Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Anotacijos

Studento vardas, pavardė Baigiamojo darbo pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas Anotacija
2017 metų bakalauro baigiamųjų darbų anotacijos
Jelena Komarovskaja Investicinio projekto "Europos sandėlis" ekonominis ir rizikos vertinimas Alina Kvietkauskienė
Edgaras Žukauskas UAB "TVG" investicinio projekto ekonominis pagrindimas doc. dr. Jonas Žaptorius
Viktorija Lastauskaitė UAB "FS" investicinio projekto gamybos procesų modernizavimo efektyvumo ir rizikos vertinimas Alina Kvietkauskienė
Laura Čiupkevičiūtė Europos Sąjungos struktūrinių fondų naudojimo investicijų plėtrai turizmo sektoriuje vertinimas prof. dr. Daiva Jurevičienė
Erika Mintauskaitė Optimalaus investicinio portfelio sudarymas ir valdymas akcijų rinkoje Ingrida Grigonytė
Gintarė Janavičiūtė Investicinio portfelio sudarymas ir valdymas naudojantis fundamentine ir technine analizėmis Povilas Vyšniauskas
Sonata Jokubauskaitė Tvarios investicinės grąžos projektavimas kapitalo rinkose Alina Kvietkauskienė
Agnė Trofimovaitė Tiesioginių užsienio investicijų į Baltijos šalis lyginamoji analizė doc. dr. Raimonda Martinkutė-Kaulienė
Vytautas Račkauskas Įmonės AB "Rokiškio sūris" akcijų vertės nustatymas dr. Viktoras Filipavičius
Asta Mockuvienė Tiesioginių užsienio investicijų įtakos Lietuvos ekonomikos augimui vertinimas doc. dr. Daiva Burkšaitienė
Urtė Baliukonytė Tiesioginių užsienio investicijų tendencijų krizės laikotarpiu tyrimas doc. dr. Algita Miečinskienė
Toghrul Mammadov Diskontuotų pinigų srautų metodo taikymas vertinant įmonės akcijas Jelena Borisova
Yusif Abbasov Nematerialaus turto valdymas kuriant vertę komerciniuose bankuose prof. dr. Jelena Stankevičienė
Indrė Zibolytė Skolos finansinių instrumentų lyginamoji analizė Laura Gudelytė
Agata Salnik UAB "Salniko" investicinio projekto vertinimas dr. Viktoras Filipavičius
Digna Sabonytė "Swedbank", AB akcijų vertės nustatymas dr. Viktoras Filipavičius
Tomas Petronis Optimalaus investicijų portfelio sudarymas ir valdymas akcijų rinkoje doc. dr. Raimonda Martinkutė-Kaulienė
Janina Macutkevičienė Investavimo į gyvybės draudimą ypatumų Lietuvoje tyrimas prof. dr. Daiva Jurevičienė
Vilma Lukšytė Tiesioginių užsienio investicijų įtakos Lietuvos ekonomikos konkurencingumui vertinimas dr. Viktoras Filipavičius
Dovilė Kucevičienė Investicijų į žmogiškąjį kapitalą ir jų grąžos vertinimas Lietuvoje dr. Viktorija Skvarciany
Julijana Kozar AB "Linas Agro" investicinio patrauklumo vertinimas doc. dr. Raimonda Martinkutė-Kaulienė
Ligita Kavaliauskaitė Valiutų rinkos sentimentų indikatorių tyrimas dr. Nijolė Maknickienė
Karolina Januškevič UAB "Dubingių dvaras" investicinio projekto vertinimas dr. Viktoras Filipavičius
Aliona Domarkienė Tiesioginių užsienio investicijų įtakos šalies ekonomikos augimui vertinimas dr. Viktorija Skvarciany
Jekaterina Belova Lietuvoje veikiančių finansų maklerio įmonių veiklos nuo 2000 metų analizė ir vertinimas Laura Gudelytė
Gintarė Bartkutė Mėlynosios ekonomikos apraiškų Lietuvoje tyrimas prof. dr. Daiva Jurevičienė
Gabrielė Ryžovaitė Tradicinių ir alternatyvių investicijų palyginamoji analizė Lidija Kraujalienė
Andrius Mažeika Namų ūkių investavimo kapitalo rinkoje galimybių tyrimas remiantis Swedbank pavyzdžiu doc. dr. Jonas Žaptorius
Dovilė Peškauskaitė Įmonių kredito rizikos vertinimas investicinio sprendimo priėmimui prof. dr. Daiva Jurevičienė
Gailė Kaminskaitė Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų Lietuvoje struktūros analizė ir vertinimas doc. dr. Algita Miečinskienė
Eglė Baužaitė Namų ūkių laisvų lėšų investavimo galimybių tyrimas Lietuvoje dr. Kamilė Taujanskaitė
Laurynas Baltrušaitis Lietuvos investicinių fondų rizikos ir pelningumo vertinimas Povilas Vyšniauskas
Algirdas Kriukas Investicinio portfelio sudarymas ir valdymas valiutų rinkoje Jelena Borisova
Rasa Bruzgytė Įmonių alternatyvių finansavimo šaltinių Lietuvoje galimybės ir poreikiai prof. dr. Daiva Jurevičienė
Božena Voitkevič AB "Vilkyškių pieninė" ir AB "Rokiškio sūris" finansinių rodiklių analizė doc. dr. Kristina Garškaitė-Milvydienė
Skaistė Kvaraciejūtė AB "Vilniaus degtinė" ir AB "Alita" bankroto grėsmės analizė ir prognozavimas doc. dr. Kristina Garškaitė-Milvydienė
Kotryna Muraškaitė Transporto paslaugų įmonės investicinio projekto vertinimas dr. Viktoras Filipavičius
Julija Volujevič Lietuvos ir Šiaurės šalių tiesioginių užsienio investicijų lyginamoji analizė doc. dr. Viktorija Stasytytė
Gytis Leonavičius Investicinio projekto į kaimo turizmą rengimas ir vertinimas doc. dr. Jonas Žaptorius
Rapolas Jankauskas Viešojo maitinimo įmonės investicinio projekto formavimas ir vertinimas doc. dr. Jonas Žaptorius
Greta Diržytė Optimalaus investicinio portfelio sudarymas ir valdymas Forex rinkoje doc. dr. Raimonda Martinkutė-Kaulienė
Šarūnas Pocius Serverių platformos investicinio projekto ruošimas ir finansinis įvertinimas dr. Artūras Stepanovas
Diana Baranovskaja Investavimo į investicinius fondus galimybių vertinimas dr. Galina Ševčenko
Miglė Baliukonienė Tiesioginių užsienio investicijų į Baltijos šalis vertinimas doc. dr. Algita Miečinskienė
Viktorija Zaliotovaitė Lietuvos namų ūkių finansinio raštingumo svarba priimant taupymo ir investavimo sprendimus dr. Kamilė Taujanskaitė
Kamilė Maniušytė Marketingo investicijų įtakos komercinių bankų finansiniams rodikliams tyrimas dr. Indrė Lapinskaitė
Greta Vinkelytė Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų sąsajos su Lietuvos darniu vystymusi analizė dr. Indrė Lapinskaitė
Elžbieta Rouba Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos įtakos tiesioginių užsienio investicijų pritraukimui tyrimas dr. Indrė Lapinskaitė
Sandra Kiliūtė Investicijų optimalus paskirstymas įmonės marketingo veikloms dr. Indrė Lapinskaitė
Ligita Birbilaitė UAB "Medienos gaminiai" euro palečių gamybos investicinio projekto vertinimas dr. Viktoras Filipavičius
Viktorija Lukoševičiūtė Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų įtaka šalies ekonomikos augimui doc. dr. Audrius Dzikevičius
Mintarė Dargytė Europos Sąjungos šalių skolų krizė: priežasčių ir pasekmių ekonomikai tyrimas doc. dr. Algita Miečinskienė
Martynas Grašys Kaimo turizmo sodybos maitinimo paslaugų organizavimo investicinio projekto rengimas ir vertinimas doc. dr. Rima Tamošiūnienė
2017 metų magistro baigiamųjų darbų anotacijos
Laura Salogubovaitė UAB "Švaros komanda" tiekimo grandinės rizikos vertinimas ir ekonominė analizė prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas Rutkauskas
Viktorija Dužinskytė Vertės kūrimas žemės ūkio sektoriuje neapibrėžties sąlygomis doc. dr. Viktorija Stasytytė
Inga Girsaitė Investicijų valdymo sprendimų modeliavimas ir testavimas Forex rinkoje dr. Grigorij Žilinskij
Birutė Varnagirytė Telekomunikacijų bendrovių rizikos valdymas įmonių vertei didinti doc. dr. Viktorija Stasytytė
Tomas Suslovas Verslo rizikos valdymas draudimo įmonės vertei didinti doc. dr. Viktorija Stasytytė
Laura Mockutė Euro įvedimo poveikio Lietuvos ekonomikai ir investiciniam valstybės klimatui analizė doc. dr. Jonas Žaptorius
Tomas Biekša Renovacijos projektų rengimas ir finansinis vertinimas atsižvelgiant į skirtingas energinio naudingumo klases dr. Artūras Stepanovas
Gintarė Kuzmaitė Asmeninių investicijų galimybių Lietuvoje tyrimas doc. dr. Viktorija Stasytytė
Žilvinas Norkus Smulkios biokuro įmonės plėtros projektavimas Lietuvoje prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas Rutkauskas
Justina Paškevičienė AB "Vilniaus baldai" vertės vertinimas ir valdymas doc. dr. Rima Tamošiūnienė
Aušra Michejeva Biržinių įmonių darnaus vystymosi poveikio įmonės vertei tyrimas dr. Indrė Lapinskaitė
Mindaugas Ilgevičius Ekonominės pridėtinės vertės didinimo modelis logistikos kompanijos pavyzdžiu doc. dr. Rima Tamošiūnienė
Agnetė Vaškevičiūtė Investuotojų elgsenos prognozavimo metodų lyginamoji analizė dr. Nijolė Maknickienė
Urtė Pajaujytė Atsinaujinančių išteklių energetikos projektų sukuriama vertė išmaniųjų tinklų kontekste dr. Paulius Rudzkis
Karolis Alekna Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtra ir projektavimo galimybės prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas Rutkauskas
Ieva Zizirskaitė Įmonių susijungimai ir įsigijimai: vertės sukūrimas ir išmatavimas doc. dr. Daiva Burkšaitienė
Vilius Vaišvilas Investicijų portfelio sudarymas ir valdymas Baltijos akcijų rinkos pavyzdžiu doc. dr. Raimonda Martinkutė-Kaulienė
Karolis Bužinskas Investicijų efektyvumo įvertinimas atsinaujinančių energijos išteklių projektuose išmaniųjų tinklų kontekste dr. Paulius Rudzkis
Brigita Jurgelevičiūtė Įmonės finansinių išteklių struktūros formavimas ir valdymas doc. dr. Algita Miečinskienė
Tadas Dulkys Investicinio projekto ekonominis vertinimas atsižvelgiant į pastato energinio naudingumo klases dr. Artūras Stepanovas
Eglė Malonaitė Vidaus audito tvarios vertės grandinės kūrimas prof. dr. Jelena Stankevičienė
Anton Leščik Investicijų portfelio sudarymas ir valdymas JAV kapitalo rinkoje doc. dr. Viktorija Stasytytė
Giedrė Jakūnaitė Procesų centralizacijos poveikis įmonės vertės kūrimui prof. dr. Jelena Stankevičienė
Tomas Valantinavičius Investicijų portfelio sudarymas ir valdymas Lietuvos akcijų rinkos pavyzdžiu prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas Rutkauskas
Kamilė Petkutė Investicijų portfelio sudarymas ir valdymas kapitalo rinkoje prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas Rutkauskas
Tomas Liesis Integruoto investicijų portfelio kapitalo ir valiutų rinkoje Forex sudarymas ir valdymas doc. dr. Viktorija Stasytytė
  • Puslapio administratoriai:
  • Greta Ramaškaitė
  • Irena Račinskaja
  • Airinė Šatienė
  • Justina Prakapavičiūtė
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė