Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Informacija studentams

Pakartotinio egzaminų laikymo tvarkaraštis


Pakartotinio egzaminų laikymo tvarkaraštį galite rasti čia - tvarkaraštį žiūrėti čia
 
Pakartotiniam egzaminų laikymui būtina pasirinkti vieną iš nurodytų datų ir užsiregistruoti katedroje darbo valandomis ne vėliau kaip 1 diena iki egzamino. Registruotis galima el. paštu vvvt@vgtu.lt arba tel. 85 274 4882. Neužsiregistravę studentai neegzaminuojami.

Dėl baigiamojo darbo 1 atsiskaitymo I kurso magistrantams

I kurso magistrantai, baigiamuosius darbus rengiantys Verslo technologijų ir verslininkystės katedroje, parengtą Baigiamojo darbo 1 ataskaitą savo vadovams turi pateikti iki 2018 m. sausio 18 d.
Baigiamojo darbo 1 ataskaitoje turi būti pateikiama:
 1. Temos aktualumas, mokslinė problema, darbo tikslas ir uždaviniai;
 2. Nagrinėjamos problemos sprendimo reikšmingumas, tyrimo aktualumas;
 3. Mokslinėje ir specialiojoje literatūroje pateikiami sprendimai, praktikoje taikomi metodai, modeliai.
Baigiamojo darbo 1 ataskaitos turinys: viršelis, turinys, įvadas, literatūros analizė, dalinės išvados, dalinis literatūros sąrašas.
Baigiamojo darbo 1 apimtis: 15 - 20 psl.
Atsiskaitymas už Baigiamąjį darbą 1 vyks 2018 m. sausio 25 d. 18.10 val. SRK-I 704 aud.

Dėl baigiamojo darbo 1 atsiskaitymo ITPf-14 gr. studentams

Atsiskaitymo už bakalauro Baigiamąjį darbą 1 tvarka:
ITPf-14 grupės studentams Baigiamojo darbo 1 atsiskaitymas paskirtas 2018 m. sausio 24 d. 12 val.
Iki 2018 sausio 19 d. savo baigiamųjų darbų konsultantams turite pateikti parengtas Baigiamojo darbo 1 ataskaitas.

Baigiamojo darbo 1 ataskaitoje turi būti pateikiamas temos aktualumas, sprendžiamos problemos reikšmingumas, tyrimo objektas, darbo tikslas ir uždaviniai, darbo struktūra, nagrinėjama tema pateikiamas mokslinės ir specialiosios literatūros apibendrinimas.
Baigiamojo darbo 1 ataskaitos turinys: viršelis, turinys, įvadas, literatūros analizė, dalinės išvados, dalinis literatūros sąrašas.
Baigiamojo darbo 1 apimtis: 10-15 psl.

 

Dėl baigiamojo darbo 1 atsiskaitymo IV kurso studentams

Atsiskaitymo už bakalauro Baigiamąjį darbą 1 tvarka:
Nuolatinių studijų IV kurso studentams, baigiamuosius darbus rengiantiems Verslo technologijų ir verslininkystės katedroje, atsiskaitymas už Baigiamąjį darbą 1 vyks 2018 m. sausio 31 d. 13 val. SRK-I 704 aud.
Iki to laiko savo baigiamųjų darbų vadovams turite pateikti parengtas Baigiamojo darbo 1 ataskaitas.
Baigiamojo darbo 1 ataskaitoje turi būti pateikiamas temos aktualumas, sprendžiamos problemos reikšmingumas, tyrimo objektas, darbo tikslas ir uždaviniai, darbo struktūra, nagrinėjama tema pateikiamas mokslinės ir specialiosios literatūros apibendrinimas.
Baigiamojo darbo 1 ataskaitos turinys: viršelis, turinys, įvadas, literatūros analizė, dalinės išvados, dalinis literatūros sąrašas.
Baigiamojo darbo 1 apimtis: 10-15 psl.

Dėl baigiamojo bakalauro darbo 2 atsiskaitymo IMEVi-12 gr. studentams

IMEVi-12 grupės studentams, baigiamuosius bakalauro darbus rengiantiems Verslo technologijų ir verslininkystės katedroje, atsiskaitymas už Baigiamąjį darbą 2 vyks 2017 m. gruodžio 14 d. 12.10 val. SRK-I 704.
Baigiamojo darbo 2 ataskaitoje pateikiamas įvadas, susisteminta teorinė medžiaga ir praktinė informacija (mokslinės ir specialiosios literatūros nagrinėjama tema analizė), tyrimo metodika, empirinių tyrimų rezultatai, siūlomi sprendimai, tobulinimo galimybės.
Baigiamojo darbo 2 ataskaitos turinys: viršelis, turinys, įvadas, literatūros analizė, empirinių tyrimų analizė, tarpinės išvados, literatūros sąrašas.
Baigiamojo darbo 2 apimtis: 45-50 psl.

Siūlomos bakalauro ir magistro studijų baigiamųjų darbų temos 2017/2018 m. m.

Siūlomas bakalauro studijų baigiamųjų darbų temas 2017-2018 m.m. galite rasti čia PAPILDYTA
 
Siūlomas magistro studijų baigiamųjų darbų temas 2017-2018 m.m. galite rasti čia PAPILDYTA
 
Tiek magistrams, tiek bakalaurams pasirinkti temą ir užregistruoti Verslo technologijų ir verslininkystės katedroje reikia iki rugsėjo 25 dienos, pranešant apie pasirinkimą katedros administratorei Dainai Bumeikienei (vvvt@vgtu.lt) SRK I 706 kab.
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Renata Valūnaitė
  • Daina Bumeikienė
  • Vida Davidavičienė
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė