Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Apie katedrą

Finansų inžinerijos katedra įkurta 1993 m. Nuo katedros įkūrimo vadovavo prof. habil. dr. A. V. Rutkauskas, šiuo metu katedrai vadovauja doc. dr. Algita Miečinskienė.
Katedros misija – katedros kolektyvo kuriamas žinias ir praktinio meistriškumo pagrindus paversti žinių ekonomikos galia, leisiančia Lietuvai efektyviai panaudoti pagrindinį jos turtą – žmonių kūrybiškumą.
Katedros tikslas – būsimiems absolventams suteikti aukštos prabos profesijos žinias bei veiklos įgūdžius dar studijų metu.
Katedros išskirtinumas –  nuolatinė glaudžių sąveikų tarp inovatyvių žinių kūrimo bei inovatyvių veiklų puoselėjimo ir mokslo tyrimų, galinčių duoti atsakus į svarbiausias paminėtose veikose iškylančias problemas, paieška.
Svarbiausia Finansų inžinerijos katedros mokslinio pažinimo, inovatyvių žinių generavimas ir inovatyvių veiklų puoselėjimo kryptis yra investavimo sistemos, galinčios užtikrinti Lietuvos valstybei pakankamą jos gyventojų gerbūvį, veiklų patrauklumą ir visavertį jos kūrybinių galių panaudojimą, bei  valstybinį ir ekonominį savarankiškumą ilgalaikėje perspektyvoje.
Kasmet katedroje yra paskelbiama virš 40 mokslinių straipsnių.
Katedra kuruoja pirmosios pakopos studijų: Verslo vadybos programos Finansų valdymo ir Verslo projektų valdymo specializacijas, Įstaigų vadybos programos Įstaigų finansų valdymo specializaciją ir Ekonomikos inžinerijos programos Investicijų ekonomikos specializaciją bei antrosios pakopos Ekonomikos inžinerijos programos Rizikos inžinerijos specializaciją, Inžinerinės ekonomikos ir vadybos programos Verslo projektavimo specializaciją, Finansų inžinerijos programos Asmeninių finansų valdymo, Investavimo vadybos, Vertės inžinerijos specializacijas ir Verslo vadybos Verslo finansų valdymo specializaciją.                              .
Šiuo metu katedroje dirba 4 profesoriai, 9 docentai, 5 mokslo daktarai, 7 lektoriai, 3 asistentai.
Katedroje dėstomi dalykai I pakopos studentams: Apskaita, Apskaita ir auditas, Asmeninių finansų ekonomika, Ekonominis prognozavimas, Finansinės rinkos ir institucijos, Finansinių sprendimų pagrindai, Finansinių teorijų raida, Finansų ir investicijų analizė, Finansų rinkos ir institucijos, Finansų valdymas, Įmonių finansų valdymas, Investavimo vadyba, Investicijų ekonomika, Investicijų vadyba, Investiciniai projektai, Įstaigų finansai, Įstaigų finansų valdymas, Kainodara, Pramogų projektų vadyba, Projektų rengimas ir vertinimas, Projektų valdymas, Rizikos ekonomika, Rizikos valdymas, Strateginiai investiciniai sprendimai, Tarptautiniai finansai, Telekomunikacijų ekonomika ir finansai, Ūkio statistika ir prognozė, Valdymo apskaita, Verslo finansai, Verslo projektai, Verslo projektavimas, Verslo projektų valdymas, Verslo rizika, Vertės inžinerija, Viešieji finansai.
Katedroje dėstomi dalykai II pakopos studentams: Asmens finansų rizikos valdymas, Asmens gerovės ekonomika ir finansai, Asmens ir turto draudimas, Daugiafunkcinio verslo projektai, Finansinių investicijų valdymas, Finansų analizė, Prognozavimas ir valdymas, Finansų inžinerija, Finansų inžinerijos objektas ir metodai, Finansų logistika, Finansų sistemos, Fundamentinė ir techninė analizė, Integruotas aktyvų ir pasyvų valdymas, Integruotas verslo intelekto, Inovacijų ir aukštųjų technologijų valdymas, Integruotas verslo vertės ir rizikos valdymas, Integruotas vertės ir rizikos valdymas, Investavimo galimybių analizė, Investavimo priemonės ir rinkos, Investavimo priemonių vertės ir rizikingumo matavimas, Investavimo psichologija, Investicijų portfelio valdymas, Inžinerinė ekonomika, organizacijų teorija, Pelno ir rizikos inžinerija, Realaus laiko investicijos finansų rinkose, Rizikos anatomija ir valdymas, Rizikos ir neapibrėžties ekonomika ir finansai, Rizikos valdymo projektai, Rizikos valdymo standartai ir praktika, Šiuolaikinių veiklų valdymo apskaita, Tarptautinio verslo finansai, Tvarios plėtros anatomija ir valdymas, Valdymo apskaita, Verslo finansai vadovams, Verslo projektavimas ir valdymas, Verslo vertinimas ir draudimas, Vertės anatomija ir inžinerija, Vertės kūrimo grandinė, Vertės kūrimo teorijos ir inžinerija.
1993 metais vasario mėn. įkurtas Verslo vadybos fakultetas, į kurio sudėtį įėjo Verslo ekonomikos katedra.
Jai vadovavo prof. habil. dr. A. V. Rutkauskas.
2001 metais Verslo vadybos fakultete reorganizuota Vadybos ir Ekonomikos katedra į 5 katedras: Įmonių ekonomikos ir vadybos katedrą, Verslo technologijų katedrą, Socialinės ekonomikos ir vadybos katedrą, Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedrą, Finansų katedrą.
Finansų katedrai vadovavo prof. habil. dr. A. V. Rutkauskas.
2004 metais lapkričio mėn. Finansų katedra pervadinta į Finansų inžinerijos katedrą.
Finansų inžinerijos katedros vedėjas prof. habil. dr. A. V. Rutkauskas.
Nuo 2006 metų iki 2011 metų katedros vedėja tampa doc. dr. R. Tamošiūnienė.
Nuo 2011 m. rugsėjo mėn. katedros vedėju išrinktas prof. habil. dr. A. V. Rutkauskas.
Nuo 2013 m. katedros vedėja tampa doc. dr. R. Martinkutė - Kaulienė.
Nuo 2016 m. vasario mėn. katedros vedėja išrinkta doc. dr. A. Miečinskienė.
Partneriai
Finansų inžinerijos katedra turi bendradarbiavimo sutartis su 6 socialiniais partneriais.
 
 • Socialiniai partneriai
 
Pavadinimas
Logotipas
 
 
 
 
 
 
Katedrai priklauso:
SRK I 605 vedėjos kabinetas
SRK I 605 reikalų tvarkytojos kabinetas
SRK I 604 dėstytojų kambarys

SRK I 623 auditorija
 
Katedros metodiniuose kabinetuose yra mokslinių periodinių leidinių, monografijų, vadovėlių, mokomųjų knygų, susijusių su katedros veiklos sritimis (finansų valdymas, investicijų valdymas, tvari plėtra, ekonomikos inžinerija, verslo finansų valdymas ir kt.)
 
 
STRAIPSNIAI
Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai
Mokslinės informacijos instituto duomenų bazės „ISI Web of Science“ leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį
 
 1. Žaptorius, Jonas. Internetinio klientų aptarnavimo plėtros modelis // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 22, nr. 4 (2011), p. 426-436. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); EBSCO; CEEOL; CSA]; [M.kr.: 05S]; [Citav. rod.: 0,068(S) (2012)]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,786].
 2. Stankevičienė, JelenaMencaitė, Evelina. The evaluation of bank performance using a multicriteria decision making model: a case study on Lithuanian commercial banks // Technological and economic development of economy. Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 18, no. 1 (2012), p. 189-205. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); SCOPUS; ICONDA]; [M.kr.: 04S]; [Citav. rod.: 3,224(S) (2012)]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,214].
 3. Masteika, SauliusRutkauskas, Aleksandras-Vytautas. Research on futures trend trading strategy based on short term chart pattern // Journal of business economics and management. Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 13, no. 5 (2012), p. 915-930. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; ICONDA]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Citav. rod.: 1,881(S) (2012)]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,143].
 4. Ginevičius, Romualdas; Podvezko, Valentinas; Ginevičius, Adomas. Quantitative evaluation of enterprise marketing activities // Journal of business economics and management. Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 14, no. 1 (2013), p. 200-212. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; Business Source Complete; ICONDA; IndexCopernicus]; [M.kr.: 03S; 04S; 01P]; [Citav. rod.: 0,810(S) (2013)]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,310].
 5. Maknickienė, Nijolė; Maknickas, Algirdas. Financial market prediction system with Evolino neural network and delphi method // Journal of business economics and management. Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 14, no. 2 (2013), p. 403-413. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; Business Source Complete; ICONDA; IndexCopernicus]; [M.kr.: 04S]; [Citav. rod.: 0,810(S) (2013)]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,393].
 6. Maditinos, Dimitrios Ioannis; Ševic, Željko [Šević, Željko]; Stankevičienė, Jelena; Karakoltsidis, Nikolaos. Earnings response coefficients in the Greek market // Journal of business economics and management. Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 14, no. 2 (2013), p. 414-431. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; Business Source Complete; ICONDA; IndexCopernicus]; [M.kr.: 04S]; [Citav. rod.: 0,810(S) (2013)]; [Ind.: 0,250] [Ind. aut. lankais: 0,321].
 7. Masteika, Saulius; Driaunys, Kęstutis; Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas. Historical data formation for back test and technical analysis in North American futures market // Transformations in business & economics. Vilnius : VU leidykla. ISSN 1648-4460. Vol. 12, no. 1A (2013), p. 473-488. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); EBSCO]; [M.kr.: 04S]; [Citav. rod.: 0,260(S) (2013)]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,381].
 
[Publikacijų grupėje: 7; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 4,416; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 4,548]
 
Mokslinės informacijos instituto duomenų bazės „ISI Proceedings“ leidiniuose
 
 1. Uturytė-Vrubliauskienė, Laura; Kvieskaitė, Eglė. Social network in higher educational institution: effective management discourse // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012. Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094571169. p. 937-942. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,214].
 2. Paliulis, Narimantas Kazimieras; Uturytė-Vrubliauskienė, Laura. Performance measurement system to evaluate the efficiency of e-business // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012 Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094571169. p. 895-903. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,321].
 3. Stankevičienė, JelenaSviderskė, Tatjana. Country risk assessment based on MULTIMOORA // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012 Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094571169. p. 530-536. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,500].
 4. Stankevičienė, JelenaJasaitė, LinaČepulytė, Julija. Corporate financial performance and value creation: the coherence of intangible assets and corporate social responsibility // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012 Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094571169. p. 11-16. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 5. Rutkauskas, Aleksandras-VytautasLapinskaitė, Indrė. Marketing as core instrument to implement sustainability strategy for a business world. The case of fast moving consumer goods // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012 Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094571169. p. 162-172. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,786].
 6. Maknickienė, Nijolė; Maknickas, Algirdas. Application of neural network for forecasting of exchange rates and forex trading // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012. Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094571169. p. 122-127. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 04S; 07T]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,214].
 7. Macijauskas, Lukas. Simple moving average as a risk management method in main asset classes // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012. Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094571169. p. 114-121. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 8. Rutkauskas, Aleksandras-VytautasStasytytė, Viktorija. With sustainability engineering to sustainability efficiency // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012 Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094571169. p. 173-184. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,857].
 9. Mažintienė, AurelijaBurkšaitienė, Daiva. The need of bankruptcy prediction in the company // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012. Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094571169. p. 135-141. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,500].
 10. Žaptorius, Jonas; Sulaymonova, Narghiza. The theoretical base of financial instruments // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012 Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094571169. p. 285-291. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,250].
 11. Taujanskaitė, Kamilė; Milčius, Eugenijus. Impact of financial crisis on Lithuanian households‘ ability to manage budgets // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012. Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094571169. p. 233-240. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,286].
 12. Levickaitė, Rasa. Theoretical and practical perspectives on creative economy (selected cases) // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012. Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094571169. p. 669-674. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 13. Tamošiūnienė, Rima; Šlapikaitė, Indrė. The effect of socially responsible investing on mutual fund performance // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012 Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094571169. p. 225-232. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,286].
 14. Jurevičienė, Daiva; Savičenko, JekaterinaMiečinskienė, Algita. Art as a diversification tool of investment portfolios // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012. Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094571169. p. 84-91. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,667] [Ind. aut. lankais: 0,381].
 15. Stankevičienė, Jelena. Multi-attribute value measurement approach to assess business sustainability // The 15th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2011. July 19th - July 22nd, 2011 Orlando, Florida, USA : proceedings. Vol. 6 Orlando : International Institute of Informatics and Systemics, 2011. ISBN 9781936338283. p. 137-142. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 16. Žilinskij, Grigorij. Different period time series forecasts integration as a tool of increasing the accuracy of stock return prediction // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012 Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094571169. p. 292-298. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,500].
 17. Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Ergashev, Ahmadjon. Small business in Uzbekistan: situation, problems and modernization possibilities // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012" : selected papers. May 10-11, 2012 Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094571169. p. 472-479. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,286].
 18. Rutkauskas, Aleksandras VytautasStasytytė, Viktorija [Stasytyte, Viktorija]. Leadership intelligence: how to get there? // Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2nd International conference on leadership, technology and innovation management. Amsterdam : Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. 2013, Vol. 75, p. 52-61. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index; Science Direct]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,714].
 
[Publikacijų grupėje: 18; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 14,167; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 7,953]
 
Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose
 
 1. Dailydka, Stasys; Lingaitis, Vytautas. Research on uniform motion of passenger carriages // Mechanika-2012 : proceedings of the 17th international conference, 12, 13 April, 2012, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas : Technologija, 2012. ISSN 1822-2951. p. 42–47. [Duomenų bazės: Academic Search Complete]; [M.kr.: 03T; 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,214].
 2. Dailydka, Stasys; Naimovičius, Stanislovas; Lingaitis, Vytautas. Analysis of passenger vibration comfort in a train // Transport Means - 2012: proceedings of the 16th international conference, October 25-26, 2012, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas : Technologija, 2012. ISSN 1822-296X. p. 302-305. [Duomenų bazės: Scopus]; [M.kr.: 03T; 04S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,095].
 3. Stasytytė, Viktorija. Risk identification and visualization techniques for reasonable enterprise risk management // 2’nd international scientific conference „Whither our economies-2012“ : conference proceedings [elektroninis išteklius], October 15-16, 2012, Vilnius. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. ISSN 2029-8501. p. 71-78. [Duomenų bazės: Business Source Complete (EBSCO Publishing)]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 4. Maknickas, Algirdas; Maknickienė, Nijolė. Influence of data orthogonality: on the accuracy and stability of financial market predictions // IJCCI 2012 : 4th International Joint Conference on Computational Intelligence, Barcelona, Spain, 5-7 October, 2012. Setubal : INSTICC, 2012. p. 616-619. [Duomenų bazės: INSPEC]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,143].
 5. Sinkevičius, Gintaras; Dailydka, Stasys; Lingaitis, Vytautas. Internacionalizavimo procesai geležinkelių transporte. Nauda ir perspektyvos // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2012, Nr. 2(34), p. 17-24. [Duomenų bazės: Business Source Complete]; [M.kr.: 03T]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,190].
 6. Stankevičienė, JelenaGavrilova, Irma. Lietuvos investicinių fondų veiklos vertinimas taikant kompleksinio vertinimo modelį // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 1 (2012), p. 94-106. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,929].
 7. Stankevičienė, Jelena. Investicijų į nekilnojamąjį turtą optimalaus portfelio parinkimas Europos šalių pavyzdžiu // Verslo ir teisės aktualijos = Current issues of business and law / Vilniaus teisės ir verslo kolegija. Vilnius : VTVK. ISSN 1822-9530. 2008, T. 1, p. 148-157. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,714].
 8. Stankevičienė, JelenaGruodis, AlbertasLokutijevskij, AdrianUrbaitė, Ūla. Building Lithuanian macro-econometric model: forecast of average wages and unemployment rate // Intelektinė ekonomika = Intellectual economics : mokslo darbų žurnalas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1822-8011. 2012, Vol. 6, no. 1(13), p. 754-775. [Duomenų bazės: Central & Eastern European Academic Source]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,571].
 9. Dzikevičius, AudriusVetrov, Jaroslav. Stock market analysis through business cycle approach // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 1 (2012), p. 36-42. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,500].
 10. Sinkevičius, Gintaras; Lingaitis, Vytautas. Geležinkelių transportas Europos Sąjungoje: raida, tendencijos ir šiuolaikiniai iššūkiai // Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. 2011, Nr. 4(32), p. 71-81. [Duomenų bazės: Business Source Complete]; [M.kr.: 03S; 03T; 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,393].
 11. Uturytė-Vrubliauskienė, Laura; Linkevicius, Mantas. Ryšių su klientais valdymo sistemos taikymo privalumai ir trūkumai Lietuvos viešojo judriojo telefono ryšio organizacijose // Vadyba = Journal of management. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. 2011, Nr. 1(18), p. 53-62. [Duomenų bazės: CEEOL; IndexCopernicus]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,357].
 12. Levickaitė, Rasa. Interlinks of cultural and creative economies through creative products and services // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI Century Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr. 3 (2012), p. 256-261. [Duomenų bazės: ICONDA; Gale®; Proquest]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 13. Garškaitė-Milvydienė, Kristina. Diagnostics of bankruptcy threat to enterprises // Journal of security and sustainability issues Vilnius : Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 1, iss. 3 (2012), p. 197–203. [Duomenų bazės: Business Source Complete (EBSCO Publishing)]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,500].
 14. Stasytytė, Viktorija. Investicijų portfelio sudarymas naudojant sprendimų paramos sistemą // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 3 (2012), p. 253-263. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,786].
 15. Dzikevičius, AudriusVetrov, Jaroslav. Analysis of asset classes through the business cycle // Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius : Technika. ISSN 2029-7491. T. 10 nr. 1 (2012), p. 1-10. [Duomenų bazės: Academic Search Complete; ProQeust; IndexCopernicus]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,714].
 16. Žilinskij, GrigorijRutkauskas, Aleksandras-Vytautas. Akcijų investiciniu patrauklumu paremtas investicinio portfelio sudarymo modelis // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 3 (2012), p. 242-252. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,786].
 17. Jurevičienė, DaivaSamoškaitė, Šarūnė. II pakopos pensijų fondų investicijų grąžos, atsižvelgiant į riziką, vertinimas // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 4 (2012), p. 304-313. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,714].
 18. Dzikevičius, AudriusStabužytė, Neringa. Forecasting OMX Vilnius stock index – a neural network approach // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 4 (2012), p. 324-332. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].
 19. Martinkutė-Kaulienė, Raimonda. Exotic options: a chooser option and its pricing // Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius : Technika. ISSN 2029-7491. T. 10 nr. 2 (2012), p. 289-301. [Duomenų bazės: Academic Search Complete; ProQeust; IndexCopernicus]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,929].
 20. Uturytė-Vrubliauskienė, Laura. Veiksmingumo matavimo sistemos paieškos e. verslo našumui įvertinti // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI Century. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr. 3 (2012), p. 216-223. [Duomenų bazės: ICONDA; Gale®; Proquest]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 21. Rudzkis, PauliusMacijauskas, Lukas. Vėjo energetikos projektų investicinio patrauklumo vertinimas // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI Century. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr. 3 (2012), p. 250-255. [Duomenų bazės: ICONDA; Gale®; Proquest]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 22. Stankevičienė, JelenaGembickaja, Natalija. Market behaviour: case studies of NASDAQ OMX Baltic // Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius : Technika. ISSN 2029-7491. T. 10 nr. 1 (2012), p. 110-127. [Duomenų bazės: IndexCopernicus; Academic Search Complete; ProQeust]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,286].
 23. Stankevičienė, JelenaBernatavičienė, Asta. Daugiakriterinis Lietuvos investicinių fondų veiklos efektyvumo vertinimas // Verslo ir teisės aktualijos = Current issues of business and law. Vilnius : Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. ISSN 1822-9530. 2012, T. 7, nr. 2, p. 404-422. [Duomenų bazės: IndexCopernicus]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,357].
 24. Dailydka, Stasys; Lingaitis, Vytautas. A study on the options of means for railway passenger transportation // Transport problems = Problemy transportu. Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. ISSN 1896-0596. Vol. 7, iss. 1 (2012), p. 53-62. [Duomenų bazės: IndexCopernicus; Scopus; BazTech; DOAJ; Academic Search Complete]; [M.kr.: 03T; 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,357].
 25. Stankevičienė, Jelena. Real estate investment optimal portfolio selection: a case study of European countries // Issues of business and law Warsaw : Versita. ISSN 2029-1094. Vol. 1, no. 1 (2009), p. 1-9. [Duomenų bazės: Business Source Complete; CEJSSH; MetaPress]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].
 26. Maknickienė, Nijolė; Maknickas, Algirdas. Investigation of prediction capabilities using RNN ensembles // IJCCI 2013 : 5th International Joint Conference on Computational Intelligence, 20th to 22nd September, 2013, Vilamoura, Portugal. Setubal : INSTICC, 2013. p. 391-395. [Duomenų bazės: INSPEC]; [M.kr.: 04S; 07T]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,179].
 27. Jurevičienė, DaivaIvanova, Olga. Behavioural finance: theory and survey // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI Century. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 1 (2013), p. 53-58. [Duomenų bazės: ICONDA; Gale®; Proquest]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 28. Lapinskaitė, IndrėRutkauskas, Aleksandras Vytautas. Rinkodaros sąnaudų struktūros optimizavimas kaip verslo plėtros tvarumo prielaida // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 14, no. 1 (2013), p. 74-82. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].
 29. Dzikevičius, AudriusVetrov, Jaroslav. Investment portfolio management using the business cycle approach // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 14, no. 1 (2013), p. 57-63. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,500].
 30. Martinkutė-Kaulienė, RaimondaStankevičienė, JelenaŽinytė, Santautė. Option pricing using monte carlo simulation // Journal of security and sustainability issues. Vilnius : Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 2, iss.4 (2013), p. 65-79. [Duomenų bazės: Business Source Complete (EBSCO Publishing)]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,071].
 31. Martinkutė-Kaulienė, Raimonda [Martinkute-Kauliene, Raimonda]. Sensitivity of option contracts // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 14, no. 2 (2013), p. 157-165. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].
 32. Jurevičienė, DaivaPileckaitė, Jūratė. The impact of EU structural fund support and problems of its absorption // Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius : Technika. ISSN 2029-7491. T. 11 nr. 1 (2013), p. 1-18. [Duomenų bazės: IndexCopernicus; Academic Search Complete; ProQeust]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,286].
 33. Jurevičienė, DaivaMartinkutė, Aistė. Rizikos kapitalo fondai: teoriniai aspektai // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 14, no. 2 (2013), p. 117-130. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,000].
 34. Gnenny, Oleg; Dailydka, Stasys; Lingaitis, Vytautas. Definition of liquidation property value // Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius : Technika. ISSN 2029-7491. T. 11 nr. 1 (2013), p. 19-33. [Duomenų bazės: IndexCopernicus; Academic Search Complete; ProQeust]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,357].
 35. Rakauskienė, GiedrėTamošiūnienė, Rima. Šalies konkurencingumą lemiantys veiksniai // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 14, no. 3 (2013), p. 177-187. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,786].
 36. Garškaitė-Milvydienė, Kristina. Įmonių restruktūrizavimo gairės // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 14, no. 3 (2013), p. 249-258. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,714].
 37. Stepanovas, ArtūrasOstašenkovaitė, Karolina. Inovatyvių projektų vertinimo problema // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI Century. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 1 (2013), p. 7-12. [Duomenų bazės: ICONDA; Gale®; Proquest]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 38. Macijauskas, Lukas. Lietuvos investuotojų elgsena: iracionalumo apraiškos // Pinigų studijos = Monetary studies. Vilnius : Lietuvos bankas. ISSN 1392-2637. 2012, nr. 2, p. 40-52. [Duomenų bazės: Business Source Complete]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,929].
 39. Lukaševičius, AlfredasRutkauskas, Aleksandras VytautasŠalengaitė, Julija. Akcijų kainų ciklų dinamikos įtaka tvariam portfelio vystymuisi // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 14, no. 4 (2013), p. 287-296. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,714].
 40. Rutkauskas, Aleksandras VytautasRačinskaja, IrenaKvietkauskienė, Alina. Integrated knowledge, innovation and technology cluster as a self-regulating complex system // Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius : Technika. ISSN 2029-7491. T. 11 nr. 2 (2013), p. 294-314. [Duomenų bazės: IndexCopernicus; Academic Search Complete; ProQeust]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,500].
 41. Bernatonytė, Dalia; Burkšaitienė, Daiva; Rimienė, Kristina. Trade specialization pattern of Lithuania // Ekonomika ir vadyba = Economics and management. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-6515. Vol. 18, no. 4 (2013), p. 661-665. [Duomenų bazės: Business Source Complete; Academic Search Complete]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,119].
 42. Žaptorius, Jonas. Applying the priority distribution method for employee motivation // Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius : Technika. ISSN 2029-7491. T. 11 nr. 2 (2013), p. 256-280. [Duomenų bazės: IndexCopernicus; Academic Search Complete; ProQeust]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,786].
 43. Stasytytė, Viktorija. The development of an attitude towards risk management in the context of country competitiveness // Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius : Technika. ISSN 2029-7491. T. 11 nr. 2 (2013), p. 281-293. [Duomenų bazės: IndexCopernicus; Academic Search Complete; ProQuest]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,929].
 44. Rutkauskas, Aleksandras Vytautas. Integrated management of migration, employment, fiscal policy and public debt // Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius : Technika. ISSN 2029-7491. T. 11 nr. 2 (2013), p. 376-390. [Duomenų bazės: IndexCopernicus; Academic Search Complete; ProQeust]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,071].
 45. Rutkauskas, Aleksandras VytautasStasytytė, Viktorija. Intelligence as a main way to ensure universal sustainability of country’s development // Economics and Business: scientific journal of RTU. Riga : Riga Technical University. ISSN 1407-7337. Vol. 24 (2013), p. 127-134. [Duomenų bazės: EBSCO; CSA/ProQuest; VINITI]; [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 46. Slapikaitė, IndrėTamošiūnienė, Rima. Socially responsible mutual funds – a profitable way of investing // Scientific Annals of the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi. Iasi : “Alexandru Ioan Cuza” University Press. ISSN 0379–7864. Vol. 60, iss.1 (2013), p. 199-211. [Duomenų bazės: IndexCopernicus; DOAJ; EBSCO]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,929].
 
[Publikacijų grupėje: 46; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 40,332; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 32,406]
 
Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai
Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose
 
 1. Vaičiulionienė, Marytė. Mokesčiai // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 12 : Lietuva Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007. ISBN 9785420016312. ISBN 5420014866. p. 728-732. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,357].
 2. Vaičiulionienė, Marytė; Žilėnas, Alfonsas. Mokesčiai // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 15 : Mezas - Nagurskiai : 1-15 tomo papildymai. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009. ISBN 9785420016541. ISBN 5420014866. p. 314-318. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,179].
 3. Vaičiulionienė, Marytė. Pajamos // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 17 : Ona - Perizonijus Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2010. ISBN 9785420016756. ISBN 5420014866. p. 239. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,071].
 4. Vaičiulionienė, Marytė. Pajamų apmokestinimas // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 17 : Ona - Perizonijus Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2010. ISBN 9785420016756. ISBN 5420014866. p. 239-240. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,143].
 5. Vaičiulionienė, Marytė. Pajamų deklaracija; Pajamų deklaravimas, gyventojų pajamų deklaravimas // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 17 : Ona - Perizonijus Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2010. ISBN 9785420016756. ISBN 5420014866. p. 240. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,071].
 6. Vaičiulionienė, Marytė. Pajamų norma; Pajamų perskirstymas // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 17 : Ona - Perizonijus Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2010. ISBN 9785420016756. ISBN 5420014866. p. 242. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,071].
 7. Vaičiulionienė, Marytė. Pajamų politika // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 17 : Ona - Perizonijus Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2010. ISBN 9785420016756. ISBN 5420014866. p. 242. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,071].
 8. Vaičiulionienė, Marytė. Pajamų lygio rodikliai; Pajamų mokestis // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 17 : Ona - Perizonijus Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2010. ISBN 9785420016756. ISBN 5420014866. p. 241-242. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,143].
 9. Vaičiulionienė, Marytė. Pajamų indeksavimas // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 17 : Ona - Perizonijus Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2010. ISBN 9785420016756. ISBN 5420014866. p. 240-241. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,143].
 10. Žaptorius, Jonas. Online shop realization. 1. Recent problems of customer service // Innovative Technologies for Science, Business and Education. Vilnius : Vilnius Business College. ISSN 2029-1035. 2008, Vol. 3(4), p. 3-7. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,179].
 11. Žaptorius, Jonas. Online shop realization. 2. IT problems in Lithuania // Innovative Technologies for Science, Business and Education. Vilnius : Vilnius Business College. ISSN 2029-1035. 2008, Vol. 3(4), p. 8-15. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,286].
 12. Žaptorius, Jonas. Tvarumo apskaita: trumpa istorija ir koncepcija // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika. Vilnius : Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. ISSN 1822-8682. 2012, T. 11, p. 7-17. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,786].
 13. Žaptorius, Jonas. IT and audit of long-term financial investments // Innovative Technologies for Science, Business and Education. Vilnius : Vilnius Business College. ISSN 2029-1035. 2012, Vol. 8, p. 5-9. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,357].
 
[Publikacijų grupėje: 13; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 11,500; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 2,857]
 
Konferencijų pranešimų medžiagoje
 
 1. Tamošiūnienė, RimaŠidlauskas, Skirmantas. Evaluation and comparison of investment projects of generation of renewable energy in Lithuania // UNITECH'12 Gabrovo : International Scientific Conference, 16-17 November 2012, Gabrovo : proceedings. Vol. 3. Gabrovo : "V. Aprilov", 2012. ISSN 1313-230X. p. 71-78. [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 2. Tamošiūnienė, Rima [Tamosiuniene, Rima,]Spruntulytė, SkirmantėŠidlauskas, Skirmantas. Analysis of potential of renewable energy in the Lithuania // V international science conference "Knowledge society". VI international science conference for young researchers "Technical science and industrial management" (ISCKS'2012). Sofia : Kowledge Society Institute. ISSN 1313-4787. Vol. 5, no. 3 (2012), p. 20-24. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,357].
 3. Rutkauskas, Aleksandras-VytautasStasytytė, ViktorijaMaknickienė, Nijolė. Entrepreneurship portfolio construction and management // Proceedings of the Annual International Conference on Innovation and Entrepreneuship (IE 2011), July 23-24, 2011 Singapore. Singapore: Global Science and Technology Forum (GSTF), 2011. ISBN 9789810894931. p. 57-62. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 4. Stankevičienė, JelenaRutkauskas, Aleksandras-VytautasGinevičius, Adomas. New entrepreneurship challenges for marketing // Proceeding of Ankara University International Conference “Marketing and Entrepreneurship AUMEC 2009”. Antalya, 6–9 April, 2009 Ankara : Ankara University, 2009. ISBN 9786055782061. p. 267-278. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,857].
 5. Stankevičienė, Jelena. Formation of investment strategies for sustainable value creation of enterprise // Proceeding of Ankara University International Conference “Marketing and Entrepreneurship AUMEC 2009”. Antalya, 6–9 April, 2009 Ankara : Ankara University, 2009. ISBN 9786055782061. p. 323-332. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,714].
 6. Žilinskij, Grigorij; Kuzminskas, Vilius. Widely diversified investment portfolio – a tool to protect your investment in terms of markets volatility // MMK 2011. International Masaryk conference for Ph.D. students and young researchers : proceedings of the international scientific conference, December 12-16, 2011 [elektroninis išteklius]. Vol. 2 Hradec Králové : Magnanimitas, 2011. ISBN 9788090487772. p. 2140-2150. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,393].
 7. Rutkauskas, Aleksandras-VytautasStasytytė, Viktorija. Markowitz Random field as a stand for investment analysis and decision making // The 15th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2011. July 19th - July 22nd, 2011 Orlando, Florida, USA : proceedings. Vol. 1 Orlando : International Institute of Informatics and Systemics, 2011. ISBN 9781936338290. p. 131-136. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 8. Rutkauskas, Aleksandras-VytautasStasytytė, ViktorijaLapinskaitė, Indrė. Basement on value creation of study programs as highway to integrate academic, business and public interest as well as to shape research directions // International conference on Education, informatics, and cybernetics (icEIC 2011), and the International symposium on Integrating research, education, and problem solving (IREPS 2011), November 29 - December 2, 2011, Orlando, Florida, USA : proceedings. Florida : International Institute of Informatics and Systemics, 2011. ISBN 9781936338443. p. 181-186. [M.kr.: 04S; 07S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 9. Rutkauskas, Aleksandras VytautasLapinskaitė, IndrėStasytytė, Viktorija. Verslo intelekto aktyvų portfelis kaip priemonė suvokti ir valdyti integralųjį verslo intelektą // 1’st international scientific conference „Whither our economies“ : conference proceedings [elektroninis išteklius], November 16-17, 2011, Vilnius. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011. ISSN 2029-8501. p. 219-226. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 10. Rutkauskas, Aleksandras Vytautas. The core principles of studies programs – a means to match the interests of participants of studies process and to stimulate interaction between science and studies // 1’st international scientific conference „Whither our economies“ : conference proceedings [elektroninis išteklius], November 16-17, 2011, Vilnius. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011. ISSN 2029-8501. p. 116-125. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,714].
 11. Žaptorius, Jonas. Elektros energijos skirstymo įmonių pinigų valdymo strateginiai sprendimai // Apskaita, auditas, analizė: mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste : tarptautinės mokslinės konferencijos, vykusios Lietuvoje Vilniaus universitete, Ekonomikos fakultete 2012 m. kovo 29–30 d. D. 1 Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012. ISBN 9786094590283. p. 831-848. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,286].
 12. Sulaymonova, Narghiza; Žaptorius, Jonas. Improvement audit of long-term financial investments // Apskaita, auditas, analizė: mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste : tarptautinės mokslinės konferencijos, vykusios Lietuvoje Vilniaus universitete, Ekonomikos fakultete 2012 m. kovo 29–30 d. mokslo darbai.mokslo darbai. D. 1 Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012. ISBN 9786094590283. p. 723-733. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,393].
 13. Dailydka, Stasys; Naimovičius, Stanislovas; Lingaitis, Vytautas. Modelling of selection of passenger trains on a route // Contemporary Issues in Business, Management and Education '2012 [elektronininis išteklius], 15 November, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings. Vilnius : Technika, 2012. (Contemporary Issues in Business, Management and Education, ISSN 2029-7963). ISSN 2029-7963. ISBN 9786094573231. p. 674-683. [M.kr.: 03T; 04S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,238].
 14. Jurevičienė, DaivaIvanova, Olga. Behavioral finances of financially savvy households: the types of investors // Contemporary issues in business, management and education'2012 [elektronininis išteklius], 15 November, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings. Vilnius : Technika, 2012. (Contemporary issues in business, management and education, ISSN 2029-7963). ISSN 2029-7963. ISBN 9786094573231. p. 220-231. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,857].
 15. Grigonytė, Ingrida. Evaluation of payment risk in the markets of Baltic States during economic crisis // Contemporary issues in business, management and education'2012 [elektronininis išteklius], 15 November, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings. Vilnius : Technika, 2012. (Contemporary issues in business, management and education, ISSN 2029-7963). ISSN 2029-7963. ISBN 9786094573231. p. 183-194. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,857].
 16. Maknickienė, Nijolė. Evaluation of the portfolio performance indicators, using Evolino RNN trading model // Contemporary issues in business, management and education'2012 [elektronininis išteklius], 15 November, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings. Vilnius : Technika, 2012. (Contemporary issues in business, management and education, ISSN 2029-7963). ISSN 2029-7963. ISBN 9786094573231. p. 158-169. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,857].
 17. Rutkauskas, Aleksandras VytautasKvietkauskienė, Alina. Successful investment – market behavior and investing intelligence compatibility result // Contemporary issues in business, management and education'2012 [elektronininis išteklius], 15 November, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings. Vilnius : Technika, 2012. (Contemporary issues in business, management and education, ISSN 2029-7963). ISSN 2029-7963. ISBN 9786094573231. p. 170-182. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,929].
 18. Stasytytė, Viktorija. Risk management intelligence // Contemporary issues in business, management and education'2012 [elektronininis išteklius], 15 November, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings. Vilnius : Technika, 2012. (Contemporary issues in business, management and education, ISSN 2029-7963). ISSN 2029-7963. ISBN 9786094573231. p. 195-206. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,857].
 19. Stankevičienė, JelenaČepulytė, Julija. Value creation under intellectual entrepreneurship // Contemporary issues in business, management and education'2012 [elektronininis išteklius], 15 November, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings. Vilnius : Technika, 2012. (Contemporary issues in business, management and education, ISSN 2029-7963). ISSN 2029-7963. ISBN 9786094573231. p. 207-219. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,929].
 20. Rutkauskas, Aleksandras Vytautas. Sustainability as valid composition of efficiency and reliability // Contemporary issues in business, management and education'2012 [elektronininis išteklius], 15 November, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers : conference proceedings. Vilnius : Technika, 2012. (Contemporary issues in business, management and education, ISSN 2029-7963). ISSN 2029-7963. ISBN 9786094573231. p. 444-458. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,071].
 21. Popelnikova, NatalijaŽaptorius, Jonas. Lietuvos mokesčių sistemos analizė // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminės konferencijos "Verslas XXI amžiuje" straipsnių rinkinys, 2012 m. vasario 2 d. [CD]. Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-7149. ISBN 9786094570957. p. [1-12]. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,857].
 22. Uturytė-Vrubliauskienė, Laura; Linkevičius, Mantas. Socialinės medijos priemonių privalumų ir trūkumų įvertinimo tyrimas Lietuvos viešojo judriojo telefono ryšio organizacijose // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminės konferencijos "Verslas XXI amžiuje" straipsnių rinkinys, 2012 m. vasario 2 d. Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-7149. ISBN 9786094570957. p. [1-6]. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,214].
 23. Vetrov, Jaroslav. Macroeconomic variables and its causality between stock market prices during worldwide financial crisis: Lithuanian case // 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2011 metų teminės konferencijos "Verslas XXI amžiuje", įvykusios Vilniuje 2011 m. vasario 3 d, pranešimai. Vilnius : VGTU Verslo vadybos fakultetas, 2011. p. [1-6]. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 24. Krancevičiūtė, Rasa. Įmonių bankroto analizė ir prognozavimas // 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2012 m. vasario 2 d. [CD]. Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-7149. ISBN 9786094570957. p. [1-8]. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 25. Marcinkevič, Anna. Pecullarities of ERP implementation projects under the agility conditions and modelling the support of their implementation // 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2012 m. vasario 2 d. [CD]. Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-7149. ISBN 9786094570957. p. [1-7]. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,500].
 26. Kalitončikienė, Gražina [Brancevič, Gražina]Burkšaitienė, Daiva. Statybos įmonių bankroto tikimybės įvertinimas // 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2012 m. vasario 2 d. [CD]. Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-7149. ISBN 9786094570957. p. [1-7]. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,500].
 27. Dzikevičius, AudriusStabužytė, Neringa. Factors predicting stock returns – analysis of technical factors in lithuania equity market // 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2012 m. vasario 2 d. [CD]. Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-7149. ISBN 9786094570957. p. [1-8]. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 28. Grigonytė, Ingrida. Uždelstų debitorinių įsiskolinimų įmonėms įvertinimas Lietuvos rinkoje // 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2012 m. vasario 2 d. [CD]. Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-7149. ISBN 9786094570957. p. [1-8]. [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 29. Sartauskaitė, LaimaTamošiūnienė, Rima. Ryšių su klientais valdymo sistemos naudotojų svarba projekto efektyvumui // 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2012 m. vasario 2 d. [CD]. Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-7149. ISBN 9786094570957. p. [1-6]. [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 30. Dobrovolskienė, NomedaTamošiūnienė, Rima. Interpretation of project portfolio management in the researches of the last decade // XI international scientific conference "Management and engineering'13", Sozopol, Bulgaria, June 23-26, 2013: conference proceedings. Vol.1. Sofia : Technical University, 2013. ISSN 1310-3946. p. 30-40. [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,786].
 31. Tamošiūnienė, RimaDobrovolskienė, Nomeda. Project management maturity assessment in Lithuania // UNITECH'13 Gabrovo : International Scientific Conference, 22-23 November 2013, Gabrovo : proceedings. Vol. 4. Gabrovo : "V. Aprilov", 2013. ISSN 1313-230X. p. 134-139. [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 32. Rutkauskas, Aleksandras-VytautasKvietkauskienė, Alina. Investment in financial markets: avoidance of risk or looking for success? // 2nd international scientific conference "Problems of moder economy: global, national and regional context", May 23-24, 2013, Grodno, Belarus. Grodno: Yanka Kupala State University of Grodno, 2013. p. [1-6]. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 33. Rutkauskas, Aleksandras-VytautasRačinskaja, Irena. Integrated intelligence and knowledge, innovation and technology management, nurturing country universal sustainable development // II Международная научно-практическая конференция «Проблемы современной экономики: глобальный, национальный и региональный контекст», 23-24 мая 2013, Гродно. Гродно : Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 2013. ISBN 9789855157114. p. 205-211. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,500].
 34. Taujanskaitė, Kamilė. Namų ūkių finansinės elgsenos pokyčiai ekonominės krizės laikotarpiu Lietuvoje // Practice and research in private and public sector-11 : 1st International scientific conference : to consolidate researches of academicians and practitioners, May 5, 2011 [elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Faculty of economics and finance management. Vilnius : MRU, 2011. ISSN 2029-7378. p. 215-223. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].
 35. Kvietkauskienė, Alina. Sustainable investing – the new changes of science, business and society // 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2013 m. vasario 7 d. Vilnius : Technika, 2013. ISSN 2029-7149. p. 41-46. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 36. Grigonytė, Ingrida. Priemonių, padedančių efektyviai kontroliuoti vėluojančius mokėjimus smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėse, įvertinimas // 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2013 m. vasario 7 d. Vilnius : Technika, 2013. ISSN 2029-7149. p. 29-35. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,500].
 37. Kozlova, Anžela. Kapitalo išvežimas: praeitis ir tendencijos // 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2013 m. vasario 7 d. Vilnius : Technika, 2013. ISSN 2029-7149. p. 36-40. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,357].
 38. Avižinytė, Erika. Low and middle risk investment tools analysis // 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2013 m. vasario 7 d. Vilnius : Technika, 2013. ISSN 2029-7149. p. 1-5. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,357].
 39. Račinskaja, Irena; Paliulis, Narimantas Kazimieras. Elektroninis verslas draudimo sektoriuje // 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2013 m. vasario 7 d. Vilnius : Technika, 2013. ISSN 2029-7149. p. 79-85. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,250].
 40. Balsienė, VilmaSūdžius, Vytautas. Smulkių įmonių investicijų, skirtų konkurencingumui stiprinti galimybės // 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2011 metų teminės konferencijos "Verslas XXI amžiuje", įvykusios Vilniuje 2011 m. vasario 3 d, pranešimai. Vilnius : VGTU Verslo vadybos fakultetas, 2011. p. [1-6]. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 41. Geižutienė, LilijaSūdžius, Vytautas. Įmonės rodiklių pritaikomumas nustatant investicinį patrauklumą: teorinis aspektas // 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2011 metų teminės konferencijos "Verslas XXI amžiuje", įvykusios Vilniuje 2011 m. vasario 3 d, pranešimai. Vilnius : VGTU Verslo vadybos fakultetas, 2011. p. [1-6]. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 42. Stepanovas, ArtūrasŠiaučiūnaitė, Edita. Aplinkosaugos vadybos sistemų – EMAS ir ISO 14001 standarto analizė // 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2011 metų teminės konferencijos "Verslas XXI amžiuje", įvykusios Vilniuje 2011 m. vasario 3 d, pranešimai. Vilnius : VGTU Verslo vadybos fakultetas, 2011. p. [1-7]. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,500].
 43. Rupulytė, Vitalija. Paprastosios akcijos tikroji vertė ir jos nustatymo metodai // 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2013 m. vasario 7 d. Vilnius : Technika, 2013. ISSN 2029-7149. p. 94-100. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,500].
 44. Čeikutė, Viktorija. Švietimo reformos įtaka universitetų konkurencingumui ir pasirenkamumui // 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2013 m. vasario 7 d. Vilnius : Technika, 2013. ISSN 2029-7149. p. 6-17. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,857].
 45. Mencaitė, Evelina. Aspects of liquidity risk management: case of Lithuanian commercial banks // 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2011 metų teminės konferencijos "Verslas XXI amžiuje", įvykusios Vilniuje 2011 m. vasario 3 d, pranešimai. Vilnius : VGTU Verslo vadybos fakultetas, 2011. p. [1-6]. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 46. Achmedovienė, Rasa [Kuodzevičiūtė, Rasa]. Investicinių fondų valdymas ir vertinimas // 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2012 m. vasario 2 d. [CD]. Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-7149. ISBN 9786094570957. p. [1-6]. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 
[Publikacijų grupėje: 46; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 43,333; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 26,633]
 
Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai
Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose
 
 1. Chvoinickaitė, Marija. Valiutų karas: kodėl svarbi pasaulyje populiariausio mėsainio kaina? // Gedimino universitetas. Vilnius : Technika. ISSN 1392-5857. 2012, Nr. 3, p. 62-63. [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,143].
 2. Žaptorius, Jonas; Vadeika, E.. Elektros energijos skirstymo įmonių finansų valdymo strateginiai sprendimai // Lietuva pristato. Vilnius : FRG. ISSN 1822-1009. 2010, T. 1, p. 26. [M.kr.: 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,036].
 
[Publikacijų grupėje: 2; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 1,500; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 0,179]
 
 
KITOS KNYGOS IR JŲ DALYS, DISERTACIJOS, DISERTACIJŲ SANTRAUKOS
 
 1. Lapinskaitė, Indrė (aut., disert.). Optimal allocation of investments for companyיs sustainable development : summary of doctoral dissertation : social sciences, economics (04S). Vilnius : Technika, 2013. 24 p. : lent. [M.kr.: 04S]; [Aut. lankų sk.: 1,714]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,714].
 2. Rakauskienė, Giedrė (aut., disert.). The increase of validity of national competitiveness' promation decisions : summary of doctoral dissertation ; social sciences, economics (04S). Vilnius : Technika, 2013. 24 p. : iliustr. [M.kr.: 04S]; [Aut. lankų sk.: 1,714]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,714].
 3. Lapinskaitė, Indrė (aut., disert.). Optimalus investicijų paskirstymas darniam įmonės vystymuisi : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, ekonomika (04S). Vilnius : Technika, 2013. 108 p. : iliustr, lent. ISBN 9786094574825. [M.kr.: 04S]; [Aut. lankų sk.: 7,714]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 7,714].
 4. Rakauskienė, Giedrė (aut., disert.). Šalies konkurencingumo skatinimo sprendimų pagrįstumo didinimas : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, ekonomika (04S). Vilnius : Technika, 2013. 127 p. : iliustr. ISBN 9786094575808. [M.kr.: 04S]; [Aut. lankų sk.: 9,071]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 9,071].
 
[Publikacijų grupėje: 4; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 4,000; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 20,213]
 
 
SUDARYTAS IR (AR) REDAGUOTAS MOKSLO DARBAS
 
 1. Ginevičius, Romualdas (sudaryt.); Rutkauskas, Aleksandras-VytautasStankevičienė, Jelena (sudaryt.); Meidutė, Ieva (sudaryt.). Business and management' 2012 : the 7th international scientific conference : May 10-11, 2012, Vilnius, Lithuania / [elektroninis išteklius] : Vilnius Gediminas Technical University; edited by Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Jelena Stankevičienė; managing editor Ieva Meidutė. Vilnius : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2012. 1 kompakt. diskas. ISBN 9786094571169. ISSN2029-4441. [M.kr.: 04S; 03S]; [Aut. lankų sk.: 0,071]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,036].
 
[Publikacijų grupėje: 1; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 0,500; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 0,036]
 
 
STUDIJŲ LITERATŪRA
Vadovėliai
 
 1. Jakutis, Algirdas; Petraškevičius, Vladislavas; Stepanovas, Artūras; Andriušaitienė, Daiva. Ekonomikos teorija : [elektroninis išteklius] / Algirdas Jakutis, Vladislavas Petraškevičius, Artūras Stepanovas, Daiva Andriušaitienė. 7-asis patais. ir papild. leid. Vilnius : [A. Jakutis], 2012. 415 p. ISBN 9789955682820. [M.kr.: 04S]; [Aut. lankų sk.: 29,643]; [Ind.: 0,250] [Ind. aut. lankais: 7,411].
 
[Publikacijų grupėje: 1; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 0,250; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 7,411]
 
Mokomosios knygos
 
 1. Burkšaitienė, Daiva. Nuosavas kapitalas, pajamos ir sąnaudos finansinėse ataskaitose : [mokomoji knyga] / Daiva Burkšaitienė ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2012. 187 p. : lent. ISBN 9786094570902. [M.kr.: 04S]; [Aut. lankų sk.: 7,370]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 7,370].
 
[Publikacijų grupėje: 1; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 1,000; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 7,370]
 
Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra
 
 1. Ulinskaitė, Dovilė; Tretjakovas, Jurijus; Stankevičienė, Jelena; Zemlickienė, Vaida. Magistrantūros studijos Vilniaus Gedimino technikos universitete 2012 m. / Dovilė Ulinskaitė, Jurijus Tretjakovas, Jelena Stankevičienė, Vaida Zemlickienė. Vilnius : Technika, 2012. 132 p. : iliustr, portr. ISBN 9786094571091. [M.kr.: 07S]; [Aut. lankų sk.: 9,429]; [Ind.: 0,250] [Ind. aut. lankais: 2,357].
 
[Publikacijų grupėje: 1; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 0,250; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 2,357]