Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Mokslas

Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra – tai Vilniaus Gedimino technikos universiteto padalinys, atliekantis įvairios paskirties ir plačia tematikos aprėptimi pasižyminčius mokslinius tyrimus.
Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedros mokslinė specializacija  - šiuolaikiniai socialinės ekonominės raidos, kultūros, mokslo ir technologijų pažangos internacionalizavimo procesai, globalizacija,  Europos ekonominė integracija ir Europos Sąjungos raidos bei plėtros ekonominiai aspektai,  taip pat inovacijų ir inovacinės veiklos aktyvinimas bei aukštųjų technologijų sektoriaus ekonominių bei vadybos problemų sprendimas atsižvelgiant į tarptautiniu mastu kuriamos žinių ekonomikos iššūkius. 
Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedroje atliekamais moksliniais tyrimais siekiama aprūpinti  inžinerinio, vadybinio, ekonominio profilio ir kitas  universitetines studijas, vykdomas  Vilniaus Gedimino technikos universitete, taip pat tenkinti įvairių įmonių, organizacijų ir institucijų poreikius. 
Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedros vykdomų mokslinių tyrimų kryptys yra adekvačios katedros profiliui ir specializacijai ir apima tokią tematiką:
 • inovacijų, mokslo ir technologijų pažangos aktyvinimas bei žinių ekonomikos kūrimas Europos Sąjungos socialinėje ekonominėje erdvėje,
 • internacionalizavimo procesai kuriant žinių ekonomiką ir plėtojant aukštųjų technologijų sektorių,
 •  tarptautinių ryšių vadybos tobulinimas,
 •  tarptautinio marketingo tobulinimas konkurencingumo didinimo tarptautinėse rinkose poreikių kontekste,
 • transformacijų procesai Centrinėje ir Rytų Europoje, prioritetą teikiant inovacijoms ir Europos Sąjungos plėtrai.
Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra per visą jos veiklos laikotarpį parengė apie 200 įvairių studijų dalykų modulių. Katedroje baigiamuosius darbus parengė ir apsigynė apie 800 bakalaurų ir apie 500 magistrų. Parengta 11 mokslų daktarų. Išleista virš 20 monografijų, vadovėlių, mokymo knygų ir kitų leidinių. Paskelbta apie 300 mokslinių straipsnių, padaryta virš 100 pranešimų tarptautinėse ir respublikinėse mokslinėse konferencijose.
Katedros darbuotojai yra įvairių tarptautinių mokslo organizacijų nariai.
Periodiškai organizuojami mokslo ir kiti renginiai
Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedroje yra periodiškai pravedamas katedros mokslinis seminaras.
Katedros darbuotojai dalyvauja įvairių tarptautinių organizacijų, taip pat VGTU bei kitų Lietuvos ir užsienio universitetų organizuojamų tarptautinių konferencijų, simpoziumų ir kitų renginių moksliniuose bei organizaciniuose komitetuose bei leidinių redakcinėse kolegijose, vadovauja sekcijoms.
Katedra aktyviai dalyvauja organizuojant ir pravedant VGTU Verslo vadybos fakultete periodiškai vykstančias tarptautines konferencijas "Verslas ir vadyba" ("Business and Management"), kitus renginius.
Ryšiai su užsienio universitetais, tyrimų centrais
Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra yra inicijavusi ir palaiko įvairaus pobūdžio ryšius su užsienio universitetais bei tyrimų centrais. Šiuo metu itin aktyviai bendradarbiaujama su tokiais užsienio partneriais kaip:
 • Latvijos universitetas
 • Rygos technikos universitetas
 • Ekonomikos universitetas Bratislavoje, Slovakija
 • Aukštoji technikos ir ekonomikos mokykla, Berlynas, Vokietija
 • Aukštoji technikos, ekonomikos ir kultūros mokykla, Leipzig, Vokietija
Ryšiai su socialiniais partneriais
Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra yra inicijavusi ir palaiko įvairaus pobūdžio ryšius su socialiniais  partneriais. Šiuo metu itin aktyviai bendradarbiaujama su tokiais socialiniais partneriais kaip:
 • Lietuvos inovacijų centras,
 • Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija,
 • West-Express įmonių tinklas.
Įvairiomis formomis katedra bendradarbiauja su įvairiomis įstaigomis ir organizacijomis užsienyje, taip pat su Lietuvos Respublikos ministerijomis, kitomis institucijomis, Lietuvos verslo organizacijomis ir įmonėmis.
 
2015 m.

Tarptautiniai darbuotojų vizitai

Stažavosi užsienyje iki 6 mėn.
 1. Rasa Smaliukienė. Mokslinė stažuotė pagal ES FP7 SHUMED projektą Nr. 319017 2015
m. nuo spalio mėn. 2 d. iki lapkričio 30 d. Egipto mokslo tyrimų ministerijai priklausančioje Mokslinių tyrimų ir technologijų akademijoje (ASRT) ir valstybiniame Helwan universitete
 
2.  Bachman Peyravy, Latvijos universitetas, Ryga, Latvija. Stažuotė. 2015 – 05 – 01 – 2015 –
07 – 31, 3 mėn. Finansuota iš Erasmus programos lėšų.
 
3.  Eglė Girdzijauskaitė. Milano Katalikiškasis Šventosios Širdies Universitetas, Italija.
Stažuotė. 2015-03-18–2015-03-20, 5 d. Finansavo: VGTU, Erasmus.
 

Stažavosi VGTU (iki 6 mėn.) pagal Erasmus+ programą dėstymo vizitui

 1. Borisas Melnikas. Aacheno technikos universitetas (RWTH Aachen University), Vokietija, paskaitų ciklas pagal Erasmus programą, 2015 – 05 – 17 – 2015 – 05 – 23,7d. Erasmus programos lėšos.
       2.  Borisas Melnikas. Nordakademie Aukštoji ekonomikos mokykla (Nordakademic der Wirtschaft, Elmshorn), Vokietija, paskaitų ciklas pagal          Erasmus programą, 2015 – 10 – 31 – 2015 – 11 – 05, 6d. Erasmus programos lėšos.
       3.  Asta Radzevičienė. Pekinas, Kinija. Dalyvavimas APIEA konferencijoje, susitikimas su VGTU partneriais Azijos šalyse, bendradarbiavimo pagal dvišalius ir Erasmus+ programos susitarimus ir Erasmus MUNDUS veiklų tęstinumo pagal Erasmus+ programą aptarimas. 2015-03-23–2015-03-26, 4 d. Finansavo VGTU:
 
 
Kitas bendradarbiavimas užsienyje (ne konferencijose)
 1. Asta Radzevičienė. Varšuvos technologijos universitetas, Lenkija. Dalyvavimas vadovų forume aukštojo mokslo tarptautiškumo klausimais. 2015-01-22–2015-24, 3 d. Finansavo ŠMM:
 2. Asta Radzevičienė. Hamburgas, Švietimo ir mokslo ministerija, Vokietija. Dalyvavimas „Baltijos jūros regiono mokslo tinklo“ seminare. 2015-02-18–2015-02-19, 2 d. Finansavo VGTU:
 3. Asta Radzevičienė. Ženeva, Šveicarija. Susitikimai dėl bendradarbiavimo su CERN, ITU, WIPO ir Pasaulio ekonomikos forumo atstovais. 2015-04-08–2015-04-08, 1 d. Finansavo: VGTU
 4. Asta Radzevičienė. Maskatas, Suharas, Nizva, Omanas. Dalyvavimas tarptautinėje studijų parodoje GHEDEX ir susitikimas su galimais partneriais – Omano aukštojo mokslo institucijomis. 2015-04-19–2015-04-21, 3 d. Finansavo: ŠMPF
 5. Asta Radzevičienė. Ryga, Latvija. Dalyvavimas ASEAN universitetų vadovų susitikime dėl Erasmus+ plėtros į šalis programos partneres. 2015-04-28–2015-04-28, 1 d. Finansavo: VGTU
 6. Asta Radzevičienė. Bentley Inc., Redingo universitetas, Didžioji Britanija. BIM akademijos steigimo VGTU aptarimas ir susipažinimas su akademijos veikimo praktika. 2015-05-18–2015-05-18,  1d. Finansavo:VGTU
 7. Asta Radzevičienė. Varšuva, Lenkija. Dalyvavimas Rytų Europos – Kinijos universitetų konsorciumo narių susitikime, mainų pagal Erasmus+ programą galimybių aptarimas su partneriais. 2015-09-20–2015-09-22, 3 d. Finansavo VGTU
 8. Asta Radzevičienė. Pranešimo skaitymas Akademinio bendradarbiavimo asociacijos (ACA) metinėje konferencijoje, tema „Tarptautinės veiklos integravimas į darbuotojų vertinimo sistemą“, Briuselis, Belgija. 2015-06-15. http://ife.ens-lyon.fr/vst/Colloques/DetailColloque.php?parent=racine&id=1508, Finansavo ACA
   
2013 m.
 1. Borisas Melnikas. Europos Komisija, Briuselis, Belgija. Trumpalaikė stažuotė (vizitas) 2013 – 12 - 04 –2013 – 12 -  06 , 3 d. Finansavo Europos Komisija.
 2. Aurelija Burinskienė. Europe for Business, Belgija. 2013.03.25 – 2013.03.29 (5 ). Finansuota Europos Socialinio fondo agentūros projekto „Tarptautinė stažuočių platforma“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-002 lėšomis.
 3. Sigitas Brazinskas. Aalborgo universitetas, Danija. Stažuotė. 2013.11.25 – 2013.11.29, 5 d.      Finansavo: VGTU, Šiaurės Ministrų taryba.
 4. Rasa Smaliukienė. Mokymosi vizitas-stažuotė Darnos valdymo tyrimų institute (RIMAS), Viena, Austrija. nuo 2013 - 04 – 29 – 2013 – 05 – 04. 6 d. Mokymosi vizitas-stažuotė pagal „Nacionalinės Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinės praktikos ir stažuočių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas” (SFMIS Nr.VP1-22.2-ŠMM-08-V-02-002).
 
Doktorantų stažuotės užsienio mokslo centruose
       1.   Živilė Gedminaitė-Raudonė. Ismeri Europe institutas, Italija. Stažuotė. 2013-04-09–2013-
     05-23, 45 d.Finansavo: Lietuvos mokslo taryba.
       2.   Liudmila Lobanova. Rygos technikos universitetas, Latvija. Stažuotė. 2013-06-04- 2013-09-
    04, 91 d. Finansavo: VGTU (MVG/ERASMUS praktika).
 
2012 m.
 1. Vaida Zemlickienė. Kavalos Technologijos Institutas, Graikija. 2012-03-01 – 2012-06-01. Finansavo : LLP Erasmus
 
2011 m.
 1. Rasa Smaliukienė. Nacionalinis gynybos universitetas, Varšuva, Lenkija. Mokslinė stažuotė. 2011-09-19–2011-10-21, 31 d. Vardenis pavardenis. Bialystoko technikos universitetas, Lenkija. Stažuotė. 2011-09-01–2011-10-31, 61 d.
2010 m.
 1. M. Vilys. Dalyvavo tarptautiniame forume „ScanBalt „Healthy Future“ (Talinas, Estija), 2010 m. rugsėjo 22–24 d.
 2. N. Ambrusevič. Dalyvavo ir skaitė pranešimą 18-oje kasmetinėje NISPACee konferencijoje „Public Administration in Times of Crisis“ (Varšuva, Lenkija), 2010 m. gegužės 12–14 d.
 3. N. Ambrusevič. Dalyvavo ir skaitė pranešimą 9-toje kasmetinėje konferencijoje „Economy&Business“ (Bulgarija), 2010 m. rugsėjo 3–4 d.
 4. A. Radzevičienė. Dalyvavo ir skaitė pranešimą projekto EUKLA partnerių susitikime Kyungpook nacionaliniame universitete (Daegoo, Pietų Korėja), 2010 m. sausio 22–30 d.
 5. A. Radzevičienė. Dalyvavo ir skaitė pranešimą ES Lotynų Amerikos projekto TELESCOPI metiniame susitikime Campino universitete (Brazilija), 2010 m. spalio 11–17 d.
 6. A. Radzevičienė. Dalyvavo Europos aukštojo mokslo internacionalizavimo asocijacijos metinėje koneferencijoje (Nantas, Prancūzija), 2010 m. rugsėjo 14–19 d.
2009 m.
 1. N. Ambrusevič du pranešimai moksliniuose seminaruose Sankt Peterburgo valstybinio aerokosmonautikos universiteto (SUAI) Kompiuterinės matematikos ir programavimo fakultete, Sankt Peterburgo informatikos ir automatizacijos institutae prie Rusijos Mokslų Akademijos (SPIIRAS), (Sankt Peterburgas, Rusija), 2009 m. lapkričio 13 d.
 2. E. Žemaitis vyko organizaciniam vizitui į Rygos technikos universitetą, (Latvija), 2009 m. spalio 21–23d.
2014 metais pasirašyta 13 sutarčių tarp Tarptautinės ekonomikos ir vadybos (TEVK), verslo įmonių bei Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA). TEVK darbuotojai aktyviai dalyvavo šiuose mokslo ir verslo bendradarbiavimo projektuose ir atliko įmonėms naudingus tyrimus. Atliktų tyrimų sąvadas pateikiamas žemiau:
 • UAB „Miniskipas“ užsakymu atliktas naujos logistikos paslaugos modeliavimas ir projektavimas;
 • UAB „ARMO“ užsakymu atliktas naujos logistikos paslaugos modeliavimas ir projektavimas;
 • UAB „Magnus Logistics“ užsakymu atliktas naujos logistikos paslaugos modeliavimas ir projektavimas;
 • UAB „Synergium“ užsakymu atlikta naujų  vertimo paslaugų sukūrimo galimybių studija;
 • UAB „Europos verslo klubai” užsakymu atliktas naujų tęstinių patirtinių mokymo paslaugų modeliavimas ir projektavimas;
 • UAB "Telemarketing Professionals" užsakymu atliktas naujų išmanaus telemarketingo paslaugų modeliavimas ir projektavimas;
 • UAB „CO Finansai“ užsakymu atlikta naujų apskaitos ir su finansais susijusių paslaugų sukūrimo galimybių studija;
 • UAB „LAIS” užsakymu atlikta naujų apskaitos ir su finansais susijusių paslaugų sukūrimo galimybių studija;
 • UAB „Vilniaus maistas“ užsakymu atlikta funkcinių maisto priedų ir prieskonių sukūrimo galimybių studija;
 • UAB „MA BALTIC“ užsakymu atlikta naujų apskaitos ir su finansais susijusių paslaugų sukūrimo galimybių studija;
 • UAB "Polimerinės plėvelės" užsakymu atlikta plastiko gaminių kūrimo ir eksporto plėtros galimybių studija;
 • MB Vacys ir Vacys užsakymu atliktas energijos taupymo paslaugų kūrimui bei tobulinimui skirtas eksperimentinės plėtros tyrimas;
 • UAB "Grožio alėja" užsakymu atlikta naujų sveikatinimo ir su juo susijusių paslaugų sukūrimo galimybių studija;
Atlikti tyrimai buvo finansuoti Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonės VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“.
 
 
Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra dalyvauja VGTU Verslo vadybos fakultete vykdomuose projektuose. 2010-2011 m. buvo dalyvauta ES struktūrinės paramos pagrindu finasuojamame projekte Integruotos verslo procesų modeliavimo sistemos (IVPMS) sukūrimas transdisciplininėms vadybos ir verslo administravimo studijoms”.
Katedros darbuotojai aktyviai dalyvauja ir kitų institucijų ir organizacijų vykdomuose projektuose, t.t. - tarptautiniu mastu (Lietuvos inovacijų centro, Viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacijos ir kituose projektuose).
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Mokymosi visą gyvenimą (LLP) IP - FEE - Female Endeavour and Entrepreneurship FEE 2011.09.01 2014.08.31 doc. dr. Asta Radzevičienė
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Mokymosi visą gyvenimą (LLP) IP - Tarptautinis verslumas Baltijos jūros regione IEBSR 2008.06.08 2008.07.12 doc. dr. Rasa Smaliukienė
Dalyvavimas konferencijų mokslo ir organizaciniuose komitetuose:
 
2013 m.
 1. Eugenijus Chlivickas. Darbo grupės „Internationalization and Networking of Public Administration Studies and Civil Servant’s Training Systems“ koordinatorius. 21-oji metinė konferencija „Regionalisation and Inter-regional Cooperation“. Viešojo administravimo institutų ir mokyklų asociacija Centrinėje ir Rytų Europoje (NISPAcee). Belgradas, Serbijos respublika, 2013 – 05 -  16  – 2013 – 05 -  18, 2 d. Žiniatinklis http://www.nispa.org/page.php?sid=867.
 2. Borisas Melnikas. Europos institutas KTU – mokslinio komiteto narys. Kasmetinė tarptautinė konferencija „European Integration Studies“.
 3. Borisas Melnikas. Ekonomikos ir kultūros aukštoji mokykla. Kasmetinė tarptautinė konferencija „Economics and Culture“, mokslinio komiteto narys, Ryga, Latvija.
 
2012 m.
 1. Eugenijus Chlivickas, Borisas Melnikas. Darbo grupės koordinatoriai. „Internationalization and Networking of Public Administration Studies and Civil Servant’s Training Systems“ 20-oji metinė konferencija „Public Administration East and West: Twenty Years of Development“. Viešojo administravimo institutų ir mokyklų asociacija Centrinėje ir Rytų Europoje (NISPAcee). Ochridas, Makedonija, 2012 m. gegužės 23 d. – 2012 m. gegužės 26 d. Žiniatinklis <http://www.nispa.org/page.php?sid=870>.
 2. Borisas Melnikas. Europos institutas KTU – mokslinio komiteto narys. Kasmetinė tarptautinė konferencija „European Integration Studies“.
 
2011 m.
 1. Eugenijus Chlivickas. Darbo grupės koordinatorius. „Public Administration in the Future”. Tarptautinė viešojo administravimo institutų ir mokyklų asociacija Centrinėje ir Rytų Europoje (NISPAcee). Varna, Bulgarija, 2011-05-19 – 2011-05-22 3d. .http://www.nispa.org/page.php?sid=758.
 2. Borisas Melnikas. Europos institutas KTU – mokslinio komiteto narys. Kasmetinė tarptautinė konferencija „European Integration Studies“
 
2010 m.
 1. B. Melnikas. Lietuvos Pramonininkų Konfederacijos Eksporto komiteto narys, VGTU mokslinio leidinio „Verslas: teorija ir praktika“, Gdansko universiteto (Lenkija) mokslinio leidinio „International business“, Kauno technologijos universiteto periodinio mokslinio leidinio „Inžinerinė ekonomika“ KU periodinio mokslinio leidinio „Tiltai“, Mykolo Romerio ir Kauno technologijos universitetų mokslinio žurnalo „Viešoji politika ir administravimas“, mokslo ir praktikos žurnalo „Viešasis administravimas“ redakcinių kolegijų narys; tarptautinių konferencijų „Ekonomika, vadyba’ 2010“, „Ekonomikos reforma Rytų ir Vidurio Europos šalyse“ bei šių konferencijų leidinių redakcinių kolegijų narys; Tarptautinių konferencijų 14th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (WMSCI 2010), 15th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (WMSCI 2011) ekspertas.
 2. E. Chlivickas. Tarptautinių konferencijų 14th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (WMSCI 2010), 15th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (WMSCI 2011) ekspertas, Tarptautinių mokslo simpoziumų The International Symposium on Science 2 and Expansion of Science (S2ES 2010 ir S2ES 2011) ekspertas, Mykolo Romerio ir Kauno technologijos universitetų mokslinio žurnalo „Viešoji politika ir administravimas“ redaktorių kolegijos narys (ISSN 1648-2603), Centrinės ir Rytų Europos viešojo administravimo mokymo institucijų vadovų forumo narys; kasmetinės tarptautinės finansų konferencijos „Finansų teorija ir  praktika kylančios ekonomikos šalyse. Problemos ir plėtra globaliame pasaulyje“ „Finance Theory and Practice In Rising Economies. Issues and development in a Globalized World valdymo tarybos narys, darbo grupės narys; kasmetinės Tarptautinės administravimo institutų ir mokymo įstaigų asociacijos (IASIA - International Association of Schools and Institutes of Administration) konferencijos Governance for Sustainable Development: implications for public administration education and practice“ pranešimo rengėjas, darbo grupės narys.
 3. B. Melnikas, E. Chlivickas. Periodinio teorinio praktinio žurnalo „Viešasis administravimas“ vyriausieji redaktoriai; 18-osios tarptautinės Viešojo administravimo institutų ir mokyklų tinklo Centrinėje ir Rytų Europoje (NISPAcee- Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe) konferencijos darbo grupės programos koordinatoriai.
 4. A. Radzevičienė. SKVC užsakymu atliktas užsakomasis darbas pagal BPD 2.5. priemonės projektą ,,Lietuvos mokslininkų mobilumo centro veiklos plėtra“ Nr. VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-001, ekspertų grupės narė, Mokymo programai užsienio mokslininkų ir mokslininkų dirbančių užsienyje, priėmimui dirbti Lietuvoje parengti.
 5. A. Jakubavičius. Lietuvos valstybinio studijų fondo ekspertas, Socialinių mokslų ekspertų komiteto narys.
2009  m.
 1. B. Melnikas. Lietuvos Pramonininkų Konfederacijos Eksporto komiteto narys; VGTU mokslinio leidinio „Verslas: teorija ir praktika“; Gdansko universiteto (Lenkija) mokslinio leidinio „International business“, Kauno technologijos universiteto periodinio mokslinio leidinio „Inžinerinė ekonomika“, KU periodinio mokslinio leidinio „Tiltai“, Mykolo Romerio ir Kauno technologijos universitetų mokslinio žurnalo „Viešoji politika ir administravimas“, mokslo ir praktikos žurnalo „Viešasis administravimas“ redakcinių kolegijų narys; tarptautinių konferencijų „Ekonomika, vadyba’ 2008“, „Ekonomikos reforma Rytų ir Vidurio Europos šalyse“ bei šių konferencijų leidinių redakcinių kolegijų narys; įvairių respublikinių konferencijų ir jų leidinių organizacinių komitetų ir redakcinių kolegijų narys;
 2. E. Chlivickas. Mykolo Romerio ir Kauno technologijos universitetų mokslinio žurnalo „Viešoji politika ir administravimas“ redaktorių kolegijos narys: 18-sios tarptautinės Viešojo administravimo institutų ir mokyklų tinklo Centrinėje ir Rytų Europoje (NISPAcee- Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe ) konferencijos (2009 m. gegužės 16–19d. Budva) Centrinės ir Rytų Europos viešojo administravimo mokymo institucijų vadovų forumo narys; 8-osios Tarptautinės finansų konferencijos („Finansų teorija ir praktika kylančios ekonomikos šalyse. Problemos ir plėtra globaliame pasaulyje“) „Finance Theory and Practice In Rising Economies. Issues and development in a Globalized World“ (2009 m. rugsėjo 7–11 d., Buenos Aires, Argentina). Tarptautinės konferencijos valdymo tarybos narys, penktosios darbo grupės („Viešoji politika ir finansai“) “Public Finances and Public Policies“ koordinatorius; Kasmetinės Tarptautinės administravimo institutų ir mokymo įstaigų asociacijos (IASIA- International Association of Schools and Institutes of Administration) konferencijos (“Nuoseklus plėtros valdymas: poveikis mokslui ir praktikai”) “Governance for Sustainable Development: implications for public administration education and practice” (2009 m. rugpjūčio 3-8 d., Rio de Žaneiras, Brazilija), šeštosios darbo grupės “Public Sector Financial, Information and Performance Management” narys.
 3. B. Melnikas, E. Chlivickas. Periodinio teorinio praktinio žurnalo „Viešasis administravimas’’ vyriausieji redaktoriai (ISSN 1648-4541), 18 - osios tarptautinės Viešojo administravimo institutų ir mokyklų tinklo Centrinėje ir Rytų Europoje (NISPAcee- Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe) konferencijos (2009m. gegužės 16 -19d.Budva) darbo grupės programos koordinatoriai.
 4. 4. A. Jakubavičius. LVMS Fondo ekspertas, Socialinių mokslų ekspertų komiteto narys.
  • Puslapio administratoriai:
  • Laima Švedienė
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė