Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

BAKALAURO STUDIJOS

Baigiamojo darbo struktūra:
 1. Pirmas antraštinis lapas
 2. Antras antraštinis lapas su vadovo parašu
 3. Darbo užduotis su vadovo parašu (privalo būti ir elektroninėje darbo versijoje)
 4. Darbo pažyma (į popierinį darbo varianta nerišama, įdedama į gale įklijuotą voką)
 5. Anotacija lietuvių kalba X 2 - 1 segama į darbą, kita paliekama saugoti katedroje (atspausdinta iš „Mano.vgtu.lt. ir su vadovo parašu)
 6. Anotacija anglų kalba X 2 - 1 segama į darbą, kita paliekama saugoti katedroje (atspausdinta iš „Mano.vgtu.lt. ir su vadovo parašu)
 7. Sąžiningumo deklaracija (atspausdinta iš „Mano.vgtu.lt. Turi būti ir elektroninėje darbo versijoje)
 8. Turinys
 9. Santrumpos, paveikslų ir lentelių sąrašas
 10. Įvadas
 11. Baigiamojo darbo dalys
 12. Išvados ir pasiūlymai (po jų turi pasirašyti studentas)
 13. Literatūros ir kitų šaltinių sąrašas
 14. Priedai
 15. Įklijuotas vokas, kuriame turi būti:
 • Darbo pažyma – su vadovo atsiliepimu ir parašu. Užpildoma kompiuteriu paliekant vietą vadovo atsiliepimui ir svertiniam vidurkiui įrašyti;
 • Recenzijos blankas.
Baigiamojo darbo pavyzdį studijuojantiems anglų kalba galite rasti čia.
Literatūros sąrašo sudarymo tvarką rasite čia.
Trumpa atmintinė dėl baigiamojo darbo įforminimo reikalavimų čia.
 
Patvirtinimo datas, potvarkių numerius būtina pasitikrinti prisijungus prie "Mano.vgtu.lt", skiltyje "Įsakymai" (prie įsakymo "Tvirtinu žemiau išvardintų studentų pridedamą baigiamųjų darbų temų ir jų vadovų sąrašą").
 
Bendrus baigiamųjų darbų blankus rasite čia.
Bendri baigiamųjų darbų blankai studijuojantiems anglų kalba čia.
 
Studijų programų valstybinius kodus ir savo studijų krypties pavadinimus galite surasti ir VGTU tinklalapyje (STUDIJOS/STUDIJŲ PROGRAMOS: https://medeine.vgtu.lt/programos/profakult.jsp?kva=B&pg=f&metai=2016 ). Čia taip pat atkreipkite dėmesį į metus: viršuje reikia pasirinkti įstojimo metus.
 
SVARBU
1. „Mano.vgtu.lt“ įvesti baigiamųjų darbų anotacijas lietuvių ir anglų kalbomis. Jeigu sistemoje nurodyta tema neatitinka Jūsų galutinės temos formuluotės, būtinai susisiekite su katedros vadybininke.
2. Anotacijų lapuose reikia įrašyti galutinę darbo pristatymo katedrai datą. Egzempliorių skaičius (kurį reikia nurodyti anotacijos formose) bakalaurams yra 1, kadangi bakalaurai katedrai turi pristatyti vieną baigiamojo darbo egzempliorių.
3. Elektroniniame variante viskas turi būti išdėliota kaip nurodyta baigiamojo darbo struktūroje. Viskas turi būti viename dokumente! Jeigu pats baigiamojo darbo turinys bus viename dokumente, o tituliniai puslapiai ir priedai atskiruose dokumentuose, baigiamojo darbo katedra nepriims!
4. Pristatant popierinį baigiamąjį darbą, su savimi BŪTINA turėti identišką darbo elektroninę versiją su vadovo ir konsultanto parašais (el. versija bus įrašoma katedroje).
5. Gavus vedėjos parašą, elektroninė versiją reikės patalpinti sistemoje mano.vgtu.lt su visais parašais (vadovo, konsultanto ir vedėjos).
 
Rekomenduojama dar neįrištą darbą parodyti katedroje iki paskutinės darbo pridavimo dienos dėl įforminimo reikalavimų atitikimo.
 
 
Katedros darbo laikas:
Pirmadienis       08.00 – 16.45  
Antradienis       08.00 – 16.45            Pietų pertrauka 11.30 - 12.00
Trečiadienis      08.00 – 16.45
Ketvirtadienis    08.00 – 16.45
Penktadienis     08.00 – 15.30
 
Esant klausimams, prašome konsultuotis telefonu 8-5 27 44 873, atėjus į katedrą arba rašant elektroniniu paštu: vvei@vgtu.lt
 
 

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

Baigiamojo darbo struktūra:
 1. Pirmas antraštinis lapas
 2. Antras antraštinis lapas su vadovo ir lietuvių kalbos konsultanto parašais
 3. Darbo užduotis su vadovo parašu (privalo būti ir elektroninėje darbo versijoje)
 4. Darbo pažyma (į popierinį darbo varianta nerišama, įdedama į gale įklijuotą voką)
 5. Anotacija lietuvių kalba X 2 - 1 segama į darbą, kita paliekama saugoti katedroje (atspausdinta iš „Mano.vgtu.lt. ir su vadovo parašu)
 6. Anotacija anglų kalba X 2 - 1 segama į darbą, kita paliekama saugoti katedroje (atspausdinta iš „Mano.vgtu.lt. ir su vadovo parašu)
 7. Sąžiningumo deklaracija (atspausdinta iš „Mano.vgtu.lt. Turi būti ir elektroninėje darbo versijoje)
 8. Turinys
 9. Santrumpos, paveikslų ir lentelių sąrašas
 10. Įvadas
 11. Baigiamojo darbo dalys
 12. Išvados ir pasiūlymai (po jų turi pasirašyti studentas)
 13. Literatūros ir kitų šaltinių sąrašas
 14. Priedai
 15. Įklijuotas vokas, kuriame turi būti:
 • Darbo pažyma – su vadovo atsiliepimu ir parašu. Užpildoma kompiuteriu paliekant vietą vadovo atsiliepimui ir svertiniam vidurkiui įrašyti.
 • Recenzijos blankas.
Studentai turi pristatyti vieną baigiamojo darbo egzempliorių ir atskirai anotacijas lietuvių ir anglų kalbomis.
 
Bendrus baigiamųjų darbų blankus rasite čia.
Baigiamųjų darbų blankai studijuojantiems anglų kalba čia.
Baigiamojo darbo pavyzdį studijuojantiems anglų kalba galite rasti čia.
Literatūros sąrašo sudarymo tvarką rasite čia.
Trumpą atmintinę dėl baigiamojo darbo įforminimo reikalavimų rasite čia.
 
 
Patvirtinimo datas ir potvarkių numerius būtina pasitikrinti prisijungus prie „Mano.vgtu.lt“, skiltyje „Įsakymai“ (prie įsakymo „Tvirtinu žemiau išvardintų studentų pridedamą baigiamųjų darbų temų ir jų vadovų sąrašą“).
 
Studijų programų valstybinius kodus ir savo studijų krypties pavadinimus galite rasti ir VGTU tinklalapyje (STUDIJOS/STUDIJŲ PROGRAMOS: https://medeine.vgtu.lt/programos/profakult.jsp?pg=f&kva=M&metai=2015 ). Čia taip pat atkreipkite dėmesį į metus: viršuje reikia pasirinkti įstojimo metus.
 
 
SVARBU
1. „Mano.vgtu.lt“ įvesti baigiamųjų darbų anotacijas lietuvių ir anglų kalbomis. Jeigu sistemoje nurodyta tema neatitinka Jūsų galutinės temos formuluotės, būtinai susisiekite su katedros vadybininke.
2. Anotacijų lapuose reikia įrašyti galutinę darbo pristatymo katedrai datą.
3. Elektroniniame variante viskas turi būti išdėliota kaip nurodyta baigiamojo darbo struktūroje. Viskas turi būti viename dokumente! Jeigu pats baigiamojo darbo turinys bus viename dokumente, o tituliniai puslapiai ir priedai atskiruose dokumentuose, baigiamojo darbo katedra nepriims!
4. Pristatant popierinį baigiamąjį darbą, su savimi BŪTINA turėti identišką darbo elektroninę versiją su vadovo ir konsultanto parašais (el. versija bus įrašoma katedroje).
5. Gavus vedėjos parašą, elektroninė versiją reikės patalpinti sistemoje mano.vgtu.lt su visais parašais (vadovo, konsultanto ir vedėjos).
 
 
Rekomenduojama dar neįrištą darbą parodyti katedroje iki paskutinės darbo pridavimo dienos dėl įforminimo reikalavimų atitikimo.
 
 
Katedros darbo laikas:
Pirmadienis       08.00 – 16.45  
Antradienis       08.00 – 16.45            Pietų pertrauka 11.30 - 12.00
Trečiadienis      08.00 – 16.45
Ketvirtadienis    08.00 – 16.45
Penktadienis     08.00 – 15.30
 
Esant klausimams, prašome konsultuotis telefonu 8-5 27 44 873, atėjus į katedrą arba rašant elektroniniu paštu: vvei@vgtu.lt

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

BAIGIAMŲJŲ DARBŲ TEMOS I IR II PAKOPOS STUDIJŲ STUDENTAMS

SIŪLOMAS BAIGIAMŲJŲ DARBŲ TEMAS I IR II PAKOPOS STUDENTAMS GALITE RASTI ČIA.
Studentai, suderinus su darbo vadovu, privalo Katedroje (SRK I 612) arba el. paštu (ruta.skipare@vgtu.lt) temas užregistruoti iki 2017 m. rugsėjo 25 dienos.
 
Registruojant temą el. paštu BŪTINA nurodyti:
1. Vardas, pavardė;
2. Grupė;
3. Temos pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis;
4. Darbo vadovas;
5. Tel. numeris ir el. paštas.
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS STUDENTAMS
Bakalauro baigiamasis darbas 1
(Studijų dalyko pavadinimas)
Kreditai (ECTS kreditai): 2 (3)
Semestras: 7 semestras (nuolatinių studijų studentams), 10 semestras (ištęstinių neakivaizdinių ir ištęstinių vakarinių studijų studentams), 3 semestras (ištęstinių nuotolinių (išlyginamųjų) studijų studentams).
Atsiskaitymo forma: Įskaita
Studijų dalyko anotacija
Bakalauro baigiamajame darbe 1 yra pasirenkama ir suformuluojama studijų programos specializaciją atitinkanti tema, pagrindžiamas problemos aktualumas, apibūdinama ir sukonkretinama pasirinkta problema bei galimi alternatyvūs sprendimo būdai, aprašomas baigiamojo darbo objektas, iškeliamas tikslas, suformuluojami uždaviniai, parengiamas baigiamojo darbo išplėstinis planas, pateikiamas mokslinės ir specializuotos literatūros nagrinėjama tema sąrašas ir pirminis apibendrinimas.
Atsiskaitymui už Baigiamąjį darbą 1 turi būti:
 • Pasirinkta specializaciją atitinkanti baigiamojo darbo tema.
 • Apibūdintas tyrimo objektas.
 • Pagrįstas pasirinktos temos aktualumas.
 • Numatytas baigiamojo darbo tikslas.
 • Pasirinkti uždaviniai numatytam tikslui pasiekti.
 • Numatyta galima naudoti iškeltai problemai spręsti tyrimo metodika.
 • Parengtas baigiamojo darbo išplėstinis planas.
 • Atliktas literatūros nagrinėjama tema pirminis apibendrinimas.
 • Studijų dalyko rezultatų vertinimo kriterijai:
Planuojamos darbo struktūros atitiktis metodiniuose nurodymuose aprašytai struktūrai (įvadas, analitinė-metodinė dalis, eksperimentinė-tiriamoji dalis, išvados). Temos naujumas, aktualumas, tyrimo problemos atitiktis studijuojamai studijų programai bei specializacijai. Iškelto tikslo atitiktis tyrimo problemai. Iškeltų uždavinių atitiktis siekiamam tikslui. Planuojamo darbo turinio atitiktis tyrimo problemai, darbo tikslui ir uždaviniams. Galimų naudoti iškeltai problema spręsti tyrimo metodų apibrėžimas. Analizuojamos literatūros atitiktis siekiamam tikslui ir uždaviniams.
Atsiskaitymo tvarka (ištęstinių studijų bakalaurams)
Atsiskaitoma pasirinktam darbo vadovui ir darbo viršelis kartu su darbo vadovo įvertinimu (įskaityta/neįskaityta), data ir parašu pristatomas į katedrą (SRK-I 612). Darbo turi būti atlikta 30 proc. Atsiskaitymo data skelbiama: http://vv.vgtu.lt/verslo-vadybos-fakultetas/padaliniai/imoniu-ekonomikos-ir-vadybos-katedra/kita-informacija/51200#106345 (Iki 2017-06-22 16:20 val.) 
Vertinama „Įskaityta“, jei žinios ir gebėjimai atitinka bent minimalius reikalavimus, apibrėžiamus rezultatų vertinimo kriterijais.
Metodinė literatūra (ne daugiau kaip 3 papildomi šaltiniai):
Sūdžius, V., Plakys, V. Verslo vadybos studijų programos baigiamojo bakalauro darbo rengimas ir įforminimas. Vilnius: Technika, 2009. 56p. Prieiga per internetą: <http://leidykla.vgtu.lt/lt/knyga/vadyba-ir-administravimas/559.html?Itemid=15>
Mokslinė literatūra (minimalus kiekis yra 10 šaltinių):
Pasirenkama atsižvelgiant į baigiamojo darbo temą.
Katedros kontaktiniai duomenys konsultacijoms: dėl turinio: kreiptis į savo baigiamojo darbo vadovą; dėl įforminimo, eigos ir terminų į katedros administratorę   (tel. nr.: 852744873, el. p.: vvei@vgtu.lt)
  • Puslapio administratoriai:
  • Liucija Pagalienė
  • Rūta Skiparė
  • Jurgita Seniūnaitė
  • Giedrė Bujokaitė Klimavičienė
  • Daina Bumeikienė
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė