Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Kita informacija

VTK dėstytojų 2016-2017 m. m. pavasario semestro budėjimo grafikas 
Dėstytojas
Budėjimo laikas
Auditorija
Prof. dr. Vida Davidavičienė
Trečiadienis
(prieš tai suderinus el. paštu)
1300 - 1400
 
SRK-I 705
Prof. dr. Aleksei Iurasov
 
Pirmadienis
1400 – 1430
 
SRK-I 707
Prof. dr. Jurgita Raudeliūnienė
Antradienis
(prieš tai suderinus el. paštu)
 
1345 - 1430
 
SRK-I 707
Prof. dr. Darius Plikynas
Antradienis
(prieš tai suderinus el. paštu)
 
1345 - 1430
 
SNR-III 119
Prof. dr. Dalė Dzemydienė
Trečiadienis
1755 - 1810
SRK-I 702
Doc. dr. Juozas Merkevičius
Ketvirtadienis 
1200 - 1300
 
SRK-I 707
Doc. dr. Aurelija Burinskienė
Ketvirtadienis
1800 - 1830
SRK-I 707
Doc. dr. Mindaugas Butkus
 
Penktadienis
(prieš tai suderinus el. paštu)
1215 - 1300
SRK-I 707
Lekt. dr. Alma Mačiulytė-Šniukienė
Antradienis
1345 - 1430
SRK-I 707
Lekt. Vita Marytė Janušauskienė
Ketvirtadienis
1345 - 1430
SRK-I 707
Lekt. Giedrius Čyras
Ketvirtadienis
1200 - 1300
SRK-I 707
Lekt. Jolanta Sabaitytė
Penktadienis
800 - 830
 
SNR-II K1
Lekt. Mantas Linkevičius
Ketvirtadienis
(prieš tai suderinus el. paštu)
1600 - 1620
 
SRK-I 704
Lekt. Regina Gurkšnienė
Pirmadienis
1230 – 1330
 
SRK-I 603
Lekt. Rimvydas Labanauskis
Penktadienis
830 - 930
 
TR-I 108
Lekt. Sigitas Davidavičius
Trečiadienis
Ketvirtadienis
1215 - 1315
SRK-I 707
Integracijos ir karjeros direkcija yra tas VGTU padalinys, kuris stengiasi palaikyti glaudžius santykius su VGTU socialiniais partneriais,  analizuoja verslo poreikius, bei atitinkamai konsultuoja studentus tiek karjeros projektavimo, valdymo, praktikos reikšmės karjeros kontekste suvokimo, ir sektoriaus, įmonės pasirinkimo siekiant atlikti kokybišką praktiką klausimais.
 
Praktikos/darbo pasiūlymai
 
2017-06-07 UAB Hermitage Solutions (praktika su galimybe įsidarbinti)
2017-05-17 UAB "Fima" Sprendimų departamentas (praktika)
2017-03-06 Žmogiškųjų išteklių valdymo įmonių grupė Real Job Finder (praktika)
2017-03-03 Tarptautinė kompanija DIDWW (darbo pasiūlymai)
2017-02-15 Transporto investicijų direkcija (darbo pasiūlymas)
2017-01-17 Lietuvos bankas (praktika)
2016-11-08 "VGTU Formula Student Rasing Team" (praktika)
2016-08-25 UAB "SLO Lithuania" (praktika)
2016-06-02 Logistikos įmonės UAB "MAGNETA LOGISTICS" (darbo pasiūlymas)
2016-05-17 UAB "E.L.L. Nekilnojamas turtas" (praktika)
2016-02-22 Nekilnojamojo turto kompanijos REMAX brokerio įmonė (praktika)
2015-12-09 Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) (praktika)
2015-11-19 Kelionių organizatorius PasirinkSparnus.lt (apmokama praktika su galimybe įsidarbinti)
2015-10-20 UAB "GO-ERP" (praktika su galimybe įsidarbinti)
2015-09-16 UAB "SLO Lithuania" (praktika)
2015-06-11 CSC Lietuva (darbo pasiūlymas, detaliau žiūrėti čia)
2015-06-08 UAB "Ferox Baltic" (praktika ir darbo pasiūlymas)
2015-04-30 UAB "Rimi Lietuva" (sezoninis darbas Palangoje)
2015-04-29 UAB "Rimi Lietuva" (praktika)
2015-04-13 UAB "Soundest" (praktika)
2015-02-11 UAB "SLO Lithuania" (praktika)
2015-01-19 UAB "SHTUKA projects partners" (praktika)
2014-11-20 UAB ''SLO Lithuania'' (praktika)
2014-10-23 UAB "EASTING EXPRESS" (praktika tarptautinėje logistikoje)
2014-03-24 DIDWW (praktika ir darbo pasiūlymas)
2014-02-24 UAB "FIMA"
2013-10-22 Praktika BAVI

EVMfm-16 gr. studentų dėmesiui!

Pirmas pakartotinis atsiskaitymas už praktiką vyks 2017-06-26 10.00 val. SRK-I 707.

Pakartotinis egzaminų laikymas IV kurso studentams (VVF)

Pakartotinio egzaminų laikymo tvarkaraštį žiūrėti čia

Būsimų magistrantų dėmesiui!

Kaip tapti magistrantu? (žiūrėti čia)

Magistrantų atsiskaitymas už BD2

Atsiskaitymo už magistrantų baigiamasis darbas 2 tvarka
Baigiamojo darbo 2 ataskaitoje pateikiama: įvadas, susisteminta teorinė medžiaga ir praktinė informacija (mokslinės ir specialiosios literatūros nagrinėjama tema analizė), tyrimo metodika, empirinių tyrimų rezultatai, siūlomi sprendimai, tobulinimo galimybės.
Baigiamojo darbo 2 ataskaitos turinys: viršelis, turinys, įvadas, literatūros analizė, empirinių tyrimų analizė, tarpinės išvados, literatūros sąrašas.
Baigiamojo darbo 2 apimtis: 45-50 psl.
 
Vadovui BD2 ataskaitą privaloma pateikti iki 2017-06-19.

Bakalauro ištęstinių (neakivaizdinių, vakarinių) studijų baigiamųjų darbų temos 2016-2017 m. m.

Verslo technologijų katedra atnaujino bakalauro ištęstinių (neakivaizdinių, vakarinių) studijų baigiamųjų darbų temas 2016 - 2017 m. m. bei kviečia studentus siūlyti SAVO temas.
Pasirinktą temą reikia užregistruoti iki š. m. kovo 1 d. Verslo technologijų katedroje, pranešant apie pasirinkimą katedros reikalų tvarkytojai Renatai Valūnaitei (vvvt@vgtu.lt) SRK-I 706.
 
Registruojant baigiamojo darbo temą reikalinga pateikti sekančius duomenis:
1) bakalauro vardas, pavardė;
2) grupė ir specializacija;
3) pasirinktos temos pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis;
4) el. paštas;
5) mob. telefono numeris.

Magistrantūros studijų baigiamųjų darbų temos 2016-2017 m. m.

VERSLO TECHNOLOGIJŲ KATEDROS
MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ KRYPTYS
 
Pasirinkti temą ir užregistruoti ją Verslo technologijų katedroje reikia iki spalio 1 dienos, pranešant apie pasirinkimą katedros reikalų tvarkytojai Renatai Valūnaitei (vvvt@vgtu.lt).
Kiekvienas studentas kreipiasi į paskirtą vadovą ir išdėsto temos pasirinkimo motyvus. Ruošdamasis diskusijai su vadovu suformuluoja tirtiną verslo problemą, būsimo darbo tikslą,
uždavinius ir tyrimo metodus. Su paskirtu darbo vadovu kiekvienas magistrantas kontaktuoja tarpusavyje suderintu laiku.  Dirbant su vadovu pasirinktą temą galima patikslinti ir sukonkretinti.
 
Verslo technologijų katedroje magistro baigiamuosius darbus gali rašyti:
Elektroninių medijų vadybos studentai (specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra)
 
Eil. Nr.
Tema
Vadovas
1. 
Virtualių bendruomenių naudojimo įmonės marketinge modelis
prof. dr. V. Davidavičienė
2. 
Prekės ženklo marketingo modelis elektroninėse medijose
prof. dr. V. Davidavičienė
3. 
Elektroninių medijų efektyvumo vertinimas
prof. dr. V. Davidavičienė
4. 
X tipo e-medijų kokybės vertinimo modelis
prof. dr. V. Davidavičienė
5. 
Elektroninių medijų komunikacijoje strategijos formavimo modelis
prof. dr. V. Davidavičienė
6. 
Informacijos saugumo užtikrinimo modelis X versle
prof. dr. V. Davidavičienė
7. 
Įmonės skverbties internete vertinimo modelis
prof. dr. V. Davidavičienė
8. 
Vartotojų elgsenos elektroninėje erdvėje portretai
prof. dr. V. Davidavičienė
9. 
Virtualių organizacijų darbo optimizavimo e-medijų pagalba modelis
doc. dr. J. Merkevičius
10. 
Virtualios organizacijos personalo motyvavimo e-medijų pagalba modelis
doc. dr. J. Merkevičius
11. 
Vartotojų elgsenos modelis elektroninėje prekyboje
prof. dr. A. Iurasov
12. 
M-medijų strategijos formavimo modelis
prof. dr. A. Iurasov
13. 
Informacijos valdymo elektroninėmis medijomis modelis X versle
dr. A. Šniukienė
14. 
IT inovacijų diegimo X versle modelis
dr. A. Šniukienė
15. 
Elektroninių medijų potencialo vertinimas
dr. A. Šniukienė
16. 
Žinių (identifikavimo,  įgijimo, plėtojimo, platinimo, panaudojimo,  išsaugojimo, vertinimo) proceso vertinimo modelis
prof. dr. J. Raudeliūnienė
17. 
Sėkmingų žinių vadybos veiksnių įvertinimo modelis
prof. dr. J. Raudeliūnienė
18. 
Elektroninių medijų žinių vadybos procesuose efektyvumo vertinimas
prof. dr. J. Raudeliūnienė
19. 
Elektroninių medijų poveikio mokslo įstaigų efektyvumui vertinimo modelis
prof. dr. J. Raudeliūnienė
20. 
Elektroninių medijų teikiamo konkurencinio pranašumo tyrimai
prof. dr. J. Raudeliūnienė
 
PASTABA: Magistrantai gali siūlyti savo temas.
 
Verslo technologijų katedros vedėja                                                         prof. dr. V. Davidavičienė
  • Puslapio administratoriai:
  • Renata Valūnaitė
  • Vida Davidavičienė
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė