Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Informacija studentams

Dėl baigiamojo darbo 2 atsiskaitymo I kurso magistrantams

I kurso magistrantai, baigiamuosius darbus rengiantys Verslo technologijų ir verslininkystės katedroje, parengtą Baigiamojo darbo 2 ataskaitą savo vadovams turi pateikti iki 2018 m. birželio 20 d.
Baigiamųjų darbų vadovai apie rezultatus katedrą turės informuoti iki 2018 m. birželio 21 d. 2 val.

Baigiamojo darbo 2 ataskaitoje turi būti pateikiama: įvadas, susisteminta teorinė medžiaga ir praktinė informacija (mokslinės ir specialiosios literatūros nagrinėjama tema analizė), tyrimo metodika, empirinių tyrimų rezultatai.

Baigiamojo darbo 2 ataskaitos turinys: viršelis, turinys, įvadas, literatūros analizė, empirinių tyrimų analizė, tarpinės išvados, literatūros sąrašas.
Baigiamojo darbo 2 apimtis: 40-50 psl.

Siūlomos bakalauro ir magistro studijų baigiamųjų darbų temos 2017/2018 m. m.

Siūlomas bakalauro studijų baigiamųjų darbų temas 2017-2018 m.m. galite rasti čia PAPILDYTA
 
Siūlomas magistro studijų baigiamųjų darbų temas 2017-2018 m.m. galite rasti čia PAPILDYTA
 
Tiek magistrams, tiek bakalaurams pasirinkti temą ir užregistruoti Verslo technologijų ir verslininkystės katedroje reikia iki rugsėjo 25 dienos, pranešant apie pasirinkimą katedros administratorei Dainai Bumeikienei (vvvt@vgtu.lt) SRK I 706 kab.
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Renata Valūnaitė
  • Daina Bumeikienė
  • Vida Davidavičienė
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė