Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

Finansų inžinerijos katedra aktyviai dalyvauja įgyvendinant Verslo vadybos fakulteto studijų programas: Ekonomikos inžinerijos, Finansų inžinerijos, Organizacijų valdymo ir Verslo vadybos (I pakopos) bei Ekonomikos inžinerijos, Finansų inžinerijos  ir Verslo vadybos  (II pakopos).
Finansų inžinerijos katedros darbuotojai dėsto šiuos dalykus: Apskaita, Apskaita (su kursiniu darbu), Apskaita ir auditas, Apskaitos ir audito kursinis projektas, Apskaitos sistemos, Asmeniniai finansai, Asmeninių finansų ekonomika, Asmeninių finansų valdymas, Auditas ir mokesčiai, Bankininkystė, Biudžeto planavimas ir administravimas, Draudimo finansai, Draudimo veikla, Ekonominė elgsena, Finansinė analizė, Finansinė apskaita, Finansinė elgsena, Finansinės analizės kursinis projektas, Finansinės rizikos valdymas, Finansinių priemonių vertinimas, Finansinių sprendimų pagrindai, Finansinių teorijų raida, Finansų inžinerija, Finansų inžinerijos kompleksinis projektas, Finansų inžinerijos kursinis projektas, Finansų rinkos ir institucijos, Finansų valdymas, Finansų valdymo kompleksinis projektas, Įmonės veiklos analizė, Įmonių finansų valdymas, Investicijų ekonomika, Investicijų ekonomikos kompleksinis projektas, Investicijų vadyba, Investicijų vadybos kursinis projektas, Investicijų valdymas, Įstaigų finansų valdymas (kompleksinis projektas), Kainodara, Kainodaros kursinis projektas, Organizacijos veiklos plano ir biudžeto rengimas (kompleksinis projektas), Rizikos ekonomika, Rizikos valdymas, Tarptautiniai finansai, Tarptautiniai finansai (su kursiniu darbu), Valdymo apskaita, Verslo finansai, Verslo finansų kompleksinis projektas, Verslo rizika, Vertės inžinerija, Viešieji finansai (I pakopos studentams). Finansinių investicijų valdymas (su kursiniu projektu), Finansų inžinerija, Finansų sistemos, Finansų sistemos (su kursiniu projektu), Investavimo galimybių analizė (su kursiniu projektu), Investavimo priemonės ir rinkos (su kursiniu projektu), Investicinių projektų valdymas (su kursiniu projektu), Pelno ir rizikos inžinerija, Tvarios plėtros anatomija ir valdymas, Valdymo apskaita, Verslo finansai vadovams (su kursiniu projektu), Vertės anatomija ir inžinerija (su kursiniu projektu), Vertės kūrimo grandinė (su kursiniu projektu), Vertės kūrimo projektai (su kursiniu projektu) (II pakopos studentams).
 
Finansų inžinerijos katedra kuruoja šias vadybos ir ekonomikos krypčių studijų programų specializacijas:
Pirmosios pakopos: Verslo vadybos programos Finansų valdymo specializaciją, Organizacijų valdymo programos Įstaigų finansų valdymo specializaciją, Finansų inžinerijos programos Finansų inžinerijos specializaciją ir Ekonomikos inžinerijos programos Investicijų ekonomikos specializaciją.
Antrosios pakopos: Ekonomikos inžinerijos programos Finansų ekonomikos specializaciją, Finansų inžinerijos programos Investavimo vadybos ir Vertės inžinerijos specializacijas, Verslo vadybos programos Verslo finansų valdymo specializaciją. 
Trečiosios studijos pakopos: Katedra rengia aukščiausios kvalifikacijos specialistus – mokslo daktarus. Katedros kuruojamų specializacijų studentai rengdami baigiamuosius darbus analizuoja įstaigų finansų valdymo problemas, verslo įmonių finansus, teorinius ir praktinius investavimo klausimus, verslo projektų rengimo, vertinimo, rizikos nustatymo problematiką. Didelis dėmesys skiriamas apskaitai, kainodarai, finansinės analizės taikymui, finansų sistemos problemų nagrinėjimui.
 
Finansų inžinerijos katedros dėstytojai naudoja inovatyvius mokymo metodus, technologijas:
VGTU studijų programos ir jas sudarantys moduliai tobulinami atsižvelgiant į ECTS keliamus standartus ir pagal modulinę sandarą. Studijų proceso metu labiausiai atsižvelgiama į besimokantįjį, jo poreikius. Studentui suteikiama vis daugiau galimybių pasirinkti studijų laiką, pobūdį, turinį, skatinamas savarankiškas studento darbas naudojant šiuolaikines elektronines priemones.
Paskaitų ir seminarų metu dėstytojai naudoja finansinių, statistinių, apskaitos ir kitų šaltinių duomenų aprobavimą. Praktinių užsiėmimų metu pasitelkiami statistinės analizės metodai, atvejo analizė, diskusijos, minčių lietus ir kt.
Studijų programų formavimo ir įgyvendinimo nuostata pasirinkta prielaida, kad studijų programa turi kurti maksimaliai galimas vertes visiems jos dalyviams – absolventams, universitetui, verslui ir viešojo sektoriaus interesams. Kuriamos vertės – tai objektyvūs, kiekybiškai išmatuojami indikatoriai, galintys atskleisti katedros veiklos efektyvumą.
Katedroje sukaupta patirtis kaip organiškai suderinti žinių bei praktinių įgūdžių generavimo grandinę visų trijų pakopų studijose.

PAŽINTINĖ PRAKTIKA

 
 
Į praktikos ataskaitą privalo būti įsegta užduotis ir praktikos vadovo įmonėje atsiliepimas.
 
Praktikos vadovo įmonėje atsiliepimą galite rasti čia.
 
Universitetinės pirmosios pakopos (bakalauro) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
VVFRB11303 Apskaita 7 7 F
VVFRB11303 Apskaita 7 7 I
VVFRB05704 Apskaita ir auditas 7,5 7,5 D
VVFRB05704 Apskaita ir auditas 7,5 7,5 N
VVFRB05704 Apskaita ir auditas 7,5 7,5 T
VVFRB05704 Apskaita ir auditas 7,5 7,5 V
VVFRB11401 Apskaita ir auditas 8 8 F
VVFRB11401 Apskaita ir auditas 8 8 H
VVFRB11401 Apskaita ir auditas 8 8 I
VVFRB11404 Apskaita ir auditas 8 8 F
VVFRB11650 Apskaita ir auditas 4 4 F
VVFRB11650 Apskaita ir auditas 4 4 I
VVFRB11550 Apskaita ir auditas 8 8 F
VVFRB11550 Apskaita ir auditas 8 8 I
VVFRB11451 Apskaita ir auditas 6 6 F
VVFRB11451 Apskaita ir auditas 6 6 I
VVFRB13201 Apskaita ir auditas 5 5 O
VVFRB11353 Apskaita ir auditas 3 3 F
VVFRB11353 Apskaita ir auditas 3 3 I
VVFRB12350 Apskaitos pagrindai 3 3 F
VVFRB12350 Apskaitos pagrindai 3 3 I
VVFRB11452 Apskaitos sistemos 3 3 F
VVFRB11452 Apskaitos sistemos 3 3 I
VVFRB11711 Asmeninių finansų ekonomika 4 4 F
VVFRB11711 Asmeninių finansų ekonomika 4 4 H
VVFRB11711 Asmeninių finansų ekonomika 4 4 I
VVFRB11708 Asmeninių finansų valdymas 8 8 F
VVFRB10740 Bakalauro baigiamasis darbas 12 12 T
VVFRB07719 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 D
VVFRB07719 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 N
VVFRB07719 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 V
VVFRB11703 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVFRB11703 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 H
VVFRB11703 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
VVFRB11704 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVFRB11704 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 H
VVFRB11704 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
VVFRB11709 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVFRB11715 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVFRB11715 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
VVFRB11714 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVFRB11714 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 H
VVFRB11714 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
VVFRB11716 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVFRB11716 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
VVFRB11717 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVFRB11717 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
VVFRB11718 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVFRB11718 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
VVFRB11719 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVFRB11719 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
VVFRB08728 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 D
VVFRB08728 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 N
VVFRB08728 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 V
VVFRB11805 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
VVFRB11805 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 H
VVFRB11805 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 I
VVFRB11806 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
VVFRB11806 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 H
VVFRB11806 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 I
VVFRB11811 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
VVFRB11818 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
VVFRB11818 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 I
VVFRB11817 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
VVFRB11817 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 H
VVFRB11817 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 I
VVFRB11819 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
VVFRB11819 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 I
VVFRB11820 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
VVFRB11820 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 I
VVFRB11821 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
VVFRB11821 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 I
VVFRB11822 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
VVFRB11822 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 I
VVFRB08731 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 D
VVFRB08731 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 N
VVFRB08731 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 V
VVFRB11807 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 F
VVFRB11807 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 H
VVFRB11807 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 I
VVFRB11808 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 F
VVFRB11808 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 H
VVFRB11808 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 I
VVFRB11812 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 F
VVFRB11824 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 F
VVFRB11824 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 I
VVFRB11823 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 F
VVFRB11823 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 H
VVFRB11823 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 I
VVFRB11825 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 F
VVFRB11825 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 I
VVFRB11826 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 F
VVFRB11826 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 I
VVFRB11827 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 F
VVFRB11827 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 I
VVFRB11828 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 F
VVFRB11828 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 I
VVFRB11813 Ekonominis prognozavimas 7 7 F
VVFRB11813 Ekonominis prognozavimas 7 7 H
VVFRB11813 Ekonominis prognozavimas 7 7 I
VVFRB11813 Ekonominis prognozavimas 7 7 O
VVFRB07713 Finansinės rinkos ir institucijos 3 3 D
VVFRB11619 Finansinės rinkos ir institucijos 3 3 I
VVFRB11619 Finansinės rinkos ir institucijos 3 3 H
VVFRB11619 Finansinės rinkos ir institucijos 3 3 F
VVFRB11617 Finansinės rinkos ir institucijos 3 3 F
VVFRB11308 Finansinės rinkos ir institucijos 4 4 H
VVFRB11651 Finansinės rinkos ir institucijos 3 3 I
VVFRB09738 Finansinės rinkos ir institucijos 4,5 4,5 T
VVFRB11605 Finansinės rinkos ir institucijos 3 3 F
VVFRB11605 Finansinės rinkos ir institucijos 3 3 H
VVFRB11651 Finansinės rinkos ir institucijos 3 3 F
VVFRB11605 Finansinės rinkos ir institucijos 3 3 I
VVFRB07713 Finansinės rinkos ir institucijos 3 3 V
VVFRB07713 Finansinės rinkos ir institucijos 3 3 N
VVFRB11301 Finansinių sprendimų pagrindai 4 4 F
VVFRB11301 Finansinių sprendimų pagrindai 4 4 H
VVFRB11301 Finansinių sprendimų pagrindai 4 4 I
VVFRB11301 Finansinių sprendimų pagrindai 4 4 O
VVFRB11350 Finansinių sprendimų pagrindai 4 4 F
VVFRB11350 Finansinių sprendimų pagrindai 4 4 I
VVFRB11351 Finansinių sprendimų pagrindai 4 4 F
VVFRB11351 Finansinių sprendimų pagrindai 4 4 I
VVFRB11201 Finansinių sprendimų pagrindai 4 4 F
VVFRB11201 Finansinių sprendimų pagrindai 4 4 H
VVFRB11201 Finansinių sprendimų pagrindai 4 4 I
VVFRB11201 Finansinių sprendimų pagrindai 4 4 O
VVFRB11453 Finansinių sprendimų pagrindai 4 4 F
VVFRB11453 Finansinių sprendimų pagrindai 4 4 I
VVFRB11309 Finansinių sprendimų pagrindai 4 4 F
VVFRB11310 Finansinių sprendimų pagrindai 4 4 F
VVFRB11310 Finansinių sprendimų pagrindai 4 4 H
VVFRB11310 Finansinių sprendimų pagrindai 4 4 I
VVFRB14101 Finansinių teorijų raida 4 4 F
VVFRB14101 Finansinių teorijų raida 4 4 I
VVFRB01901 Finansų ir investicijų analizė 3 3 T
VVFRB11101 Finansų ir investicijų analizė 3 3 H
VVFRB11710 Finansų rinkos ir institucijos 3 3 F
VVFRB11710 Finansų rinkos ir institucijos 3 3 H
VVFRB11710 Finansų rinkos ir institucijos 3 3 I
VVFRB08723 Finansų valdymas 3 3 D
VVFRB08723 Finansų valdymas 3 3 N
VVFRB08723 Finansų valdymas 3 3 V
VVFRB10739 Finansų valdymas 7,5 7,5 T
VVFRB11801 Finansų valdymas 3 3 F
VVFRB11801 Finansų valdymas 3 3 I
VVFRB11801 Finansų valdymas 3 3 O
VVFRB11410 Finansų valdymas 4 4 H
VVFRB08724 Finansų valdymas (kompleksinis projektas) 6 6 D
VVFRB08724 Finansų valdymas (kompleksinis projektas) 6 6 N
VVFRB08724 Finansų valdymas (kompleksinis projektas) 6 6 V
VVFRB11802 Finansų valdymas (kompleksinis projektas) 6 6 F
VVFRB11802 Finansų valdymas (kompleksinis projektas) 6 6 H
VVFRB11802 Finansų valdymas (kompleksinis projektas) 6 6 I
VVFRB11802 Finansų valdymas (kompleksinis projektas) 6 6 O
VVFRB11407 Įmonių finansų valdymas 5 5 F
VVFRB11407 Įmonių finansų valdymas 5 5 H
VVFRB11407 Įmonių finansų valdymas 5 5 O
VVFRB14407 Įmonių finansų valdymas 5 5 I
VVFRB14407 Įmonių finansų valdymas 5 5 H
VVFRB14407 Įmonių finansų valdymas 5 5 F
VVFRB11407 Įmonių finansų valdymas 5 5 I
VVFRB14407 Įmonių finansų valdymas 5 5 O
VVFRB02902 Investavimo vadyba 7,5 7,5 T
VVFRB11202 Investavimo vadyba 7 7 H
VVFRB01903 Investicijų ekonomika 3 3 T
VVFRB11712 Investicijų ekonomika 3 3 F
VVFRB11712 Investicijų ekonomika 3 3 H
VVFRB11712 Investicijų ekonomika 3 3 I
VVFRB11712 Investicijų ekonomika 3 3 O
VVFRB07717 Investicijų vadyba 7,5 7,5 D
VVFRB07717 Investicijų vadyba 7,5 7,5 N
VVFRB07717 Investicijų vadyba 7,5 7,5 T
VVFRB07717 Investicijų vadyba 7,5 7,5 V
VVFRB07742 Investicijų vadyba 7,5 7,5 D
VVFRB07742 Investicijų vadyba 7,5 7,5 N
VVFRB07742 Investicijų vadyba 7,5 7,5 T
VVFRB07742 Investicijų vadyba 7,5 7,5 V
VVFRB11701 Investicijų vadyba 8 8 F
VVFRB11701 Investicijų vadyba 8 8 I
VVFRB11702 Investicijų vadyba 8 8 F
VVFRB11702 Investicijų vadyba 8 8 H
VVFRB11702 Investicijų vadyba 8 8 I
VVFRB01902 Investiciniai projektai 7,5 7,5 T
VVFRB11102 Investiciniai projektai 7 7 H
VVFRB11506 Įstaigų finansai 3 3 F
VVFRB11809 Įstaigų finansų valdymas 3 3 F
VVFRB11810 Įstaigų finansų valdymas (kompleksinis projektas) 6 6 F
VVFRB09737 Kainodara 4,5 4,5 T
VVFRB11502 Kainodara 8 8 F
VVFRB11502 Kainodara 8 8 H
VVFRB11502 Kainodara 8 8 I
VVFRB11504 Kainodara 8 8 F
VVFRB11609 Kainodara 5 5 F
VVFRB11609 Kainodara 5 5 H
VVFRB11609 Kainodara 5 5 I
VVFRB11609 Kainodara 5 5 O
VVFRB13202 Kainodara 5 5 O
VVFRB11713 Kompleksinis projektas (Investicijų ekonomika) 5 5 F
VVFRB11713 Kompleksinis projektas (Investicijų ekonomika) 5 5 H
VVFRB11713 Kompleksinis projektas (Investicijų ekonomika) 5 5 I
VVFRB11713 Kompleksinis projektas (Investicijų ekonomika) 5 5 O
VVFRB11403 Pažintinė praktika 3 3 F
VVFRB11403 Pažintinė praktika 3 3 I
VVFRB11408 Pažintinė praktika 3 3 F
VVFRB11408 Pažintinė praktika 3 3 I
VVFRB11409 Pažintinė praktika 3 3 F
VVFRB11409 Pažintinė praktika 3 3 I
VVFRB12351 Pramogų projektų vadyba 6 6 F
VVFRB12351 Pramogų projektų vadyba 6 6 I
VVFRB11721 Profesinė praktika 12 12 F
VVFRB11721 Profesinė praktika 12 12 I
VVFRB11705 Profesinės veiklos praktika 12 12 F
VVFRB11705 Profesinės veiklos praktika 12 12 I
VVFRB11706 Profesinės veiklos praktika 12 12 F
VVFRB11706 Profesinės veiklos praktika 12 12 I
VVFRB11707 Profesinės veiklos praktika (Įstaigų finansų valdymas) 12 12 F
VVFRB11505 Projektų rengimas ir vertinimas 4 4 F
VVFRB11505 Projektų rengimas ir vertinimas 4 4 H
VVFRB11505 Projektų rengimas ir vertinimas 4 4 I
VVFRB11505 Projektų rengimas ir vertinimas 4 4 O
VVFRB11606 Projektų valdymas 6 6 F
VVFRB11814 Rizikos ekonomika 3 3 F
VVFRB11814 Rizikos ekonomika 3 3 I
VVFRB11611 Rizikos valdymas 7 7 F
VVFRB11611 Rizikos valdymas 7 7 H
VVFRB11611 Rizikos valdymas 7 7 I
VVFRB11611 Rizikos valdymas 7 7 O
VVFRB02903 Strateginiai investiciniai sprendimai 4,5 4,5 T
VVFRB11203 Strateginiai investiciniai sprendimai 5 5 H
VVFRB11602 Tarptautiniai finansai 6 6 F
VVFRB11602 Tarptautiniai finansai 6 6 I
VVFRB11603 Tarptautiniai finansai 6 6 F
VVFRB11603 Tarptautiniai finansai 6 6 I
VVFRB11607 Tarptautiniai finansai 6 6 F
VVFRB11412 Tarptautiniai finansai 5 5 H
VVFRB13101 Tarptautiniai finansai 6 6 O
VVFRB11851 Telekomunikacijų ekonomika ir finansai 5 5 F
VVFRB11851 Telekomunikacijų ekonomika ir finansai 5 5 I
VVFRB04733 Ūkio statistika ir prognozė 3 3 D
VVFRB04733 Ūkio statistika ir prognozė 3 3 V
VVFRB11551 Ūkio statistika ir prognozė 4 4 I
VVFRB11450 Ūkio statistika ir prognozė 4 4 I
VVFRB11414 Ūkio statistika ir prognozė 4 4 I
VVFRB11414 Ūkio statistika ir prognozė 4 4 F
VVFRB11413 Ūkio statistika ir prognozė 4 4 F
VVFRB11105 Ūkio statistika ir prognozė 8 8 H
VVFRB11103 Ūkio statistika ir prognozė 3 3 H
VVFRB11450 Ūkio statistika ir prognozė 4 4 F
VVFRB11551 Ūkio statistika ir prognozė 4 4 F
VVFRB04733 Ūkio statistika ir prognozė 3 3 T
VVFRB04733 Ūkio statistika ir prognozė 3 3 N
VVFRB02904 Valdymo apskaita 4,5 4,5 T
VVFRB11204 Valdymo apskaita 5 5 H
VVFRB08726 Veiklos konkurencingumo projektavimas ir valdymas (kompleksinis projektas) 6 6 D
VVFRB08726 Veiklos konkurencingumo projektavimas ir valdymas (kompleksinis projektas) 6 6 N
VVFRB08726 Veiklos konkurencingumo projektavimas ir valdymas (kompleksinis projektas) 6 6 V
VVFRB11804 Veiklos konkurencingumo projektavimas (kompleksinis projektus) 6 6 F
VVFRB11804 Veiklos konkurencingumo projektavimas (kompleksinis projektus) 6 6 H
VVFRB11804 Veiklos konkurencingumo projektavimas (kompleksinis projektus) 6 6 I
VVFRB11501 Verslo finansai 3 3 F
VVFRB11501 Verslo finansai 3 3 I
VVFRB11552 Verslo finansai 3 3 F
VVFRB11552 Verslo finansai 3 3 I
VVFRB11205 Verslo finansai 4 4 H
VVFRB11507 Verslo finansai 3 3 F
VVFRB11507 Verslo finansai 3 3 I
VVFRB07715 Verslo projektai 6 6 D
VVFRB07715 Verslo projektai 6 6 N
VVFRB07715 Verslo projektai 6 6 V
VVFRB07741 Verslo projektai 6 6 D
VVFRB07741 Verslo projektai 6 6 N
VVFRB07741 Verslo projektai 6 6 V
VVFRB11601 Verslo projektai 6 6 F
VVFRB11601 Verslo projektai 6 6 I
VVFRB11601 Verslo projektai 6 6 O
VVFRB11106 Verslo projektai 8 8 H
VVFRB11850 Verslo projektavimas 4 4 F
VVFRB11850 Verslo projektavimas 4 4 I
VVFRB08725 Verslo projektų valdymas 3 3 D
VVFRB08725 Verslo projektų valdymas 3 3 N
VVFRB08725 Verslo projektų valdymas 3 3 V
VVFRB10742 Verslo projektų valdymas 7,5 7,5 T
VVFRB11803 Verslo projektų valdymas 3 3 F
VVFRB11803 Verslo projektų valdymas 3 3 I
VVFRB11411 Verslo projektų valdymas 4 4 H
VVFRB06709 Verslo rizika 3 3 D
VVFRB06709 Verslo rizika 3 3 N
VVFRB06709 Verslo rizika 3 3 V
VVFRB09741 Verslo rizika 4,5 4,5 T
VVFRB11604 Verslo rizika 3 3 F
VVFRB11604 Verslo rizika 3 3 I
VVFRB11604 Verslo rizika 3 3 O
VVFRB11307 Verslo rizika 4 4 H
VVFRB11618 Verslo rizika 3 3 F
VVFRB11618 Verslo rizika 3 3 I
VVFRB11750 Vertės inžinerija 4 4 F
VVFRB11750 Vertės inžinerija 4 4 I
VVFRB11815 Vertės inžinerija 3 3 F
VVFRB11815 Vertės inžinerija 3 3 I
VVFRB11816 Vertės inžinerija 3 3 F
VVFRB11816 Vertės inžinerija 3 3 I
VVFRB11610 Viešieji finansai 4 4 F
VVFRB11610 Viešieji finansai 4 4 I
VVFRB14610 Viešieji finansai 4 4 F
VVFRB14610 Viešieji finansai 4 4 I
 
Universitetinės antrosios pakopos (magistrantūros) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
VVFRM11250 Aplinkos apsaugos apskaita 5 5 F
VVFRM11250 Aplinkos apsaugos apskaita 5 5 I
VVFRM13220 Asmens finansų rizikos valdymas 7 7 F
VVFRM13220 Asmens finansų rizikos valdymas 7 7 H
VVFRM13227 Asmens gerovės ekonomika ir finansai 7 7 F
VVFRM13227 Asmens gerovės ekonomika ir finansai 7 7 H
VVFRM11111 Asmens ir turto draudimas 9 9 F
VVFRM11303 Baigiamasis darbas 24 24 F
VVFRM11310 Baigiamasis darbas 24 24 F
VVFRM12302 Baigiamasis darbas 24 24 F
VVFRM12301 Daugiafunkcinio verslo projektai 6 6 F
VVFRM13228 Finansinių investicijų valdymas 7 7 F
VVFRM13228 Finansinių investicijų valdymas 7 7 H
VVFRM11202 Finansų analizė, prognozavimas ir valdymas 9 9 F
VVFRM11301 Finansų inžinerija 6 6 F
VVFRM11311 Finansų inžinerija 6 6 H
VVFRM13109 Finansų inžinerijos objektas ir metodai 7 7 F
VVFRM13109 Finansų inžinerijos objektas ir metodai 7 7 H
VVFRM11115 Finansų logistika 4 4 H
VVFRM13111 Finansų logistika 7 7 F
VVFRM13111 Finansų logistika 7 7 H
VVFRM11106 Finansų sistemos 6 6 F
VVFRM11106 Finansų sistemos 6 6 H
VVFRM13201 Finansų sistemos 7 7 F
VVFRM13201 Finansų sistemos 7 7 H
VVFRM13214 Finansų sistemos 7 7 F
VVFRM13214 Finansų sistemos 7 7 H
VVFRM11214 Fundamentinė ir techninė analizė 4 4 H
VVFRM13118 Integruotas aktyvų ir pasyvų valdymas 7 7 F
VVFRM13118 Integruotas aktyvų ir pasyvų valdymas 7 7 H
VVFRM12201 Integruotas verslo intelekto, inovacijų ir aukštųjų technologijų valdymas 7 7 F
VVFRM11312 Integruotas verslo vertės ir rizikos valdymas 6 6 H
VVFRM13207 Integruotas vertės ir rizikos valdymas 7 7 F
VVFRM13207 Integruotas vertės ir rizikos valdymas 7 7 H
VVFRM13219 Integruotas vertės ir rizikos valdymas 7 7 F
VVFRM13219 Integruotas vertės ir rizikos valdymas 7 7 H
VVFRM13229 Investavimo galimybių analizė 7 7 F
VVFRM13229 Investavimo galimybių analizė 7 7 H
VVFRM13218 Investavimo priemonės ir rinkos 7 7 F
VVFRM13218 Investavimo priemonės ir rinkos 7 7 H
VVFRM13117 Investavimo priemonių vertės ir rizikingumo matavimas 7 7 F
VVFRM13117 Investavimo priemonių vertės ir rizikingumo matavimas 7 7 H
VVFRM13215 Investavimo psichologija 7 7 F
VVFRM13215 Investavimo psichologija 7 7 H
VVFRM11305 Investicijų portfelio valdymas 6 6 F
VVFRM11305 Investicijų portfelio valdymas 6 6 H
VVFRM13301 Investicinių projektų valdymas 6 6 F
VVFRM13301 Investicinių projektų valdymas 6 6 H
VVFRM11104 Inžinerinė ekonomika 6 6 F
VVFRM11104 Inžinerinė ekonomika 6 6 H
VVFRM12202 Inžinerinė ekonomika 7 7 F
VVFRM11113 Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimų metodai 5 5 H
VVFRM11306 Magistro baigiamasis darbas 24 24 F
VVFRM11306 Magistro baigiamasis darbas 24 24 H
VVFRM11307 Magistro baigiamasis darbas 24 24 F
VVFRM11307 Magistro baigiamasis darbas 24 24 H
VVFRM13302 Magistro baigiamasis darbas 24 24 F
VVFRM13302 Magistro baigiamasis darbas 24 24 H
VVFRM13305 Magistro baigiamasis darbas 24 24 F
VVFRM13305 Magistro baigiamasis darbas 24 24 H
VVFRM12102 Magistro baigiamasis darbas I 3 3 F
VVFRM13115 Magistro baigiamasis darbas I 3 3 F
VVFRM13116 Magistro baigiamasis darbas I 3 3 F
VVFRM13116 Magistro baigiamasis darbas I 3 3 H
VVFRM13115 Magistro baigiamasis darbas I 3 3 H
VVFRM13113 Magistro baigiamasis darbas I 3 3 H
VVFRM13113 Magistro baigiamasis darbas I 3 3 F
VVFRM12204 Magistro baigiamasis darbas II 3 3 F
VVFRM13216 Magistro baigiamasis darbas II 3 3 H
VVFRM13221 Magistro baigiamasis darbas II 3 3 H
VVFRM13222 Magistro baigiamasis darbas II 3 3 H
VVFRM13222 Magistro baigiamasis darbas II 3 3 F
VVFRM13221 Magistro baigiamasis darbas II 3 3 F
VVFRM13216 Magistro baigiamasis darbas II 3 3 F
VVFRM11107 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVFRM11108 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVFRM11108 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 H
VVFRM11109 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVFRM11109 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 H
VVFRM11112 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVFRM13103 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVFRM13103 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 H
VVFRM13106 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
VVFRM13106 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 H
VVFRM11207 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
VVFRM11210 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
VVFRM11210 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 H
VVFRM11211 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
VVFRM11211 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 H
VVFRM11213 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
VVFRM13203 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
VVFRM13203 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 H
VVFRM13210 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
VVFRM13210 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 H
VVFRM13202 Mokslinė praktika 6 6 F
VVFRM13202 Mokslinė praktika 6 6 H
VVFRM13209 Mokslinės veiklos praktika 6 6 F
VVFRM13209 Mokslinės veiklos praktika 6 6 H
VVFRM13217 Mokslinės veiklos praktika 6 6 F
VVFRM13217 Mokslinės veiklos praktika 6 6 H
VVFRM13232 Mokslinės veiklos praktika 6 6 F
VVFRM13232 Mokslinės veiklos praktika 6 6 H
VVFRM13241 Mokslinės veiklos praktika 6 6 F
VVFRM13241 Mokslinės veiklos praktika 6 6 H
VVFRM11105 Organizacijų teorija 5 5 F
VVFRM11114 Organizacijų teorija 4 4 H
VVFRM11203 Pelno ir rizikos inžinerija 4 4 F
VVFRM11203 Pelno ir rizikos inžinerija 4 4 H
VVFRM13101 Pelno ir rizikos inžinerija 7 7 F
VVFRM13101 Pelno ir rizikos inžinerija 7 7 H
VVFRM12203 Profesinė praktika 6 6 F
VVFRM11209 Realaus laiko investicijos finansų rinkose 9 9 F
VVFRM11209 Realaus laiko investicijos finansų rinkose 9 9 H
VVFRM13119 Rizikos anatomija ir valdymas 7 7 F
VVFRM13119 Rizikos anatomija ir valdymas 7 7 H
VVFRM13105 Rizikos ir neapibrėžties ekonomika ir finansai 7 7 F
VVFRM13105 Rizikos ir neapibrėžties ekonomika ir finansai 7 7 H
VVFRM13304 Rizikos valdymo projektai 6 6 F
VVFRM13304 Rizikos valdymo projektai 6 6 H
VVFRM13208 Rizikos valdymo standartai ir praktika 7 7 F
VVFRM13208 Rizikos valdymo standartai ir praktika 7 7 H
VVFRM13110 Šiuolaikinių veiklų valdymo apskaita 7 7 F
VVFRM13110 Šiuolaikinių veiklų valdymo apskaita 7 7 H
VVFRM13114 Tarptautinio verslo finansai 7 7 F
VVFRM13114 Tarptautinio verslo finansai 7 7 H
VVFRM13108 Tvarios plėtros anatomija ir valdymas 7 7 F
VVFRM13108 Tvarios plėtros anatomija ir valdymas 7 7 H
VVFRM11201 Valdymo apskaita 6 6 F
VVFRM11201 Valdymo apskaita 6 6 H
VVFRM12103 Valdymo apskaita 7 7 F
VVFRM13102 Verslo finansai vadovams 7 7 F
VVFRM13102 Verslo finansai vadovams 7 7 H
VVFRM12101 Verslo projektavimas ir valdymas 7 7 F
VVFRM11309 Verslo vertinimas ir draudimas 6 6 F
VVFRM13231 Vertės anatomija ir inžinerija 7 7 F
VVFRM13231 Vertės anatomija ir inžinerija 7 7 H
VVFRM13230 Vertės kūrimo grandinė 7 7 F
VVFRM13230 Vertės kūrimo grandinė 7 7 H
VVFRM11215 Vertės kūrimo teorijos ir inžinerija 9 9 H
 
 
Finansų inžinerijos katedra dalyvauja projekte „Mobility Academic Network between EU and Central Asia (MANECA)“.
Projekto tikslas: I, II ir III pakopos studentų  bei dėstytojų mobilumas. Stiprinti bendradarbiavimą tarp Europos ir Vidurio Azijos šalių universitetų.
Numatomi rezultatai: Tarptautinis bendradarbiavimas skatina dalintis patirtimi, žiniomis ir metodologijomis, kas padės spręsti mokslines, ekonomines, socialines probelmas.
Katedroje yra trys stažuotojai iš Uzbekistano. Su jais bus parengti trys bendri straipsniai apie aktualias Lietuvai ir Uzbekistanui ekonomikos probelmas, kurios yra nagrinėjamos ir stažuotojų pasirinktose disertacijose.
  • Puslapio administratoriai:
  • Greta Ramaškaitė
  • Irena Račinskaja
  • Airinė Šatienė
  • Justina Prakapavičiūtė
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė