Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Pirmo pakartotinio egzaminų laikymo tvarkaraštis

Finansų inžinerijos katedra
Pirmo pakartotinio egzaminų laikymo tvarkaraštis
Dėstytojas Dalykas Grupė,-ės Egzamino
data, laikas, auditorija
Doc. dr. Kamilė Taujanskaitė Asmeninių finansų ekonomika ECINVin16 2018-04-09 14:30 val. SRK-I 613
2018-04-17 14:30 val. SRK-I 613
Lekt. Alina Kvietkauskienė Investicijų ekonomika,
Kompleksinis projektas (Investicijų ekonomika)
ECINVin16 2018-04-12 16:20 val. SRK-I 604
2018-04-17 16:20 val. SRK-I 604
 
Pakartotiniam egzaminų laikymui būtina pasirinkti vieną iš nurodytų datų ir užsiregistruoti katedroje ne vėliau kaip 1 diena iki egzamino. Neužsiregistravę studentai neegzaminuojami. Registruotis galima telefonu: 8 (5) 274 4861, elektroniniu paštu: vvfi@vgtu.lt arba užeiti į katedrą SRK-I 606 kab.
 
                                                                                                           
 
 
 
 
Finansų inžinerijos katedros vedėja                                                      doc. dr. Algita Miečinskienė
 
 

Pakartotinio egzaminų laikymo komisijose tvarkaraštis

 
Finansų inžinerijos katedra
Pakartotinio egzaminų laikymo komisijose tvarkaraštis
Dėstytojas Dalykas,-ai Grupė,-ės Data, laikas, auditorija
Doc. dr. Kamilė Taujanskaitė Asmeninių finansų ekonomika ECINVin16 2018-04-23 14:30 val. SRK-I 613
2018-04-26 14:30 val. SRK-I 613
Lekt. Alina Kvietkauskienė Investicijų ekonomika,
Kompleksinis projektas (Investicijų ekonomika)
ECINVin16 2018-04-23 12:10 val. SRK-I 604
2018-04-26 16:20 val. SRK-I 604
 
Pakartotiniam egzaminų laikymui komisijoje būtina pasirinkti vieną iš nurodytų datų ir užsiregistruoti katedroje ne vėliau kaip 1 diena iki egzamino bei turėti dekano leidimą. Neužsiregistravę studentai neegzaminuojami. Registruotis galima telefonu: 8 (5) 274 4861, elektroniniu paštu: vvfi@vgtu.lt arba užeiti į katedrą SRK-I 606 kab.
Komisijų sudėtys pateikiamos čia.
 
Finansų inžinerijos katedros vedėja                                                      doc. dr. Algita Miečinskienė
 
 

Bakalauro ištęstinių studijų (ECINVi-13) studentams dėl BD1 atsiskaitymo

Iki 2018 m. birželio 20 d. bakalauro ištęstinių studijų (ECINVi-13) studentai privalo savo baigiamųjų darbų vadovams pateikti ataskaitas su 30% atlikto baigiamojo darbo. Studentai į katedrą (SRK-I 606) pristato darbo viršelį su vadovo parašu, data, įvertinimu (įskaityta/neįskaityta) iki 2018 m. birželio 21 d. 16:20 val.
 
Daugiau informacijos apie baigiamąjį darbą 1 (BD1) rasite čia.
Titulinio lapo šabloną rasite čia.
 

Bakalauro ištęstinių nuotolinių studijų (ECINVin16) studentams dėl BD2 atsiskaitymo

Šių metų gegužės 10 d. 16:20 val. vyks baigiamojo darbo 2 (BD2) patikrinimas ištęstinių nuotolinių studijų (ECINVin16) studentams. Atvykstant į patikrinimą su savimi reikia turėti ataskaitą su 90 proc. atlikto baigiamojo darbo ir būti pasirengusiam jį  pristatyti (pristatymas su skaidrėmis 7-10 min.).

SVARBU. Likus ne mažiau kaip dviems darbo dienoms iki BD2 patikrinimo būtina į katedrą (SRK-I 606) atnešti baigiamojo darbo titulinį lapą  su vadovo parašu, data, kiek procentų atlikta ir įvertinimu (įskaityta/ neįskaityta).

Tikslų BD2 patikrinimo grafiką rasite čia.
Titulinio lapo šabloną rasite čia. 

 

Bakalauro nuolatinių studijų (FIf-14/1, FIf-14/2, FIfu-14, IFVf-14, FVf-14, ECINVf-14, ECINVfu14) studentams dėl BD2 atsiskaitymo

Šių metų gegužės 21-24 dienomis vyks baigiamojo darbo 2 (BD2) patikrinimas bakalauro nuolatinių studijų (FIf-14/1, FIf-14/2, FIfu-14, IFVf-14, FVf-14, ECINVf-14, ECINVfu14) studentams. Atvykstant į patikrinimą su savimi reikia turėti ataskaitą su 90 proc. atlikto baigiamojo darbo ir būti pasirengusiam jį  pristatyti (pristatymas su skaidrėmis 7-10 min.).

SVARBU. Likus ne mažiau kaip dviems darbo dienoms iki BD2 patikrinimo būtina į katedrą (SRK-I 606) atnešti baigiamojo darbo titulinį lapą  su vadovo parašu, data, kiek procentų atlikta ir įvertinimu (įskaityta/ neįskaityta).

Tikslų BD2 patikrinimo grafiką rasite čia.
Titulinio lapo šablonai pagal grupes:
FIf-14/1
FIf-14/2
FIfu-14
IFVf-14
FVf-14
ECINVf-14
ECINVfu14


 

Magistrantūros studijų (IVfm-17, FEfmu-17, FEfmuc-17) studentams dėl MBD2 atsiskaitymo

Iki 2018 m. birželio 20 d. magistrantūros studijų (IVfm-17, FEfmu-17, FEfmuc-17) studentai privalo savo baigiamųjų darbų vadovams pateikti ataskaitas su 50 proc. atlikto baigiamojo darbo. Studentai į Katedrą (SRK-I 606) turi atnešti baigiamojo darbo viršelį su vadovo parašu, data, įvertinimu (įskaityta/ neįskaityta) iki 2018 m. birželio 21 d. 16:20 val.

Titulinio lapo šabloną rasite čia.
Studijų programas, valstybinius kodus ir specializacijas rasite čia.

STUDENTŲ DARBŲ KONKURSAS

Jau penktus metus iš eilės LR Finansų ministerija kviečia aukštųjų mokyklų studentus dalyvauti mokslo darbų konkurse apie ES struktūrinių fondų investicijų efektyvumą.
Konkurse laukiami bakalauro ir magistro darbai, nagrinėjantys ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo) investicijų planavimą ir panaudojimą. Šeši geriausių darbų autoriai bus apdovanoti piniginėmis premijomis – laimėtojai pasidalins net 4400 eurų (neatskaičius mokesčių valstybei).
Darbų ir dalyvių registracija konkursui vyksta iki š. m. birželio 8 dienos. Konkurse dalyvaujantys mokslo darbai turi būti apginti aukštosiose mokyklose nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2018 liepos 1 d.
Detalesnė informacija apie konkursą pateikiama prisegtuose nuostatose ir kvietime bei interneto svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/studentu-darbu-konkursas-2018.


KONKURSO KVIETIMAS
KONKURSO NUOSTATAI

Siūlomos baigiamųjų darbų temos I pakopos nuolatinių ir ištęstinių nuotolinių studijų studentams

Siūlomų baigiamųjų darbų temų sąrašą I pakopos studentams, temą registruojant 2017 - 2018 m. m. pavasario semestre, galite rasti čia.
Studentai gali siūlyti ir savo temas.
 
Studentai, suderinus su darbo vadovu, privalo Katedroje (SRK I 606) arba el. paštu (vvfi@vgtu.lt) temas užregistruoti iki 2018 m. vasario 15 dienos.
 
Registruojant temą el. paštu BŪTINA nurodyti:
1. Vardas, pavardė;
2. Grupė;
3. Temos pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis;
4. Darbo vadovas;
5. Jūsų tel. numeris ir el. paštas.
 
 
 
Budėjimo laikas
2017-2018 m. m. pavasario semestras
 
Dėstytojas Budėjimo laikas Auditorija
Doc. dr. Larisa Belinskaja Ketvirtadienis 12:00 - 13:00 SRK-I 604
Asist. Jelena Borisova Penktadienis 12:10 - 13:00 SRK-I 604
Doc. dr. Daiva BurkšaitienėDoc. dr. Daiva BurkšaitienėDoc. dr. Daiva BurkšaitienėDoc. dr. Daiva Burkšaitienė Ketvirtadienis 14:00 - 15:00 SRK-I 604
Doc. dr. Nomeda Dobrovolskienė Antradienis 14:00 - 14:30 SRK-I 604
Lekt. dr. Giedrė Dzemydaitė Trečiadienis (1 sav.) 10:10 - 11:40 SRK-I 603
Lekt. dr. Audrius Dzikevičius Ketvirtadienis 14:30 - 16:00 SRK-I 604
Lekt. dr. Viktoras Filipavičius Pirmadienis 12:00 - 12:45 SRK-I 604
Šestadienis iš anksto susitarus el. paštu:
viktoras.filipavicius@vgtu.lt
MR-I 1-102
Lekt. dr. Kristina Garškaitė-Milvydienė Antradienis 13:45 - 14:30 SRK-I 604
Lekt. Ingriga Grigonytė Pirmadienis 13:45 - 14:30 SRK-I 604
Lekt. Laura Gudelytė Trečiadienis (1 sav.) 11:00 - 12:00 SRK-I 604
Ketvirtadienis (2 sav.) 13:45 - 14:45
Lekt. Ramutė Jievaltė Šeštadienis 12:45 - 14:00
iš anksto susitarus el. paštu:
ramute.jievalte@vgtu.lt
SRK-I 604
Dokt. Kristina Kovaitė Pirmadienis 13:45 - 14:15 SRK-I 604
Lekt. Alina Kvietkauskienė Pirmadienis 8:00 - 9:00 SRC 803
Doc. dr. Indrė Lapinskaitė Antradienis 14:30 - 15:30 SRK-I 604
Lekt. dr. Nijolė Maknickienė Ketvirtadienis 17:00 - 18:00 SRK-I 604
Lekt. dr. Raimonda Martinkutė-Kaulienė Ketvirtadienis 12:30 - 14:30 SRK-I 604
Lekt. Tomas Mendelsonas Antradienis 14:30 - 16:05 SRK-I 604
Doc. dr. Algita Miečinskienė Antradienis 13:30 - 14:30 SRK-I 605
Dokt. Marta Nikanorova Penktadienis 16:20 - 17:50 SRK-I 604
Lekt. Rimutė Raudeliūnienė Antradienis (2 sav.) 14:00 - 15:00 SRK-I 604
Lekt. dr. Viktorija Skvarciany Pirmadienis 9:15- 10:00 SRK-I 621
Prof. dr. Jelena Stankevičienė Ketvirtadienis 16:00 - 18:00 SRK-I 618
Doc. dr. Galina Ševčenko Antradienis 14:00 - 15:00 SRK-I 604
Prof. dr. Rima Tamošiūnienė Ketvirtadienis 13:00 - 14:30 SRK-I 701A
Doc. dr. Kamilė Taujanskaitė Penktadienis 10:20 - 11:55 SRK-I 613
Lekt. Agnė Vaiciukevičiūtė Antradienis 9:00 - 10:00 SRK-I 616
Lekt. Alma Vaitkunskienė Ketvirtadienis (1 sav.) 15:50 - 16:20 SRK-I 604
Prof. dr. Asta Vasiliauskaitė Ketvirtadienis 13:45 - 14:30 SRK-I 716
Doc. dr. Jonas Žaptorius Pirmadienis 9:00 - 10:00 SRK-I 604
Lekt. dr. Grigorij Žilinskij Pirmadienis 9:30 - 10:30 SRC 1003
         
  • Puslapio administratoriai:
  • Greta Ramaškaitė
  • Irena Račinskaja
  • Airinė Šatienė
  • Justina Prakapavičiūtė
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė