Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Verslo technologijų ir verslininkystės katedra
Turite klausimų?
susisiekite jums patogiu būdu
Telefonas (8 5) 274 4882
El. paštas vvvt@vgtu.lt

Apie katedrą

Verslo technologijų katedra įkurta 2001 m. Nuo katedros įkūrimo vadovavo prof. habil. dr. Narimantas Kazimieras Paliulis. Nuo 2010 m. katedrai vadovavo prof. dr. Vida Davidavičienė.
Verslo technologijų ir verslininkystės katedra įkurta 2017 m., reorganizavus Verslo vadybos fakulteto akademinius padalinius. Katedrai vadovauja prof. dr. Vida Davidavičienė.
 
Katedros misija – puoselėti akademines vertybes, formuoti dėstytojų, studentų ir socialinių partnerių bendruomenę bei siekti maksimalaus akademinės veiklos įprasminimo.
 
Katedros tikslas – aukščiausio lygio moksliniai tyrimai ir europinio lygio studijų kokybė.
 
Katedros išskirtinumas – personalo mokslinių interesų ir praktinės patirties heterogeniškumas, kuris išnaudojamas dirbant komandoje siekiant sinergijos efekto studijų procese ir vykdant bendrus mokslinius tyrimus besikeičiančioje ir dinamiškoje aplinkoje, kurios pokyčius lemia informacinės visuomenės iššūkiai ir sparčiai besivystanti žinių ekonomika. Šie veiksniai bei ES prioritetai (Europos Komisijos komunikatas “2020 Europa: Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“, kurioje akcentuojama “žinių trikampio”, jungiančio mokslą, studijas ir inovacijas, svarba)  lemia tai, kad katedra  akcentuoja savo veikloje skirtingų sričių, tokių kaip visuotinės kokybės vadyba, tiekimo grandinės valdymas, žinių vadyba, e-verslo sprendimai, miestų ir regionų konkurencingumas (išmanūs miestai), integravimą ir tvarų augimą, kurias padengia vykdomi moksliniai tyrimai ir studijų dalykai.  
 
Verslo technologijų ir verslininkystės katedra vykdo mokslinius tyrimus ir aktyviai dalyvauja studijų projektuose.
 
Kasmet Verslo technologijų ir verslininkystės katedroje yra paskelbiama virš 20 mokslinių straipsnių.
 
Verslo technologijų ir verslininkystės katedra kuruoja  pirmosios pakopos Verslo logistikos studijų programą, Verslo vadybos studijų programos Informacinio verslo vadybos specializaciją, Ekonomikos inžinerijos studijų programos E-verslo ekonomikos specializaciją ir antrosios studijų pakopos Verslo vadybos studijų programos Elektroninių medijų vadybos specializaciją bei Inžinerinės ekonomikos ir vadybos studijų programos E-verslo vadybos specializaciją.
 
Šiuo metu Verslo technologijų ir verslininkystės katedroje dirba 7 profesoriai, 3 docentai ir 15 lektorių, šeši iš jų yra mokslo daktarai.
 
Verslo technologijų katedroje dėstomi dalykai I pakopos studentams: Informacinės valdymo sistemos, E-logistika, E-verslo sprendimų ekonominė analizė, E-marketingas, Internetinis marketingas, Kiekybiniai metodai ekonomikoje, Kiekybiniai sprendimų metodai, Inžinerijos pagrindai, E-verslo sprendimai, Kompleksinis projektas (E-verslo ekonomika), Tinklo ekonomika, Viešosios e-paslaugos, Įvadas į verslo logistiką, Logistika, Pažintinė praktika, Profesinė praktika, Visuotinė kokybės vadyba, Tiekimo grandinės valdymas, Dalykinė komunikacija, Gamybos technologija ir organizavimas, Informacinės veiklos vadyba, Konkurencingo informacinio verslo projektavimas (kompleksinis projektas), Žinių ekonomika ir vadyba bei II pakopos studentams: Informacinio verslo strategijos, Mokslinių tyrimų metodologija, E-verslas, Informacijos vadyba, Valdymo informacinės technologijos, Mokslinė praktika, Žinių vadyba.
 
 
Verslo technologijų katedra įkurta 2001 metais, Verslo vadybos fakultete reorganizavus Vadybos katedrą ir Ekonomikos katedrą į penkias katedras: Įmonių ekonomikos ir vadybos, Verslo technologijų, Socialinės ekonomikos ir vadybos, Tarptautinės ekonomikos ir vadybos, Finansų inžinerijos.
 
2001 – 2010 metais katedrai vadovavo prof. habil. dr. Narimantas Kazimieras Paliulis.
 
2010 m. rugsėjo mėn. Verslo technologijų katedros vedėja tapo prof. dr. Vida Davidavičienė.
 
Verslo technologijų ir verslininkystės katedra įkurta 2017 m. Katedrai vadovauja prof. dr. Vida Davidavičienė.
Verslo technologijų ir verslininkystės katedra turi bendradarbiavimo sutartis su 14 socialinių partnerių, 10 užsienio universitetų, 2 kitomis mokslo įstaigomis.

Socialiniai partneriai

Pavadinimas
Logotipas
UAB "GO-ERP"
 
UAB "Algoritmų sistemos"
 
UAB "BVIP group"
 
UAB "Centrum“
 
UAB "OSOS"
 
UAB "SOLID REAL"
 
UAB "Narbutas furniture company"
 
UAB "RIMI Lietuva"
 
UAB "Extra Services"
 
 
UAB "Easting Express"
 
UAB "LTk Capital"
 
 
KickerPicker.com
 
UAB “DIDWW”
 
 
UAB "DocLogix"
 
 
UAB "Telesoftas"
 
 
UAB "TLV LAbs"
 
 
UAB "Target Works"
 
UAB "Estina"
 
VšĮ Baltijos pažangių technologijų institutas
 
 

Ryšiai su užsienio universitetais

Pavadinimas
Logotipas
Valstybinės švietimo aukštojo profesinio mokymo įstaigos Voronežo architektūros-statybos universitetas,
GOUVPO VGASU
(Rusijos Federacija)
 
Nacionalinis kalnakasybos universitetas
(Ukraina, Dnepropetrovskas)
 
Odesos nacionalinis ekonomikos universitetas
(Ukraina)
 
Tauridės  nacionalinis V. I. Vernadskio universitetas
(Ukraina)
 
Valstybinis Maskvos ekonomikos, statistikos ir informatikos universitetas
(Rusijos Federacija)
 
 
 
Povolžskij nacionalinis telekomunikacijų ir informatikos universitetas
(Rusijos Federacija)
 
Sibiro nacionalinis telekomunikacijų ir informatikos universitetas
(Rusijos Federacija, Novosibirskas)
 
Haifos universitetas
(Izraelis)
 
 
 
FONTYS taikomųjų mokslų universitetas
(Olandija)
 
Berlyno technologijos universitetas
(Vokietija)
 

Kiti partneriai

Pavadinimas
Logotipas
Rusijos Mokslų Akademijos organizacijos V. A. Trapeznikovo vardo Valdymo problemų institututas (IPU RAN)
Rupin akademinis centras
Katedros metodiniuose kabinetuose yra mokslinių periodinių leidinių, monografijų, vadovėlių, mokomųjų knygų, susijusių su katedros veiklos sritimis (e-verslas, logistika, informacinės valdymo sistemos, kokybės vadyba, e-marketingas, m-marketingas ir kita).  
Katedrai priklauso SRK I 704 auditorija, už kurios priežiūrą ir aprūpinimą katedra yra atsakinga.
Katedros auditorijoje yra įrengta interaktyvi lenta CleverBoard 3. Tai aukščiausios kokybės magnetinė lenta su integruota Mimio® technologija.
Interaktyvi lenta suteikia tokias galimybes:
  • Užrašų išsaugojimas: visus užrašus galima išsaugoti elektroniniam pavidale ir vėliau jais pasidalinti su kitais.
  • Programų valdymas: galima valdyti visas kompiuteryje esančias programas, atlikti anotacijas ir vėliau išsaugoti kompiuteryje.
  • Išjungus projektorių, interaktyvi lenta gali būti naudojama kaip paprasta magnetinė lenta.
  • Galimybė panaudoti garso efektus savo užrašams.
2013 metais Verslo technologijų katedra įsigijo biometrinę tyrimų įrangą, skirtą vykdyti mokslinius tyrimus analizuojant tiriamųjų elgseną sekant akies vyzdžio judėjimą.
 
Akių sekimas (angl. eye-tracking) - tai technologija, kurios pagalba galima sekti akių judėjimą arba nustatyti žvilgsnio koncentravimo stebint objektą tašką.
 
Naudodami unikalios technologijos EYE TRACKING metodikas katedros mokslininkai gali nustatyti ar reklaminis maketas, įpakavimas, dizainas, prekinis ženklas, interneto svetainės sprendimai, ar kita priemonė perduoda vartotojui būtent tą informaciją (žinutę) kokią įmonė pageidauja.
 
TECHNOLOGIJA LEIDŽIA:
 
  • Identifikuoti ar objektai skirti dėmesio atkreipimui atlieka savo funkciją;
 
  • Identifikuoti kiek patrauklūs yra reklamoje elementai;
 
  • Identifikuoti ką būtent pastebi vartotojas;
 
  • Tyrimų rezultatai sudaro prielaidas tiksliau identifikuoti vartotojų segmentus ir juos apibūdinti.