Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Anotacijos

Studento vardas, pavardė Baigiamojo darbo pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas Anotacija
2018 metų bakalauro baigiamųjų darbų anotacijos
Katažina Zaranko Atsargų apskaita ir jų valdymas UAB "Fėja" pavyzdžiu doc. dr. Daiva Burkšaitienė
Dalia Petrauskaitė Investicijų į gamybos įmonių produktyvumą Lietuvoje vertinimas dr. Viktorija Skvarciany
Neringa Kavaliauskienė AB "Utenos trikotažas" finansinė analizė ir veiklos perspektyvos Ingrida Grigonytė
Lina Butinienė AB „Linas Agro Group“ finansinių rodiklių vertinimas ir prognozavimas doc. dr. Gitana Dudzevičiūtė
Rimas Osinskas Įmonės veiklos finansinis įvertinimas ir plėtros galimybės AB "Pieno žvaigždės" pavyzdžiu doc. dr. Daiva Burkšaitienė
Judit Lizdenė Lietuvos listinguojamų pieno perdirbimo bendrovių veiklos analizė ir pasirinktos bendrovės vertės nustatymas dr. Renaldas Vilkancas
Ugnė Rukšėnaitė Investicinio projekto "Antrųjų šilkografinių staklių pirkimas įmonėje UAB "Atabaltika"" efektyvumo ir rizikos vertinimas doc. dr. Audrius Dzikevičius
2018 metų magistro baigiamųjų darbų anotacijos
Indrė Miltakytė Sprendimų priėmimo globalioje valiutų rinkoje modelio kūrimas doc. dr. Raimonda Martinkutė-Kaulienė
Aušrinė Zakarkaitė Harry Markowitz'o modelio pritaikomumo Baltijos vertybinių popierių biržai tyrimas dr. Viktoras Filipavičius
Agnė Ramelytė Vertės kūrimas investuojant į švietimą, mokslinius tyrimus ir inovacijas prof. dr. Jelena Stankevičienė
Odeta Kiržgalvytė Darnaus vystymosi įtaka pelningumo rodikliams Šveicarijos farmacijos įmonėse dr. Indrė Lapinskaitė
Eglė Jokšytė-Češkevičienė Baltijos šalių nefinansinio sektoriaus įmonių nuosavo kapitalo grąžos tyrimas dr. Nijolė Maknickienė
Agnė Jasinevičiūtė Tiesioginių užsienio investicijų strategijos poveikis įmonės veiklai prof. dr. Jelena Stankevičienė
Ieva Kekytė Investavimo sprendimų paramos sistemos sudarymas portfeliui valdyti valiutų rinkoje dr. Nijolė Maknickienė
Ieva Gaigalaitė Investavimo strategijos modeliavimas ir testavimas kapitalo rinkoje dr. Grigorij Žilinskij
Odeta Afanasjevė Investicijų darniam vystymuisi poveikis įmonės vertei dr. Indrė Lapinskaitė
Ieva Bartkauskaitė Įmonės likvidumo valdymas didinant įmonės vertę prof. dr. Jelena Stankevičienė
  • Puslapio administratoriai:
  • Greta Ramaškaitė
  • Irena Račinskaja
  • Airinė Šatienė
  • Justina Prakapavičiūtė
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė