Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Anotacijos

Studento vardas, pavardė Baigiamojo darbo pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas Anotacija
2017 metų bakalauro baigiamųjų darbų anotacijos
Ramūnas Bubelevičius Pieno pramonės įmonių makroaplinkos analizė ir vertinimas dr. Neringa Slavinskaitė
Natalija Damzen-Šorygina Medžio granulių gamybos verslo planavimas dr. Galina Ševčenko
Deimantė Vozbinienė "Lean" sistemos diegimo galimybių analizė UAB "Robiga" prof. dr. Kęstutis Peleckis
Samanta Adomavičiūtė-Zacharova Elektroninio verslo plėtra įmonėse dr. Šarūnas Bruzgė
Eglė Damidavičiūtė AB „Apranga" veiklos ekonominė analizė valdymo tobulinimo sistemoje prof. dr. Kęstutis Peleckis
Auksė Zabulienė Organizacinių pokyčių sėkmės veiksniai UAB „Bikuvos prekyba“ doc. dr. Renata Korsakienė
Ernesta Bajega UAB "Lietuvos ryto" spaustuvės organizacinės kultūros tobulinimas prof. dr. Kęstutis Peleckis
Milašas Antropikas Nekilnojamojo turto įmonių plėtros galimybių vertinimas Vilniaus ir Kauno regionuose doc. dr. Aušra Liučvaitienė
Skirmantė Šukytė Imigrantų verslo kūrimo galimybių tyrimas Norvegijoje doc. dr. Renata Korsakienė
Inga Šlepavičiūtė APB „Apranga“ veiklos ekonominė analizė prof. dr. Kęstutis Peleckis
2017 metų magistro baigiamųjų darbų anotacijos
Renata Krikštulytė Internacionalizaciją skatinantys ir ribojantys veiksniai: mažų ir vidutinių įmonių pavyzdžiu doc. dr. Renata Korsakienė
Valdemar Kolontaj Spaustuvės AB „Grafobal Vilnius“ vadybos ir gamybos procesų tobulinimas prof. dr. Kęstutis Peleckis
Aistė Kalvionytė Intelektinio kapitalo įtaka verslo internacionalizacijos procesams Lietuvos įmonėse doc. dr. Renata Korsakienė
Justina Prakapavičiūtė Organizacijų vadyba nukreipta į žmogiškąjį kapitalą ir investicijas Lietuvos aukštojo mokslo kontekste doc. dr. Renata Korsakienė
Andrius Radveikis Gamybos įmonės ekonominės būklės ir veiklos perspektyvų vertinimas prof. dr. Kęstutis Peleckis
Mantė Bimbirienė Įmonių marketingo strategijos valdymo tobulinimas UAB LUKTARNA pavyzdžiu prof. dr. Kęstutis Peleckis
Deividas Umaras Augimo strategijos efektyvumo vertinimas: gamybinės įmonės "Elektronika 4" atvejo analizė. prof. dr. Kęstutis Peleckis
Pavel Gurskij Lėtėjančios ekonomikos poveikis pieno perdirbimo sektoriaus įmonių veiklai doc. dr. Aušra Liučvaitienė
Olga Myslickaja Verslo angelų vaidmens plėtojant verslus Lietuvoje tyrimas dr. Viktoras Filipavičius
Gediminas Juknius Saulės energetikos efektyvumo ekonominis vertinimas Lietuvoje dr. Agnė Šimelytė
  • Puslapio administratoriai:
  • Liucija Pagalienė
  • Rūta Skiparė
  • Jurgita Seniūnaitė
  • Giedrė Bujokaitė Klimavičienė
  • Daina Bumeikienė
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė