Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra aktyviai dalyvauja įgyvendinant Verslo vadybos fakulteto studijų programas:
I pakopos: Verslo vadyba, Įstaigų vadyba, Ekonomikos inžinerija;
II pakopos: Verslo vadyba, Inžinerinė ekonomika ir vadyba, Ekonomikos inžinerija.
Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedros darbuotojai dėsto: Aplinkos inžinerijos fakulteto studentams (Inžinerinė vadyba, Tarptautinių projektų vadyba), Fundamentinių mokslų fakulteto studentams (Marketingas), Kūrybinių industrijų fakulteto studentams (Inovacijų vadyba, Reklamos vadyba, Tarptautinės ekonomikos pagrindai), Statybos fakulteto studentams (ES studijų pagrindai) ir Transporto inžinerijos fakulteto studentams (Tarptautinė ekonomika, Inovacijų teorija, Marketingo strategija, ES studijų pagrindai, ES ekonomika).
Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra kuruoja šias vadybos ir ekonomikos krypčių studijų programų specializacijas:
 • pagrindinėse studijose „Verslo vadyba“ (specializacija – „Marketingo vadyba“), „Organizacijų valdymas“ (specializacija – „Tarptautinių ryšių vadyba“), „Ekonomikos inžinerija“ (specializacijos – „Inovacijų ekonomika“ ir „Tarptautinių ryšių ekonomika“),
 • magistrų studijose „Verslo vadyba“ (specializacijos –„Marketingas“ ir „Tarptautinis verslas“) , „Inžinerinė ekonomika ir vadyba“ (specializacija – „Inovacijų vadyba“), „Ekonomikos inžinerija“ (specializacija – „Globalioji ekonomika").

Trečiosios pakopos studijos: Katedra rengia aukščiausios kvalifikacijos specialistus – mokslo daktarus (Socialiniai mokslai, Vadyba, 03S; Ekonomika, 04S).
Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra,  siekdama geresnės studijų kokybės, dalyvavo vykdant Vadybos ir Ekonomikos krypčių studijų programų atnaujinimo projektą, taip pat dalyvavo atnaujinant studijų programas kituose fakultetuose (parengti atnaujinti kuruojami moduliai); dalyvavo kuriant naujas studijų programas.
Katedros kuruojamų specializacijų studentai, rengdami baigiamuosius darbus giliai studijuoja ir analizuoja tarptautinę ekonomiką, Europos Sąjungos ekonomiką, tarptautinį verslą, tarptautinius ekonominius ryšius, tarptautinių ryšių vadybą,  inovacijų ekonomiką, inovacijų vadybą, marketingą, marketingo vadybą, globalią ekonomiką ir kt.,
Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedros dėstytojai naudoja inovatyvius mokymo metodus ir technologijas.
 
Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra dalyvauja VGTU Verslo vadybos fakultete vykdomuose projektuose. 2010-2011 m. buvo dalyvauta ES struktūrinės paramos pagrindu finasuojamame projekte Integruotos verslo procesų modeliavimo sistemos (IVPMS) sukūrimas transdisciplininėms vadybos ir verslo administravimo studijoms”.
Katedros darbuotojai aktyviai dalyvauja ir kitų institucijų ir organizacijų vykdomuose projektuose, t.t. - tarptautiniu mastu (Lietuvos inovacijų centro, Viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacijos ir kituose projektuose).
Universitetinės pirmosios pakopos (bakalauro) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
VVEVB09721 Bakalauro baigiamasis darbas 12 12 T
VVEVB07719 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 D
VVEVB07719 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 N
VVEVB07719 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 V
VVEVB07728 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 D
VVEVB07728 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 N
VVEVB07728 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 V
VVEVB07729 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 D
VVEVB07729 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 N
VVEVB07729 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 V
VVEVB07727 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 D
VVEVB07727 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 N
VVEVB07727 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 V
VVEVB07730 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 D
VVEVB07730 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 N
VVEVB07730 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 V
VVEVB07731 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 D
VVEVB07731 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 N
VVEVB07731 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 V
VVEVB11720 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVEVB11720 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 H
VVEVB11720 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
VVEVB11730 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVEVB11731 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVEVB11721 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVEVB11721 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
VVEVB11722 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVEVB11722 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
VVEVB11723 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVEVB11723 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
VVEVB11740 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVEVB11740 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
VVEVB11741 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVEVB11741 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
VVEVB11742 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVEVB11742 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
VVEVB11743 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVEVB11743 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
VVEVB08719 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 D
VVEVB08719 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 N
VVEVB08719 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 V
VVEVB08728 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 D
VVEVB08728 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 N
VVEVB08728 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 V
VVEVB08729 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 D
VVEVB08729 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 N
VVEVB08729 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 V
VVEVB08727 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 D
VVEVB08727 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 N
VVEVB08727 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 V
VVEVB08730 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 D
VVEVB08730 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 N
VVEVB08730 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 V
VVEVB08731 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 D
VVEVB08731 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 N
VVEVB08731 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 V
VVEVB11820 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
VVEVB11820 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 H
VVEVB11820 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 I
VVEVB11830 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
VVEVB11831 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
VVEVB11821 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
VVEVB11821 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 I
VVEVB11822 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
VVEVB11822 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 I
VVEVB11823 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
VVEVB11823 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 I
VVEVB11840 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
VVEVB11840 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 I
VVEVB11841 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
VVEVB11841 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 I
VVEVB11842 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
VVEVB11842 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 I
VVEVB11843 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
VVEVB11843 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 I
VVEVB08739 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 D
VVEVB08739 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 N
VVEVB08739 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 V
VVEVB08748 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 D
VVEVB08748 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 N
VVEVB08748 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 V
VVEVB08749 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 D
VVEVB08749 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 N
VVEVB08749 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 V
VVEVB08750 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 D
VVEVB08750 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 N
VVEVB08750 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 V
VVEVB08751 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 D
VVEVB08751 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 N
VVEVB08751 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 V
VVEVB08747 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 D
VVEVB08747 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 N
VVEVB08747 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 V
VVEVB11850 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 F
VVEVB11850 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 H
VVEVB11850 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 I
VVEVB11860 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 F
VVEVB11861 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 F
VVEVB11851 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 F
VVEVB11851 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 I
VVEVB11852 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 F
VVEVB11852 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 I
VVEVB11853 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 F
VVEVB11853 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 I
VVEVB11870 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 F
VVEVB11870 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 I
VVEVB11871 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 F
VVEVB11871 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 I
VVEVB11872 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 F
VVEVB11872 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 I
VVEVB11873 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 F
VVEVB11873 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 I
VVEVB08723 ES ekonomika 3 3 D
VVEVB08723 ES ekonomika 3 3 N
VVEVB08723 ES ekonomika 3 3 T
VVEVB08723 ES ekonomika 3 3 V
VVEVB08725 ES ekonomika 3 3 D
VVEVB08725 ES ekonomika 3 3 N
VVEVB08725 ES ekonomika 3 3 T
VVEVB08725 ES ekonomika 3 3 V
VVEVB11801 ES ekonominė politika 3 3 F
VVEVB11801 ES ekonominė politika 3 3 I
VVEVB11810 ES ekonominė politika 3 3 F
VVEVB11810 ES ekonominė politika 3 3 I
VVEVB11203 ES studijų įvadas 4 4 F
VVEVB11206 ES studijų įvadas 4 4 I
VVEVB11206 ES studijų įvadas 4 4 F
VVEVB11203 ES studijų įvadas 4 4 I
VVEVB11101 ES studijų pagrindai 3 3 F
VVEVB11101 ES studijų pagrindai 3 3 H
VVEVB11101 ES studijų pagrindai 3 3 I
VVEVB11102 ES studijų pagrindai 3 3 F
VVEVB11103 ES studijų pagrindai 3 3 F
VVEVB11103 ES studijų pagrindai 3 3 I
VVEVB11808 Globalizacijos procesai 4 4 I
VVEVB11814 Globalizacijos procesai 3 3 F
VVEVB11814 Globalizacijos procesai 3 3 I
VVEVB11707 Inovacijų marketingas 3 3 F
VVEVB11707 Inovacijų marketingas 3 3 I
VVEVB11809 Inovacijų projektavimas 7 7 F
VVEVB11809 Inovacijų projektavimas 7 7 I
VVEVB11809 Inovacijų projektavimas 7 7 O
VVEVB11705 Inovacijų teorija 3 3 F
VVEVB11705 Inovacijų teorija 3 3 I
VVEVB11705 Inovacijų teorija 3 3 O
VVEVB11602 Inovacijų vadyba 6 6 F
VVEVB11602 Inovacijų vadyba 6 6 I
VVEVB11204 Inovacijų vadyba 5 5 H
VVEVB13106 Inovacijų vadyba 6 6 O
VVEVB11708 Kompleksinis projektas (Inovacijų ekonomika) 5 5 F
VVEVB11708 Kompleksinis projektas (Inovacijų ekonomika) 5 5 I
VVEVB11708 Kompleksinis projektas (Inovacijų ekonomika) 5 5 O
VVEVB11711 Kompleksinis projektas (spec. Tarptautiniai ekonominiai ryšiai) 5 5 F
VVEVB11711 Kompleksinis projektas (spec. Tarptautiniai ekonominiai ryšiai) 5 5 I
VVEVB11501 Marketingas 5 5 F
VVEVB11501 Marketingas 5 5 I
VVEVB11502 Marketingas 5 5 F
VVEVB11504 Marketingas 4 4 F
VVEVB11504 Marketingas 4 4 I
VVEVB11503 Marketingas 5 5 F
VVEVB11503 Marketingas 5 5 I
VVEVB11607 Marketingas 3 3 F
VVEVB11607 Marketingas 3 3 I
VVEVB11505 Marketingas 4 4 F
VVEVB11505 Marketingas 4 4 I
VVEVB07711 Marketingo tyrimai 7,5 7,5 D
VVEVB07711 Marketingo tyrimai 7,5 7,5 N
VVEVB07711 Marketingo tyrimai 7,5 7,5 T
VVEVB07711 Marketingo tyrimai 7,5 7,5 V
VVEVB07712 Marketingo tyrimai 7,5 7,5 D
VVEVB07712 Marketingo tyrimai 7,5 7,5 N
VVEVB07712 Marketingo tyrimai 7,5 7,5 T
VVEVB07712 Marketingo tyrimai 7,5 7,5 V
VVEVB11702 Marketingo tyrimai 8 8 F
VVEVB11702 Marketingo tyrimai 8 8 H
VVEVB11702 Marketingo tyrimai 8 8 I
VVEVB08715 Marketingo vadyba 3 3 D
VVEVB08715 Marketingo vadyba 3 3 N
VVEVB08715 Marketingo vadyba 3 3 V
VVEVB04705 Marketingo vadyba 7,5 7,5 T
VVEVB11802 Marketingo vadyba 3 3 F
VVEVB11802 Marketingo vadyba 3 3 I
VVEVB11802 Marketingo vadyba 3 3 O
VVEVB11408 Marketingo vadyba 4 4 H
VVEVB08717 Marketingo vadyba (kompleksinis projektas) 6 6 D
VVEVB08717 Marketingo vadyba (kompleksinis projektas) 6 6 N
VVEVB08717 Marketingo vadyba (kompleksinis projektas) 6 6 V
VVEVB11803 Marketingo vadyba (kompleksinis projektas) 6 6 F
VVEVB11803 Marketingo vadyba (kompleksinis projektas) 6 6 H
VVEVB11803 Marketingo vadyba (kompleksinis projektas) 6 6 I
VVEVB11803 Marketingo vadyba (kompleksinis projektas) 6 6 O
VVEVB11706 Mokslo ir technologijų pažangos ekonomika 4 4 F
VVEVB11706 Mokslo ir technologijų pažangos ekonomika 4 4 I
VVEVB11811 Patentotyra ir intelektinės nuosavybės teisė 3 3 F
VVEVB11811 Patentotyra ir intelektinės nuosavybės teisė 3 3 I
VVEVB11401 Pažintinė praktika 3 3 F
VVEVB11401 Pažintinė praktika 3 3 I
VVEVB11402 Pažintinė praktika 3 3 F
VVEVB11403 Pažintinė praktika 3 3 F
VVEVB11403 Pažintinė praktika 3 3 I
VVEVB11712 Profesinės veiklos praktika (Inovacijų ekonomika) 12 12 F
VVEVB11712 Profesinės veiklos praktika (Inovacijų ekonomika) 12 12 I
VVEVB11701 Profesinės veiklos praktika (Marketingo vadyba) 12 12 F
VVEVB11701 Profesinės veiklos praktika (Marketingo vadyba) 12 12 I
VVEVB11713 Profesinės veiklos praktika (Tarptautiniai ekonominiai ryšiai) 12 12 F
VVEVB11713 Profesinės veiklos praktika (Tarptautiniai ekonominiai ryšiai) 12 12 I
VVEVB11704 Profesinės veiklos praktika (Tarptautinių ryšių vadyba) 12 12 F
VVEVB11201 Protokolas ir etiketas 3 3 F
VVEVB11201 Protokolas ir etiketas 3 3 I
VVEVB11733 Protokolas ir etiketas 3 3 I
VVEVB11507 Protokolas ir etiketas 3 3 I
VVEVB11105 Psichologija 3 3 F
VVEVB11105 Psichologija 3 3 H
VVEVB11105 Psichologija 3 3 I
VVEVB11109 Psichologija 3 3 F
VVEVB11109 Psichologija 3 3 I
VVEVB11302 Regiono ekonomika I: Kinija 3 3 F
VVEVB11302 Regiono ekonomika I: Kinija 3 3 I
VVEVB11303 Regiono ekonomika I: Rusija ir kitos NVS šalys 3 3 F
VVEVB11303 Regiono ekonomika I: Rusija ir kitos NVS šalys 3 3 I
VVEVB11304 Regiono ekonomika I: Šiaurės šalys 3 3 F
VVEVB11304 Regiono ekonomika I: Šiaurės šalys 3 3 I
VVEVB11405 Regiono ekonomika II: Kinija 3 3 F
VVEVB11405 Regiono ekonomika II: Kinija 3 3 I
VVEVB11406 Regiono ekonomika II: Rusija ir kitos NVS šalys 3 3 F
VVEVB11406 Regiono ekonomika II: Rusija ir kitos NVS šalys 3 3 I
VVEVB11407 Regiono ekonomika II: Šiaurės šalys 3 3 F
VVEVB11407 Regiono ekonomika II: Šiaurės šalys 3 3 I
VVEVB11108 Regionų ekonomika 6 6 H
VVEVB11108 Regionų ekonomika 6 6 O
VVEVB11409 Reklamos vadyba 3 3 F
VVEVB11409 Reklamos vadyba 3 3 I
VVEVB11606 Socialinės ekonominės komunikacijos 6 6 F
VVEVB11703 Socialinis marketingas 8 8 F
VVEVB11202 Tarpkultūrinė komunikacija 4 4 F
VVEVB11202 Tarpkultūrinė komunikacija 4 4 I
VVEVB07722 Tarptautinė ekonomika 3 3 D
VVEVB07722 Tarptautinė ekonomika 3 3 N
VVEVB07722 Tarptautinė ekonomika 3 3 V
VVEVB11601 Tarptautinė ekonomika 3 3 F
VVEVB11605 Tarptautinė ekonomika 3 3 F
VVEVB11506 Tarptautinė ekonomika 5 5 I
VVEVB11506 Tarptautinė ekonomika 5 5 F
VVEVB11608 Tarptautinė ekonomika 4 4 I
VVEVB11608 Tarptautinė ekonomika 4 4 H
VVEVB11404 Tarptautinė ekonomika 5 5 I
VVEVB11404 Tarptautinė ekonomika 5 5 F
VVEVB11601 Tarptautinė ekonomika 3 3 I
VVEVB12302 Tarptautinės ekonomikos pagrindai 3 3 F
VVEVB12302 Tarptautinės ekonomikos pagrindai 3 3 I
VVEVB11813 Tarptautinės ekonominės organizacijos ir jų politika 3 3 F
VVEVB11813 Tarptautinės ekonominės organizacijos ir jų politika 3 3 I
VVEVB11709 Tarptautinio verslo ekonomika 3 3 F
VVEVB11709 Tarptautinio verslo ekonomika 3 3 I
VVEVB11710 Tarptautinis marketingas 3 3 F
VVEVB11710 Tarptautinis marketingas 3 3 I
VVEVB11604 Tarptautinis protokolas 3 3 F
VVEVB11812 Tarptautinių ekonominių ryšių projektavimas 7 7 F
VVEVB11812 Tarptautinių ekonominių ryšių projektavimas 7 7 I
VVEVB11806 Tarptautinių ryšių vadyba (kompleksinis projektas) 6 6 F
VVEVB11805 Užsienio ryšių administravimas 3 3 F
VVEVB11804 Vadovo darbas 3 3 F
VVEVB11301 Valdymo psichologija 3 3 F
VVEVB11301 Valdymo psichologija 3 3 H
VVEVB11301 Valdymo psichologija 3 3 I
VVEVB11603 Valdymo psichologija 6 6 F
VVEVB08027 Žmogiškųjų išteklių vadyba 4,5 4,5 T
VVEVB11807 Žmogiškųjų išteklių vadyba 3 3 F
VVEVB11807 Žmogiškųjų išteklių vadyba 3 3 I
VVEVB11027 Žmogiškųjų išteklių vadyba 5 5 H
VVEVB11205 Žmogiškųjų išteklių vadyba 5 5 H
 
Universitetinės antrosios pakopos (magistrantūros) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
VVEVM11217 Aukštųjų technologijų ekonomika ir vadyba 4 4 H
VVEVM12301 Aukštųjų technologijų sektoriaus ekonomika ir vadyba 6 6 F
VVEVM13203 ES ekonominė integracija 7 7 F
VVEVM13203 ES ekonominė integracija 7 7 H
VVEVM13106 ES ekonominė integracija 7 7 F
VVEVM13106 ES ekonominė integracija 7 7 H
VVEVM13209 Globalios komunikacijos, marketingas ir viešieji ryšiai 7 7 F
VVEVM13209 Globalios komunikacijos, marketingas ir viešieji ryšiai 7 7 H
VVEVM13107 Globalizacijos ir globalios ekonomikos teorija 7 7 F
VVEVM13107 Globalizacijos ir globalios ekonomikos teorija 7 7 H
VVEVM12201 Inovacijų projektavimas ir marketingas 7 7 F
VVEVM11204 Inovacijų teorija 4 4 F
VVEVM11204 Inovacijų teorija 4 4 H
VVEVM11211 Inovacijų teorija 4 4 F
VVEVM13103 Inovacijų teorija 7 7 F
VVEVM13103 Inovacijų teorija 7 7 H
VVEVM13208 Inovacijų teorija 7 7 F
VVEVM13208 Inovacijų teorija 7 7 H
VVEVM11201 Inovacijų vadyba 6 6 F
VVEVM11201 Inovacijų vadyba 6 6 I
VVEVM11214 Inovacijų vadyba 6 6 F
VVEVM11214 Inovacijų vadyba 6 6 I
VVEVM12101 Inovacijų vadybos teorija 7 7 F
VVEVM11212 Inžinerinė vadyba 5 5 F
VVEVM11212 Inžinerinė vadyba 5 5 I
VVEVM11213 Inžinerinė vadyba 6 6 F
VVEVM11213 Inžinerinė vadyba 6 6 I
VVEVM11321 Magistro baigiamasis darbas 24 24 F
VVEVM11321 Magistro baigiamasis darbas 24 24 H
VVEVM11323 Magistro baigiamasis darbas 24 24 F
VVEVM11324 Magistro baigiamasis darbas 24 24 F
VVEVM11325 Magistro baigiamasis darbas 24 24 F
VVEVM11325 Magistro baigiamasis darbas 24 24 H
VVEVM11320 Magistro baigiamasis darbas 24 24 F
VVEVM12302 Magistro baigiamasis darbas 24 24 F
VVEVM13301 Magistro baigiamasis darbas 24 24 F
VVEVM13301 Magistro baigiamasis darbas 24 24 H
VVEVM13302 Magistro baigiamasis darbas 24 24 F
VVEVM13302 Magistro baigiamasis darbas 24 24 H
VVEVM13305 Magistro baigiamasis darbas 24 24 F
VVEVM13305 Magistro baigiamasis darbas 24 24 H
VVEVM11120 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVEVM11121 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVEVM11121 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 H
VVEVM11123 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVEVM11124 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVEVM11125 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVEVM11125 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 H
VVEVM12102 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVEVM13101 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVEVM13101 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 H
VVEVM13102 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVEVM13102 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 H
VVEVM13108 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVEVM13108 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 H
VVEVM11220 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
VVEVM11221 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
VVEVM11221 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 H
VVEVM11223 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
VVEVM11224 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
VVEVM11225 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
VVEVM11225 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 H
VVEVM12203 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
VVEVM13201 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
VVEVM13201 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 H
VVEVM13202 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
VVEVM13202 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 H
VVEVM13211 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
VVEVM13211 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 H
VVEVM12204 Marketingas 7 7 F
VVEVM11333 Marketingo strategija 7 7 F
VVEVM11334 Marketingo strategija 6 6 H
VVEVM13204 Marketingo technologijos 7 7 F
VVEVM13204 Marketingo technologijos 7 7 H
VVEVM11202 Marketingo teorija 9 9 F
VVEVM13104 Marketingo teorija 7 7 F
VVEVM13104 Marketingo teorija 7 7 H
VVEVM13205 Mokslinė praktika 6 6 F
VVEVM13205 Mokslinė praktika 6 6 H
VVEVM13206 Mokslinė praktika 6 6 F
VVEVM13206 Mokslinė praktika 6 6 H
VVEVM13210 Mokslinės veiklos praktika 6 6 F
VVEVM13210 Mokslinės veiklos praktika 6 6 H
VVEVM13304 Pasaulio regionų ekonominės raidos ir valstybių ekonominės politikos lyginamoji analizė 6 6 F
VVEVM13304 Pasaulio regionų ekonominės raidos ir valstybių ekonominės politikos lyginamoji analizė 6 6 H
VVEVM13212 Prekyba ir investicijos globaliose rinkose 7 7 F
VVEVM13212 Prekyba ir investicijos globaliose rinkose 7 7 H
VVEVM12202 Profesinė praktika 6 6 F
VVEVM11101 Tarptautinė ekonomika 6 6 F
VVEVM11103 Tarptautinė ekonomika 6 6 F
VVEVM11101 Tarptautinė ekonomika 6 6 H
VVEVM11205 Tarptautinė vadyba 9 9 F
VVEVM13207 Tarptautinė vadyba 7 7 H
VVEVM13207 Tarptautinė vadyba 7 7 F
VVEVM11205 Tarptautinė vadyba 9 9 H
VVEVM11301 Tarptautinės prekybos organizavimas 6 6 F
VVEVM13105 Tarptautinio verslo teorija 7 7 F
VVEVM13105 Tarptautinio verslo teorija 7 7 H
VVEVM11302 Tarptautinio verslo valdymas 6 6 F
VVEVM11302 Tarptautinio verslo valdymas 6 6 H
VVEVM11330 Tarptautinio verslo valdymas 6 6 F
VVEVM11203 Tarptautinis marketingas 4 4 F
VVEVM11203 Tarptautinis marketingas 4 4 H
VVEVM13303 Tarptautinis marketingas ir komunikacija 6 6 F
VVEVM13303 Tarptautinis marketingas ir komunikacija 6 6 H
VVEVM11332 Tarptautinis telekomunikacijų verslas 5 5 F
VVEVM11329 Tarptautinių projektų vadyba 6 6 F
VVEVM11329 Tarptautinių projektų vadyba 6 6 I
VVEVM11335 Tarptautinių projektų vadyba 3 3 F
VVEVM11335 Tarptautinių projektų vadyba 3 3 I
VVEVM11129 Vadybos teorija 6 6 H
VVEVM11216 Vadybos teorija 6 6 H

Pažintinė praktika

Praktikos vadovo įmonėje ATSILIEPIMAS apie studento atliktą praktiką
 
 Pažintinės praktikos programa Ekonomikos inžinerijos ištęstinių studijų programos studentams www.vgtu.lt/uploads/files/dir657/dir32/dir1/6_0.php
  PRAKTIKOS UŽDUOTIS EKONOMOKOS INŽINERIJOS IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS STUDENTUI
 

Profesinės veiklos praktika

PROFESINĖS VEIKLOS PRAKTIKOS PROGRAMA
 
EKONOMIKOS INŽINERIJOS  STUDIJŲ PROGRAMOS TARPTAUTINIŲ EKONOMINIŲ RYŠIŲ SPECIALIZACIJOS STUDENTAMS
ORGANIZACIJŲ VALDYMO STUDIJŲ PROGRAMOS TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ VADYBOS SPECIALIZACIJOS STUDENTAMS
 VERSLO VADYBOS STUDIJŲ PROGRAMOS MARKETINGO VADYBOS SPECIALIZACIJOS STUDENTAMS
 
 
PROFESINĖS VEIKLOS PRAKTIKOS UŽDUOTYS
 
EKONOMIKOS INŽINERIJOS  STUDIJŲ PROGRAMOS TARPTAUTINIŲ EKONOMINIŲ RYŠIŲ SPECIALIZACIJOS STUDENTAMS
ORGANIZACIJŲ VALDYMO STUDIJŲ PROGRAMOS TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ VADYBOS SPECIALIZACIJOS STUDENTAMS
VERSLO VADYBOS STUDIJŲ PROGRAMOS MARKETINGO VADYBOS SPECIALIZACIJOS STUDENTAMS
 
 
THE TASK OF PROFESSIONAL ACTIVITY FOR THE STUDENTS OF MARKETING MANAGEMENT SPECIALIZATION
THE PROGRAMME OF THE PROFESSIONAL ACTIVITY FOR THE STUDENTS OF MARKETING MANAGEMENT SPECIALIZATION 
THE TASK OF PROFESSIONAL ACTIVITY FOR THE STUDENTS OF INTERNATIONAL RELATIONS ECONOMICS SPECIALIZATION 
THE PROGRAM OF THE PROFESSIONAL ACTIVITY FOR THE STUDENTS OF INTERNATIONAL RELATIONS ECONOMICS SPECIALIZATION 
 
 
 
Praktikos vadovo įmonėje ATSILIEPIMAS apie studento atliktą praktiką
 
2015-2016 M. M. PAVASARIO SEMESTRO IR 2016-2017 M. M. RUDENS SEMESTRO PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMAS IR ATSISKAITYMAS
 

 
 
 

Mokslinės veiklos praktika

Mokslinės praktikos programa “Globalios ekonomikos” specializacijos magistrantams.
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Laima Švedienė
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė