Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Verslo technologijų ir verslininkystės katedra
Turite klausimų?
susisiekite jums patogiu būdu
Telefonas (8 5) 274 4882
El. paštas vvvt@vgtu.lt

Mokslas

Verslo technologijų ir verslininkystės katedra vykdo mokslinius tyrimus tokiose pagrindinėse kryptyse: tvarioji verslininkystė ir regionų plėtra; funkcinių logistikos veiklos sričių tyrimai.

 Tvarioji verslininkystė ir regionų plėtra apima tokias sritis kaip:
- tvarioji verslininkystė;
- IRT plėtra ir poveikio verslui, ekonomikai ir visuomenei vertinimas regionų plėtros kontekste;
- aukštos pridėtinės vertės ekonomika ir konkurencingumas.
- inovacijų poveikio regionų plėtrai tyrimai;
- organizacijos žinių potencialo vertinimas;
- verslo derybų strategijų modeliavimas ir kita.

Funkcinių logistikos veiklos sričių tyrimų sritys yra:
- funkcinių logistikos veiklos sričių vertinimas;
- funkcinių logistikos veiklos sričių optimizavimas;
- funkcinių logistikos veiklos sričių modeliavimas.

Katedra nuolatos stiprina bendradarbiavimo ryšius su privataus ir viešojo sektoriaus įmonėmis, tokiu būdu didindama galimybes naujų mokslinių tyrimų krypčių atsiradimui, inovatyvių tyrimų vykdymui ir sklaidai.
Verslo technologijų ir verslininkystės katedros dėstytojų ekspertinė veikla ir dalyvavimas asociacijų veiklose

Prof. dr. Vida Davidavičienė Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 90 Žmogiškųjų išteklių ir žinių valdymas narė (nuo 2017 m.).

Prof. dr. Dalia Dzemydienė Europos dirbtinio intelekto Koordinacinio komiteto (ECCAI) narė, Lietuvos kompiuterininkų sąjungos (LIKS) tarybos narė, Intelektikos sekcijos narė, Teisinės informatikos sekcijos pirmininkė, Lietuvos operacijų tyrimo draugijos (LITORS) narė, Europos operacijų tyrimų asociacijos (EURO) narė, Nacionalinės skaitmeninės koalicijos tarybos narė.

Prof. dr. Artūras Jakubavičius nacionalinio konkurso „Inovacijų prizas“ vertinimo komisijos ekspertas (nuo 2005 m.), asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ narys (nuo 2013 m.).

Prof. dr. Kęstutis Peleckis Amerikos tarptautinių tyrimų asociacijos narys (nuo 2014 m.).

Prof. dr. Darius Plikynas Lietuvos kompiuterininkų sąjungos dirbtinio intelekto sekcijos narys, ESSA (European Social Simulation Association) narys, ECCAI (European Coordinating Committee for Artificial Intelligence) narys.

Prof. dr. Jurgita Raudeliūnienė Lietuvos ir Lenkijos mokslo tarybos ekspertė, Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 90 Žmogiškųjų išteklių ir žinių valdymas narė (nuo 2017 m.).

Prof. dr. Manuela Tvaronavičienė Europos komisijos ekspertė Horizontui 2020 Global, Nacionalinio mokslo ir technologijų centro prie Kazakstano Švietimo ir mokslo ministerijos ekspertė Europos Sąjungos finansuojamų projektų vertinimui, Lietuvos mokslo tarybos ekspertė, NATO ekspertė, Tarptautinio konsorciumo projektui “Energetinis saugumas: kultūriniai pokyčiai” (2014-2016) vadovė, Tarptautinės kompanijos ELSEVIER patariamosios specialistų grupės narė.

Doc. dr. Aurelija Burinskienė yra įgijusi Six Sigma geltoną diržą.

Doc. dr. Aidas Vasiliauskas MITA (Mokslo, technologių ir inovacijų agentūra) ekspertas.

Dr. Alma Mačiulytė-Šniukienė Europos regioninės mokslų asociacijos (ERSA) narė.

Lekt. Vita Janušauskienė Akademinės vadybos ir administravimo asociacijos (AVADA) narė, III-ios tarptautinės kokybės vadybos olimpiados jaunimui „Youth Creative Movement Quality Relay Race“ nacionalinės atrankos organizatorė VGTU ir studentų komandų koordinatorė.

Lekt. Lidija Kraujalienė yra Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos (LKVIA) Tarybos pirmininkė.

Lekt. Skirmantas Maulevičius Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacijos, Investuotojų asociacijos, Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos (LKVIA) narys.
Apdovanojimai
Prof. dr. Vida Davidavičienė geriausio pranešimo apdovanojimas už straipsnį "Social Networks as a Communication Tool in Social Supermarkets" (2017) Septintojoje tarptautinėje socialinių medijų technologijų, komunikacijos ir informatikos konferencijoje (Atėnai, Graikija).


Prof. dr. Vida Davidavičienė ir Prof. dr. Jurgitos Raudeliūnienė apdovanojimas už geriausią straipsnį recenzuojamame leidinyje „Fourier Analysis for Stock Price Forecasting: Assumptions and Evidence“, Prahos ekonomikos universitetas (2016). 

Doc. dr. Ieva Meidutė-Kavaliauskienė kartu su bendraautoriais Fernando Ferreira, Marjan Jalali, Nelson Antonio, Silvia Canas, Marlene Filipe ir Vanda Martins buvo nominuoti pirmai vietai doktorantūros/mokslinių straipsnių kategorijoje bei apdovanoti prestižiniu André Jordan diplomu už autorių straipsnį „Enhancing Real Estate Decisions Using Cognitive Mapping And Mcda: Insights From Real-Life Applications“ (2016 m.).

Prof. dr. Kęstutis Peleckis nominuotas pirmai vietai „Geriausias Verslo vadybos fakulteto mokslininkas“, Verslo vadybos fakultetas (2014 m. ir 2016 m.) ir „Geriausias Verslo vadybos fakulteto dėstytojas“, Verslo vadybos fakultetas (2016 m.).

Prof. dr. Manuela Tvaronavičienė Daugpilio universiteto (Latvija) Garbės daktarė (nuo 2015 m.). Nominuota antrai vietai „Geriausias Verslo vadybos fakulteto mokslininkas“, Verslo vadybos fakultetas (2016 m.).

Prof. dr. Jurgita Raudeliūnienė nominuota trečiai vietai „Geriausias Verslo vadybos fakulteto mokslininkas“ (2016 m.) ir nominuota pirmai vietai „Geriausias Verslo vadybos fakulteto dėstytojas“ (2014 m.), Verslo vadybos fakultetas.

Dr. Jolanta Sabaitytė nominuota pirmai vietai „2016 metų Verslo vadybos fakulteto ambasadorius“, Verslo vadybos fakultetas (2016 m.).

Lekt. Eigirdas Žemaitis nominuotas pirmai vietai „Geriausias Verslo vadybos fakulteto dėstytojas“, Verslo vadybos fakultetas (2015 m.).

Kviestiniai redaktoriai
Prof. dr. Vida Davidavičienė, doc. dr. Ieva Meidutė-Kavaliauskienė kviestiniai redaktoriai mokslo žurnalo „International Journal of Learning and Change“ specialaus leidimo „Information and Communication Technologies Development: SME Changes in the Information Age“ (2017 m.).

Prof. dr. Jurgita Raudeliūnienė, doc. dr. Ieva Meidutė-Kavaliauskienė kviestiniai redaktoriai mokslo žurnalo „International Journal of Learning and Change“ specialaus leidimo „Knowledge management: theory and practice in SMEs“ (2016 m.).
   
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Framework 5 Geriausia e-Europos praktika BEEP 2002.09.09 2003.06.30 Prof. habil. dr. Narimantas Kazimieras Paliulis
Tempus E-komercijos mokymo programa, skirta informacinei visuomenei Rusijoje, Ukrainoje ir Izraelyje ECOMMIS 2011.10.15 2014.10.14 Prof. habil. dr. Narimantas Kazimieras Paliulis
Tempus Verslo ir ekonomikos akademinio mokymo ir tyrimų aplinkos atnaujinimas Libane ir Sirijoje MATRE 2013.12.01 2016.11.30 Prof. dr. Jurgita Raudeliūnienė
FP7 Tvarus žmogiškųjų išteklių vystymas Viduržemio jūros šalyse SHuMED 2013 2015 Prof. dr. Manuela Tvaronavičienė
H2020 Klasterių plėtra Viduržemio jūros šalyse CLUSDEVMED 2015 2019 Prof. dr. Manuela Tvaronavičienė
“Transnational and Danube partnerships for employment and growth” Laboratorijos projektavimas LD 2017 2019 Prof. dr. Jurgita Raudeliūnienė
 
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Renata Valūnaitė
  • Daina Bumeikienė
  • Vida Davidavičienė
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė