Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Kita informacija

Naujos baigiamųjų bakalauro darbų temos 2017/2018 m.m.


VADYBOS KATEDRA
MARKETINGO SPECIALIZACIJOS
 BAKALAURO STUDIJŲ BAIGIAMŲJŲ DARBŲ TEMOS
2017/2018 m. m.
 
Kiekvienas studentas turi pasirinkti temą ir, suderinęs ją su vadovu, užregistruoti ją Vadybos katedroje iki 2018 m. vasario 15 dienos, pranešant apie pasirinkimą Vadybos katedros administratorei Kristinai Audickaitei (vvvk@vgtu.lt) SRK I 601 kab.
 
Temos pavadinimas Vadovas, jo el. pašto adresas
„X“  organizacijos/sektoriaus/valstybės  mokestinės aplinkos tyrimas Prof. I. Skačkauskienė
ilona.skackauskiene@vgtu.lt
Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojų bendradarbiavimo (komunikavimo) veiksmingumo vertinimas
„X“ prekybos įmonės tiekėjų pasirinkimo pagrindimas Doc. dr. Rolandas Drejeris
rolandas.drejeris@vgtu.lt
Įmonės veiklos sėkmės veiksnių modelio įdiegimo „X“ įmonėje galimybės
„X“ įmonės produkto rėmimo veiksnių vertinimas ir tobulinimo galimybės
„X“ įmonės verslo plėtros galimybių vertinimas
„X“ įmonės vidinės kontrolės sistemos tobulinimas
Sprendimų priėmimo proceso vertinimas siekiant organizacijos mokymosi Doc. dr. Laima Jesevičiūtė –Ufartienė
laima.jeseviciute-ufartiene@vgtu.lt
Pasirinkto prekės ženklo pozicijos rinkoje vertinimas
Verslumo orientacijos ir marketingo informacijos poveikis įmonės rezultatams Doc. dr. Renata Korsakienė
renata.korsakiene@vgtu.lt
“X”  verslo įmonės ryšių su klientais valdymas  Doc. dr. Dangis Gudelis
dangis.gudelis@vgtu.lt
Verslo įmonės “X”  reklamos efektyvumo vertinimas
Verslo įmonės “X”  produkto tobulinimas reaguojant į klientų poreikius
Pramonės (paslaugų) įmonės/ viešosios įstaigos rinkodara Doc. dr. Andrius Tamošiūnas
andrius.tamosiunas@vgtu.lt
Išmaniųjų technologijų naudojimas rinkodaroje
Virtualios realybės sprendimų galimybių vertinimas
“X”  organizacijos socialinio marketingo komplekso tobulinimas  Doc. dr. Vilma Tamulienė
vilma.tamuliene@vgtu.lt
“X”  organizacijos komunikacijos gerinimas 
“X”  įmonės teikiamų paslaugų kokybės vertinimas
“X”  įmonės reklamos priemonių gerinimas
“X”  organizacijos marketingo komunikacijos gerinimas 
Pažangios marketingo valdymo patirties adaptavimo “X” organizacijoje tyrimai Doc. dr. Živilė Tunčikienė
zivile.tuncikiene@vgtu.lt
Nuomonės lyderių rinkodaros sprendimai “X” organizacijoje
Socialinio verslo įmonės marketingo valdymo sprendimų priėmimo ypatumai
Tradicinio ir socialinio marketingo ypatumų vertinimas “X” įmonėje; Doc. dr. Valentina Peleckienė
valentina.peleckiene@vgtu.lt
“X” organizacijos socialinio marketingo panaudojimo ir marketingo kampanijos parengimo modelis
“X” įmonės naujojo vartotojų marketingo modelio diegimas
“X” rinkos naujo vartotojo pagrindinių bruožų tyrimas
Organizacijos “X” interneto svetainės tobulinimas Lekt. Sigitas Davidavičius
sigitas.davidavicius@vgtu.lt
Organizacijos “X” komunikacijos su vartotojais socialinėse medijose gerinimas
Pelno nesiekiančių nevyriausybinių organizacijų marketingo strategijos formavimas  Lekt. dr. Giedrė Dzemydaitė
giedre.dzemydaite@vgtu.lt
“X”  paslaugų vertės įvertinimas tiekėjo ir vartotojo požiūriu
“X”  įmonės vartotojų lojalumo didinimo sprendimai  
“X”  organizacijos darbuotojų žinių tyrimas Lekt. Aušra Katinienė
ausra.katiniene@vgtu.lt
Žinių įtakos inovaciniams procesams “X”  organizacijoje tyrimas
Inovacijų diegimo “X”  organizacijoje tyrimas
Tarptautinio marketingo efektyvumo skatinimo lyginamoji analizė tarp Europos ir Kinijos Lekt. Veslav Kuranovič
veslav.kuranovic@vgtu.lt
Lyginamasis tarptautinio marketingo tobulinimas plėtojant daugiašalius regioninius santykius tarp Azijos ir Afrikos
Strateginio marketingo efektyvumo skatinimo plėtra Azijos regione
Tarptautinis marketingas plėtojant pramogų verslą Azijoje
Marketingo tobulinimas plėtojant Arabų salių atsinaujinančių gamtos šaltinių eksportą į Europą
Azijos, Afrikos, Amerikos ir Europos tarptautinio telemarketingo efektyvumo skatinimo plėtra
Lyginamasis tarptautinio marketingo efektyvumas plėtojant aukštųjų technologijų sektorių Azijos ir Amerikos regione
Lyginamasis tarptautinio marketingo efektyvumas plėtojant artimosios ir tolimosios Azijos liaudies mediciną
Marketingo strategijų modernizavimas plėtojant daugiašalius ekonominius santykius, Europos ir Azijos regione
“X” organizacijos marketingo organizavimo tobulinimas plėtojant Y paslaugas Lekt. Vida Pipirienė
Vida.Pipirienė@vgtu.lt
“X” organizacijos marketingo strategija plėtojant Y veiklą
“X” organizacijos marketingo strategijos plėtojant  Y prekybą
“X” verslo reklamos tobulinimas
Intelektinių paslaugų marketingo modelio kūrimas Lekt. Mindaugas Samoška
Mindaugas.Samoska@vgtu.lt
Įmonių socialinės atsakomybės įtaka prekių reklamai Lekt. dr. Liudmila Lobanova
liudmila.lobanova@vgtu.lt
„X“ įmonės marketingo strategijos vertinimas
„X“ verslo teikiamų paslaugų reklamos vertinimas
Marketingo komplekso taikymas produkto "X" pardavime Lekt. dr. Vilija Malinauskaitė
[X organizacijos] lojalumo programos įtaka klientų pirkimo įpročiams Lekt. Jurga Vestertė
jurga.vesterte@ vgtu.lt
Klientų potyrio metodo naudojimas [organizacijos X] marketingo strategijoje
Inovatyvių marketingo sprendimų taikymo įmonės "X" veikloje vertinimas Dokt. Povilas Švogžlys
Povilas.svogzlys@vgtu.lt
"X" organizacijos teikiamų paslaugų pozicionavimo tobulinimas
"X" organizacijos teikiamų paslaugų pozicionavimo tobulinimas
Marketingo priemonių taikymas įmonės "X" paslaugos (-ų) plėtrai
X įmonės rinkodaros komplekso tobulinimas Dokt. Danguolė Oželienė
d.ozeliene@vvf.viko.lt
 
 

Reikalavimai baigiamųjų magistro darbų įforminimui

Reikalavimus baigiamųjų magistro darbų įforminimui rasite čia.

BD 2 atsiskaitymas MVino-16 gr. studentams

MVino-16 gr. studentai privalo savo baigiamųjų darbų vadovams pateikti antrąją bakalauro baigiamojo darbo dalies ataskaitą.
Studentai į Vadybos katedrą (SRK-I 601) pristato antrąją bakalauro baigiamojo darbo dalies ataskaitą su vadovo parašu, data, įvertinimu (įskaita) iki 2018 m. gegužės 8 d.
 
Iki šios datos neatsiskaitę studentai turės akademinę skolą.

 

BD 1 atsiskaitymas MVi-13 gr. studentams

MVi-13 gr. studentai privalo savo baigiamųjų darbų vadovams pateikti pirmąją bakalauro baigiamojo darbo dalies ataskaitą.
Studentai į Vadybos katedrą (SRK-I 601) pristato pirmąją bakalauro baigiamojo darbo dalies ataskaitą su vadovo parašu, data, įvertinimu (įskaita) iki 2018 m. birželio 19 d.
 
Iki šios datos neatsiskaitę studentai turės akademinę skolą.

 

BD2 atsiskaitymas SVVfm-17 gr. studentams

SVVfm-17 gr. studentai privalo savo baigiamųjų darbų vadovams pateikti antrąją magistro baigiamojo darbo dalies ataskaitą.
Studentai į Vadybos katedrą (SRK-I 601) pristato antrąją magistro baigiamojo darbo dalies ataskaitą su vadovo parašu, data, įvertinimu (įskaita) iki 2018 m. birželio 19 d.
 
Iki šios datos neatsiskaitę studentai turės akademinę skolą.
 

BD2 atsiskaitymas AVfm-17 gr. studentams

SVVfm-17 gr. studentai privalo savo baigiamųjų darbų vadovams pateikti antrąją magistro baigiamojo darbo dalies ataskaitą.
Studentai į Vadybos katedrą (SRK-I 601) pristato antrąją magistro baigiamojo darbo dalies ataskaitą su vadovo parašu, data, įvertinimu (įskaita) iki 2018 m. birželio 19 d.
 
Iki šios datos neatsiskaitę studentai turės akademinę skolą.

VADYBOS KATEDROS BAKALAURŲ BAIGIAMŲJŲ DARBŲ RENGIMO IR APROBAVIMO GRAFIKAS (2017/2018 m.m. pavasario semestras)

Vadybos katedros bakalaurų baigiamųjų darbų rengimo ir aprobavimo grafiką rasite čia.
 
 
                                                                                                                                                                                              Vadybos katedros dėstytojų budėjimo laikas
 
2017/2018 m. m. pavasario semestras
 
 Dėstytojas Budėjimo laikas Auditorija
Katedros vedėja prof. dr. Ilona Skačkauskienė Pirmadienis
Trečiadienis
1400 – 1500 val.
1300 – 1400val.
SRK-I 602
SRK-I 602
Doc. dr. Rolandas Drejeris Pirmadienis 1230 – 1430 val. SRK-I 603
Doc. dr. Dangis Gudelis Antradienis 1300 – 1400 val. SRK-I 603
Doc. dr. Renata Korsakienė Pirmadienis 1700 – 1800 val. SRK-I 603
Doc. dr. Valentina Peleckienė Pirmadienis
Ketvirtadienis
1345 – 1445 val.
1345 – 1445 val.
SRK-I 603
TR-I-402
Doc. dr. Andrius Tamošiūnas Pirmadienis
Trečiadienis
1605 – 1705 val.
1155 – 1255 val.
SRK-II 603 SRK-II 602
Doc. dr. Vilma Tamulienė Antradienis Trečiadienis 1700 – 1800 val.
1700 – 1800 val.
SRK-I 603
SRK-I 603
Doc. dr. Živilė Tunčikienė Antradienis
Ketvirtadienis
1345 – 1445 val.
1345 – 1445 val.
SRK-I 603
ER-II 202
Doc. dr. Asta Radzevičienė Ketvirtadienis 1620 – 1720 val. SRK-I 519
Doc. dr. Laima Jesevičiūtė –Ufartienė Trečiadienis 1700 – 1800 val. SRK-I 603
Lekt. dr. Bahman Peyravi Antradienis 1300 – 1400 val. SRK-I 603
Lekt. Sigitas Davidavičius Pirmadienis
Ketvirtadienis
1020 – 1120 val.
910 – 1010 val.
SRK-I 707
SRK-I 707
Lekt. Giedrė Dzemydaitė Kreiptis el. paštu: giedre.dzemydaite@vgtu.lt; giedre.dzemydaite@gmail.com
Lekt. dr. Liudmila Lobanova Antradienis 1600 – 1800 val. SRK-I 609
Lekt. dr. Vilija Malinauskaitė Ketvirtadienis 1800 – 1900 val. SRK-I 603
Lekt. Aušra Katinienė Penktadienis 1400 – 1600 val. (1 savaitė) SRK-I 603
Lekt. Aušra Kropaitė Trečiadienis
Trečiadienis
1800 – 1900 val. (1 savaitė)
1600 – 1700 val. (2 savaitė)
SRK-I 603
SRK-I 603
Lekt. Veslav Kuranovič Penktadienis 1345 – 1445 val. SRK-I 603
Lekt. Vida Pipirienė Ketvirtadienis 1007 – 1207 val. SRK-I 609
Lekt. Mindaugas Samoška Trečiadienis 1325 – 1425val. SRK-I 603
Lekt. Jurga Vestertė Antradienis Antradienis 1300 – 1400 val. (1 savaitė)
1500 – 1600 val. (2 savaitė)
SRK-I 603
SRK-I 603
Dokt. Povilas Švogžlys Penktadienis 1600 – 1700 val. SRK-I 603
Dokt. Monika Bužavaitė Kreiptis el. p.: monikabuzavaite@gmail.com; monika.buzavaite@vgtu.lt
Dokt. Danguolė Oželienė Kreiptis el. p.: d.ozeliene@vvf.viko.lt; danguole.ozeliene@vgtu.lt
2012-08-16 VšĮ Baltijos agroverslo institutas (pasiūlymas atlikti praktiką)
2012-06-26 UAB "Lietuvos žinios" (pasiūlymas atlikti praktiką)
2012-06-19 UAB „SANTECHNIKOS SPEKTRAS“ (darbo pasiūlymas)
2012-06-19 UAB "Balterma ir ko"(darbo pasiūlymas)
2012-06-11 UAB "Citus" (darbo pasiūlymas)
2012-09-12 VšĮ Baltijos agroverslo institutas (pasiūlymas atlikti praktiką)
2012-10-10 "PPS Pipeline Systems" (darbo pasiūlymas)
2012-11-08 "CVVilnius.lt" (pasiūlymas atlikti praktiką) 
2012-11-13 "TKH - C&C Partners Telecom Sp. z o.o" (pasiūlymas atlikti praktiką)
2012-11-13 "Empower" (pasiūlymas atlikti praktiką)
2013-03-28 įmonė "Emplonet" (pasiūlymas atlikti praktiką)
2013-04-10 Baltijos agroverslo institutas (pasiūlymas atlikti praktiką)
2013-05-16 UAB „AF-Consult“ (pasiūlymas atlikti praktiką)
2013-05-28 AB „Avia Solutions Group“ (pasiūlymas atlikti praktiką)
2013-06-10 AB DNB bankas  (pasiūlymas atlikti praktiką)
2013-08-28 VVF dekanatas (pasiūlymas atlikti  praktiką)
2014-02-24 UAB„Fima“ (darbo pasiūlymas)
2015-01-19 Lietuvos laisvosios rinkos institutas (pasiūlymas atlikti praktiką)
2015-05-08 SKM GmbH (pasiūlymas atlikti praktiką)
2015-11-16 DNB bankas (pasiūlymas atlikti praktiką)
2016-05-31 UAB "Aibė" (darbo pasiūlymas)
2017-03-06 UAB „Real Job Finder“ (pasiūlymas atlikti praktiką)
2017-05-16 AB DNB bankas (pasiūlymai atlikti praktiką)
2017-05-18 UAB „Fima“ (darbo pasiūlymas)
2017-11-29 UAB Circle K Lietuva (darbo pasiūlymas)
2018-02-20 UAB "Kesko Senukai Lithuania" (darbo pasiūlymas)
2018-03-19 UAB "Blue Ocean robotics" (pasiūlymas atlikti praktiką)
2018-03-20 UAB "Saulės grąža" (pasiūlymas atlikti praktiką)
2018-03-21 UAB "Monimoto" (pasiūlymas atlikti praktiką)
2018-03-22 UAB „Foris Consulta“ (pasiūlymas atlikti praktiką)
  • Puslapio administratoriai:
  • Kristina Audickaitė
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė