Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Verslo technologijų ir verslininkystės katedra
Turite klausimų?
susisiekite jums patogiu būdu
Telefonas (8 5) 274 4882
El. paštas vvvt@vgtu.lt

Mokslas

Katedra turi mokslinį potencialą atlikti tokių sričių tyrimo darbus:
 
 1. Viešojo ir privataus sektorių aplinkos vertinimas;
 2. Viešojo ir privataus sektorių situacinė ir valdymo efektyvumo analizė;
 3. Viešojo ir privataus sektorių strateginių sprendimų formavimas ir vertinimas;
 4. E. valdžios ir informacinės visuomenės plėtros tyrimai;
 5. Žinių vadyba: žinių potencialo vertinimas;
 6. Tradicinio ir internetinio marketingo efektyvumo analizė;
 7. IKT įtaka įmonių veiklai ir žmonių gyvensenai;
 8. Visuotinės kokybės valdymo sistemų, efektyvumo analizė, projektavimas;
 9. Organizacijos logistikos sistemos projektavimas;
 10. Organizacijos materialiųjų srautų valdymo efektyvumas;
 11. Atliekų valdymo sistemos tyrimai.
Verslo technologijų katedra prisidėdama prie bendros Verslo vadybos fakulteto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto vizijos tapti pažangiausiu technikos universitetu Baltijos šalyse, vienijančiu mokslą, studijas ir verslą kuriant inovatyvią visuomenę, dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose bei tyrimų programose bei viešai skelbia savo mokslinės produkcijos rezultatus.
 • Informacinių komunikacinių technologijų (IKT) plėtros poveikis visuomenei, verslui;
 • Mobilus verslas (M-verslas);
 • Žinių vadyba;
 • Elektroninis verslas (E-verslas);
 • Kokybės vadyba;
 • Logistika;
 • Inovatyvios ir modernios (t.s. informacinės) technologijos ir jų vadyba Lietuvos integracijos į tarptautines struktūras ir globalizacijos sąlygomis – teorija ir praktika: jų raida, plėtra ir įtaka verslui bei žmonių gyvenimui;
 • Verslo organizavimo problemų tyrimai: Informacinių technologijų taikymo versle problemų tyrimai;
 • Verslo aplinkos rodiklius įtakojančių veiksnių tyrimai (vertinimas, ryšių tyrimai, prognozavimo taikant IKT).
Verslo technologijų katedra nuolatos stiprina bendradarbiavimo ryšius su verslo bei pramonės įmonėmis, tokiu būdu didindama galimybes naujų mokslinių tyrimų krypčių atsiradimui, mokslo bei paties mokslo komercializavimui.
Doc. dr. Ieva Meidutė-Kavaliauskienė. Pirmosios vietos nominacija Doktorantūros/mokslinių straipsnių kategorijoje bei apdovanojimas prestižiniu André Jordan diplomu už autorių Fernando Ferreira, Ievos Meidutės-Kavaliauskienės, Marjan Jalali, Nelson Antonio, Silvia Canas, Marlene Filipe ir Vanda Martins straipsnį „Enhancing Real Estate Decisions Using Cognitive Mapping And Mcda: Insights From Real-Life Applications“. Minėtų bendraautorių darbas sutelktas į daugiakriterinės analizės metodų taikymą ir kognityvinių žemėlapių kūrimą nekilnojamojo turto rinkoje. Šie metodai leidžia konstruoti modelius, padedančius atsakyti į svarbius nekilnojamojo turto investuotojų klausimus. Ketvirtoji André Jordan apdovanojimų ceremonija vyko 2016 m. spalio 12 d. Nacionaliniame senovės meno muziejuje Lisabonoje (Portugalija). Kompanijos Confidencial Imobiliário kas dveji metai organizuojamos apdovanojimų ceremonijos metu įvertinami geriausi mokslinių tyrimų pasiekimai nekilnojamojo turto srityje. 2016 m.  André Jordan apdovanojimų ceremonijoje nominuoti 26 darbai, tarp jų magistro baigiamieji darbai, daktaro disertacijos bei moksliniai straipsniai iš įvairių nacionalinių (Lisabonos, Vizėjaus, Santareno, Koimbros ir Algarvės) bei tarptautinių (Valencijos (Ispanija), Huelvos (Ispanija), Memfio (JAV) ir Vilniaus Gedimino technikos (Lietuva)) universitetų. Nominacijas įteikė:  André Jordan - André Jordan grupės pirmininkas, Augusto Mateus - ekonomistas ir André Jordan prizo komisijos prezidentas, Luís Amado - direktorius ir buvęs užsienio reikalų ministras.
Doc. dr. Ieva Meidutė-Kavaliauskienė. Padėkos raštas iš LR Švietimo mainų paramos fondo: „Už aktyvų dalyvavimą Erasmus programoje ir indėlį plėtojant Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumą“ 2012 m.
Doc. dr. Juozas Merkevičius. Pirmojo laipsnio diplomas už monografiją „XXI amžiaus iššūkiai: organizacijų ir visuomenės pokyčiai“laimėjusią I vietą 2010 metų Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslinių monografijų konkurse.
Prof. dr. Vida Davidavičienė. Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus padėka, už dalyvavimą konkurse “Lietuvos ateities scenarijai”, 2002 m. vasario 19 d.
Doc. dr. Juozas Merkevičius Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus padėka, už dalyvavimą konkurse “Lietuvos ateities scenarijai”, 2002 m. vasario 19 d.
2002 m. du Verslo technologijų katedros magistrantai (dabar jau VTK darbuotojai) laimėjo apdovanojimus Europos komiteto prie LRV organizuotame geriausio diplominio darbo, Lietuvos ekonominės integracijos į Europos Sąjungos bendrąją rinką tema, konkurse. Jurgita Raudeliūnienė – I vieta, Romualdas Vitkauskas - paskatinamoji premija.
 
Prof. habil. dr. Narimantas Kazimieras Paliulis
 • VGTU, VU, MRU doktorantūros gynimo komiteto narys ir disertacijų oponentas;
 • VGTU, VU habilitacijos komiteto narys;
 • doktorantūros programos Socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas (03S) komisijos narys;
 • Viešojo administravimo lavinimo asociacijos akademinės tarybos narys;
 • Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM mokymo programų recenzavimo ekspertas;
 • Finansų ministerijos mokymo centro tarybos narys;
 • VGTU senato narys (2001 – 2009 m.);
 • Generolo Jono Žemaičio vardo Lietuvos karo senato narys (2004 – 2010 m.).
Prof. dr. Vida Davidavičienė
 • Nuo 2009 metų Magistrantūros studijų programos „IS valdymas ir auditas” rengimo grupės narys;
 • Nuo 2009 metų Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakulteto tarybos narys;
 • Nuo 2010 metų Jaunųjų mokslininkų konferencijos „Verslas 21 amžiuje“ mokslo komiteto narys;
 • Nuo 2010 metų tarptautinės konferencijos „Verslas ir vadyba‟ organizacinio komiteto narys;
 • Nuo 2011 metų Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakulteto studijų komiteto narys;
 • Nuo 2011 metų „Šiuolaikinės verslo, vadybos ir studijų problemos‘ 2011“ mokslinės konferencijos organizacinio komiteto narys;
 • Nuo 2011 metų Vilniaus universiteto Gynimo tarybos narys.
Doc. dr. Ieva Meidutė-Kavaliauskienė
 • Nuo 2010 metų žurnalo „Journal of Business and Economics Management“ atsakingoji sekretorė;
 • Nuo 2011 metų Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Verslo vadybos fakulteto studijų komiteto narys;
 • Nuo 2011 metų žurnalo "Contemporary Economics" mokslinio redkolegijos komiteto narys (University of Finance and Management in Warsaw);
 • Nuo 2011 metų mokslo žurnalo „ Mokslas – Lietuvos ateitis. Verslas XXI amžiuje. Science – Future of Lithuania. Business in XXI century“ redakcinės kolegijos (VGTU, Lietuva;
 • Nuo 2012 metų tarptautinio mokslinio žurnalo „International Journal of Business Performance and Supply Chain Modelling“ redkolegijos narys (Denmark (Danija);
 • 2012-2013 m.: Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslines veiklos organizavimo komisijos narys;
 • Nuo 2013 metų mokslo žurnalo “Independent Journal of Management & Production“ skyriaus redaktorius (redkolegijos narys) (Brazil (Brazilija));
 • Nuo 2013 metų mokslo žurnalo “Journal of Entrepreneurship, Business and Economics“ redakcinės kolegijos narys (Kanada);
 • Nuo 2013 metų "International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies - ICTM 2013“ organizacinio mokslinio komiteto narys;
 • Nuo 2013 metų 16-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos “Verslas XXI amžiuje” mokslinio ir organizacinio komiteto narys;
 • Nuo 2013 metų VGTU mokslo padalinių, susijusių su verslo vadybos ir ekonomikos tyrimais, veiklos bei struktūros gerinimo projektinės grupės narys.
Doc. dr. Arnoldina Pabedinskaitė
 • Mokslo žurnalo „Trends Economics and Management“ (Brno technologijos universitetas, Čekijos Respublika) redakcinės kolegijos narys;
 • Nuo 2012 metų Studijų kokybės vertinimo centro ekspertė;
 • Nuo 2012 metų konferencijos „Mokslas - švietimui, gamybai, ekonomikai. Pasaulio ekonomika ir mažų bei vidutinių įmonių valdymas" (Minskas) programinio komiteto narys;
 • Nuo 2012 metų konferencijos „Aktualios regiono ekonomikos valdymo problemos“ (Sankt-Peterburgas, Rusija) mokslinio komiteto narys;
 • Nuo 2012 metų konferencijos „MANAGEMENT AND ENGINEERING’12“ (Sofija, Bulgarija) mokslinio komiteto narys.
Prof. dr. Jurgita Raudeliūnienė
 • Nuo 2011 metų Vilniaus Gedimino technikos universiteto studijų komiteto narė;
 • Nuo 2011 metų Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Verslo vadybos fakulteto studijų komiteto pavaduotoja;
 • Nuo 2011 metų Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidžiamo mokslo žurnalo “Verslas, vadyba, studijos” atsakingoji sekretorė;
 • Nuo 2011 metų projekto "Vilniaus Gedimino technikos universiteto darbuotojų pedagoginės ir mokslinės veiklos vertinimo kriterijai" rengimo grupės narys;
 • Nuo 2012 metų 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis. Verslas XXI amžiuje“, mokslo komiteto narys (sekretorius).
Dr. Renata Činčikaitė
 • Lietuvos Marketingo asociacijos (LiMA) narė (nuo 2009).
Dr. Alma Mačiulytė-Šniukienė
 • Tarptautinės mokslininkų asociacijos ERSA (The European Regional Science Association) narė. 
 
Darbuotojų vizitai 2015 metais
 
Stažavosi užsienyje (iki 6 mėn.)
 • Vida Davidavičienė. Brno universitetas, Čekija. Stažuotė. 2015-05-10 – 2015-05-15, 6 d.
Stažavosi užsienyje (iki 6 mėn.) pagal Erasmus+ programą dėstymo vizitui
 • Aurelija Burinskienė. Rygos technikos universitetas, Latvija. Paskaitų skaitymas pagal ERASMUS programą. 2015-01-22 – 2015-01-23, 2 d. Finansavimo šaltinis - VGTU/ERASMUS.
 • Jurgita Raudeliūnienė. Košicės technikos universitetas, Slovakija. Paskaitų skaitymas pagal ERASMUS programą. 2015-01-24 – 2015-01-28, 5 d. Finansavimo šaltinis - VGTU/ERASMUS.
 • Aurelija Burinskienė. Redinn srl, Italija. Mokymosi vizitas pagal ERASMUS programą. 2015-01-27 – 2015-01-29, 3 d. Finansavimo šaltinis - VGTU/ERASMUS.
 • Vida Davidavičienė. Szechenyi Istvan universitetas, Vengrija. Paskaitų skaitymas pagal ERASMUS programą. 2015-05-04 – 2015-05-09, 6 d. Finansavimo šaltinis - VGTU/ERASMUS.
 • Jurgita Raudeliūnienė. Krokuvos ekonomikos universitetas, Lenkija. Paskaitų skaitymas pagal ERASMUS programą. 2015-09-17 – 2015-09-20, 4 d. Finansavimo šaltinis - VGTU/ERASMUS.
 • Rimvydas Labanauskis. Tamperės taikomųjų mokslų universitetas, Suomija. Paskaitų skaitymas pagal ERASMUS programą. 2015-11-10 – 2015-11-14, 5 d. Finansavimo šaltinis - VGTU/ERASMUS.
 • Jurgita Raudeliūnienė. Prahos ekonomikos universitetas, Čekija. Mokymosi vizitas pagal ERASMUS programą. 2015-11-29 – 2015-12-04, 5 d. Finansavimo šaltinis - VGTU/ERASMUS.
Kitas bendradarbiavimas užsienyje (ne konferencijose)
 • Vida Davidavičienė. Oldenburgo Karlo fon Ozetskio universitetas, Vokietija. Dalyvavimas TEMPUS MATRE projekto kokybės kontrolės susitikime. 2015-01-18 – 2015-01-22, 5 d. Finansavimo šaltinis – TEMPUS MATRE.
 • Jurgita Raudeliūnienė. Oldenburgo Karlo fon Ozetskio universitetas, Vokietija. Dalyvavimas TEMPUS MATRE projekto kokybės kontrolės susitikime. 2015-01-18 – 2015-01-22, 5 d. Finansavimo šaltinis – TEMPUS MATRE
 • Vida Davidavičienė. Alikantės universitetas, Ispanija. TEMPUS MATRE projekto veiklų vykdymas: mokymų seminarų tematikų aptarimas Sirijos ir Libano universitetams. 2015-02-22 – 2015-02-25, 4 d. Finansavimo šaltinis – TEMPUS MATRE.
 • Jurgita Raudeliūnienė. Alikantės universitetas, Ispanija. TEMPUS MATRE projekto veiklų vykdymas: tarpinės projekto kokybės vertinimo ataskaitos rengimas, mokymų programos Sirijos ir Libano universitetuose. 2015-02-22 – 2015-02-25, 4 d. Finansavimo šaltinis – TEMPUS MATRE.
 • Jolanta Sabaitytė. Europos Komisija, Belgija. Susitikimas, kurio metu su Europos Sąjungos institucijų pareigūnais aptarta naujosios Europos Komisijos sudėtis, jos prioritetai ir veiklos principai, Europos Komisijos darbo programa 2015 metams, 315 mlrd. eurų Investicijų planas, Energetikos sąjunga, detaliau susipažinta su Skaitmenine sąjunga. 2015-02-25 – 2015-02-27, 3 d. Finansavimo šaltinis – Europos komisija.
 • Jolanta Sabaitytė. Kijevas, Černigov, Ukraina. Vilniaus Gedimino technikos universiteto prezentacijos pristatymas jaunimui. 2015-05-18 – 2015-05-21, 4 d.
 • Vida Davidavičienė. Libano universitetas, Libanas. Mokymų pravedimas pagal TEMPUS MATRE projekto veiklas. 2015-06-28 – 2015-07-01, 4 d. Finansavimo šaltinis – TEMPUS MATRE.
 • Jurgita Raudeliūnienė. Libano universitetas, Libanas. Mokymų pravedimas pagal TEMPUS MATRE projekto veiklas. 2015-06-28 – 2015-07-01, 4 d. Finansavimo šaltinis – TEMPUS MATRE.
 • Jurgita Raudeliūnienė. Modernus verslo ir mokslo universitetas, Libanas. Dalyvavimas TEMPUS MATRE projekto seminare. 2015-10-07 – 2015-10-10, 4 d. Finansavimo šaltinis – TEMPUS MATRE.
 • Vida Davidavičienė. Modernus verslo ir mokslo universitetas, Libanas. Dalyvavimas TEMPUS MATRE projekto seminare. 2015-10-07 – 2015-10-10, 4 d. Finansavimo šaltinis – TEMPUS MATRE.
Kitų institucijų darbuotojų vizitai VGTU
 • Phikria Asanishvili. Tbilisio valstybinis universitetas, Gruzija. Stažuotė. 2014-12-14 – 2015-06-11, 180 d.
 • Ruizan Mekvabidze. Gorio valstybinis edukologijos universitetas, Gruzija. Stažuotė. 2014-12-29 – 2015-06-22, 176 d.
 • Mia Delić. Zagrebo universitetas, Kroatija. Stažuotė. 2015-04-13 – 2015-04-17, 5 d.
 • Marcin Król. Varšuvos aukštoji ekonomikos mokykla, Lenkija. Stažuotė. 2015-08-04 – 2015-10-07, 65 d.
Darbuotojų vizitai 2014 metais
 • Sabaitytė Jolanta dalyvavo mokymuose Brno technologijos universitete 2014-03-29 – 2014-04-10. Čekija.
 • Narimantas Kazimieras Paliulis dalyvavo koordinaciniame projekto Tempus „ECOMMIS” susirinkime Haifa universitete, Akademiniame centre „Ruppin”, Technionas – Izraelio technologijos institute 2014-04-21 – 2014-04-24.
 • Jurgita Raudeliūnienė dalyvavo TEMPUS MATRE projekto pirmame partnerių susitikime (kick off meeting) 2014-04-25 – 2014-04-28. Stambulas, Turkija.
 • Vida Davidavičienė dalyvavo TEMPUS MATRE projekto pirmame partnerių susitikime (kick off meeting) 2014-04-25 – 2014-04-28. Stambulas, Turkija.
 • Juozas Merkevičius skaitė paskaitas pagal Erasmus programą Emdeno - Lero aukštojoje technikos mokykloje 2014-05-05 – 2014-05-11. Emdenas, Vokietija.
 • Jurgita Raudeliūnienė skaitė paskaitas pagal Erasmus programą Zagrebo universitete, Ekonomikos ir verslo fakultete 2014-05-19 - 2014-05-24. Zagrebas, Kroatija.
 • Vida Davidavičienė skaitė paskaitas pagal Erasmus programą Rygos technikos universitete 2014-05-19 – 2014-05-23, Latvija.
 • Narimantas Kazimieras Paliulis dalyvavo projekto koordinaciniame susitikime, vertino projekto eigą, pravedė master-klass Maskvos MVESI universitete ir  Samaros PVTI universitete 2014-05-24 – 2014-05-30, Rusija.
 • Arnoldina Ona Pabedinskaitė dalyvavo mokslinėje konferencijoje, skaitė pranešimą ir atstovavo VGTU Baltarusijos nacionaliniame technikos universitete 2014-05-28 - 2014-06-01. Minskas, Baltarusija.
 • Narimantas Kazimieras Paliulis vertino projekto eigą, pravedė master-klass Nacionaliniame Mining universitete 2014-06-09 – 2014-06-11. Dniepropetrovskas, Ukraina.
 • Juozas Merkevičius dalyvavo Erasmus IP projekte ir skaitė paskaitas pagal Erasmus programą Katovicų Karolio Adamieckio vardo Ekonomikos Universitete 2014-06-15 – 2014-06-21 Lenkijoje.
 • Vida Davidavičienė dalyvavo Tempus MATRE projekto komiteto susirinkime (steering committee meeting) Beirute, Coral Hamra viešbutyje 2014-09-02 – 2014-09-05 Libane.
 • Jurgita Raudeliūnienė dalyvavo Tempus MATRE projekto komiteto susirinkime (steering committee meeting) Beirute, Coral Hamra viešbutyje 2014-09-02 – 2014-09-05 Libane.
 • Jolanta Sabaitytė vyko aptarti projekto TEMPUS ECOMMIS rezultatus, pravesti kūrybines dirbtuves ir paskaitą Valstybiniame Sibiro telekomunikacijų ir informatikos universitete 2014-09-30 – 2014-10-04, Rusijoje.
 • Narimantas Kazimieras Paliulis vyko įvertinti projekto TEMPUS ECOMMIS rezultatus, pravesti kūrybines dirbtuves ir paskaitą Valstybiniame Sibiro telekomunikacijų ir informatikos universitete 2014-09-30 – 2014-10-04, Rusijoje.
 • Giedrius Čyras atliko stažuotę UAB „ORLEN Lietuva“  2014-04-17 – 2014-06-17. 
Darbuotojų vizitai 2013 metais
 • Narimantas Kazimieras Paliulis vyko atlikti Tempus „ECOMMIS” projekto monitoringą Nacionaliniame Dniepropetrovsko kalnakasybos universitete 2013-04-21 – 2013-04-25. Dniepropetrovskas, Ukraina.
 • Narimantas Kazimieras Paliulis dalyvavo Tempus „PROMENG” partnerinių institucijų susitikime, pristatė „ECOMMIS“ projektą ir aptarė bendradarbiavimo kryptis Taškento valstybiniame technikos universitete 2013-05-27 – 2013-06-01. Taškentas, Uzbekistanas.
 • Jolanta Sabaitytė Berlyno technologijų universitete vykstančiuose akademinio personalo mokymuose pristatė naudojamą ECTS sistemą, dalyvavo koordinaciniame susitikime ir parengė gaires sukurtų modulių tobulinimui 2013-07-23 – 2013-07-26. Berlynas, Vokietija.
 • Vida Davidavičienė vyko skaityti paskaitas pagal Erasmus programą Talino technologijos Universitete 2013-09-16 – 2013-09-20 Estijoje.
 • Narimantas Paliulis Kazimieras vyko skaityti pranešimą mokslinėje konferencijoje, organizuojamoje tarptautinio projekto ECOMMIS V. I. Vernadsky valstybiniame universitete Tauridoje 2013-09-16 – 2013-09-22. Simferopolis, Ukraina.
 • Jurgita Raudeliūnienė dalyvavo konsultantų-ekspertų mokymuose pagal projektą Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-003 (pagal 2012 m. rugsėjo 18 d. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį Nr. 120918) UAB „Verslo lyderių centre“ Kaune, 2013-11-27 – 2013-11-27.
 • Jurgita Raudeliūnienė dalyvavo konsultantų-ekspertų mokymuose pagal projektą „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos sukūrimas aukštojo mokslo įstaigose“ Nr. VP1-2.1-ŠMM-04- K-03-003, remiantis 2012 m. rugsėjo 18 d. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi Nr. 12-09-18) UAB "Verslo lyderių centre" Kaune, 2013-12-11 – 2013-12-11.
 Darbuotojų vizitai 2012 metais
 • N. K. Paliulis dalyvavo TEMPUS „ECOMMIS“ projekto partnerių susitikime dėl veiklos TEMPUS „ECOMMIS“ projekto vertinimo. Berlyno technologijos universitetas, Berlynas, Vokietija. 2012 gruodžio 03 – 05 d.
 • Sigitas Davidavičius dalyvavo TEMPUS „ECOMMIS“ projekto partnerių susitikime dėl veiklos TEMPUS „ECOMMIS“ projekto vertinimo. Odesos valstybinis nacionalinis universitetas, Odesa, Ukraina. 2012 spalio 02 – 06 d.
 • N. K. Paliulis dalyvavo TEMPUS „ECOMMIS“ projekto partnerių susitikime dėl veiklos TEMPUS „ECOMMIS“ projekto vertinimo. Odesos valstybinis nacionalinis universitetas, Odesa, Ukraina. 2012 spalio 02 – 06 d.
 • J. Raudeliūnienė vyko skaityti paskaitas pagal ERASMUS programą į Valensijos politechnikos universitetą, Ispanija 2012 m. spalio mėn. 7 – 14 d.
 • M. Litvinenko vyko skaityti paskaitas pagal ERASMUS programą į Valensijos politechnikos universitetą, Ispanija 2012 m. spalio mėn. 7 – 14 d.
 • I. Meidutė vyko skaityti paskaitas pagal ERASMUS programą į Valensijos politechnikos universitetą, Ispanija 2012 m. spalio mėn. 7 – 14 d.
 • V. Davidavičienė vertino TEMPUS „ECOMMIS“ projekto partnerio Tavro nacionalinio V. I. Vernadskio universiteto veiklą projekte. Simferopolis, Ukraina. 2012 rugsėjo 13 – 15 d.
 • N. K. Paliulis vertino TEMPUS „ECOMMIS“ projekto partnerio Tavro nacionalinio V. I. Vernadskio universiteto veiklą projekte. Simferopolis, Ukraina. 2012-09-13 – 2012-09-15  d.
 • A. O. Pabedinskaitė dalyvavo koonferencijoje „International Conference "Trends in Economics and Management for the 21st Century" 2012 birželio 20-22 d. Brno technologijos universitetas (Čekija). 
 • S. Davidavičius, dalyvavo regioniniame TEMPUS „ECOMMIS“ projekto susirinkime Maskvos valstybiniame ekonomikos, statistikos ir informatikos universitete (MESI) (Rusija) 2012 m. liepos 1 - 4 d.
 • V. Davidavičienė, dalyvavo regioniniame TEMPUS „ECOMMIS“ projekto susirinkime Maskvos valstybiniame ekonomikos, statistikos ir informatikos universitete (MESI) (Rusija) 2012 m. liepos 1 - 4 d.
 • J. Merkevičius vyko skaityti paskaitas pagal ERASMUS programą „Actual Challenges in Logistics and Maintenance of Industrial Systems” į Eftimie Murgu universitetą (Rumunija) 2012 m. birželio 18 - 23 d.
 • J. Sabaitytė dalyvavo projekto TEMPUS „ECOMMIS“ susirinkime dėl projekto veiklos administravimo Nacionaliniame kalnų universitete (Ukraina) 2012 m. birželio 04 - 07 d.
 • V. Davidavičienė, dalyvavo Izraelio partnerių TEMPUS „ECOMMIS” projekto institucijų regioniniame susitikime Haifa universitete (Izraelis) 2012 m. birželio 12 - 15 d.
 • I. Meidutė vyko skaityti paskaitas pagal ERASMUS programą į Azoro universitetą (Portugalija) ir  į Ecole Superieur komercijos ir technologijų mokyklą (Prancūzija) 2012 m. gegužės 21 d. - birželio 3 d.
 • J. Raudeliūnienė vyko skaityti paskaitas pagal ERASMUS programą į Azoro universitetą (Portugalija) ir  į Ecole Superieur komercijos ir technologijų mokyklą (Prancūzija) 2012 m. gegužės 21 d. - birželio 3 d. 
 • M. Litvinenko vyko skaityti paskaitas pagal ERASMUS programą į Ecole Superieur komercijos ir technologijų mokyklą (Prancūzija) 2012 m. gegužės 21 - 27 d.
 • J. Merkevičius vyko skaityti paskaitas pagal ERASMUS programą į Emdeno - Lero aukštąją mokyklą (Vokietija) 2012 m. gegužės 7 - 11 d.
 • V. Davidavičienė vyko skaityti paskaitas pagal ERASMUS programą į Opolės technikos universitetą (Lenkija) 2012 m. balandžio 24 - 28 d.
 • V. Davidavičienė, dalyvavo TEMPUS „ECOMMIS“ projekto projekto partnerių susitikime dėl projekto administravimo, vadybos ir akademinių funkcijų pasiskirstymo Berlyno technikos universitete (Vokietija) 2012 balandžio 1 - 5 d.
 • J. Sabaitytė dalyvavo TEMPUS „ECOMMIS“ projekto projekto partnerių susitikime dėl projekto administravimo, vadybos ir akademinių funkcijų pasiskirstymo Berlyno technikos universitete (Vokietija) 2012 balandžio 1 - 5 d.
 • A. O. Pabedinskaitė vyko skaityti paskaitas pagal ERASMUS programą į Talino technikos universitetą (Estija) 2012 m. kovo 27 d. - balandžio 1 d.
 • V. Davidavičienė, dalyvavo paraiškos FP7 (projekto pavadinimo trumpinys - SIMPLEX) rengimo klausimų suderinime Krokuvos ekonomikos universitete (Lenkija) 2012 m. sausio 25 - 29 d.
 • N. K. Paliulis, dalyvavo TEMPUS „ECOMMIS“ projekto partnerių susitikime dėl projekto administravimo, vadybos ir akademinių funkcijų pasiskirstymo Berlyno technikos universitete (Vokietija) 2012 m. sausio 29 d. - vasario 2d.
 Darbuotojų vizitai 2011 metais
 •  N. K. Paliulis, dalyvavo TEMPUS „ECOMMIS“ projekto startinėje konferencijoje Nacionaliniame kalnų kasybos universitete (Ukraina) 2011 m. lapkričio 27 d. - gruodžio 1 d.
 • A. O. Pabedinskaitė vyko skaityti paskaitas pagal ERASMUS programą į Sofijos technologijos universitetą (Bulgarija), 2011 m. birželio 18-25 d.
 • J. Merkevičius dalyvavo ERASMUS iniciatyvios programos 2010-2011 projekte skaityti „Actual challenges of logistics and maitenance of industrial systems“ Timišoaros universitete  „Politechnica“ (Rumunija), 2011 m. birželio 12-25 d.
 • N. K. Paliulis, plėtojant pasirašytą bendradarbiavimo sutartį, dalyvavo konferencijoje ir derino bendradarbiavimo planą Rusijos Mokslų akademijos Valdymo problemų institute (Maskva, Rusija), 2011 gegužės 11 - 17 d.
 • V. Davidavičienė vyko skaityti paskaitas pagal ERASMUS programą į Huelvos universitetą (Ispanija), 2011 m. gegužės 9 - 13 d.
 • J. Raudeliūnienė vyko skaityti paskaitas pagal ERASMUS programą į Huelvos universitetą (Ispanija), 2011 m. gegužės 9 - 13 d.
 • I. Meidutė vyko skaityti paskaitas pagal ERASMUS programą į Huelvos universitetą (Ispanija), 2011 m. gegužės 9 - 13 d.
 • J. Raudeliūnienė vyko skaityti paskaitas pagal ERASMUS programą į Pamukalės universitetą (Turkija), 2011 m. gegužės 2-6 d.
 • I. Meidutė vyko skaityti paskaitas pagal ERASMUS programą į Pamukalės universitetą (Turkija), 2011 m. gegužės 2-6 d.
Darbuotojų vizitai 2010 metais
 • J. Merkevičius skaitė paskaitas pagal ERASMUS programą Artua universitete (Prancūzija), 2010 m. spalio 20 – 23 d.
 • A. O. Pabedinskaitė skaitė paskaitas pagal ERASMUS programą Brno technologijos universitete (Čekija), 2010 m. rugsėjo 20 – 26 d.
 • A. O. Pabedinskaitė skaitė paskaitas pagal ERASMUS programą Rygos technikos universitete (Latvija), 2010 m. balandžio 21 – 24 d.
 • V. Davidavičienė skaitė paskaitas pagal ERASMUS programą Szechenyi Istvan universitete (Vengrija), 2010 m. gegužės 3 – 7 d.
 • J. Raudeliūnienė skaitė paskaitas pagal ERASMUS programą Szechenyi Istvan universitete (Vengrija), 2010 m. gegužės 3 – 7 d.
 • J. Merkevičius skaitė paskaitas pagal ERASMUS programą Emdeno – Lero aukštojoje technikos mokykloje (Vokietija), 2010 m. gegužės 3 – 7 d.
Darbuotojų vizitai 2009 metais
 • N. K. Paliulis dalyvavo Rusijos Mokslų akademijos konferencijoje (Rusija), 2009 m. lapkričio 17 - 20 d.
 • J. Merkevičius skaitė paskaitas pagal ERASMUS programą ir atstovavo VGTU tarptautinėje savaitėje Artua universiteto Betiuno aukštojoje mokykloje (Prancūzija), 2009 m. spalio 21 - 24 d.
 • J. Merkevičius dalyvavo bendrame projekte rengiant studijų medžiagą Artua universiteto Betiuno aukštojoje mokykloje (Prancūzija), 2009 m. birželio 22 - 27 d.
 • V. M. Janušauskienė dalyvavo bendrame projekte rengiant studijų medžiagą Artua universiteto Betiuno aukštojoje mokykloje (Prancūzija), 2009 m. birželio 14 - 27 d.
 • J. Merkevičius skaitė paskaitas pagal ERASMUS programą Oldenburgo-Vilhemshafeno aukštojoje technikos mokykloje (Vokietija), 2009 m. gegužės 3 - 8 d.
 • I. Meidutė skaitė paskaitas pagal ERASMUS programą Huelvos universitete (Ispanija), 2009 m. gegužės 3 - 9 d.
 • A. O. Pabedinskaitė studijų tikslais pagal ERASMUS programą buvo išvykusi į Koimbros aukštąją technikos mokyklą (Portugalija), 2009 m. gegužės 4 - 9 d.
 • J. Raudeliūnienė skaitė paskaitas pagal ERASMUS programą Nordhauseno aukštojoje technikos mokykloje (Vokietija), 2009 m. gegužės 9 - 16 d.
 • A. O. Pabedinskaitė buvo išvykusi į Brno technologijos universitetą (Brno, Čekija) pagal ERASMUS programą, 2009 m. gegužės 25 - 31 d.
Darbuotojų vizitai 2008 metais
 • I. Meidutė skaitė paskaitas pagal ERASMUS programą Vindesheimo universitete, Vindesheimo aukštojoje technikos mokykloje (Nyderlandai), 2008 m. gruodžio 1 - 5 d.
 • J. Merkevičius skaitė paskaitas pagal ERASMUS programą Ege universitete (Turkija), 2008 m. spalio 20 - 26 d.
 • A. O. Pabedinskaitė dalyvavo ir skaitė pranešimą mokslinėje konferencijoje Rygos technikos universitete (Ryga, Latvija), 2008 spalio 9 - 12 d.
 • A. O. Pabedinskaitė dalyvavo ir skaitė pranešimą konferencijoje Laitvijos universitete (Ryga, Latvija), 2008 rugsėjo 29 - spalio 2 d.
 • J. Raudeliūnienė skaitė paskaitas pagal ERASMUS programą Henri Poincare universitete (Prancūzija), 2008 m. rugsėjo 9 - 13 d.
 • J. Raudeliūnienė skaitė paskaitas pagal ERASMUS programą Bežos politechnikos institute (Beža, Portugalija), 2008 m. gegužės 12 - 16 d.
Darbuotojų vizitai 2007 metais
 • A. O. Pabedinskaitė skaitė paskaitas pagal ERASMUS programą Žilinos universitete (Žilina, Slovakija), 2007 gruodžio 17 - 22 d.
 • J. Raudeliūnienė skaitė paskaitas pagal ERASMUS programą Gabrovo technikos universitete (Gabrovas, Bulgarija), 2007 m. gruodžio 3 - 7 d.
 • V. Davidavičienė skaitė paskaitas pagal ERASMUS programą Sofijos technikos universitete (Sofija, Bulgarija), 2007 m. gruodžio 3 - 7 d.
 • A. O. Pabedinskaitė skaitė paskaitas pagal ERASMUS programą Varšuvos aukštojoje ekonomikos mokykloje (Varšuva, Lenkija), 2007 m. lapkričio 28 - gruodžio 1 d.
 • V. Davidavičienė skaitė paskaitas pagal ERASMUS programą Bragansos politechnikos institute (Braganca, Portugalija), 2007 m. lapkričio 26 - 30 d.
 • A. O. Pabedinskaitė skaitė pranešimą Talino technikos universitete (Talinas, Estija), 2007 m. spalio 25 - 28 d.
 • A. O. Pabedinskaitė skaitė pranešimą Brno technologijos universitete (Brno, Pardubice, Čekija) ir Bratislavos technikos universitete (Bratislava, Slovakija), 2007 m. rugsėjo 5 - 16 d.
 • N. K. Paliulis skaitė pranešimą Uludag universitete (Bursa, Turkija), 2007 m. birželio 6 - 9 d.
 • A. O. Pabedinskaitė dalyvavo diplominių darbų gynimuose Bragansos politechnikos institute (Bragansa, Portugalija), 2007 m. gegužės 28 - birželio 2 d.
 • V. Davidavičienė skaitė paskaitas pagal ERASMUS programą Joaneumo aukštojoje technikos mokykloje (Gracas, Austrija), 2007 m. gegužės 14 - 19 d.
 • A. O. Pabedinskaitė skaitė pranešimą Rygos technikos universitete (Ryga, Latvija), 2007 m. balandžio 11 - 14 d.
Darbuotojų vizitai 2006 metais
 • V. Davidavičienė skaitė paskaitas pagal SOKRATES/ERASMUS programą Yasar universitete (Izmir, Turkija), 2006 gruodžio 1 - 8 d.
 • J. Merkevičius skaitė paskaitas pagal SOKRATES/ERASMUS programą Yasar universitete (Izmir, Turkija), 2006 gruodžio 1 - 8 d.
 • A. O. Pabedinskaitė dalyvavo konferencijoje „Nacionalinės ekonomikos ir verslininkystės plėtros problemos“ (The Problems of Development of National Economy and Entrepreneurship) skirtoje Inžinerinės ekonomikos fakulteto 40-šimtmečiui Rygos technikos universitete (Ryga, Latvija), 2006 m. rugsėjo 22 - 25 d.
 • A. O. Pabedinskaitė dalyvavo ir skaitė pranešimą Rygos technikos universiteto organizuotame tarptautiniame moksliniame seminare „Inovatyvios verslininkystės plėtra žinių valdymo pagrindu“ (Development of Innovative Entrepreneurship Based on Knowledge Management) (Ryga, Latvija), 2006 m. birželio 28 - 30 d.
 • A.O. Pabedinskaitė dalyvavo ir skaitė pranešimą Sofijos technikos universiteto organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Vadyba ir inžinerija‘06“ (Management and Engineering’06) (Bulgarija), 2006 m. birželio 18 - 24 d.
 • A. O. Pabedinskaitė skaitė paskaitas pagal SOKRATES programą Varšuvos aukštojoje ekonomikos mokykloje (Varšuva, Lenkija), 2006 m. gegužės 29 d. – birželio 3 d.
 • N.K. Paliulis, J. Merkevičius dalyvavo tarptautinės eTEN - Deploying Trans-European e-Services for All (Viuotinė Tarpeuropinių e-paslaugu sklaida) programos EASME - European Academy for SMEs (Europos Akademija Smulkaus ir Vidutinio Verslo Įmonėms) projekto rengime Rinkos ekonomikos institute (Berlynas, Vokietija), 2006 m. gegužės 3 - 5 d.
 • J. Merkevičius skaitė paskaitas pagal SOKRATES/ERASMUS programą Vindesheimo universitete (Zwolle, Nyderlandai), 2006 m. balandžio 24 - 29 d.
 
2011
Aktyvios atliekų susidarymo prognozės, strateginių rodiklių planavimo ir stebėjimo sistemos sukūrimas", kurio SFMIS numeris VP2-1.3-ŪM-02-K-02-015 , finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų. Regiono poveikio vertinimo modelio tyrimai. Užsakovas: UAB Algoritmų sistemos.
2011
Aktyvios atliekų susidarymo prognozės, strateginių rodiklių planavimo ir stebėjimo sistemos sukūrimas", SFMIS numeris VP2-1.3-ŪM-02-K-02-015, finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų. Atliekų susidarymo rodiklių tyrimai. Užsakovas: UAB Algoritmų sistemos.
2010
Personalo lojalumo matavimo priemonių ir jų elementų poveikio motyvacinei sistemai tyrimai
2010
„Paslaugų interneto ir jų sąsajos galimybių, tiriant korporatyvinio turinio valdymo sistemos architektūrą, moksliniai taikomieji tyrimai“, užsakovas UAB „Alna Business Solutions“
2010
„Korporatyvinio turinio valdymo sistemos vartotojų sąsajos moksliniai taikomieji tyrimai“, užsakovas UAB „Alna Business Solutions“
2009-2010
„Darbuotojų skatinimo formų ir jų elementų poveikio motyvacinei sistemai tyrimai“, užsakovas UAB „ Alna Business Solutions “
2008-2009
Bendras penkių Europos Sąjungos universitetų (L'I.U.T. de Béthune, Politehnica university of Timisoara, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Universitatea de Nord Baia Mare, Universitatea “Eftimie Murgu” Reşiţa ) projektas “Erasmus Intensive Programme (IP) 2008-09, Business logistics problems and flow management”. Užsakovas: L'Agence Europe Education Formation France.
2008-2009
“Lietuvos transporto sistemos modernizavimo ir plėtros galimybės taikant viešojo ir privataus sektorių (PPP) finansavimo modelį”, užsakovas Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija
2007 – 2008
Verslumo ugdymas Mykolo Romerio, Kauno technologijos ir Vilniaus Gedimino technikos universitetuose socialinių ir inžinerinių mokslų srityse“, mokslinių tyrimų vykdymas ir publikavimas "Verslo perspektyvos ir iššūkiai elektroninėje erdvėje“, užsakovas Lietuvos pramonininkų konfederacija
2006-2008
„Elektros technikos rinkos tyrimai“, užsakovas Nacionalinė Elektros technikos verslo asociacija
2007
“Savivaldybių institucijų teikiamų viešųjų elektroninių paslaugų tyrimas”, užsakovas Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
2006
„TV reklama ir vaikai“, užsakovas Lietuvos vartotojų institutas
2005
„Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento valdymo sistemos tobulinimas“, užsakovas Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamentas
2004-2005
“Ignalinos AE regiono infrastruktūros plėtros planas 2005-2013 m.”, užsakovas Ignalinos rajono savivaldybė
2004-2005
“Panevėžio logistikos centro steigimas”, užsakovas Panevėžio miesto savivaldybė
2004
“Bendrųjų reikalavimų valstybės institucijų interneto svetainėms įgyvendinimas”, užsakovas Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
2003-2004
Projektas “UAB Širvintų autobusų parko veiklos optimizavimas”, užsakovas Širvintų rajono savivaldybė
2002 - 2003
5th Framework, Information societies technology (IST) programos BEEP (Geriausi e-Europos praktikos pavyzdžiai) projektas, kurio metu buvo atrenkami geriausi e. Europos praktikos pavyzdžiai Baltijos šalyse, kurie, įvertinus pagal kriterijus, buvo kaupiami žinių bazėje (Best E-European Practice Knowledge System, BEEP)
2002 - 2003
„Vilniaus miesto operatyvinio planavimo ir monitorinio sistemos modeliavimas“, užsakovas Vilniaus miesto savivaldybė
1999 – 2000
Leonardo da Vinči programos pilotinis projektas QUICK MULTIPLIER (Informacinių technologijų kvalifikacija Europoje: esama padėtis ir ateities poreikiai)
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Framework 5 Geriausia e-Europos praktika BEEP 2002.09.09 2003.06.30 prof. habil. dr. Narimantas Kazimieras Paliulis
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Kita (akademinė) ECOMMIS - Two cycle E-Commerce curricula to serve Information Society in RU, UA and IL ECOMMIS 2011.10.15 2014.10.14 prof. habil. dr. Narimantas Kazimieras Paliulis
Kita (akademinė) Verslo ir ekonomikos akademinio mokymo ir tyrimų aplinkos atnaujinimas Libane ir Sirijoje MATRE 2013.12.01 2016.11.30 doc. dr. Jurgita Raudeliūnienė
 
 
Verslo technologijų katedros darbuotojai aktyviai dalyvauja Verslo vadybos fakulteto periodiškai organizuojamose konferencijose:
 
 
Tarptautinė mokslinė konferencija "Business and Management"
 
 
Respublikinė mokslinė konferencija "Contemporary Issues in Business, Management and Education"
 
 
Lietuvos jaunųjų mokslininkų mokslinė konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis. Verslas XXI amžiuje"
 
 
 

Konferencijų tematika: verslas, vadyba, ekonomika, studijos. Kviečiame dalyvauti mokslininkus, tyrėjus, praktikus ir dalintis savo vykdomų tyrimų rezultatais.
 
 
Daugiau informacijos apie konferencijas teikia mokslo prodekanė dr. Toma Lankauskienė, tel. 8 5 2744885, el. p. toma.lankauskiene@vgtu.lt
.  
 
 
Dalyvavimas konferencijų mokslo ir organizaciniuose komitetuose:
2012 m.
 1. A. O. Pabedinskaitė, mokslinio komiteto narys, konferencija „MANAGEMENT AND ENGINEERING’12“, vykusi 2012 m. birželio 17-20 d. Sofijoje (Bulgarija).
 2. A. O. Pabedinskaitė, mokslinio komiteto narys, konferencija „Aktualios regiono ekonomikos valdymo problemos“, vykusi Sankt Peterburge.
 3. I. Meidutė, organizacinio komiteto narys (sekretorius), 7–oji tarptautinė mokslinė konferencija „Business and Management 2012“ (Verslas ir vadyba'2010), vykusi 2012 m. gegužės 10-11 d.
 4. I. Meidutė, mokslo komiteto narys (pirmininkas), 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis. Verslas XXI amžiuje“, vykusi 2012 m. vasario 2 d., Vilniuje.
 5. I. Meidutė, organizacinio ir mokslinio komiteto narys, Tarptautinė konferencija „ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies - ICTM 2012“, vykusi Varšuvoje  (Lenkija).
 6. V. Davidavičienė, organizacinio komiteto narys, 7–oji Tarptautinė mokslinė konferencija „Business and Management 2012“ (Verslas ir vadyba'2010), vykusi 2012 m. gegužės 10-11 d.
 7. V. Davidavičienė, mokslo komiteto narys, 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis. Verslas XXI amžiuje“, vykusi 2012 m. vasario 2 d., Vilniuje.
 8. J. Raudeliūnienė, mokslo komiteto narys (sekretorius), 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis. Verslas XXI amžiuje“, vykusi 2012 m. vasario 2 d., Vilniuje.
 9. A. Mačiulytė-Šniukienė, organizacinio komiteto narys, 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis. Verslas XXI amžiuje“, vykusi 2012 m. vasario 2 d., Vilniuje.
 10. A. O. Pabedinskaitė, programinio komiteto narys, konferencija „Mokslas - švietimui, gamybai, ekonomikai. Pasaulio ekonomika ir mažų bei vidutinių įmonių valdymas", vykusi 2012 sausio 26 – 28  d. Minske (Baltarusija).
2011 m. 
 1. V. Davidavičienė, mokslo komiteto narys,   14-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „Verslas XXI amžiuje, vykusi 2011 m. vasario 3 d. Vilniuje.
 2. A. O. Pabedinskaitė, mokslinio komiteto narys, Tarptautinė Sofijos technikos universiteto konferencija „Management and Engineering“.
 3. I. Meidutė, organizacinio komiteto ir mokslo komiteto narys, respublikinė mokslinė konferencija „Contemporary issues in business, management and education“ ("Šiuolaikinės verslo, vadybos ir studijų problemos’ 2011"), vykusi 2011 m. lapkričio 17 d. Vilniuje.
 4. I. Meidutė, mokslo komiteto narys (pirmininkas), 14-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „Verslas XXI amžiuje, vykusi 2011 m. vasario 3 d. Vilniuje.
 5. J. Raudeliūnienė, organizacinio komiteto narys, respublikinė mokslinė konferencija "Contemporary issues in business, management and education" ("Šiuolaikinės verslo, vadybos ir studijų problemos’ 2011"), vykusi 2011 m. lapkričio 17 d. Vilniuje.
 6. J. Raudeliūnienė, mokslo komiteto narys (sekretorius), 14-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „Verslas XXI amžiuje, vykusi 2011 m. vasario 3 d. Vilniuje.
2010 m.
 1. V. Davidavičienė, organizacinio komiteto narys, 13-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „Verslas XXI amžiuje“, vykusi 2010 m. vasario 4 d. Vilniuje.
 2. V. Davidavičienė, informacijos ir komunikacijos technologijų versle sekcijos pirmininkas, 6-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Business and Management 2010“ (Verslas ir vadyba'2010), vykusi 2010 m. gegužės 13-14 d. Vilniuje.
 3. V. Davidavičienė, organizacinio komiteto narys, Tarptautinė konferencija „Verslas, vadyba ir studijos‘2010“, vykusi 2010 m. lapkričio 18 d. Vilniuje.
 4. N. K. Paliulis, tarptautinio mokslo komiteto narys, 6-oji Tarptautinė mokslinė konferencija „Business and Management 2010“ (Verslas ir vadyba'2010), vykusi 2010 m. gegužės 13-14d. Vilniuje.
 5. N. K. Paliulis, mokslo komiteto narys (pirmininkas), Tarptautinė konferencija „Verslas, vadyba ir studijos‘2010“, vykusi 2010 m. lapkričio 18 d. Vilniuje.
 6. I. Meidutė, organizacinio komiteto narys (sekretorius), 6-oji Tarptautinė mokslinė konferencija „Business and Management 2010“ (Verslas ir vadyba'2010), vykusi 2010 m. gegužės 13-14d. Vilniuje.
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Renata Valūnaitė
  • Daina Bumeikienė
  • Vida Davidavičienė
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė