Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Pirmo pakartotinio egzaminų laikymo tvarkaraštis

Finansų inžinerijos katedra
Pirmo pakartotinio egzaminų laikymo tvarkaraštis
Dėstytojas Dalykas Grupė,-ės Egzamino
data, laikas, auditorija
Doc. dr. Kamilė Taujanskaitė Asmeninių finansų ekonomika ECINVin16 2018-04-09 14:30 val. SRK-I 613
2018-04-17 14:30 val. SRK-I 613
Lekt. Alina Kvietkauskienė Investicijų ekonomika,
Kompleksinis projektas (Investicijų ekonomika)
ECINVin16 2018-04-12 16:20 val. SRK-I 604
2018-04-17 16:20 val. SRK-I 604
 
Pakartotiniam egzaminų laikymui būtina pasirinkti vieną iš nurodytų datų ir užsiregistruoti katedroje ne vėliau kaip 1 diena iki egzamino. Neužsiregistravę studentai neegzaminuojami. Registruotis galima telefonu: 8 (5) 274 4861, elektroniniu paštu: vvfi@vgtu.lt  arba užeiti į katedrą SRK-I 606 kab.
 
 
Finansų inžinerijos katedros vedėja                                                      doc. dr. Algita Miečinskienė

Pakartotinio egzaminų laikymo komisijose tvarkaraštis

 
Finansų inžinerijos katedra
Pakartotinio egzaminų laikymo komisijose tvarkaraštis
Dėstytojas Dalykas,-ai Grupė,-ės Data, laikas, auditorija
Doc. dr. Kamilė Taujanskaitė Asmeninių finansų ekonomika ECINVin16 2018-04-23 14:30 val. SRK-I 613
2018-04-26 14:30 val. SRK-I 613
Lekt. Alina Kvietkauskienė Investicijų ekonomika,
Kompleksinis projektas (Investicijų ekonomika)
ECINVin16 2018-04-23 12:10 val. SRK-I 604
2018-04-26 16:20 val. SRK-I 604
 
Pakartotiniam egzaminų laikymui komisijoje būtina pasirinkti vieną iš nurodytų datų ir užsiregistruoti katedroje ne vėliau kaip 1 diena iki egzamino bei turėti dekano leidimą. Neužsiregistravę studentai neegzaminuojami. Registruotis galima telefonu: 8 (5) 274 4861, elektroniniu paštu: vvfi@vgtu.lt arba užeiti į katedrą SRK-I 606 kab.
Komisijų sudėtys pateikiamos čia.
 
Finansų inžinerijos katedros vedėja                                                      doc. dr. Algita Miečinskienė
 
 

BAKALAURO STUDIJOS

 
Baigiamojo darbo struktūra:
 1. Pirmas antraštinis lapas
 2. Antras antraštinis lapas su vadovo parašu
 3. Darbo užduotis su vadovo parašu (privalo būti ir elektroninėje darbo versijoje)
 4. Darbo pažyma (į popierinį darbo varianta nerišama, įdedama į gale įklijuotą voką)
 5. Anotacija lietuvių kalba X 2 - 1 segama į darbą, kita paliekama saugoti katedroje (atspausdinta iš „Mano.vgtu.lt. ir su vadovo parašu)
 6. Anotacija anglų kalba X 2 - 1 segama į darbą, kita paliekama saugoti katedroje (atspausdinta iš „Mano.vgtu.lt. ir su vadovo parašu)
 7. Sąžiningumo deklaracija (atspausdinta iš „Mano.vgtu.lt. Turi būti ir elektroninėje darbo versijoje)
 8. Turinys
 9. Santrumpos, paveikslų ir lentelių sąrašas
 10. Įvadas
 11. Baigiamojo darbo dalys
 12. Išvados ir pasiūlymai (po jų turi pasirašyti studentas)
 13. Literatūros ir kitų šaltinių sąrašas
 14. Priedai
 15. Įklijuotas vokas, kuriame turi būti:
 • Darbo pažyma – su vadovo atsiliepimu ir parašu. Užpildoma kompiuteriu paliekant vietą vadovo atsiliepimui ir svertiniam vidurkiui įrašyti;
 • Recenzijos blankas.
Bakalauro baigiamojo darbo regimo skaidres rasite čia.
Trumpa atmintinė dėl baigiamojo darbo įforminimo reikalavimų čia.
Baigiamojo darbo pavyzdį studijuojantiems anglų kalba galite rasti čia.
Literatūros sąrašo sudarymo tvarką rasite čia.
Literatūros sąrašo sudarymo taisykles su pavyzdžiais rasite čia.
 
Patvirtinimo datas, potvarkių numerius būtina pasitikrinti prisijungus prie "Mano.vgtu.lt", skiltyje "Įsakymai" (prie įsakymo "Tvirtinu žemiau išvardintų studentų pridedamą baigiamųjų darbų temų ir jų vadovų sąrašą").
 
Bendrus baigiamųjų darbų blankus rasite čia.
Bendri baigiamųjų darbų blankai studijuojantiems anglų kalba čia.
Blankai pagal grupes:
FIf-14/1
FIf-14/2
FIfu-14
IFVf-14
FVf-14
ECINVf-14
ECINVin16
ECINVfu14
 
Studijų programų valstybinius kodus ir savo studijų krypties pavadinimus galite surasti ir VGTU tinklalapyje (STUDIJOS/STUDIJŲ PROGRAMOS: https://medeine.vgtu.lt/programos/profakult.jsp?kva=B&pg=f&metai=2016 ). Čia taip pat atkreipkite dėmesį į metus: viršuje reikia pasirinkti įstojimo metus.
 
SVARBU
1. „Mano.vgtu.lt“ įvesti baigiamųjų darbų anotacijas lietuvių ir anglų kalbomis. Jeigu sistemoje nurodyta tema neatitinka Jūsų galutinės temos formuluotės, būtinai susisiekite su katedros vadybininke.
2. Anotacijų lapuose reikia įrašyti galutinę darbo pristatymo katedrai datą. Egzempliorių skaičius (kurį reikia nurodyti anotacijos formose) bakalaurams yra 1, kadangi bakalaurai katedrai turi pristatyti vieną baigiamojo darbo egzempliorių.
3. Elektroniniame variante viskas turi būti išdėliota kaip nurodyta baigiamojo darbo struktūroje. Viskas turi būti viename dokumente! Jeigu pats baigiamojo darbo turinys bus viename dokumente, o tituliniai puslapiai ir priedai atskiruose dokumentuose, baigiamojo darbo katedra nepriims!
4. Pristatant popierinį baigiamąjį darbą, su savimi BŪTINA turėti identišką darbo elektroninę versiją su vadovo ir konsultanto parašais (el. versija bus įrašoma katedroje).
5. Gavus vedėjos parašą, elektroninė versiją reikės patalpinti sistemoje mano.vgtu.lt su visais parašais (vadovo, konsultanto ir vedėjos).
 
Rekomenduojama dar neįrištą darbą parodyti katedroje iki paskutinės darbo pridavimo dienos dėl įforminimo reikalavimų atitikimo.
 
 
Katedros darbo laikas:
Pirmadienis       08.00 – 16.45  
Antradienis       08.00 – 16.45            Pietų pertrauka 11.30 - 12.00
Trečiadienis      08.00 – 16.45
Ketvirtadienis    08.00 – 16.45
Penktadienis     08.00 – 15.30
 
Esant klausimams, prašome konsultuotis telefonu 8-5 27 44 861, atėjus į katedrą arba rašant elektroniniu paštu: vvfi@vgtu.lt

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

Baigiamojo darbo struktūra:
 1. Pirmas antraštinis lapas
 2. Antras antraštinis lapas su vadovo ir lietuvių kalbos konsultanto parašais
 3. Darbo užduotis su vadovo parašu (privalo būti ir elektroninėje darbo versijoje)
 4. Darbo pažyma (į popierinį darbo varianta nerišama, įdedama į gale įklijuotą voką)
 5. Anotacija lietuvių kalba X 2 - 1 segama į darbą, kita paliekama saugoti katedroje (atspausdinta iš „Mano.vgtu.lt. ir su vadovo parašu)
 6. Anotacija anglų kalba X 2 - 1 segama į darbą, kita paliekama saugoti katedroje (atspausdinta iš „Mano.vgtu.lt. ir su vadovo parašu)
 7. Sąžiningumo deklaracija (atspausdinta iš „Mano.vgtu.lt. Turi būti ir elektroninėje darbo versijoje)
 8. Turinys
 9. Santrumpos, paveikslų ir lentelių sąrašas
 10. Įvadas
 11. Baigiamojo darbo dalys
 12. Išvados ir pasiūlymai (po jų turi pasirašyti studentas)
 13. Literatūros ir kitų šaltinių sąrašas
 14. Priedai
 15. Įklijuotas vokas, kuriame turi būti:
 • Darbo pažyma – su vadovo atsiliepimu ir parašu. Užpildoma kompiuteriu paliekant vietą vadovo atsiliepimui ir svertiniam vidurkiui įrašyti.
 • Recenzijos blankas.
Studentai turi pristatyti vieną baigiamojo darbo egzempliorių ir atskirai anotacijas lietuvių ir anglų kalbomis.
 
Bendrus baigiamųjų darbų blankus rasite čia.
Baigiamųjų darbų blankai studijuojantiems anglų kalba čia.
Baigiamojo darbo pavyzdį studijuojantiems anglų kalba galite rasti čia.
Literatūros sąrašo sudarymo tvarką rasite čia.
Literatūros sąrašo sudarymo taisykles su pavyzdžiais rasite čia.
Trumpą atmintinę dėl baigiamojo darbo įforminimo reikalavimų rasite čia.
 
 
Patvirtinimo datas ir potvarkių numerius būtina pasitikrinti prisijungus prie „Mano.vgtu.lt“, skiltyje „Įsakymai“ (prie įsakymo „Tvirtinu žemiau išvardintų studentų pridedamą baigiamųjų darbų temų ir jų vadovų sąrašą“).
 
Studijų programų valstybinius kodus ir savo studijų krypties pavadinimus galite rasti ir VGTU tinklalapyje (STUDIJOS/STUDIJŲ PROGRAMOS: https://medeine.vgtu.lt/programos/profakult.jsp?pg=f&kva=M&metai=2015 ). Čia taip pat atkreipkite dėmesį į metus: viršuje reikia pasirinkti įstojimo metus.
 
 
SVARBU
1. „Mano.vgtu.lt“ įvesti baigiamųjų darbų anotacijas lietuvių ir anglų kalbomis. Jeigu sistemoje nurodyta tema neatitinka Jūsų galutinės temos formuluotės, būtinai susisiekite su katedros vadybininke.
2. Anotacijų lapuose reikia įrašyti galutinę darbo pristatymo katedrai datą.
3. Elektroniniame variante viskas turi būti išdėliota kaip nurodyta baigiamojo darbo struktūroje. Viskas turi būti viename dokumente! Jeigu pats baigiamojo darbo turinys bus viename dokumente, o tituliniai puslapiai ir priedai atskiruose dokumentuose, baigiamojo darbo katedra nepriims!
4. Pristatant popierinį baigiamąjį darbą, su savimi BŪTINA turėti identišką darbo elektroninę versiją su vadovo ir konsultanto parašais (el. versija bus įrašoma katedroje).
5. Gavus vedėjos parašą, elektroninė versiją reikės patalpinti sistemoje mano.vgtu.lt su visais parašais (vadovo, konsultanto ir vedėjos).
 
 
Rekomenduojama dar neįrištą darbą parodyti katedroje iki paskutinės darbo pridavimo dienos dėl įforminimo reikalavimų atitikimo.
 
 
Katedros darbo laikas:
Pirmadienis       08.00 – 16.45  
Antradienis       08.00 – 16.45            Pietų pertrauka 11.30 - 12.00
Trečiadienis      08.00 – 16.45
Ketvirtadienis    08.00 – 16.45
Penktadienis     08.00 – 15.30
 
Esant klausimams, prašome konsultuotis telefonu 8-5 27 44 861, atėjus į katedrą arba rašant elektroniniu paštu: vvfi@vgtu.lt
Baigiamojo darbo 1 aprašas 1 pakopos studentams
 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS STUDENTAMS
 Baigiamasis darbas 1
(Studijų dalyko pavadinimas)
Kreditai (ECTS kreditai): 2 (3)
Semestras: 7 semestras (nuolatinėms stud.); 10 semestras (ištęstinėms stud.); 3 semestras (išlyginamosioms stud.)
Atsiskaitymo forma: Įskaita
 Studijų dalyko anotacija
Baigiamojo darbo temos atitinkančios specializaciją pasirinkimas, tyrimo objekto apibūdinimas, temos aktualumo pagrindimas, baigiamojo darbo tikslo ir uždavinių pasirinkimas, tyrimo metodikos pasirinkimas, baigiamojo darbo rengimo išplėstinio plano sudarymas.
 Atsiskaitymui už Baigiamąjį darbą 1 turi būti:
 1. Pasirinkta specializaciją atitinkanti baigiamojo darbo tema.
 2. Apibūdintas tyrimo objektas.
 3. Pagrįstas pasirinktos temos aktualumas.
 4. Numatytas baigiamojo darbo tikslas.
 5. Pasirinkti uždaviniai numatytam tikslui pasiekti.
 6. Numatyta galima naudoti iškeltai problemai spręsti tyrimo metodika.
 7. Parengtas baigiamojo darbo išplėstinis planas.
 8. Atliktas literatūros nagrinėjama tema pirminis apibendrinimas
 Studijų dalyko rezultatų vertinimo kriterijai
Planuojamos darbo struktūros atitiktis metodiniuose nurodymuose aprašytai struktūrai (įvadas, analitinė-metodinė dalis, eksperimentinė-tiriamoji dalis, išvados). Temos naujumas, aktualumas, tyrimo problemos atitiktis studijuojamai studijų programai bei specializacijai. Iškelto tikslo atitiktis tyrimo problemai. Iškeltų uždavinių atitiktis siekiamam tikslui. Planuojamo darbo turinio atitiktis tyrimo problemai, darbo tikslui ir uždaviniams. Galimų naudoti iškeltai problema spręsti tyrimo metodų apibrėžimas. Analizuojamos literatūros atitiktis siekiamam tikslui ir uždaviniams.
 Atsiskaitymo tvarka
Atsiskaitoma pasirinktam darbo vadovui ir darbas kartu su darbo vadovo įvertinimu pristatomas į katedrą. Atsiskaitymo data skelbiama: https://medeine.vgtu.lt/egzaminai/egzaminai.jsp?tipas=stud.
Vertinama „Įskaityta“, jei žinios ir gebėjimai atitinka bent minimalius reikalavimus, apibrėžiamus rezultatų vertinimo kriterijais.
 Metodinė literatūra:
Sūdžius V., Plakys V. Verslo vadybos studijų programos baigiamojo bakalauro darbo rengimas ir įforminimas. Vilnius: Technika, 2009. Elehttp://leidykla.vgtu.lt/lt/knyga/vadyba-ir-administravimas/559.html?Itemid=15
 Mokslinė literatūra - straipsniai ir monografijos - (minimalus skaičius yra 15-20 šaltinių):
Pasirenkama atsižvelgiant į baigiamojo darbo temą.
  • Puslapio administratoriai:
  • Greta Ramaškaitė
  • Irena Račinskaja
  • Airinė Šatienė
  • Justina Prakapavičiūtė
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė