Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
PIRMOSIOS PAKOPOS STUDIJOS
 
Studijų programa - Organizacijų valdymas.
Įstaigų finansų valdymo specializacija.
Rengiami Organizacijų valdymo specialistai, gebantys objektyviai vertinti organizacijų finansinę padėtį ir priimti adekvačius ir ekonomiškai pagrįstus sprendimus, formuoti finansų plėtros strategijas integruojant finansinės, investicinės, asmeninių finansų valdymo ir projektinės veiklos aspektus bei taikant ekonomikos, vadybos ir finansų matematikos žinias.
Pabaigę Įstaigų finansų valdymo specializaciją bakalaurai turi tarptautinės ekonomikos ir finansų, finansinių rinkų ir institucijų, įstaigų ūkio organizavimo ir priežiūros, įstaigų finansų, asmeninių finansų ir projektų valdymo žinias, kurias geba veiksmingai taikyti vertinant įstaigų finansinę padėtį ir priimti adekvačius ir ekonomiškai pagrįstus sprendimus, formuoti finansų plėtros strategijas integruojant finansinės, investicinės, asmeninių finansų valdymo ir projektinės veiklos aspektus bei taikant ekonomikos, vadybos ir finansų matematikos žinias. Bakalaurai gali dirbti konsultantais ar vadovais rengiant organizacijų, įstaigų plėtros projektus, finansų vadybininko darbą įvairiose įstaigose ir organizacijose yra pasirengęs diegti naujausias finansų mokslo praktikos žinias.
 
Studijų programa - Verslo vadyba.
Finansų valdymo specializacija.
Rengiami Finansų valdymo specialistai, gebantys objektyviai vertinti įmonių finansinę padėtį ir priimti adekvačius ir ekonomiškai pagrįstus sprendimus; formuoti finansų plėtros strategijas integruojant finansinės, investicinės ir projektinės veiklos aspektus bei taikant ekonomikos, vadybos, finansų ir rizikos valdymo žinias.
Pabaigę Finansų valdymo specializaciją bakalaurai turi žinių apie finansines rinkas, finansinių institucijų veiklą, tarptautinių finansų valdymą, investicijų vadybą, verslo riziką, geba vertinti įmonių finansinę padėtį ir priimti adekvačius bei ekonomiškai pagrįstus sprendimus, formuoti finansų plėtros strategijas integruojant finansinės, investicinės ir projektinės veiklos aspektus bei taikant ekonomikos, vadybos žinias. Bakalaurai gali dirbti finansų vadybininko darbą įvairiose verslo organizacijose ir viešojo valdymo institucijose, rengti ir vertinti verslo plėtros projektus, organizuoti ir vykdyti finansų valdymo veiklą, kurti ir valdyti nuosavą verslą. Pabaigę Finansų valdymo specializaciją absolventai gali tęsti studijas magistrantūroje.
 
Verslo projektų valdymo specializacija.
Suteikiamos teorinės ir praktinės žinios apie verslo bei investicijų projektus, projektų gyvavimo ciklų įvairovę, projektinių tyrimų (galimybių studijos) atlikimo metodologijas, jų taikymo ypatumus atskiriems verslo ir investicijų projektams. Įgijama žinių, kaip įvertinti konkretų verslo projektą finansiniu, ekonominiu ir socialiniu aspektais, kaip nustatyti, vertinti ir valdyti riziką, kaip valdyti verslo ir investicijų projektus nuolat besikeičiančiomis sąlygomis.
Pabaigę Verslo projektų valdymo specializaciją bakalaurai turi žinių apie verslo projektus, projektų gyvavimo ciklų įvairovę, projektinių tyrimų (galimybių studijos) atlikimo metodologijas, jų taikymo ypatumus įvairiems verslo projektams, geba įvertinti konkretų verslo projektą finansiniu, ekonominiu ir socialiniu aspektais, nustatyti ir vertinti riziką bei jį administruoti. Bakalaurai gali dirbti verslo, paslaugų ar projektinėse įmonėse, rengti įvairius verslo ar investicinius projektus, verslo planus, dirbti įvairių projektų vadybininku, projektų rengimo ir įgyvendinimo konsultantu. Pabaigę Verslo projektų valdymo specializaciją absolventai gali tęsti studijas magistrantūroje.
 
Studijų programa – Ekonomikos inžinerijos.
Investicijų ekonomikos specializacija.
Parengiami verslo ir viešojo sektoriaus įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms specialistai: gebantys kompleksiškai analizuoti ir skatinti ekonominės raidos pažangos procesus, taip pat ekonomiškai pagrįsti, planuoti ir prognozuoti bei dalyvauti įgyvendinant įvairiems verslo ar viešiesiems sektoriams reikšmingas investicijų ekonomikos programas, projektus, biudžetus; galinčius atlikti įvairias ekonominio darbo funkcijas planuojant, organizuojant bei kiekybiškai pagrindžiant ekonominius sprendimus, rengiant ir tvarkant investicinių projektų bei programų dokumentaciją, taip pat atlikti įvairias ekonomines funkcijas administruojant bei audituojant ekonomikos programas, projektus, biudžetus; sugebančius rengti ir įgyvendinti ekonomiškai pagrįstus valdymo sprendimus biudžetų, finansų bei ekonomikos srityse; turinčius platų požiūrį ir žinių apie įvairiems verslo ir viešiesiems sektoriams būdingų ekonominių sprendimų bei jų plėtros galimybes ir perspektyvas, taip pat apie investicijų bei ekonomikos prognozavimo ir vertinimo praktikos vienodinimo poreikius atsižvelgiant į Europos Sąjungos raidos ir plėtros bei globalizacijos iššūkius.
 
ANTROSIOS PAKOPOS STUDIJOS
 
Studijų programa – Ekonomikos inžinerija.
Rizikos inžinerijos specializacija.
Parengiami aukštos kvalifikacijos rizikos inžinerijos magistrai, turintys projektų ir strategijų rengimo bei įgyvendinimo neapibrėžties sąlygomis žinias ir įgūdžius, gebantys suvokti, kaip ir kodėl sėkmingas rizikos ir neapibrėžties valdymas leidžia padidinti naudojamų išteklių efektyvumą, siekiantys taikyti, tobulinti ir kurti rizikos valdymo standartus, struktūras, planus ir metodus, skirtus įvairioms rizikos atmainoms ekonominėse situacijose valdyti ir taip puoselėti tvarios ekonomikos plėtros idėjų kūrimą ir įgyvendinimą.
 
Studijų programa – Inžinerinės ekonomikos ir vadybos.
Verslo projektavimo specializacija.
 Parengiami aukštos kvalifikacijos verslo projektavimo specializacijos vadybos magistrai, turintys verslo intelekto, inovacijų ir aukštųjų technologijų valdymo, daugiafunkcinio verslo projektų integruoto valdymo žinias, gebančius integruoti daugiafunkcinius verslo projektavimo instrumentus, moksliškai grįsti verslo ir viešosios veiklos rezultatus vertės ir naudingumo matais, kompleksiškai spręsti verslo subjektų plėtros ir projektinio valdymo problemas, valdyti vertės kūrimo grandinę, projektų riziką neapibrėžties sąlygomis integruojant realaus laiko investicijų ir portfelio valdymo metodus ir priemones.
 
Studijų programa – Finansų inžinerijos.
Asmeninių finansų valdymo specializacija.
Parengiami aukštos kvalifikacijos asmeninių finansų valdymo magistrai, turintys teorines ir praktines žinias bei yra pasirengę dirbti asmeninių finansų valdymo srityje, gebančius įgytas žinias ir įgūdžius taikyti praktikoje, sprendžiant asmeninių finansų ir racionalaus asmeninio investavimo uždavinius ir suprantančius, kad asmeninių finansų ir investicijų sprendimai daugeliu atvejų reikalauja gilesnio ir platesnio požiūrio ir išmanymo negu verslo finansai, o asmeninės investicijos yra žmogiškojo veiksnio kryptingo ir toli siekiančio ugdymo šaltinis.
 
Studijų programa – Finansų inžinerijos.
Investavimo vadybos specializacija.
Rengiami aukštos kvalifikacijos investavimo vadybos magistrai, turintys teorines ir praktines žinias bei yra pasirengę dirbti investavimo vadybos srityje, gebantys įgytas žinias ir įgūdžius taikyti praktikoje, sprendžiant racionalaus investavimo uždavinius ir suvokiančius investavimą kaip konstruktyvų dabarties galimybių bei lūkesčių santykį su ateities iššūkiais ir poreikiais, gebančius rengti investavimo strategijas bei kurti jų įgyvendinimo mechanizmus įvairiose veiklos agregavimo lygmenyse akcentuojant tokias investavimo kryptis ir būdus, kurie garantuotų aukščiausią vartotų išteklių naudą.
 
Studijų programa – Finansų inžinerijos.
Vertės inžinerijos specializacija.
 Parengiami aukštos kvalifikacijos vertės inžinerijos magistrai, turintys teorinių žinių ir praktinių vertės kūrimo įgūdžių, bei pasirengę dirbti vertės inžinerijos srityje, gebantys įgytas žinias ir įgūdžius taikyti praktikoje, sprendžiant vertės kūrimo uždavinius bei suprantančius, kad pridėtinės vertės kūrimas prekės ar paslaugos atsiradimo vietoje, įmanomas tik tuomet, kai dalyvauja visos suinteresuotos pusės: vartotojas, tiekėjas, šalies ir tarptautiniai partneriai, šalies organizacinis teisinis intelektas, o taip pat prekę ar paslaugą kuriančio verslo intelektas.
 
Studijų programa – Verslo vadybos.
Verslo finansų valdymo specializacija.
Parengiami aukštos kvalifikacijos verslo finansų valdymo specializacijos verslo magistrai, turintys šiuolaikines finansų valdymo žinias, gebantys integruoti finansinės vertės kūrimą ir rizikos valdymą, moksliškai grįsti verslo ir viešosios veiklos finansinius rezultatus vertės ir naudingumo matais, kompleksiškai vertinti investicijų valdymo strategijas bei spręsti verslo subjektų plėtros ir projektinio valdymo problemas, valdyti investavimo projektų riziką neapibrėžties sąlygomis.
  • Puslapio administratoriai:
  • Greta Ramaškaitė
  • Irena Račinskaja
  • Airinė Šatienė
  • Justina Prakapavičiūtė
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė