Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Apie katedrą

Socialinės ekonomikos ir vadybos katedra įkurta 2001 m. Nuo katedros įkūrimo iki 2011 m. katedrai vadovavo  prof. habil. dr. Juozas Bivainis, iki 2017 m. birželio 30 d. katedrai vadovavo prof. dr. I. Skačkauskienė. Nuo 2017 m. liepos 1 d. įkurta, reorganizavus Verslo vadybos fakultetą, Vadybos katedra, kuriai vadovauja prof. I. Skačkauskienė.
Katedros misija – aukščiausio lygio moksliniai tyrimai ir europinio lygio studijų kokybė.
Katedros tikslas - puoselėti akademines vertybes, formuoti dėstytojų, studentų ir socialinių partnerių bendruomenę bei siekti maksimalaus akademinės veiklos įprasminimo universiteto, šalies ir pasaulio mastu.
Katedros išskirtinumas - Vadybos katedros veikla orientuota į bendrųjų verslo ekonominių ir vadybos problemų tyrimus globalioje rinkoje. Ypatingas dėmesys katedroje skiriamas tarptautiniam bendradarbiavimui, socialinei partnerystei ir inovacijų plėtrai.
Kasmet katedroje yra paskelbiama virš 40 mokslinių straipsnių, 1 monografija.
Vadybos katedra kuruoja pirmosios pakopos Verslo vadybos studijų programos Verslo aplinkos vadybos specializaciją, Organizacijų valdymo studijų programą, antrosios pakopos Inžinerinės ekonomikos ir vadybos studijų programos Aviacijos vadybos specializaciją ir Verslo vadybos studijų programos Socialinio verslo vadybos specializaciją.
Šiuo metu Vadybos katedroje dirba 1 profesorius, 9 docentai (mokslo daktarai), 13 lektorių.
Katedroje dėstomi dalykai: Vadyba, Tarptautinė vadyba, Vadybos pagrindai, Viešojo sektoriaus organizavimas, Organizacijos aplinkos tyrimai, Pramogų industrijų įvadas, Konkurencijos tyrimai, Konkurencijos pagrindai, Verslo ir jo aplinkos darnios plėtros projektavimas (kompleksinis projektas), Marketingas, Marketingo tyrimai, Marketingo technologijos (su kursiniu projektu), Marketingo vadyba, Socialinis marketingas, Tarptautinis marketingas ir komunikacija, Strateginis valdymas, Integruotos marketingo komunikacijos, Dalykinė, komunikacija, Daugiamodalinė komunikacija, Tarpkultūrinė komunikacija, Pramogų vadyba, Renginių vadyba, Vadybos teorija, Besimokanti organizacija, Darnioji verslo plėtra, Paslaugų teorija, Organizacijų teorija, Globalioji komunikacija (su kursiniu projektu), Oro uostų, oro bendrovių ir oro navigacijos įmonių vadyba (su kursiniu projektu), vedamos pažintinė, profesinė ir mokslinės veiklos praktikos ir kt.
 
2001 m. birželio mėn. įkurta Socialinės ekonomikos ir vadybos katedra, Verslo vadybos fakultete reorganizavus Vadybos katedrą ir Ekonomikos katedrą į penkias katedras.
2001 m. birželio mėn. – 2011 m. rugpjūčio mėn. Socialinės ekonomikos ir vadybos katedros vedėju buvo prof. habil. dr. J. Bivainis.
2011 m. rugsėjo mėn. – 2012 m. sausio mėn. Socialinės ekonomikos ir vadybos katedros vedėju buvo prof. dr. A. Augustinaitis.
2012 m. vasario mėn. – 2017 m. birželio mėn. Socialinės ekonomikos ir vadybos katedros vedėja yra prof. dr. Ilona Skačkauskienė.
2017 m. liepos 1 d. įkurta Vadybos katedra, kuriai vadovauja prof. I. Skačkauskienė.
 
Socialinės ekonomikos ir vadybos katedra turi bendradarbiavimo sutartis su 12 socialinių partnerių.
 

Socialiniai partneriai

UAB "VIENAS PASAULIS"
A .J. Povilaičio 18, Vilnius, LT - 04338
Tel.: +370 5 2395571, fax. +370 5 2330562
Tinklapis: http://www.vienaspasaulis.lt/
http://www.vgtu.lt/uploads/images/dir419/dir20/dir1/12_1.php
LIETUVOS SOCIALINIŲ TYRIMŲ CENTRAS
A. Goštauto g. 11, Vilnius, LT - 01108
El. paštas: institutas@lstc.lt
Tinklapis: http://www.lstc.lt/
 http://www.vgtu.lt/uploads/images/dir419/dir20/dir1/14_1.php
UAB "VILNIAUS LOKOMOTYVŲ REMONTO DEPAS"
Švitrigailos g. 39, Vilnius, LT-03209
El. paštas: lokomotyvas@vlrd.lt arba info@vlrd.lt
Tinklapis: http://www.vlrd.lt
 http://www.vgtu.lt/uploads/images/dir419/dir20/dir1/19_1.php
GELEŽINKELIŲ PASLAUGŲ ĮMONIŲ ASOCIACIJA "GELPA"
Švitrigailos g. 39/16B, Vilnius, LT - 03209
El. paštas: gelpaasociacija@gmail.com
Tinklapis: http://www.gelpa.lt/
 http://www.vgtu.lt/uploads/images/dir420/dir21/dir1/4_1.php
VŠĮ "SOCIALIAI ATSAKINGO VERSLO KLUBAS"
Algirdo g. 31, Vilnius, LT- 03219
El. paštas: zivile@svak.lt
Tinklapis: http://www.svak.lt/
 http://www.vgtu.lt/uploads/images/dir420/dir21/dir1/5_1.php
VISUOMENINĖ ORGANIZACIJA "UKMERGĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ"
Kauno g. 16A, Ukmergė,  LT - 20114
El. paštas: k.stepanova@ukmergesvvg.lt
Tinklapis: http://www.ukmergesvvg.lt/
 http://www.vgtu.lt/uploads/images/dir420/dir21/dir1/6_1.php
BĮ "BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ BUHALTERINĖ APSKAITA"
Vilniaus g. 39/6, Vilnius, LT - 01119
Tel.: 85 2622916
 
VŠĮ "TOP SESSION"
Ankštoji g. 5 (Naujamiestis), Vilnius, LT- 01109
El. paštas: sandra@topsession.eu
Tinklapis: www.balm2012.lt
 
UAB "FORMA"
Gedimino pr. 50/2-6, Vilnius, LT-01110
El. paštas: forma@for.lt
Tinklapis: http://www.for.lt/
 http://www.vgtu.lt/uploads/images/dir420/dir21/dir1/7_1.php
UAB „CREDITINFO LIETUVA“
A. Goštauto g. 40 A, Vilnius, LT-03163
El. paštas: info@creditinfo.lt
Tinklapis: http://www.creditinfo.lt/
UAB „ELGAJA“
J. Savickio g. 4, Vilnius, LT-01108
El. paštas: info@futuresystems.lt
 
POLISH CHAMBER OF RAILWAY
Hetmanska 38, Poland, PL-85039 Bydgoszcz
El. paštas: a.musial@izbakolei.pl
Tinklapis: http://en.izbakolei.pl/
Katedrai priklauso šie kabinetai:
 • SRK-I–602 Socialinės ekonomikos ir vadybos katedros vedėjos kabinetas.
 •  
 •  
 • SRK-L– 601 Socialinės ekonomikos ir vadybos katedros reikalų tvarkytojos ir vadybininkės kabinetas.
 • SRK-I – 624 auditorija, kurioje vyksta užsiėmimai.
 • SRK-I – 603  dėstytojų kambarys.
    
    

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai
Mokslinės informacijos instituto duomenų bazės „ISI Web of Science“ leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį
 
 1. Rakauskienė, Ona Gražina [Rakauskiene, Ona Gražina]; Okunevičiūtė Neverauskienė, Laima [Okuneviciute Neverauskiene, Laima]. Strategic guidelines of increasing employment and reducing unemployment in the context of EU (Lithuanian case) // Transformations in business & economics / Vilnius University. Kaunas Faculty of Humanities, Brno University of Technology, University of Latvia. Vilnius: VU leidykla. ISSN 1648-4460. Vol. 14, no. 2(35)(2015), p. 224-253. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); EBSCO; Scopus]; [M.kr.: 04S]; [Citav. rod.: 0,374(S) (2014)]; [Ind.: 0,250] [Ind. aut. lankais: 0,536].
 2. Skačkauskienė, IlonaVilkaitė-Vaitonė, Neringa; Vojtovic, Sergej. Model for measuring customer loyalty towards a service provider // Journal of business economics and management. Vilnius: Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 16, iss. 6 (2015), p. 1185-1200. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; Business Source Complete; ICONDA; IndexCopernicus]; [M.kr.: 03S]; [Citav. rod.: 0,723(S) (2014)]; [Ind.: 0,667] [Ind. aut. lankais: 0,762].
 3. Okunevičiūtė Neverauskienė, Laima. Diskriminacijos apraiškos: aktuali būklė bei tendencijos antidiskriminacijos srityje Lietuvoje // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 22, nr. 2 (2011), p. 115–128. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); EBSCO; CEEOL; SocINDEX with Full Text]; [M.kr.: 05S]; [Citav. rod.: 0,068(S) (2012)]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,500].
 4. Bivainis, JuozasMorkvėnas, Renatas. Integrated assessment of organization's knowledge potential // Journal of business economics and management. Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 13, no. 1 (2012), p. 81-94. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); ICONDA; Scopus; CEEOL]; [M.kr.: 03S]; [Citav. rod.: 1,881(S) (2012)]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,000].
 5. Kaklauskas, Artūras [Kaklauskas, Arturas]; Rutė, Jevgenija [Rutė, Jevgenija]; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Daniūnas, Alfonsas [Daniunas, Alfonsas]; Pruskus, Valdas; Bivainis, Juozas; Gudauskas, Renaldas; Plakys, Vytautas. Passive house model for quantitative and qualitative analyses and its intelligent system // Energy and buildings. Lausanne : Elsevier Science. ISSN 0378-7788. 2012, Vol. 50, p. 7-18. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Science Direct]; [M.kr.: 02T; 07T]; [Citav. rod.: 2,679(F) (2012)]; [Ind.: 0,125] [Ind. aut. lankais: 0,107].
 6. Drejeris, RolandasBivainis, JuozasTunčikienė, Živilė; Drejerienė, Eglė. Determining the purposefulness of new services on the grounds of the results of quantitative analysis // Journal of business economics and management. Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 14, no. 4 (2013), p. 791-805. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; Business Source Complete; ICONDA; IndexCopernicus]; [M.kr.: 03S]; [Citav. rod.: 0,810(S) (2013)]; [Ind.: 0,750] [Ind. aut. lankais: 0,804].
 7. Skačkauskienė, Ilona. Research on the dynamics of Lithuanian state revenue and preferences for expenditure allocation // Journal of business economics and management. Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 14, no. 4 (2013), p. 806-817. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; Business Source Complete; ICONDA; IndexCopernicus]; [M.kr.: 03S; 04S]; [Citav. rod.: 0,810(S) (2013)]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,857].
 8. Kaklauskas, Artūras [Kaklauskas, A.]; Zavadskas, Edmundas Kazimieras [Zavadskas, E.K.]; Seniut, Mark [Seniut, M.]; Stankevič, Voitech [Stankevic, V.]; Raistenskis, Juozas [Raistenskis, J.]; Šimkevičius, Česlovas [Simkevicius, C.]; Stankevič, Tomaš [Stankevic, T.]; Matuliauskaitė, Agnė [Matuliauskaite, A.]; Bartkienė, Lina [Bartkiene, L.]; Žemeckytė, Lina [Zemeckyte, L.]; Pališkienė, Rasa [Paliskiene, R.]; Čerkauskienė, Rimantė [Cerkauskiene, R.]; Gribniak, Viktor. Recommender system to analyze student’s academic performance // Expert systems with applications. Oxford : Elsevier Science Ltd. ISSN 0957-4174. Vol. 40, iss. 15 (2013), p. 6150-6165. [Duomenų bazės: Science Direct; Science Citation Index Expanded (Web of Science)]; [M.kr.: 09P; 03S]; [Citav. rod.: 1,965(F) (2013)]; [Ind.: 0,077] [Ind. aut. lankais: 0,088].
 
Mokslinės informacijos instituto duomenų bazės „ISI Web of Science“ leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklį
 
 1. Moskvina, Julija; Okunevičiūtė Neverauskienė, Laima. Vulnerable groups at Lithuanian labour market // Comparative economic research. Lodz: University of Lodz. ISSN 1508-2008. Vol. 14, no.4 (2011), p. 47-63. [M.kr.: 04S; 05S; 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,607].
 
Mokslinės informacijos instituto duomenų bazės „ISI Proceedings“ leidiniuose
 
 
 1. Skačkauskienė, IlonaTunčikienė, Živilė. The evaluation of the Lithuanian tax system reform // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012 Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094571169. p. 749-759. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,786].
 2. Mažeikienė, Aistė; Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina. Business negotiations and business meetings: communication in the bargaining process // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012. Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094571169. p. 683-692. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 03S; 04S; 08S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,238].
 3. Peleckienė, Valentina; Peleckis, Kęstutis. Social responsibility of Solvency II - the main condition for sustainable developement of insurance market // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012. Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094571169. p. 1176-1181. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,214].
 4. Drejeris, Rolandas; Tvarijonavičienė, Eglė. Modelling process of new medical service ideas generation // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012. Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094571169. p. 624-630. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,250].
 5. Kaklauskas, Artūras; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Kazokaitis, Paulius; Bivainis, Juozas; Galinienė, Birutė; d'Amato, Maurizio; Naimavičienė, Jurga; Urbanavičienė, Vita; Vitas, Artūras; Čerkauskas, Justas. Crisis management model and recommended system for construction and real estate // Advanced methods for computational collective intelligence. 4th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications (ICCCI 2012), Ho Chi Min City, Vietnam, November 28-30, 2012. Berlin Heidelberg : Springer. (Studies in Computational Intelligence, Vol. 457, ISSN 1860-949X). ISSN 1860-949X. ISBN 9783642342998. Vol. 457 (2013), p. 333-343. [Duomenų bazės: SCOPUS; MathSciNet; Zentralblatt Math; Springerlink; Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 02T; 09P; 03S]; [Ind.: 0,100] [Ind. aut. lankais: 0,079].
 6. Samulevičius, Jurgis. How can Lithuania move to a new knowledge economy // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012. Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094571169. p. 740-748. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].
 7. Volvačiovas, Robertas; Turskis, Zenonas; Aviža, Donatas; Mikštienė, Rūta. Multi-attribute selection of public buildings retrofits strategy // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania. Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013. ISSN 1877-7058. 2013, Vol. 57, p. 1236–1241. [Duomenų bazės: ScienceDirect; Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 02T]; [Ind.: 0,250] [Ind. aut. lankais: 0,107].
 8. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Peleckis, Kęstutis. Crop yield insurance – negotiating between government, farmers and insurance companies // Economic Science for Rural Development : [proceedings of the 2015 international conference "Economic science for rural development", Jelgava, LLU ESAF, 23-24 April 2015]. Jelgava, Latvia: Latvia University of Agriculture, 2015. ISSN 1691-3078. 2015, no. 37, p. 15-25. [Duomenų bazės: AGRIS; EBSCO; Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,262].
 9. Podviezko, Askoldas. Type of the Lithuanian financial system // Procedia economics and finance. 2nd Global conference on business, economics, management and tourism, 30-31 October 2014, Prague, Czech Republic New York: Elsevier. ISSN 2212-5671. Vol. 23 (2015), p. 1635-1640. [Duomenų bazės: Science Direct; Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 04S; 03S; 01P]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 
Straipsniai kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose
 
 1. Podviezko, Askoldas; Podvezko, Valentinas. Influence of data transformation on multicriteria evaluation result // Procedia Engineering. Innovative solutions in construction engineering and management. Flexible approach : Operational Research in Sustainable Development and Civil Engineering - meeting of EURO working group and 15th German - Lithuanian - Polish colloquium (ORSDCE 2015). Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 122 (2015), p. 151-157. [Duomenų bazės: ScienceDirect; Scopus]; [M.kr.: 01P; 04S; 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,250].
 2. Rimkus, Arvydas; Podviezko, Askoldas; Gribniak, Viktor. Processing digital images for crack localization in reinforced concrete members // Procedia Engineering. Innovative solutions in construction engineering and management. Flexible approach : Operational Research in Sustainable Development and Civil Engineering - meeting of EURO working group and 15th German - Lithuanian - Polish colloquium (ORSDCE 2015). Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 122 (2015), p. 239-243. [Duomenų bazės: ScienceDirect; Scopus]; [M.kr.: 02T; 04S; 08T]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,119].
 3. Gataūlinas, Artūras; Zabarauskaitė, Rasa. Subjektyviosios gerovės sąveika su darbine veikla ir išsilavinimu ES šalyse // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 15, no. 4 (2014), p. 285-293. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); Business Source Complete]; [M.kr.: 04S; 05S]; [Ind.: 0,250] [Ind. aut. lankais: 0,161].
 4. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Peleckis, Kęstutis. Derybininko kalbos strateginės orientacijos // Vadyba=Journal of management. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 25, Nr. 2 (2014), p. 27-34. [Duomenų bazės: CEEOL; IndexCopernicus; EBSCO]; [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,190].
 5. Tunčikienė, ŽivilėDrejeris, Rolandas. Entrepreneurship ecosystem : methodological approaches to functions’ review of public sector institutions // Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius: Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 2, iss. 3 (2015), p. 118-132. [Duomenų bazės: Index Copernicus; CrossRef; Ulrich's Periodicals Directory]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,071].
 6. Beinoraitė, Šarūnė; Drejeris, Rolandas. Gyventojų verslumo matavimo modelis // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 15, no. 3 (2014), p. 199-209. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); Business Source Complete]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,393].
 7. Tamošiūnas, Andrius. Restructuring challenges and solutions of small and middle size enterprises // Socialiniai tyrimai = Social research / Šiaulių universitetas. Vilnius: BMK leidykla. ISSN 1392-3110. 2015, Nr. 1(37), p. 5–13. [Duomenų bazės: Index Copernicus; CEEOL; EBSCO; DOAJ]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].
 8. Skačkauskienė, IlonaKatinienė, Aušra. Žinių potencialo sampratos formavimasis tinklaveikos visuomenėje // Mokslas - Lietuvos ateitis : Verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania : Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 2 (2015), p. 163-171. [Duomenų bazės: Academic Search Complete; IndexCopernicus; ProQuest]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].
 9. Oželienė, DanguolėDrejeris, Rolandas. Įmonių darnios plėtros vertinimo metodinio potencialo analizė // Mokslas - Lietuvos ateitis : Verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania : Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 2 (2015), p. 189-198. [Duomenų bazės: Academic Search Complete; IndexCopernicus; ProQuest]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,750] [Ind. aut. lankais: 0,536].
 10. Siniavskaitė, EditaAndriušaitienė, Daiva. Lietuvos jaunimo migracinių nuostatų tyrimas // Mokslas - Lietuvos ateitis : Verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania : Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 2 (2015), p. 210-220. [Duomenų bazės: Academic Search Complete; IndexCopernicus; ProQuest]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,786].
 11. Skačkauskienė, IlonaDavidavičius, Sigitas. Masinio indvidualizavimo koncepto ypatumai // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 16, no. 2 (2015), p. 132-139. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); Business Source Complete]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 12. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Peleckis, Kęstutis. Kūno kalba verslo derybose ir dalykiniuose pokalbiuose // Vadyba = Journal of management. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 26, Nr. 1 (2015), p. 67-74. [Duomenų bazės: CEEOL; IndexCopernicus; EBSCO]; [M.kr.: 03S; 04S; 08S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,190].
 13. Garlauskaitė, AgnėZabarauskaitė, Rasa. Lietuvos gyventojų senėjimą lemiančių veiksnių analizė // Mokslas - Lietuvos ateitis : Verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania : Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 2 (2015), p. 199-209. [Duomenų bazės: Academic Search Complete; IndexCopernicus; ProQuest]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,786].
 14. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina. Būsimųjų vadybininkų derybinių kompetencijų ugdymas universitete: manipuliacijos derybose, jų atpažinimas ir neutralizavimas // Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos = Role of Higher Education Institutions in Society: Challenges, Tendencies and Perspectives. Alytus: Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. Nr. 1(4) (2015), p. 166-172. [Duomenų bazės: IndexCopernicus]; [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,250].
 15. Jezukevičiūtė, Dovilė; Skirmantienė, Jolanta. Savanoriškos veiklos metu įgytų kompetencijų svarba darbo rinkoje: darbdavių nuomonė // Socialinis darbas: patirtis ir metodai = Social work: experience and methods. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 2029-0470. [Nr.] 15 (1) (2015), p. 61-83. [Duomenų bazės: IndexCopernicus]; [M.kr.: 04S; 07S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,821].
 16. Podvezko, Valentinas; Podviezko, Askoldas. Eliciting opinions of experts using uncertainty // Lietuvos matematikos rinkinys : Lietuvos matematikų draugijos darbai. Serija A. Vilnius: VU Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 56 (2015), p. 78-83. [Duomenų bazės: MatSciNet]; [M.kr.: 01P; 04S; 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,214].
 17. Mikštienė, Rūta; Keršulienė, Violeta. Teisinių sprendimų paramos sistemų taikymo galimybės įmonių valdyme // Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos = Role of Higher Education Institutions in Society: Challenges, Tendencies and Perspectives. Alytus: Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. Nr. 1(4) (2015), p. 118-125. [Duomenų bazės: IndexCopernicus]; [M.kr.: 01S; 03S; 09P]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,286].
 18. Vilkaitė-Vaitonė, Neringa. Komunikacija su tiksline auditorija per socialinius tinklus: apgyvendinimo įstaigų atvejis // Management theory & studies for rural business & infrastructure development : scientific journal = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo žurnalas. Kaunas: Akademija. ISSN 1822-6760. T. 37, Nr. 4 (2015), p. 586-597. [Duomenų bazės: Business Source Complete; IndexCopernicus; DOAJ]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,857].
 19. Tamošiūnas, Andrius. Small and medium-sized enterprise restructuring for divergent and sustained competitive performance // Journal of advanced research in management. Craiova, Romania: ASERS(Association for Sustainable Education, Research and Science) publishing. ISSN 2068-7532. Vol. 5, no. 2(10) (2014), p. 81-91. [Duomenų bazės: ProQuest; EBSCO]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,786].
 20. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Peleckis, Kęstutis. Nonverbal communication in business negotiations and business meetings // International letters of social and humanistic sciences. Bach, Switzerland: SciPress Ltd. ISSN 2300-2697. Vol. 62 (2015), p. 62-72. [Duomenų bazės: CEEOL; EBSCO; ProQuest; IndexCopernicus]; [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,262].
 21. Tunčikienė, ŽivilėDrejeris, Rolandas. New attitude to functions reviews of public institutions // Journal of business law and ethics. Madison: American Research Institute for Policy Development, 2015. ISSN 2372-4862. Vol. 3, no. 1 (2015), p. 1-19. [Duomenų bazės: ProQuest; EBSCO; Ulrich's; Gale]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,357].
 22. Peleckis, Kęstutis [Peleckis, Kestutis]; Peleckienė, Valentina [Peleckiene, Valentina]; Peleckis, Kęstutis [Peleckis, Kestutis]. Persuasion in business negotiations: strategic orientations and rhetorical argumentation // Universal journal of management. Alhambra, USA: Horizon Research Publishing. ISSN 2331-950X. Vol. 3, no. 10 (2015), p. 413-422. [Duomenų bazės: EBSCO; WorldCat]; [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,238].
 23. Šimelytė, Agnė; Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina. Regulation and promotion of foreign direct investment in the Baltic States: tendencies, advantages, and problems // American International Journal of Contemporary Research. New York, USA: Center for Promoting Ideas (CPI). ISSN 2162-139X. Vol. 5, no. 5 (2015), p. 194-202. [Duomenų bazės: EBSCO; DOAJ; IndexCopernicus]; [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,214].
 24. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina. Aukštųjų mokyklų plėtra ekonomikos modernizavimo kontekste // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2011, Nr. 4(32), p. 15-23. [Duomenų bazės: Business Source Complete]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,321].
 25. Skačkauskienė, Ilona. Pokyčiai Lietuvos mokesčių sistemoje: problemos ir aktualijos // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2011, Nr. 3(31), p. 16-29. [Duomenų bazės: Business Source Complete]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,000].
 26. Tunčikienė, ŽivilėSkačkauskienė, Ilona. Viešojo sektoriaus institucijų strateginio planavimo buklė ir jos gerinimo prielaidos // Socialinių mokslų studijos = Social sciences studies. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2012, Nr. 4(1), p. 97-110. [Duomenų bazės: EBSCO Publishing; Index Copernicus; SocINDEX with Full Text]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,000].
 27. Zabarauskaitė, RasaBlažienė, Inga. Gyventojų pajamų nelygybė ekonominių ciklų kontekste // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 2 (2012), p. 107-115. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,321].
 28. Drejeris, RolandasDaukševičiūtė, Irena. Komercinių bankų marketingo sąnaudų vertinimas // Management theory & studies for rural business & infrastructure development : scientific journal = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo žurnalas Kaunas : Akademija. ISSN 1822-6760. T. 32, Nr. 3 (2012), p. 31-40. [Duomenų bazės: Business Source Complete; IndexCopernicus]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,750] [Ind. aut. lankais: 0,536].
 29. Samulevičius, Jurgis. Collaboration of business and science: a starting position for Lithuania’s move to radical economic change // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 3 (2012), p. 187-196. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,714].
 30. Skačkauskienė, IlonaBytautė, Sigita. Socialinio kapitalo apibrėžties ir matavimo problematika // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 3 (2012), p. 208-216. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]; [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].
 31. Bivainis, Juozas; Dieninis, Jonas; Jansevičiūtė, Daina. Tiekėjų atrankos intelektinės paramos sprendimai // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 3 (2012), p. 264-274. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,667] [Ind. aut. lankais: 0,524].
 32. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Mažeikienė, Aistė. Verslo derybos ir dalykiniai pokalbiai: komunikacija derėjimosi procese // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 2 (2012), p. 176-185. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,238].
 33. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Peleckis, Kęstutis. Implementation of sustainability principle into negotiations: substantiation positions' of negotiator // Journal of security and sustainability issues. Vilnius : Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 2, iss.2 (2012), p. 55–67. [Duomenų bazės: Business Source Complete (EBSCO Publishing)]; [M.kr.: 03S; 04S; 08S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,310].
 34. Drejeris, Rolandas; Užuotienė, Jūratė. Naujų patiekalų technologijos planavimo problema maitinimo versle ir jos sprendimo gairės // Verslo ir teisės aktualijos = Current issues of business and law. Vilnius : Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. ISSN 1822-9530. 2011, T. 6, nr. 2, p. 349-366. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,643].
 35. Drejeris, Rolandas. Process model of ideas generation for service innovations designing of agricultural sector // Economics and rural development: research papers /Aleksandras Stulginskis University, Latvia University of Agriculture, University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland). Akademija : ASU Publishing House. ISSN 1822-3346. Vol. 8, no. 2 (2012), p. 23-30. [Duomenų bazės: CAB Abstracts]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,286].
 36. Bivainis, JuozasDaukševičiūtė, Irena. Integer programming model for marketing programmes optimization // The 1st International Virtual Conference on Advanced Scientific Results (SCIECONF-2013), Slovakia, Zilina, June 10-14, 2013 : proceedings. Vol.1. Zilina : Publishing Institution of the University of Zilina, 2013. ISSN 1339-3561. ISBN 9788055407265. p. 85-90. [Duomenų bazės: SCOPUS]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 37. Drejeris, Rolandas; Oželienė, Danguolė. Naujų paslaugų bandomosios rinkodaros veiksmų modeliavimas // Management theory & studies for rural business & infrastructure development : scientific journal = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo žurnalas. Kaunas : Akademija. ISSN 1822-6760. T. 35, Nr. 1 (2013), p. 32–40. [Duomenų bazės: Business Source Complete; IndexCopernicus]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,250] [Ind. aut. lankais: 0,161].
 38. Mikštienė, RūtaBytautė, Sigita. Verslo etikos būtinybė inžinerinių specialybių atstovams // Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos = Role of Higher Education Institutions in Society: Challenges, Tendencies and Perspectives. Alytus : Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. T.1, nr. 1 (2012), p. 106-109. [Duomenų bazės: IndexCopernicus]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,750] [Ind. aut. lankais: 0,214].
 39. Andriušaitienė, Daiva. Profesiniai standartai – galimybė derinti veiklos pasaulio ir švietimo sistemos poreikius // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 14, no. 1 (2013), p. 17-26. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,714].
 40. Vilkaitė, Neringa; Papšienė, Palmira. Human resources management oriented to customer loyalty expression in Lithuanian organizations // Tiltai : socialiniai mokslai. Klaipėda : Klaipėdos universitetas. ISSN 1392-3137. 2012, Nr.1 (58), p. 57-69. [Duomenų bazės: IndexCopernicus]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,464].
 41. Bivainis, JuozasDaukševičiūtė, Irena. Rinkodaros programų optimizavimo metodinių prielaidų analizė // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 14, no. 2 (2013), p. 103-116. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,000].
 42. Tvaronavičienė, Manuela; Grybaitė, Virginija; Tunčikienė, Živilė. Globalization drivers in developed and less developed countries: if consistent patterns can be traced // Journal of security and sustainability issues. Vilnius : Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 2, iss.4 (2013), p. 5-11. [Duomenų bazės: Business Source Complete (EBSCO Publishing)]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,167].
 43. Gataūlinas, Artūras; Zabarauskaitė, Rasa. ES šalių subjektyvioji gerovė ekonominio išsivystymo ir socialinės politikos kontekste // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 14, no. 2 (2013), p. 147-156. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,357].
 44. Drejeris, RolandasDaukševičiutė, Irena. Marketingo programos optimizavimo metodų ir priemonių pasirinkimas // Management theory & studies for rural business & infrastructure development : scientific journal = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo žurnalas. Kaunas : Akademija. ISSN 1822-6760. T. 35, Nr.2 (2013), p. 199-206. [Duomenų bazės: Business Source Complete; IndexCopernicus]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,750] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 45. Raudeliūnienė, Jurgita; Tunčikienė, Živilė; Petrusevičius, Ramūnas. Competency assessment of professional military service in Lithuanian armed forces // Journal of security and sustainability issues. Vilnius : Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 3, iss.1 (2013), p. 61-71. [Duomenų bazės: Business Source Complete (EBSCO Publishing)]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,262].
 46. Tunčikienė, ŽivilėSkačkauskienė, Ilona; Grenčiková, Adriana. Sustainable development of public sector : the state and assumptions of improvement of functional review in public institutions // Journal of security and sustainability issues. Vilnius : Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 3, iss.1 (2013), p. 11-21. [Duomenų bazės: Business Source Complete (EBSCO Publishing)]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,667] [Ind. aut. lankais: 0,524].
 47. Peleckis, Kęstutis; Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina. Developement of negotiating competencies for business management students // Ekonomika. International conference "Economic Transformations and Business Prospects", september 26-27, 2013: conference proceedings. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. ISSN 1392-1258. Vol. 92 (3), Suppl.B, p. 86-97. [Duomenų bazės: EBSCO]; [M.kr.: 03S; 04S; 07S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,286].
 48. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Peleckis, Kęstutis. Emocijos ir jų valdymas derybose // Vadyba = Journal of management. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 22, nr.1 (2013), p. 73–82. [Duomenų bazės: CEEOL; IndexCopernicus; EBSCO]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,238].
 49. Bivainis, JuozasDaukševičiūtė, Irena. Įmonių rinkodaros programų optimizavimo modelis // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 14, no. 3 (2013), p. 228-239. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,857].
 50. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Peleckis, Kęstutis. Tarptautinės verslo derybos: inovacijos, derybų komanda, pasiruošimas // Vadyba = Journal of management. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 23, nr. 2 (2013), p. 39-45. [Duomenų bazės: CEEOL; IndexCopernicus; EBSCO]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,167].
 51. Skačkauskienė, Ilona. Darbo užmokesčio apmokestinimo lyginamieji vertinimai // Vadyba = Journal of management. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 23, nr. 2 (2013), p. 97-103. [Duomenų bazės: CEEOL; IndexCopernicus; EBSCO]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,500].
 52. Mikštienė, Rūta; Keršulienė, Violeta. Aukštųjų mokyklų konkurencinį pranašumą lemiantys veiksniai // Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos = Role of Higher Education Institutions in Society: Challenges, Tendencies and Perspectives. Alytus : Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. T.1, nr.2 (2013), p. 167-171. [Duomenų bazės: IndexCopernicus]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,179].
 53. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Peleckis, Kęstutis. Verslo vadybos studentų derybinių kompetencijų ugdymas: struktūros ir turinio dimensijos // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 14, no. 4 (2013), p. 346-357. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]; [M.kr.: 03S; 04S; 07S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,286].
 54. Samoška, Mindaugas. Visuomenės gerovės ir verslo sąlygų palankumo vertinimo tyrimų analizė // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI Century. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 1 (2013), p. 1-6. [Duomenų bazės: ICONDA; Gale®; Proquest]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 55. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Liučvaitienė, Aušra; Stankevičienė, Asta; Peleckis, Kęstutis. Theoretical And Practical Problems of Negotiating Competencies Developement for Business Management Students: Case of Lithuania // International Journal of Business and Social Science. New York : Center for Promoting Ideas (CPI). ISSN 2219-1933. Vol. 4, no. 11, (2013), p. 62-75. [Duomenų bazės: EBSCO; IndexCopernicus; Gale®; ProQeust]; [M.kr.: 03S; 04S; 07S]; [Ind.: 0,200] [Ind. aut. lankais: 0,200].
 56. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Mažeivaitė, Aistė. Self-presentation strategies in negotiations and business meetings // International Journal of Humanities and Social Science. New York : Center for Promoting Ideas (CPI). ISSN 2220-8488. Vol. 3, no.18 (2013), p. 137-152. [Duomenų bazės: IndexCopernicus; EBSCO; Gale®; DOAJ]; [M.kr.: 03S; 06S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,381].
 
Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai
Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose
 
 1. Davidavičius, Sigitas; Merkevičius, Juozas; Kryžanauskaitė, Žydrė. Specifics of the management of the electronic distribution channels in hotel industry // Journal of Logistics, Informatics and Service Science (JLISS). Yuenlong, Hong Kongas: Asia Association of System and Management Research (AASMR). ISSN 2409-2665. Vol. 2, no. 2 (2015), p. 59-80. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,524].
 2. Drejeris, RolandasVestertė, Jurga. New public service development : identifying elements of process model // Journal of System and Management Sciences (JSMS). Yuenlong, Hong Kong: Asia Association of System and Management Research (AASMR). ISSN 1816-6075. Vol. 5, no. 3 (2015), p. 65-83. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,357].
 3. Drejeris, Rolandas; Jakučiūnaitė-Kubertavičienė, Regina. Kūrybingumo ugdymo ir vertinimo galimybės fotografijos technologijos studijų programos dalykuose // Technologijos ir menas : tyrimai ir aktualijos. Vilnius: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. ISSN 2029-400X. 2014, Nr. 5, p. 6-15. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,357].
 
Konferencijų pranešimų medžiagoje
 
 1. Kaklauskas, Artūras [Kaklauskas, Arturas]; Kovachec, Liudmil; Safonov, Andrej; Pališkienė, Rasa [Paliskiene, Rasa]; Bartkienė, Lina [Bartkiene, Lina]; Jackutė, Ieva [Jackute, Ieva]. Smart stress management system for media and arts employees // Innovation in medicine and healthcare 2014. Amsterdam: IOS Press, 2014. (Studies in Health Technology and Informatics, Vol. 207), ISBN 9781614994732. p. 280-289. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,167] [Ind. aut. lankais: 0,119].
 2. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Šimelytė, Agnė; Pipirienė, Vida. Injury allowance improvement measures on insurance of motor third party liability // Mировая наука и современное общество : актуальные вопросы экономики, социологии и права : материалы VII международной научно практической конференции, Россия, г. Саратов, 12 декабря 2014 г, в 2-х частях. Часть 1. Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2014, ISBN 9785990632905. p. 4-14. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,250] [Ind. aut. lankais: 0,196].
 3. Šimelytė, Agnė; Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina. Analysis of direct foreign investment legal regulation and promotion measures in the Baltic states // Информационные технологии в экономике, образовании и бизнесе : материалы IX международной научно - практической конференции, 20 октября 2015, Саратов. Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2015, ISBN 9785990737426. p. 14-19. [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,143].
 4. Šimelytė, Agnė; Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina. Formation of the country‘s image in the Baltic states // Информационные технологии в экономике, образовании и бизнесе : материалы IX международной научно - практической конференции, 20 октября 2015, Саратов. Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2015, ISBN 9785990737426. p. 19-23. [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,119].
 5. Šimelytė, Agnė; Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina. Regulation and promotion of foreign direct investment in the Baltic states // Информационные технологии в экономике, образовании и бизнесе : материалы IX международной научно - практической конференции, 20 октября 2015, Саратов. Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2015, ISBN 9785990737426. p. 23-27. [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,119].
 6. Lapinskienė, Giedrė; Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina. Integral sustainability of enterprises: structural and content dimensions // 8th International Scientific Conference Science and Society, 24-29 November 2015, London. Rusija: Compass Publishing SCIEURO, 2015, ISBN 9781907308642. p. 61-77. [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,405].
 7. Skačkauskienė, Ilona; Navickas, Valentinas; Davidavičius, Sigitas. Concept features of mass customization // Vyznam ludskeho potencialu v regionalnom rozvoji: zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie konanej v Podhajskej v dnoch 16.-17.10. 2014. Podhajska: Eastern European development agency, 2014, ISBN 9788089608195. p. 131-138. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,667] [Ind. aut. lankais: 0,381].
 8. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Dudzevičiūtė, Gitana; Lapinskienė, Giedrė. The overview of world agricultural insurance systems as a risk management tool // Проблемы экономики, организации и управления в России и мире : материалы VIII международной научно-практической конференции, Прага, Чешская республика 28 апреля 2015 года. Praha: WORLD PRESS s r.o, 2015, ISBN 9788088005124. p. 159-161. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,250] [Ind. aut. lankais: 0,054].
 9. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Dudzevičiūtė, Gitana; Lapinskienė, Giedrė. Development of crop insurance system in Lithuania // Проблемы экономики, организации и управления в России и мире : материалы VIII международной научно-практической конференции, Прага, Чешская республика 28 апреля 2015 года. Praha: WORLD PRESS s r.o, 2015, ISBN 9788088005124. p. 161-164. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,250] [Ind. aut. lankais: 0,071].
 10. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Dudzevičiūtė, Gitana; Lapinskienė, Giedrė. Comparison of the harvest, areas and yields in estimation of loos indemnity costs // Проблемы экономики, организации и управления в России и мире : материалы VIII международной научно-практической конференции, Прага, Чешская республика 28 апреля 2015 года. Praha: WORLD PRESS s r.o, 2015, ISBN 9788088005124. p. 164-167. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,250] [Ind. aut. lankais: 0,071].
 11. Samoška, Mindaugas. Quantitative indicator weighting perspectives through prosperity in measuring index of business environment // 17th International student conference on electrical engineering. Poster 2013, May 16, 2013, Prague, Czech Republic : [proceedings]. [CD]. Prague: Czech Technical University in Prague, 2013, ISBN 9788001052426. p. [1-5]. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,357].
 12. Samoška, Mindaugas. Ease of doing business index indicator weighting by applying quantitative methods // 18th International student conference on electrical engineering. Poster 2014, May 15, 2014, Prague, Czech Republic : [proceedings]. [CD]. Prague: Czech Technical University in Prague, 2014, ISBN 9788001054994. p. [1-5]. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,357].
 13. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Šimelytė, Agnė. The green card system and its role in ensuring the road traffic accident victims // The priorities of the world science: experiments and scientific debate : proceedings of the VII International scientific conference North Charleston, SC, USA 18-19 February 2015 = Приоритеты мировой науки : эксперимент и научная дискуссия : материалы VII международной научной конференции Северный Чарльстон, Южная Каролина, США 18-19 февраля 2015 года. North Charleston, SC, USA: CreateSpace, 2015, ISBN 9781508841234. p. 88-95. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,190].
 14. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Šimelytė, Agnė. Compparative analysis of insurance compepensation in Europian Union // The priorities of the world science: experiments and scientific debate : proceedings of the VII International scientific conference North Charleston, SC, USA 18-19 February 2015 = Приоритеты мировой науки : эксперимент и научная дискуссия : материалы VII международной научной конференции Северный Чарльстон, Южная Каролина, США 18-19 февраля 2015 года. North Charleston, SC, USA: CreateSpace, 2015, ISBN 9781508841234. p. 95-100. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,143].
 15. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Dudzevičiūtė, Gitana. Financial conglomerate’s in European Union: structural typologies // The priorities of the world science: experiments and scientific debate: proceedings of the VIII International scientific conference, North Charleston, SC, USA, 17-18 June 2015 = Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия : материалы VIII международной научной конференции, 17-18 июня 2015 г. North Charleston: CreateSpace, 2015, ISBN 9781515019855. p. 181-186. [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,143].
 16. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Dudzevičiūtė, Gitana. The dynamics of the financial conglomerates and their value estimation // The priorities of the world science: experiments and scientific debate: proceedings of the VIII International scientific conference, North Charleston, SC, USA, 17-18 June 2015 = Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия : материалы VIII международной научной конференции, 17-18 июня 2015 г. North Charleston: CreateSpace, 2015, ISBN 9781515019855. p. 187-193. [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,167].
 17. Skirmantienė, Jolanta; Navickaitė, Justina. Jaunų bedarbių požiūris į integracijos darbo rinkoje galimybes // Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d, straipsnių rinkinys. T. II. Vilnius: Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, 2015, ISBN 9786094360343. p. 273-292. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,714].
 18. Katinienė, AušraOželienė, Danguolė. Žinių potencialo sinergija ir darnios organizacijos sąveika // Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijosi, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d, straipsnių rinkinys. T. I. Vilnius: Vilniaus kolegija, 2015, ISBN 9786094360336. p. 312-332. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,750] [Ind. aut. lankais: 1,125].
 19. Skačkauskienė, IlonaPledzevičienė, Audronė. Transporto sektoriaus apmokestinimo teisingumo ir produktyvumodidinimo galimybės diengiant intelektualią sistemą // 18-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2015 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2015 m. vasario 5 d. Vilnius: Technika, 2015. ISSN 2029-7149. p. 63-72. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,714].
 20. Kudarauskas, Julius; Okunevičiūtė Neverauskienė, Laima. Erasmus+ Jaunimo programos informacijos sklaidos platformų vertinimas // 18-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2015 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2015 m. vasario 5 d. Vilnius: Technika, 2015. ISSN 2029-7149. p. 73-80. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,286].
 21. Sragauskas, TomasŽukauskas, Mindaugas. Socialinio kapitalo ypatumai darnaus vystymo(si) kontekste // 18-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2015 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2015 m. vasario 5 d. Vilnius: Technika, 2015. ISSN 2029-7149. p. [1-7]. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,500].
 22. Žukauskaitė, Jurgita. Vilniaus miesto savivaldybės finansinių išteklių valdymo ypatumai // 18-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2015 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2015 m. vasario 5 d. Vilnius: Technika, 2015. ISSN 2029-7149. p. 266-276. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,786].
 23. Andriešiūnaitė, Kristina; Solnyškinienė, Jolanta. Valstybių ekonominės politikos tobulinimas mokesčių administravimo srityje aktyvinant užsienio investicijas // 18-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2015 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2015 m. vasario 5 d. Vilnius: Technika, 2015. ISSN 2029-7149. p. 162-170. [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,321].
 24. Kozel, Veronika. Finansinės elgsenos principų taikymo investiciniams sprendimams priimti teoriniai aspektai // 18-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2015 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2015 m. vasario 5 d. Vilnius: Technika, 2015. ISSN 2029-7149. p. 299-307. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].
 25. Okunevičiūtė Neverauskienė, Laima; Pocius, Arūnas. Vocational training benefit and trends analysis in Lithuania // Business – science – government partnership: fostering country competitiveness : conference proceedings, 21-23 September, 2011. Vilnius : International Business School at Vilnius University, 2011. ISSN 2029-7971. p. 143-149. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,250].
 26. Samulevičius, Jurgis. Academic and business collaboration: a starting position for Lithuania‘s move towards radical economic changes // Practice and research in private and public sector-2012 : international scientific conference, April 26 – 27, 2012 : proceedings [elektroninis išteklius] Vilnius : MRU, 2012. ISSN 2029-7378. p. 341-352. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,857].
 27. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Peleckis, Kęstutis. Negotiator’s positions substantiation methods in business negotiations and business meetings // Contemporary issues in business, management and education'2012 [elektronininis išteklius], 15 November, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings. Vilnius : Technika, 2012. (Contemporary issues in business, management and education, ISSN 2029-7963). ISSN 2029-7963. ISBN 9786094573231. p. 358-376. [M.kr.: 04S; 03S; 08S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,452].
 28. Daukševičiūtė, IrenaDrejeris, Rolandas. Measuring marketing efficiency and optimising marketing programmes // Contemporary issues in business, management and education'2012 [elektronininis išteklius], 15 November, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings. Vilnius : Technika, 2012. (Contemporary issues in business, management and education, ISSN 2029-7963). ISSN 2029-7963. ISBN 9786094573231. p. 281-293. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,929].
 29. Bytautė, Sigita. Socialinio kapitalo matavimo problematika // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminės konferencijos "Verslas XXI amžiuje" straipsnių rinkinys, 2012 m. vasario 2 d. [CD]. Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-7149. ISBN 9786094570957. p. [1-6]. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 30. Petrauskaitė, Eglė. Prekės ženklo įtaka organizacijos pelningumui // 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2011 metų teminės konferencijos "Verslas XXI amžiuje", įvykusios Vilniuje 2011 m. vasario 3 d, pranešimai. Vilnius : VGTU Verslo vadybos fakultetas, 2011. p. [1-6]. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 31. Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Peleckis, Kęstutis. Derybininko pozicijos pagrindimo būdai verslo derybose // 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2012 m. vasario 2 d. [CD]. Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-7149. ISBN 9786094570957. p. [1-7]. [M.kr.: 03S; 08S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,167].
 32. Samoška, Mindaugas. Verslo aplinkos veiksnių analizė ir jų vertinimo kriterijai // 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2012 m. vasario 2 d. [CD]. Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-7149. ISBN 9786094570957. p. [1-6]. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 33. Joneikytė, NeringaDrejeris, Rolandas. Nekilnojamojo turto plėtros vertinimo darnos požiūriu modelis // 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2012 m. vasario 2 d. [CD]. Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-7149. ISBN 9786094570957. p. [1-8]. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 34. Sragauskas, Tomas. Darnaus vystymo(si) esmėvoka // 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2011 metų teminės konferencijos "Verslas XXI amžiuje", įvykusios Vilniuje 2011 m. vasario 3 d, pranešimai. Vilnius : VGTU Verslo vadybos fakultetas, 2011. p. [1-5]. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,357].
 35. Peleckis, Kęstutis [Peleckis, K.]; Peleckienė, Valentina [Peleckiene, V.]. Analysis of solvency II for the insurance industry // IX Международная конференция “Стратегия качества в промышленности и образовании“, 31 мая – 7 июня 2013 г, Варна, Болгария : материалы в 3-х томах. Том II = IX International conference “Strategy of quality in industry and education”, May 31 – June 7 2013, Varna, Bulgaria : proceedings. Vol. 2 Днiпропетровськ, Варна : ДIПОпром, ТУ-Варна, 2013. ISBN 9789662637212 (T.2). p. 537-551. [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,536].
 36. Peleckis, Kęstutis [Peleckis, K.]; Peleckienė, Valentina [Peleckiene, V.]. Advantages of solvency II for the insurance industry // IX Международная конференция “Стратегия качества в промышленности и образовании“, 31 мая – 7 июня 2013 г, Варна, Болгария : материалы в 3-х томах. Том II = IX International conference “Strategy of quality in industry and education”, May 31 – June 7 2013, Varna, Bulgaria : proceedings. Vol. 2 Днiпропетровськ, Варна : ДIПОпром, ТУ-Варна, 2013. ISBN 9789662637199 (T.1). p. 466-472. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,250].
 37. Peleckis, Kęstutis [Peleckis, K.]; Peleckienė, Valentina [Peleckienė, V.]. Manager's training for business meetings and negotiations: development of communication competencies in bargaining process // Труды юбилейной международной научно-практической интернет-конференции „Преподаватель высшей школы в ХХI веке“, сборник 10 = International scientific-practical internet conference “The teacher of a higher school in the 21-st century”, volume 10. Rostov-on-Don : Ростовский государственный университет путей сообщения, 2013. ISSN 9785888143421. p. 108-125. [M.kr.: 03S; 08S; 07S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,643].
 38. Peleckis, Kęstutis [Peleckis, K.]; Peleckienė, Valentina [Peleckienė, V.]. Developement of negotiating competencies for business management students: the asumptions and perspectives (case of Lithuania) // Труды юбилейной международной научно-практической интернет-конференции „Преподаватель высшей школы в ХХI веке“, сборник 10 = International scientific-practical internet conference “The teacher of a higher school in the 21-st century”, Vol. 10. Rostov-on-Don : Ростовский государственный университет путей сообщения, 2013. ISBN 9785888143421. p. 383-403. [M.kr.: 03S; 07S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,750].
 39. Ginevičius, Romualdas [Ginevicius, Romualdas]; Podvezko, Valentinas; Podviezko, Askoldas;Ginevičius, Tomas. On creating a system of criteria for multiple criteria evaluation using methods of mathematical statistics // 14-th German-Lithuanian-Polish Colloquium on „Innovative solutions in construction technology and management“ : konferencijos straipsnių rinkinys. Vilnius, Lithuania, 15th May 2013. Vilnius : Technika, 2013. ISSN 2335-8645. ISBN 9786094574955. p. 64-69. [M.kr.: 04S; 01P; 03S]; [Ind.: 0,250] [Ind. aut. lankais: 0,107].
 40. Palevičius, MariusDrejeris, Rolandas. Pardavimų skatinimo priemonių pasirinkimas inžinerinės įrangos pardavimo įmonėse // 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2013 m. vasario 7 d. Vilnius : Technika, 2013. ISSN 2029-7149. p. 63-68. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 41. Sragauskas, Tomas. Darnaus vystymo(si) kapitalas // 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2012 m. vasario 2 d. [CD]. Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-7149. ISBN 9786094570957. p. [1-6]. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 42. Skačkauskienė, Ilona; Katinienė, Aušra. Finansų specialistų rengimas aukštosiose mokyklose: informacinių technologijų pritaikomumas // Studijos besikeičiančioje verslo aplinkoje : respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos, įvykusios Alytaus kolegijoje 2013 m. balandžio 19 d, pranešimų medžiaga. Vilnius : Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija, 2013. ISSN 2029-2805. p. 137-143. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,250].

Monografijos

 1. Baltušnikienė, Jūratė; Bivainis, Juozas; Buškevičiūtė, Jolanta; Chlivickas, Eugenijus; Dūda, Mantas; Dvorak, Jaroslav; Matakas, Juozas; Melnikas, Borisas; Paliulis, Narimantas Kazimieras; Pauliukevičiūtė, Audronė; Petrauskienė, Rūta; Pivoras, Saulius; Raipa, Alvydas; Skietrys, Eugenijus; Smalskys, Vainius; Staponienė, Vida; Žilinskas, Gintaras. Modernus viešasis valdymas : kolektyvinė monografija / A. Raipa ir kiti ; [atsakingasis redaktorius Alvydas Raipa]. Kaunas : Vitae litera, 2012. 369 p. : iliustr. ISBN 9786094540509. [M.kr.: 03S]; [Aut. lankų sk.: 26,357]; [Ind.: 0,059] [Ind. aut. lankais: 1,550].
 2. Skačkauskienė, IlonaOkunevičiūtė Neverauskienė, LaimaZabarauskaitė, RasaAndriušaitienė, DaivaTunčikienė, Živilė. Lietuvos socialinės ekonominės problemos ir jų sprendimo prielaidos : monografija / Ilona Skačkauskienė, Laima Okunevičiūtė Neverauskienė, Rasa Zabarauskaitė, Daiva Andriušaitienė, Živilė Tunčikienė. Vilnius : Technika, 2013. 168 p. ISBN 9786094575419. [M.kr.: 04S; 03S]; [Aut. lankų sk.: 11,690]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 11,690].
 3. Drejeris, Rolandas. Naujų paslaugų kūrimo ir diegimo kiekybiniai sprendimai: nuo idėjų generavimo iki sėkmės vertinimo : monografija / Rolandas Drejeris ; Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija : ASU Leidybos centras, 2015. 213 p. : liliustr. ISBN 9786094490798. [M.kr.: 03S]; [Aut. lankų sk.: 15,214]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 7,607].

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos, disertacijų santraukos

 1. Daukševičiūtė, Irena (aut., disert.). Modelling a commercial bankי s relationship marketing programme for small and medium-sized enterprises : summary of doctoral dissertation : social sciences, management (03S). Vilnius : Technika, 2013. 24 p. : iliustr. [M.kr.: 03S]; [Aut. lankų sk.: 1,714]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,714].
 2. Daukševičiūtė, Irena (aut., disert.). Komercinio banko ryšių su smulkiojo ir vidutinio verslo klientais marketingo programos modeliavimas : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, vadyba (03S). Vilnius : Technika, 2013. 144 p. : iliustr. ISBN 9786094575655. [M.kr.: 03S]; [Aut. lankų sk.: 10,286]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 10,286].
 3. Drejeris, Rolandas. Methodological approach to innovations conceptualization process : from ideas generation until concept assessment // A new role of marketing and communication technologies in business and society : local and global aspects (NRMCTBS 2015) : collective monograph / editor: Y.S. Larina, O.O. Romanenko ; National University of Life and Environmental Science of Ukraine. Kyiv National Linguistic University St. Louis: Khusar Group, 2015, ISBN 9780615671567. p. 259-294. [M.kr.: 03S]; [Aut. lankų sk.: 2,571]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 2,571].

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

 1. Ališauskienė, Milda (sudaryt.); Gruževskis, Boguslavas (sudaryt.); Butkus, Povilas (sudaryt.); Frolenko, Šarūnas (sudaryt.); Kavaliauskaitė, Rasa (sudaryt.); Mikulėnas, Vilius (sudaryt.); Moskvina, Julija; Okunevičiūtė Neverauskienė, Laima (sudaryt.); Simonko, Vladimir (sudaryt.); Šeduikienė, Jūratė (sudaryt.); Vengalė, Laima (sudaryt.). Socialinis pranešimas apie diskriminacijos apraiškas Lietuvoje / Milda Ališauskienė, Boguslavas Gruževskis, Povilas Butkus, Šarūnas Frolenko, Rasa Kavaliauskaitė, Vilius Mikulėnas, Julija Moskvina, Laima Okunevičiūtė Neverauskienė, Vladimir Simonko, Jūratė Šeduikienė, Laima Vengalė. Vilnius : Eugrimas, 2011. 150 p. ISBN 9786094370847. [M.kr.: 05S]; [Aut. lankų sk.: 10,714]; [Ind.: 0,091] [Ind. aut. lankais: 0,974].

Taikomieji mokslo darbai (žodynai, žinynai, enciklopedijos, bibliografijos, vadovai, atlasai, žemėlapiai, teisės aktų komentarai)

 1. Stankaitis, Romualdas; Gruževskis, Boguslavas; Blažienė, Inga; Pocius, Arūnas; Dikčius, Gintaras; Bagdonas, Andrius; Jonauskis, Mantas; Zabarauskaitė, Rasa; Česnuitytė, Vida. Aukščiausios kvalifikacijos specialistų (magistrantų) pasiūlos ir paklausos atitikimo sisteminis vertinimas / : projektas / R. Stankaitis (projekto vadovas), vykdytojai: B. Gruževskis, l. Blažienė, A. Pocius, G. Dikčius, A. Bagdonas, M. Jonauskis, R. Zabarauskaitė, V. Česnuitytė. Vilnius : VšĮ "Vilniaus verslo konsultacinis centras" ("Sapnų sala"), 2008. 256 p. [M.kr.: 04S]; [Aut. lankų sk.: 18,286]; [Ind.: 0,111] [Ind. aut. lankais: 2,032].

Studijų literatūra

Vadovėliai
 1. Jakutis, AlgirdasPetraškevičius, Vladislavas; Stepanovas, Artūras; Andriušaitienė, Daiva. Ekonomikos teorija : [elektroninis išteklius] / Algirdas Jakutis, Vladislavas Petraškevičius, Artūras Stepanovas, Daiva Andriušaitienė. 7-asis patais. ir papild. leid. Vilnius : [A. Jakutis], 2012. 415 p. ISBN 9789955682820. [M.kr.: 04S]; [Aut. lankų sk.: 29,643]; [Ind.: 0,750] [Ind. aut. lankais: 22,232].
Mokomosios knygos
 1. Drejeris, Rolandas. Maitinimo įmonių veiklos vadyba / Rolandas Drejeris. Vilnius : Baltos lankos, 2011. 343 p. : iliustr. ISBN 9789955234623. [M.kr.: 03S]; [Aut. lankų sk.: 24,500]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 24,500].
 2. Skačkauskienė, Ilona. Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamos / Ilona Skačkauskienė. Vilnius : Technika, 2012. 124 p. ISBN 9786094571367. [M.kr.: 03S]; [Aut. lankų sk.: 5,750]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 5,750].
 3. Mikštienė, Rūta. Derybų strategija : mokomoji medžiaga su praktinėmis užduotimis / Rūta Mikštienė; Socialinių mokslų kolegija. Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2012. 200 p. ISBN 9789986313748. [M.kr.: 03S]; [Aut. lankų sk.: 14,286]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 7,143].
 4. Tamošiūnas, Andrius. Vadybos funkcijos ir priemonės : mokomoji knyga / Andrius Tamošiūnas. Vilnius : Technika, 2013. 146 p. ISBN 9786094574375. [M.kr.: 03S]; [Aut. lankų sk.: 12,070]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 12,070].
  • Puslapio administratoriai:
  • Kristina Audickaitė
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė