Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Egzaminų laikymo komisijose tvarkaraštis


 
Egzaminų laikymo komisijose 2016/2017 m. m. pavasario semestro tvarkaraštis
 
 
Pakartotiniam egzaminų laikymui komisijoje būtina pasirinkti vieną iš nurodytų datų ir užsiregistruoti katedroje ne vėliau kaip 1 diena iki egzamino bei turėti dekano leidimą. Neužsiregistravę studentai neegzaminuojami.
 
Komisija
Dalykas
Grupė,-ės
Egzamino
data, laikas, auditorija
Doc. Rolandas Drejeris
Doc. Valentina Peleckienė
pirmininkė
Doc. Andrius Tamošiūnas

Vadyba
MRfuc-16,
MRfu-16,
MEfuc-16,
MEfu-16,
FIfuc-16,
FIfu-16,
IIfuc-16,
IIfu-16,
VVfuc-16,
VVfu-16
 
 
2017-08-28
12.00 val.  SRK-I 603 kab.
2017-08-30
11.00 val.  SRK-I 603 kab.
Doc. Rolandas Drejeris
Doc. Valentina Peleckienė
pirmininkė
Doc. Andrius Tamošiūnas

Darnioji verslo plėtra (su kursiniu projektu)
SVVfm-16
 
 
2017-09-04
12.00 val.  SRK-I 603 kab.
2017-09-11
12.00 val.  SRK-I 603 kab.
Doc. Rolandas Drejeris
Doc. Valentina Peleckienė
pirmininkė
Doc. Andrius Tamošiūnas

Vadyba
 
TEVit-13
 
 
2017-08-28
12.00 val.  SRK-I 603 kab.
2017-08-30
12.00 val.  SRK-I 603 kab.
Doc. Valentina Peleckienė
Doc. R. Drejeris – pirmininkas
Doc. A. Tamošiūnas
Vadyba
APi-14,
 Mli-14,
 GDi-14
2017-08-29
10.00 val.  SRK-I 603 kab.
2017-08-30
10.00 val.  SRK-I 603 kab.
Doc. Valentina Peleckienė
Doc. R. Drejeris – pirmininkas
Doc. A. Tamošiūnas

Vadyba
MRfuc-15,
MRfu-15, MEfu-15, MEfuc-15
VLf-16/1,
 ECf-16/1,
 VVf-16/1,
 FIf-16/2,
 OVf-16/1,
 FIf-16/1,
IFVf-14,
FVf-14
2017-08-29
10.00 val.  SRK-I 603 kab.
2017-08-30
10.00 val.  SRK-I 603 kab.
Prof. Ilona Skačkauskienė
Doc. Valentina Peleckienė – pirmininkė
Doc. Rolandas Drejeris
 
Vadybos pagrindai
NTVf-16
2017-08-30
19.00 val.  SRK-I 602 kab.
2017-08-31
16.00 val.  SRK-I 602 kab.
Prof. Ilona Skačkauskienė
Doc. Valentina Peleckienė – pirmininkė
Doc. Rolandas Drejeris
Magistro baigiamasis darbas 2
SVVfm-16
AVfm-16
OVfm-16
EVMfm-16
2017-09-07
12.10 val.  SRK-I 602 kab.
2017-09-13
12.10 val.  SRK-I 602 kab.
Doc. Andrius Tamošiūnas
Doc. Živilė Tunčikienė– pirmininkė
Doc. Rolandas Drejeris
Vadyba
GIVf-16, MRf-16,
SPIf-16, BMf-16/1, BMf-16/2,
Mf-16/1,
Mf-16/2
2017-08-29
10.20 val. MR-I 1-105 aud.
2017-08-30
10.20 val. MR-I 1-105 aud.
Doc. Andrius Tamošiūnas
Doc. Živilė Tunčikienė– pirmininkė
Doc. Rolandas Drejeris
Vadyba
EIfuc-15, EIfu-15, EKfuc-15, EKfu-15, ETfuc-15, ETfu-15
2017-08-29
10.20 val. MR-I 1-105 aud.
2017-08-30
10.20 val. MR-I 1-105 aud.
Doc. Andrius Tamošiūnas
Doc. Živilė Tunčikienė– pirmininkė
Doc. Rolandas Drejeris
Vadyba
TMIit-15,
STVit-14
2017-08-29
10.20 val. MR-I 1-105 aud.
2017-08-30
10.20 val. MR-I 1-105 aud.
Doc. Andrius Tamošiūnas
Doc. Živilė Tunčikienė– pirmininkė
Doc. Rolandas Drejeris
Vadyba
TMIit-15
 
2017-09-12
10.20 val. MR-I 1-105 aud.
2017-09-14
10.20 val. MR-I 1-105 aud.
Doc. Živilė Tunčikienė
Doc. Rolandas Drejeris –  pirmininkas
Doc. Valentina Peleckienė
Vadyba
Viešojo sektoriaus organizavimas
IFVf-14,
PEf-15/1-2,
EAf-15/1-2,
Ef-15/1-2,
EIf-15/1-2,
EKf-15,
ETf-15,
MVi-13
MRf-15,
IGIf-15,
SPIf-15
2017-08-29
12.00 val. ER-I 202 kab.
2017-08-30
12.00 val. ER-I 202 kab.
Lekt. Viktorija Podgaiskytė
Doc. Rolandas Drejeris –  pirmininkas
Doc. Valentina Peleckienė
Vadyba
Mf-15/1-2,
BIf-14/1-2
TVf-16/1-2
PRIf-16/1-4,
ISf-16/1-2,
ITPf-16,
IIf-16/1-2
2017-08-29
17.00 val. SRK-I 603 kab.
2017-09-12
18.10 val. SRK-I 603 kab.
Prof. Eugenijus Chlivickas
Doc. Živilė Tunčikienė– pirmininkė
Doc. Rolandas Drejeris
Marketingas
MAimt-16
VPfm-16
AVfm-16
2017-09-05 16.00
SRK-I 603
2017-09-12 16.00
SRK-I 603
Doc. Renata Korsakienė
Doc. Živilė Tunčikienė– pirmininkė
Lekt. Liudmila Lobanova
 

Strateginis valdymas
ITPf-14
VVi-14
VVip-16
FIi-14
VLi-14
ECi-14
2017-08-29 12.00
SRK-I 603
2017-09-15 16.20
SRK-I 623
Doc. Renata Korsakienė
Doc. Živilė Tunčikienė– pirmininkė
Lekt. Liudmila Lobanova
Žmogiškųjų išteklių vadyba
VVfuc-15
VVfu-15
2017-08-29 12.00
SRK-I 603
2017-08-30 12.00
SRK-I 603
Doc. Renata Korsakienė
Doc. Živilė Tunčikienė– pirmininkė
Lekt. Liudmila Lobanova

Strateginis valdymas
AVfm-16
VPfm-16
2017-09-04 18.00
SRK-I 603
2017-09-15 16.20
SRK-I 623
Doc. Asta Radzevičienė
Doc. Živilė Tunčikienė– pirmininkė
Lekt. Liudmila Lobanova
Tarptautinė vadyba (su kursiniu projektu)
TVfmuc-16
TVfmu-16
 2017-09-07 16.20
SRK-I 603
Lekt. Liudmila Lobanova
Doc. Renata Korsakienė – pirmininkė
Doc. Rolandas Drejeris
Vadovo darbas
Socialinis marketingas
Žmogiškųjų išteklių ekonomika
Žmogiškųjų išteklių vadyba
Pramogų žmogiškieji ištekliai
 
TRVf-13
KIf-13/1-3
ECfpt-16
ECino16
VVino16
PINf-15/1-3
TLf-14/3
VVf-15/1
AATf-14
2017-08-28 14.30
SRK-I 603
2017-08-29 14.30
SRK-I 603
Lekt. Liudmila Lobanova
Doc. Renata Korsakienė – pirmininkė
Doc. Rolandas Drejeris
Tarptautinis protokolas
VLf-14/1
IFVf-14
2017-08-28 14.30
SRK-I 603
2017-08-29 14.30
SRK-I 603
Lekt. Liudmila Lobanova
Doc. Renata Korsakienė – pirmininkė
Doc. Rolandas Drejeris
Marketingo vadybos kompleksinis projektas
Marketingo vadyba
Marketingas
Tarpkultūrinė komunikacija
Dalykinė komunikacija
MVf-13
VISf-14
FIf-16/1-2
ECf-16/1
BIf-15/3
VVip-16
VVi-14
VLi-14
NTVf-16
PINf-15/1-3
OVf-16/1
VLf-16/1
VVf-16/1
2017-08-28 14.30
SRK-I 603
2017-08-29 14.30
SRK-I 603
Prof. Ilona Skačkauskienė
Doc. Valentina Peleckienė – pirmininkė
Doc. Rolandas Drejeris
Magistro baigiamasis darbas 1
MAimt-16
2017-09-07
12.10 val.  SRK-I 602 kab.
2017-09-13
12.10 val.  SRK-I 602 kab.
Prof. Ilona Skačkauskienė
Doc. Valentina Peleckienė – pirmininkė
Doc. Rolandas Drejeris
Bakalauro baigiamasis darbas 2
MVino-15
2017-08-30
19.00 val.  SRK-I 602 kab.
2017-08-31
16.00 val.  SRK-I 602 kab.
 
 
 
 
 
 
 
Vadybos katedros vedėja                                                                 prof. Ilona Skačkauskienė
 

Bakalaurams

Reikalavimus baigiamųjų bakalaurų darbų įforminimui rasite čia.
 
Svarbią informaciją apie baigiamųjų darbų rengimą rasite čia.
 
 
Pavyzdys, kaip turi būti būti pildomi ir pateikiami baigiamojo bakalauro darbo blankai (tokio eiliškumo privalu laikytis).
 
Rekomenduojama literatūra bakalauro baigiamojo darbo rengimui: Sūdžius, V. Plakys V. 2009. Verslo vadybos studijų programos baigiamojo bakalauro darbo rengimas ir įforminimas. Vilnius: Technika. Internetinė prieiga: http://leidykla.vgtu.lt/lt/knyga/vadyba-ir-administravimas/559.html?Itemid=15
 
 

Magistrantams

Reikalavimus baigiamųjų magistro darbų įforminimui rasite čia.
 
 
Kai kurie iš jų:
 
 
 
Rekomenduojama literatūra magistro baigiamojo darbo rengimui: Rutkauskas A. V., Plakys V., Sūdžius V. 2011. Magistro mokslinis darbas: forma, struktūra ir procesas. Mokomoji knyga. Vilnius: Technika. Internetinė prieiga: http://www.ebooks.vgtu.lt/product/magistro-mokslinis-darbas-forma-struktra-ir-procesas
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS STUDENTAMS
Bakalauro baigiamasis darbas 1
(Studijų dalyko pavadinimas)
Kreditai (ECTS kreditai): 2 (3)
Semestras: 7 semestras (nuolatinių studijų studentams), 10 semestras (ištęstinių neakivaizdinių ir ištęstinių vakarinių studijų studentams)
Atsiskaitymo forma: Įskaita
Studijų dalyko anotacija
Baigiamojo darbo temos atitinkančios specializaciją pasirinkimas, tyrimo objekto apibūdinimas, temos aktualumo pagrindimas, baigiamojo darbo tikslo ir uždavinių pasirinkimas, tyrimo metodikos pasirinkimas, baigiamojo darbo rengimo išplėstinio plano sudarymas.
Atsiskaitymui už Baigiamąjį darbą 1 turi būti:
 • Pasirinkta specializaciją atitinkanti baigiamojo darbo tema.
 • Apibūdintas tyrimo objektas.
 • Pagrįstas pasirinktos temos aktualumas.
 • Numatytas baigiamojo darbo tikslas.
 • Pasirinkti uždaviniai numatytam tikslui pasiekti.
 • Numatyta galima naudoti iškeltai problemai spręsti tyrimo metodika.
 • Parengtas baigiamojo darbo išplėstinis planas.
 • Atliktas literatūros nagrinėjama tema pirminis apibendrinimas.
Studijų dalyko rezultatų vertinimo kriterijai
Planuojamos darbo struktūros atitiktis metodiniuose nurodymuose aprašytai struktūrai (įvadas, analitinė-metodinė dalis, eksperimentinė-tiriamoji dalis, išvados). Temos naujumas, aktualumas, tyrimo problemos atitiktis studijuojamai studijų programai bei specializacijai. Iškelto tikslo atitiktis tyrimo problemai. Iškeltų uždavinių atitiktis siekiamam tikslui. Planuojamo darbo turinio atitiktis tyrimo problemai, darbo tikslui ir uždaviniams. Galimų naudoti iškeltai problema spręsti tyrimo metodų apibrėžimas. Analizuojamos literatūros atitiktis siekiamam tikslui ir uždaviniams.
Metodinė literatūra (ne daugiau kaip 3 papildomi šaltiniai):
Sūdžius, V. Plakys V. 2009. Verslo vadybos studijų programos baigiamojo bakalauro darbo rengimas ir įforminimas. Vilnius: Technika. 57 p. Prieiga per internetą: <http://leidykla.vgtu.lt/lt/knyga/vadyba-ir-administravimas/559.html?Itemid=15>
Mokslinė literatūra (minimalus kiekis yra 10 šaltinių):
Pasirenkama atsižvelgiant į baigiamojo darbo temą.
Katedros kontaktiniai duomenys konsultacijoms: dėl turinio: kreiptis į savo baigiamojo darbo vadovą; dėl įforminimo, eigos ir terminų į reikalų tvarkytoją Kristiną Audickaitę (tel. nr.: 852744875, el. p.: Kristina.Audickaite@vgtu.lt).
 
Baigiamųjų bakalaurų darbų gynimo tvarkaraštis.
  • Puslapio administratoriai:
  • Kristina Audickaitė
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Justė Kareivaitė