Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Mokslas

Teisės katedra prisideda prie bendros Vilniaus Gedimino technikos universiteto vizijos tapti pažangiausiu technikos universitetu Baltijos šalyse, vienijančiu mokslą, studijas ir verslą kuriant inovatyvią visuomenę.
Teisės katedroje atliekami tyrimai, susiję su verslo teisine aplinka. Tyrimų metu naudojami tradiciniai bei inovatyvūs metodai. Šiais tyrimais siekiama gauti tokius rezultatus:
 • tyrimais grįstas modelis;
 • socialinio reiškinio tyrimas;
 • veiksnių tyrimas.
Teisės katedros tikslas - supažindinti studentus su Lietuvos teisine sistema,  ugdyti supratimą apie teisinę valstybę ir skatinti studentus pabaigus studijas savo praktinėje veikloje vadovautis teisės aktais ir principais.
Teisės katedros siūlomos paslaugos:
 • Konsultacijos teisiniais klausimais.
 • Teisinių dokumentų ruošimas.
 • Arbitražo paslauga.
Pasiekimai
Teisės katedroje atlikti kvalifikaciniai darbai:
2011 m. vykdyto kvalifikacinio moklo darbo pavadinimas "Verslo teisinės aplinkos tyrimas".
Metinės užduoties pavadinimas "Verslo plėtros teisinių problemų tyrimas".
Darbo vadovas prof. dr. S. Mitkus. Vykdytojai - doc. dr. Violeta Keršulienė, Asist. Sigitas Jablonskis
 
Dėstytojų mokslinės stažuotės:
 
 1. Lekt. R. Bublienė Erasmus akademinio personalo mobilumo dėstymo tikslais skaitė paskaitas Valencijos politechnikos universitete, Ispanija. Stažuotė. 2014 m. rugsėjo 8-13 d.
 2. Lekt. R. Cibulskienės skaitytos paskaitos pagal Erasmus programą Kadir Haz universitete, Turkija, 2014 m. kovo 10-15 d.
 3. Lekt. R. Bublienės skaitytos paskaitos Kavalos technologijų universitete. Stažuotė. (Kavala, Graikija), 2012 m. birželio 19-26 d.
 4. Erasmus akademinio personalo mobilumo dėstymo tikslais lekt. R. Bublienės skaitytos paskaitos Koimbros aukštojoje technikos mokykloje (Koimbra, Portugalija), 2012 m. lapkričio 6-13 d.
 5. Lekt. R. Bublienės skaitytos paskaitos pagal Erasmus programą Technologiniame Kavalos universitete, Graikija 2011 m.
 6. Lekt. V. Jurkevičiaus skaitytos paskaitos pagal Erasmus programą Technologiniame Kavalos universitete, Graikija 2011 m.
 7. Lekt. R. Bublienės skaitytos paskaitos pagal Erasmus programą Valodolido universitete, Ispanija 2010 m.
 8. Lekt. R. Cibulskienė stažavosi Lietuvos Respublikos ūkio ministerijoje, Vilnius, 2010 m. rugsėjo 1 d.  –  2010 m. lapkričio 30 d.
 9. Lekt. R. Cibulskienė stažavosi UNIDROIT (Tarptautinės privatinės teisės vienodinimo) institute, Roma, 2007 m. gruodžio 9-15 d.
 10. Doc. dr. E.Trinkūnienė stažavosi Aalburgo universiteto Gamybos katedroje (Danijoje), 2005 m. kovo 1 d. – 2005 m. birželio 1 d
Pranešimai konferencijose ir renginiuose:
 • Sigitas Mitkus ir  Renata Cibulskienė skaitė pranešimą Respublikinėje konferencijoje „Verslas, vadyba ir studijos 2010“, lapkričio 18 d.
 • Sigitas Mitkus skaitė pranešimą konferencijoje „Multiple Criteria Decision Making‘07“ K. Adamieckio ekonomikos universitete (Ustron, Lenkija), 2007 m. balandžio 15-18 d.
 • Sigitas Mitkus dalyvavo tarptautiniame seminare  Katowicos ekonomikos universitete (Lenkijoje), 2005 m. balandžio 2 d. – 2005 m. balandžio 7 d.
 • Eva Trinkūnienė. Nuosavybės teisės doktrina ir nekilnojamasis turtas kaip nuosavybės teisės objektas // 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2004 m. kovo 25-26 d., medžiaga : statyba / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2004. ISBN 9986-05-775-2. p. 69-74.
 • SigitasMitkus. Sutartiniai teisiniai santykiai statybos versle // Verslas, vadyba ir studijos' 2002. II tomas : konferencijos, skirtos profesoriaus habilituoto daktaro Kazimiero Antanavičiaus (1937-1998) 65-osioms gimimo metinėms paminėti, straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2003. ISBN 9986-05-638-1. p. 240-245.
  • Puslapio administratoriai:
  • Lina Račaitė
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė