Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Studijų programa: Verslo vadyba
Specializacija: Informacinio verslo vadyba
 
Informacinio verslo vadybos specializacijos tikslas – parengti informacinio verslo vadybos specializacijos verslo bakalaurus, turinčius žinių apie informacinių ir komunikacinių technologijų plėtrą, jų sukuriamas verslo bei viešojo sektoriaus veiklos optimizavimo galimybes ir gebančius suprasti bei taikyti vadybos teorijas, vertinti e-verslo išorinės ir vidinės aplinkos pokyčius, priimti sisteminiu ir kritiniu požiūriu pagrįstus sprendimus plėtojant e-verslą.
 
Studijų programa: Ekonomikos inžinerija
Specializacija: E-verslo ekonomika
 
E-verslo ekonomikos specializacijos tikslai - parengti e-verslo ekonomikos specialistus: turinčius išsamių žinių apie tinklo ekonomikos mokslo bei technologijų plėtrą, žinių ekonomikos formavimosi procesus ir tendencijas; gebančius suprasti ir taikyti pagrindines ekonomikos teorijas bei ekonominę analizę plėtojant e-verslą; gebančius įvertinti e-verslo išorinės ir vidinės aplinkos pokyčius, analizuoti ir pasirinkti naujas galimybes e-verslui; pasirengusius savarankiškai priimti sisteminiu požiūriu pagrįstus e-verslo sprendimus žinių ekonomikos kontekste.
Studijų programa: Verslo vadyba
Specializacija: Elektroninių medijų vadyba
 
Elektoninių medijų vadybos specializacijos tikslas - parengti aukštos kvalifikacijos verslo magistrus, turinčius žinias apie elektroninių medijų taikymą globalioje komunikacijoje ir gebančius naudoti elektronines medijas komunikacijos organizavimo, organizacinės kultūros formavimo bei organizacijos įvaizdžio formavimui elektroninėje erdvėje tikslais, parinkti elektroninių medijų valdymo strategiją žinių ekonomikos sąlygomis, vykdyti tam reikalingą informacinių procesų analizę ir plėtoti žinių vadybos metodus siekiant integruoti rezultatus veiksmingiems verslo komunikacijos sprendimams priimti. 
 
Studijų programa: Inžinerinė ekonomika ir vadyba
Specializacija: Elektroninio verslo vadyba
 
Elektroninio verslo vadybos specializacijos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos elektroninio verslo vadybos magistrus, turinčius sisteminių vadybos, ekonomikos ir elektroninio verslo žinių, gebančius šias žinias kompleksiškai taikyti technologinio profilio verslo uždaviniams spręsti, inovacinei veiklai organizuoti, ekonomiškai grįsti strateginius elektroninio verslo sprendimus, vykdyti elektroninio verslo planavimo, organizavimo, plėtros veiklą, atsižvelgiant į globalios konkurencijos reikalavimus bei visuomenės vertybes.
  • Puslapio administratoriai:
  • Renata Valūnaitė
  • Daina Bumeikienė
  • Vida Davidavičienė
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė