Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Mokslas

Ekonomikos inžinerijos katedra prisideda prie bendros Vilniaus Gedimino technikos universiteto vizijos tapti pažangiausiu technikos universitetu Baltijos šalyse, vienijančiu mokslą, studijas ir verslą kuriant inovatyvią visuomenę.
 
 
 

Atlikti mokslo kvalifikaciniai darbai

Įmonių ekonomikos ir vadybos katedroje atlikti mokslo kvalifikaciniai darbai:
 
2010-2015 m. vykdomas mokslo darbas „Įmonių ekonominės veiklos efektyvumo vertinimas“
Vadovas – prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius;
Vykdytojai - j. m. d. Askoldas Podviezko.
 
2008-2012 m. vykdytas mokslo darbas „Lietuvos įmonių veiklos diversifikacijos tyrimai“
Vadovas – prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius;
Vykdytojai – prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius, prof. dr. Manuela Tvaronavičienė, doc. dr. Laima Šečkutė, doc. dr. Asta Stankevičienė, doc. dr Renata Korsakienė, doc. dr. Kęstutis Peleckis, dr. Kristina Kalašinskaitė, dr. Gitana Dudzevičiūtė, dr. Jūratė Gintarė Antanavičienė, dr. Algirdas Krivka, lekt. Irena Grigonienė, lekt. Virginija Grybaitė, lekt. Jolanta Paunksnienė, Rūta Dilbienė, Galina Ševčenko, Agnė Šimelytė, Šarūnas Bruzgė, Giedrė Bujokaitė, Askoldas Podviezko.
 
2002 – 2007 m. vykdytas mokslo darbas „Įmonių veikla integruojantis į Europos Sąjungą“
Vadovas – prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius;
Vykdytojai – prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius, prof. dr. Manuela Tvaronavičienė, doc. dr. Laima Šečkutė, doc. dr. Birutė Karlavičienė, doc. dr. Aldona Garškienė, doc. dr. Vytautas Aukščiūnas, doc. dr. Asta Stankevičienė, doc. dr. Renata Korsakienė, doc. dr. Kęstutis Peleckis, doc. Juozas Silickas,  dr. Kristina Garškaitė – Milvydienė, dr. Valentinas Kazlovas, dr. Kristina Kalašinskaitė, dr. Gitana Dudzevičiūtė, dr. Aušra Liučvaitienė, dr. Jūratė Gintarė Antanavičienė, Algimantas Jurgis Jonaitis.

Asmeniniai darbuotojų pasiekimai

Prof. habil. dr. Romualdui Ginevičius
Apdovanojimai, padėkos:
 • Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino riterio kryžius;
 • Lietuvos tautinio olimpinio komiteto „Olimpinė žvaigždė“ 2006.09.09
 • Lietuvos statybininkų asociacijos „Lietuvos statybininko garbės ženklas“ 2006.08.23
 • „Sporto garbės kryžius“ – už nuopelnus Lietuvos sportui 2006.09.11
 • Pirmo laipsnio ženklas „Artimui pabalbon“ 2005
 • Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės medalis „Už nuopelnus plėtojant studentų sportą“ 2006.09.19
 • Tarptautinės mašinų gamintojų sąjungos ordinas 2013 08 26
 • Medalis „Už nuopelnus Lietuvos studentų krepšiniui“ 2010
Garbės vardai:
 • Nacionalinio aviacijos universiteto Garbės daktaras – 2005 m., Ukraina;
 • Karagandos valstybinio technikos universiteto Garbės daktaras, 2009 m., Kazachstanas;
 • Baltarusijos valstybinio technikos universiteto Garbės daktaras, 2010 m., Ukraina;
 • Darval  Agmashenebeli universiteto Garbės daktaras, 2010 m., Gruzija
 • Tbilisi technikos universiteto Garbės daktaras, 2011 m., Gruzija;
 • Gruzijos technikos mokslų akademijos tikrasis narys, 2011 m.;
 • Rusijos inžinerinės akademijos užsienio narys – akademikas, 2011 m.;
 • Tarptautinės organizavimo ir valdymo akademijos tikrasis narys – korespondentas, 2005 m;
 • Tarptautinės informatizacijos akademijos prie Suvienytųjų nacijų organizacijos narys – akademikas, 1999 m.
 
Prof. dr. Manuela Tvaronavičienė
Apdovanojimai, padėkos:
 • Apdovanojimas už kūrybiškiausią straipsnį tarptautinėje konferencijoje, kurią organizavo Essex universitetas ir EBPO: Korsakiene, R.; Tvaronaviciene, M. 2011. Lithuanian and Norvegian SMEs: Comparison of Internationalization Patterns. In:10th International Entrepreneurship Forum, Tamkeen, Bahrain, 9-11 January, p 1-14 (Creativity Award for the Best Paper).
 • Paper: Julija Bistrova, Natalja Lace and Manuela Tvaronavičienė. Corporate Governance as a Factor for Investment Decisions Making on CEE Equity Markets, July 18th, 2014.
 
Doc. dr. Renata Korsakienė.
Apdovanojimai, padėkos:
 • Švietimo mainų paramos fondo padėka už aktyvų dalyvavimą Erasmus programoje ir indėlį plėtojant Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumą, 2012.
 • Geriausio pranešimo apdovanojimas 10-ame Tarptautiniame verslumo forume už Originalumą, kūrybingumą, inovatyvumą ir indėlį į politiką Korsakienė, Renata [Korsakiene, Renata]; Tvaronavičienė, Manuela [Tvaronaviciene, Manuela]. Lithuanian and Norwegian SMEs: comparison of internationalization patterns / Renata Korsakiene, Manuela Tvaronaviciene // Entrepreneurship and Society: Creating Social, Economic, Cultural and Personal Value : 10th International Entrepreneurship Forum (10th IEF), Tamkeen, Bahrain, 9-11 January 2011 [elektroninis išteklius] : Conference Proceedings. Vol. 1 Essex: University of Essex, 2011. ISSN 2222-7318. p. [1-11]
 • Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo stipendija, 2001.
 
Doc. dr. Algirdas Krivka
Apdovanojimai, padėkos:
 • Respublikinių matematikos, fizikos ir chemijos olimpiadų, respublikinių fizikos čempionatų daugkartinis dalyvis ir prizininkas (1997–2000).
 
A. Šimelytė
Apdovanojimai, padėkos:
 • 2012 m. Vilniaus Gedimino technikos universiteto doktorantų geriausių mokslo darbų konkurso laureatė, skirta VGTU premija
 • 2013 m. skirta Lietuvos mokslo tarybos stipendija už akademinius pasiekimus.
Dėstytojas
Laikotarpis
Stažuotės vieta
Doc. dr. Aušra Liučvaitienė
2010.01.19 – 2010.03.19
UAB agrofirma “Sėklos”
Doc. dr. Renata Korsakienė
2010.10.01 – 2010.12.01
UAB “Medicata Filia”
Prof. dr. Manuela Tvaronavičienė
2010.10.18 – 2010.12.20
UAB “Medicinos bankas”
Doc. dr. Jūratė Gintarė Antanavičienė
2011.09.05 – 2011.12.31
Vilnius
prof. dr. Kęstutis Peleckis
2013.02.01 – 2013.03.31
Swedbank PC Insuranse AS Lietuvos filialas
Doc. dr. Renata Korsakienė
2013.10.01 – 2013.11.29
Rygos technikos universitetas
Prof. dr. Manuela Tvaronavičienė
2014.01.02 – 2014.03.03
Klaipėdos valstybinis jūrų uostas
Lekt. Jolanta Paunksnienė
2014.04.15 – 2014.06.16
UAB “Baltic Events”
Programa
Pavadinimas
Santrumpa
Projekto pradžia
Projekto pabaiga
Projekto VGTU dalies vadovas
ES 7Frameworko programa. SP3-People.
Support for training and career development (Marie Curie), International Research Staff Exchange Scheme (IRSES), Grant Agreement Number 319017 SHuMED
FP7-PEOPLE-2012-IRSES
2013
2015
Prof. dr. Manuela Tvaronavičienė
INTERREG Baltic Sea Region Programme 2014–2020 “Innovation”
“Dual vocational training for the qualification and integration of youth for strengthening the innovation and growth in SMEs”
 
2014
2015
Prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius
INTERREG Baltic Sea Region Programme 2014–2020 “Innovation”
Center of Competence “Energy Efficiency, Climate- and Environmental-Protection including Resource-Saving Construction
CoC Energy
2014
2015
Prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius
 
“Hamburgo modelis: profesinės kvalifikacijos įgyjimas per metus”
 
2014
2014
Prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius
Kita (mokslo)
Kvalifikacija, inovacijos, kooperacija ir verslas smulkioms ir vidutinėms Baltijos jūros regiono įmonėms
BSR QUICK
2009.12.17
2012.12.16
Prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius
 
Konsultacinių švietimo paslaugų ir pasiūlos Lietuvoje ir užsienyje tyrimas
 
2010
2010
Prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius
Leonardo Da Vinči
Dualusis profesinis mokymas VVĮ Baltijos šalyse (Dual vocational Training for SME`s in the Baltic See Region)
 
2008
2010
Prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius
 
Taip pat, Įmonių ekonomikos ir vadybos katedros darbuotojai dalyvavo rengiant paraišką dalyvauti LMT paskelbtame idėjų konkurse ilgalaikei Lietuvos ekonomikos mokslinių tyrimų programai parengti. Tema: „Šalies ekonominio valdymo koncepto globalizacijos ir naujos pasaulinių ekonominių galių stratifikacijos, kuomet aiškiai dominuoja monopolijos ir oligopolinių darinių interesai, sąlygomis parengimas“. 
Konferencijos
Dalyvavimas konferencijų mokslo ir organizaciniuose komitetuose, periodinių mokslo leidinių redakcinėse kolegijose ir kitų institucijų bei organizacijų veikloje.
R. Ginevičius. Dalyvavimas tarptautinio mokslo renginių organizaciniame komitete.VI International scientific conference „Management and Engineering‘ 08“ organizacinio komiteto narys, First International science conference „Knowlegde Society“ ir II International Science conference for young researches „Technical science and industrial management“ organizacinio komiteto narys.Narystė profesinėse organizacijose:Mokslo žurnalo „Panoeconomicus” redkolegijos narys, 2011 (Serbija);Mokslo žurnalo “Economic research”, redkolegijos narys, (ISBN 0972-9380), nuo 2011 (Slovenia);Mokslo žurnalo „Public Administration“ redakcijos kolegijos narys (ISSN 1648-4541), nuo 2002;Mokslo žurnalo „Business: Theoretical and Practical Problems”, vyr. redaktorius, (ISSN 1648-0627), nuo 2000;Mokslo žurnalo „Journal of Busines Economy and Management“ vyr. redaktorius, (ISSN: 1439-0833), nuo 1998;Mokslo žurnalo „Property management“ redkolegijos narys, (ISSN 1648-0635), nuo 1997;Mokslo žurnalo „Major problems of social policy” redkolegijos narys, (ISBN 9986-633-32 -X), nuo 1995;Mokslo žurnalo „Civil Engineering“ redkolegijos narys, (ISBN 1392-3730), nuo 1995;Mokslo žurnalo „Technological and Economic Development of the Economy” redkolegijos narys, (ISBN 9986-05-359-5), nuo 1994;Žurnalo „Aktualūs socialinės politikos klausimai“ redkolegijos narys;Žurnalo „Viešasis administravimas“ redkolegijos narys;VGTU žurnalo „Ūkio technologinis ir ekonominis įvertinimas“ redkolegijos narys;VGTU žurnalo „VERSLAS: teorija ir praktika“ vyriausias redaktorius.Dalyvavimas organizacijų veikloje.Lietuvos rektorių konferencijos prezidentas, nuo 2007;Lietuvos rektorių konferencijos narys, nuo 2002;Privatizavimo komisijos pirmininkas, nuo 2002;Vilniaus klubo narys, 2002–2009;Lietuvos nacionalinių premijų komiteto narys, 2002–2006;LR Švietimo ir mokslo ministerijos centrinės kokybės vertinimo komisijos narys, 1994–2001;LR Švietimo ir mokslo ministerijos vyriausios atestacinės komisijos narys, 1994–2000;Lietuvos mokslų akademijos Technikos skyriaus statybos redakcijos darbo grupės narys, 1995–2000;Europos sporto konferencijos darbo grupės „Sporto komercionalizavimas“ narys, 1993–1998.Kita:Gruzijos inžinerinės akademijos tikrasis daktaras, nuo 2011;Tarptautinės informatizacijos akademijos Šiaurės Vokietijos filialo viceprezidentas (Vokietija), nuo 2001;Tarptautinės Baltijos jūros akademijos prie Hanzos parlamento viceprezidentas;Rusijos inžinerinės akademijos užsienio narys akademikas, nuo 2004;Baltarusijos organizavimo ir valdymo tarptautinės akademijos narys-korespondentas, nuo 2004;Tarptautinės informatizacijos prie JTO tikrasis narys akademikas, nuo 1999.
M. Tvaronavičienė. Narystė profesinėse organizacijose: Tarptautinės ekspertinės mokslinės organizacijos World Institute for Engineering and Technology Education (WIETE), Australija narėhttp://www.wiete.com.au/membership.html; Profesinės Akademinės vadybos ir administravimo asociacijos (AVADA)http://www.avada.lt/ viceprezidentė.Dalyvavimas tarptautinių periodinių mokslo žurnalų redakcinėse kolegijose: „Journal of Business Economics and Management“ (Web of Science) www.jbem.lt (vyr. redaktoriaus pavaduotoja);  „Women’s Entrepreneurship and Education“ (Akamai University, USA) http://www.jweportal.com (redakcinės kolegijos narė) Dalyvavimas tarpvalstybinių periodinių mokslo žurnalų redakcinėse kolegijose: „Verslas: teorija ir praktika“ (Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas) http://www.btp.vgtu.lt (vyr. redaktoriaus pavaduotoja);  „Socialinių mokslų studijos“
G. Dudzevičiūtė. Dalyvavimas moksliniuose projektuose:Dalyvavimas ilgalaikėje Ekonomikos programoje “Energetiškai saugus ir tvarus Lietuvos pramonės pertvarkymas pasaulio ekonomikos vystymosi kontekste”. Pareigos projekte- vyresnioji mokslo darbuotoja, projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos (IEP-01/2012);Studijų dalyko „ Finansinės rinkos ir institucijos“ modulio atnaujinimas ir paskaitų iliustracinės medžiagos parengimas.  2011 kovas.  Vadovas- doc. dr. J. Raudeliūnienė;Dalyvavimas Europos Komisijos finansuojamuose projektuose pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą.  Praktiniai mokymai „Atvejo analizės metodo taikymas“, „Įmonės finansų valdymo dėstymas, naudojant atvejo analizės metodą“. 2011 m. kovas-balandis.  
I. Jokšienė. Periodinio recenzuojamo mokslo žurnalo „Verslo ir teisės aktualijos“ ISSN 1822–9530 print; ISSN 2029–574X online), kurio straipsniai referuojami 7 tarptautinėse duomenų bazėse, vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja,2008–2012 m;Periodinio recenzuojamo mokslo žurnalo „Issues of Business and Law“ (ISSN 2029–9214 print; ISSN 2029–1094 online), kurio straipsniai referuojami 6 tarptautinėse duomenų bazėse, vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja, 2008–2012 m;Dalyvavo ir skaitė pranešimus mokslinėse konferencijose Lietuvoje, Švedijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Italijoje, Vokietijoje, Suomijoje, Danijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Estijoje, Ukrainoje.Konferencijų organizavimas:Organizacinio komiteto pirmininkė organizuojant šias Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos, UAB respublikines mokslines konferencijas: „Inovatyvūs mokymo metodai aukštojoje mokykloje: aktualijos ir perspektyvos“, 2011.03.23.; „Tarptautiškumo plėtojimas aukštojoje mokykloje – konkurencinio pranašumo ir studijų kokybės užtikrinimo sąlyga“, 2010.03.25.; „Šiuolaikinės verslo vadybos aktualijos ES kontekste“, 2009.04.07.; „Mokslas verslui: ekonominiai ir teisiniai aspektai“, 2009.12.03.; „Studentų bendrųjų kompetencijų tobulinimas ir atitiktis darbo rinkos pokyčiams“, 2009.12.10.; „Jaunimo verslumo ugdymas aukštojoje mokykloje: teoriniai ir praktiniai aspektai“, 2009.12.10.
R. Korsakienė. Narystė profesinėse organizacijose:Vilniaus Gedimino technikos universiteto Vadybos ir administravimo (03S) mokslo krypties doktorantūros komiteto narė nuo 2010;Tarptautinio periodinio mokslo žurnalo „Journal of Security and Sustainability Issues” ISSN 2029-7017 redakcijos kolegijos narė nuo 2011;Tarptautinio periodinio mokslo žurnalo „Entrepreneurship and sustainability issues“ ISSN 2345-0282 redakcijos kodelgijos narė nuo 2013;Akademinės vadybos ir administravimo asociacijos narė nuo 2012;Tarpuniversitetinis tinklas (Professional Inter-university Management for Educational Networking, PrimeNetworking, atsakingo lyderio pavaduotoja, 2006-2012.Konferencijų organizavimas.Mokslinio komiteto narė. 11th International Congress on Public and Non-Profit Marketing „Ethics, Sustainable Consumption and Other Current Challenges for Public and Non-Profit Marketing“. Mykolo Romerio Universitetas. Vilnius, birželio 14-15, 2012. http://iapnm2012.home.mruni.eu/scientific-committee/;Mokslinio komiteto narė.  AVADA 2013: Current Interdisciplinary Research in Management and Administration. Gegužė 27, 2013 – May 31, 2013. http://conference.avada.lt/index.php/IMA/2013;Tarptautinės ir respublikinės konferencijos „Verslas, vadyba ir studijos“, Vilniaus Gedimino technikos universitete organizacinio komiteto narė;Tarptautinės konferencijos „Business and Management“ Vilniaus Gedimino technikos universitete organizacinio komiteto narė;Jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ Vilniaus Gedimino technikos universitete mokslo komiteto narė.
V. Grybaitė. Narystė profesinėse organizacijose:Akademinės vadybos ir administravimo asociacijos narė nuo 2011 metų;Periodinio mokslo žurnalo „Journal of Security and Sustainability Issues“ redakcinės kolegijos narė.
J. Paunksnienė. Narystė profesinėse organizacijose:Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos narė.
G. Ševčenko. Narystė profesinėse organizacijose:Nuo 2010 m. Akademinė vadybos ir administravimo asociacijos narė.
  • Puslapio administratoriai:
  • Liucija Pagalienė
  • Rūta Skiparė
  • Giedrė Bujokaitė Klimavičienė
  • Daina Bumeikienė
  • Kristina Jodenytė
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė