 F
VVVTM11201 Valdymo informacinės technologijos 4 4 H
VVVTM13201 Valdymo informacinės technologijos 7 7 F
VVVTM13201 Valdymo informacinės technologijos 7 7 H
VVVTM11251 Verslo procesų vertinimas ir rizikos valdymas 6 6 H
VVVTM11202 Žinių vadyba 9 9 F
VVVTM13202 Žinių vadyba 7 7 F
VVVTM13202 Žinių vadyba 7 7 H
  • Puslapio administratoriai:
  • Renata Valūnaitė
  • Daina Bumeikienė
  • Vida Davidavičienė
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Justė Kareivaitė