Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
PIRMOSIOS PAKOPOS STUDIJOS
 
Studijų programa - Organizacijų valdymas.
Įstaigų finansų valdymo specializacija.
Rengiami Organizacijų valdymo specialistai, gebantys objektyviai vertinti organizacijų finansinę padėtį ir priimti adekvačius ir ekonomiškai pagrįstus sprendimus, formuoti finansų plėtros strategijas integruojant finansinės, investicinės, asmeninių finansų valdymo ir projektinės veiklos aspektus bei taikant ekonomikos, vadybos ir finansų matematikos žinias.
Pabaigę Įstaigų finansų valdymo specializaciją bakalaurai turi tarptautinės ekonomikos ir finansų, finansinių rinkų ir institucijų, įstaigų ūkio organizavimo ir priežiūros, įstaigų finansų, asmeninių finansų ir projektų valdymo žinias, kurias geba veiksmingai taikyti vertinant įstaigų finansinę padėtį ir priimti adekvačius ir ekonomiškai pagrįstus sprendimus, formuoti finansų plėtros strategijas integruojant finansinės, investicinės, asmeninių finansų valdymo ir projektinės veiklos aspektus bei taikant ekonomikos, vadybos ir finansų matematikos žinias. Bakalaurai gali dirbti konsultantais ar vadovais rengiant organizacijų, įstaigų plėtros projektus, finansų vadybininko darbą įvairiose įstaigose ir organizacijose yra pasirengęs diegti naujausias finansų mokslo praktikos žinias.
 
Studijų programa - Verslo vadyba.
Finansų valdymo specializacija.
Rengiami Finansų valdymo specialistai, gebantys objektyviai vertinti įmonių finansinę padėtį ir priimti adekvačius ir ekonomiškai pagrįstus sprendimus; formuoti finansų plėtros strategijas integruojant finansinės, investicinės ir projektinės veiklos aspektus bei taikant ekonomikos, vadybos, finansų ir rizikos valdymo žinias.
Pabaigę Finansų valdymo specializaciją bakalaurai turi žinių apie finansines rinkas, finansinių institucijų veiklą, tarptautinių finansų valdymą, investicijų vadybą, verslo riziką, geba vertinti įmonių finansinę padėtį ir priimti adekvačius bei ekonomiškai pagrįstus sprendimus, formuoti finansų plėtros strategijas integruojant finansinės, investicinės ir projektinės veiklos aspektus bei taikant ekonomikos, vadybos žinias. Bakalaurai gali dirbti finansų vadybininko darbą įvairiose verslo organizacijose ir viešojo valdymo institucijose, rengti ir vertinti verslo plėtros projektus, organizuoti ir vykdyti finansų valdymo veiklą, kurti ir valdyti nuosavą verslą. Pabaigę Finansų valdymo specializaciją absolventai gali tęsti studijas magistrantūroje.
 
Studijų programa – Ekonomikos inžinerija.
Investicijų ekonomikos specializacija.
Parengiami verslo ir viešojo sektoriaus įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms specialistai: gebantys kompleksiškai analizuoti ir skatinti ekonominės raidos pažangos procesus, taip pat ekonomiškai pagrįsti, planuoti ir prognozuoti bei dalyvauti įgyvendinant įvairiems verslo ar viešiesiems sektoriams reikšmingas investicijų ekonomikos programas, projektus, biudžetus; galinčius atlikti įvairias ekonominio darbo funkcijas planuojant, organizuojant bei kiekybiškai pagrindžiant ekonominius sprendimus, rengiant ir tvarkant investicinių projektų bei programų dokumentaciją, taip pat atlikti įvairias ekonomines funkcijas administruojant bei audituojant ekonomikos programas, projektus, biudžetus; sugebančius rengti ir įgyvendinti ekonomiškai pagrįstus valdymo sprendimus biudžetų, finansų bei ekonomikos srityse; turinčius platų požiūrį ir žinių apie įvairiems verslo ir viešiesiems sektoriams būdingų ekonominių sprendimų bei jų plėtros galimybes ir perspektyvas, taip pat apie investicijų bei ekonomikos prognozavimo ir vertinimo praktikos vienodinimo poreikius atsižvelgiant į Europos Sąjungos raidos ir plėtros bei globalizacijos iššūkius.

Studijų programa – Finansų inžinerija.
Finansų inžinerija skirta rengti bakalaurams, kurie turėtų žinių apie šiuolaikinius finansinius reiškinius ir tvarią finansų sistemos plėtrą, gebėtų savo profesinėje veikloje pritaikyti finansų mokslo ir praktikos žinias, formuodami, vertindami ir savarankiškai priimdami efektyvius finansinius sprendimus, grįstus sisteminiu, kritiniu bei konstruktyviu mąstymu. Programa skirta tiems, kurie nori kurti naujas investavimo strategijas bei naujus finansinius produktus.
ANTROSIOS PAKOPOS STUDIJOS

 
Studijų programa – Finansų inžinerija.
Investavimo vadybos specializacija.
Rengiami aukštos kvalifikacijos investavimo vadybos magistrai, turintys teorines ir praktines žinias bei yra pasirengę dirbti investavimo vadybos srityje, gebantys įgytas žinias ir įgūdžius taikyti praktikoje, sprendžiant racionalaus investavimo uždavinius ir suvokiančius investavimą kaip konstruktyvų dabarties galimybių bei lūkesčių santykį su ateities iššūkiais ir poreikiais, gebančius rengti investavimo strategijas bei kurti jų įgyvendinimo mechanizmus įvairiose veiklos agregavimo lygmenyse akcentuojant tokias investavimo kryptis ir būdus, kurie garantuotų aukščiausią vartotų išteklių naudą.
 
Studijų programa – Finansų inžinerija.
Vertės inžinerijos specializacija.
Parengiami aukštos kvalifikacijos vertės inžinerijos magistrai, turintys teorinių žinių ir praktinių vertės kūrimo įgūdžių, bei pasirengę dirbti vertės inžinerijos srityje, gebantys įgytas žinias ir įgūdžius taikyti praktikoje, sprendžiant vertės kūrimo uždavinius bei suprantančius, kad pridėtinės vertės kūrimas prekės ar paslaugos atsiradimo vietoje, įmanomas tik tuomet, kai dalyvauja visos suinteresuotos pusės: vartotojas, tiekėjas, šalies ir tarptautiniai partneriai, šalies organizacinis teisinis intelektas, o taip pat prekę ar paslaugą kuriančio verslo intelektas.
 
Studijų programa – Verslo vadybos.
Verslo finansų valdymo specializacija.
Parengiami aukštos kvalifikacijos verslo finansų valdymo specializacijos verslo magistrai, turintys šiuolaikines finansų valdymo žinias, gebantys integruoti finansinės vertės kūrimą ir rizikos valdymą, moksliškai grįsti verslo ir viešosios veiklos finansinius rezultatus vertės ir naudingumo matais, kompleksiškai vertinti investicijų valdymo strategijas bei spręsti verslo subjektų plėtros ir projektinio valdymo problemas, valdyti investavimo projektų riziką neapibrėžties sąlygomis.
 
Studijų programa – Ekonomikos inžinerija.
Finansų ekonomikos specializacija.
Parengti magistrus, gebančius pritaikyti ekonomikos mokslo žinias, formuoti, vertinti ir savarankiškai priimti efektyvius ekonominius sprendimus, grįstus sisteminiu, kritiniu bei konstruktyviu mąstymu ir moksline argumentacija neapibrėžties sąlygomis, įsisavinti mokslines kiekybinio bei kokybinio pažinimo ir sąveikos efektyvumo nuostatas bei jų priklausomybę nuo sąlygų įvairovės; pasirengusiems savarankiškai tobulėti mokantis visą gyvenimą, integruoti ir kompleksiškai taikyti ekonomikos teorijų, ekonominio procesų valdymo ir ekonomikos inžinerijos žinias tiek su ekonomika, tiek su kitomis socialinio gyvenimo bei mokslo ir technologijų pažangos sritimis.
  • Puslapio administratoriai:
  • Greta Ramaškaitė
  • Irena Račinskaja
  • Airinė Šatienė
  • Justina Prakapavičiūtė
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė