Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Apie katedrą

Finansų inžinerijos katedra įkurta 1993 m. Nuo katedros įkūrimo vadovavo prof. habil. dr. A. V. Rutkauskas, šiuo metu katedrai vadovauja doc. dr. Algita Miečinskienė.
Katedros misija – katedros kolektyvo kuriamas žinias ir praktinio meistriškumo pagrindus paversti žinių ekonomikos galia, leisiančia Lietuvai efektyviai panaudoti pagrindinį jos turtą – žmonių kūrybiškumą.
Katedros tikslas – būsimiems absolventams suteikti aukštos prabos profesijos žinias bei veiklos įgūdžius dar studijų metu.
Katedros išskirtinumas –  nuolatinė glaudžių sąveikų tarp inovatyvių žinių kūrimo bei inovatyvių veiklų puoselėjimo ir mokslo tyrimų, galinčių duoti atsakus į svarbiausias paminėtose veikose iškylančias problemas, paieška.
Svarbiausia Finansų inžinerijos katedros mokslinio pažinimo, inovatyvių žinių generavimas ir inovatyvių veiklų puoselėjimo kryptis yra investavimo sistemos, galinčios užtikrinti Lietuvos valstybei pakankamą jos gyventojų gerbūvį, veiklų patrauklumą ir visavertį jos kūrybinių galių panaudojimą, bei  valstybinį ir ekonominį savarankiškumą ilgalaikėje perspektyvoje.
Kasmet katedroje yra paskelbiama virš 40 mokslinių straipsnių.
Katedra kuruoja pirmosios pakopos Verslo vadybos programos Finansų valdymo specializaciją, Organizacijų valdymo programos Įstaigų finansų valdymo specializaciją, Finansų inžinerijos programos Finansų inžinerijos specializaciją, Ekonomikos inžinerijos programos Investicijų ekonomikos specializaciją bei antrosios pakopos Ekonomikos inžinerijos programos Finansų ekonomikos specializaciją, Finansų inžinerijos programos Investavimo vadybos ir Vertės inžinerijos specializacijas, Verslo vadybos programos Verslo finansų valdymo specializaciją.                    
Šiuo metu katedroje dirba 2 profesoriai, 10 docentų, 8 mokslo daktarai, 7 lektoriai ir 1 asistentas.
Katedroje dėstomi dalykai I pakopos studentams: Apskaita, Apskaita (su kursiniu darbu), Apskaita ir auditas, Apskaitos ir audito kursinis projektas, Apskaitos sistemos, Asmeniniai finansai, Asmeninių finansų ekonomika, Asmeninių finansų valdymas, Auditas ir mokesčiai, Bankininkystė, Biudžeto planavimas ir administravimas, Draudimo finansai, Draudimo veikla, Ekonominė elgsena, Finansinė analizė, Finansinė apskaita, Finansinė elgsena, Finansinės analizės kursinis projektas, Finansinės rizikos valdymas, Finansinių priemonių vertinimas, Finansinių sprendimų pagrindai, Finansinių teorijų raida, Finansų inžinerija, Finansų inžinerijos kompleksinis projektas, Finansų inžinerijos kursinis projektas, Finansų rinkos ir institucijos, Finansų valdymas, Finansų valdymo kompleksinis projektas, Įmonės veiklos analizė, Įmonių finansų valdymas, Investicijų ekonomika, Investicijų ekonomikos kompleksinis projektas, Investicijų vadyba, Investicijų vadybos kursinis projektas, Investicijų valdymas, Įstaigų finansų valdymas (kompleksinis projektas), Kainodara, Kainodaros kursinis projektas, Organizacijos veiklos plano ir biudžeto rengimas (kompleksinis projektas), Rizikos ekonomika, Rizikos valdymas, Tarptautiniai finansai, Tarptautiniai finansai (su kursiniu darbu), Valdymo apskaita, Verslo finansai, Verslo finansų kompleksinis projektas, Verslo rizika, Vertės inžinerija, Viešieji finansai.
Katedroje dėstomi dalykai II pakopos studentams: Finansinių investicijų valdymas (su kursiniu projektu), Finansų inžinerija, Finansų sistemos, Finansų sistemos (su kursiniu projektu), Investavimo galimybių analizė (su kursiniu projektu), Investavimo priemonės ir rinkos (su kursiniu projektu), Investicinių projektų valdymas (su kursiniu projektu), Pelno ir rizikos inžinerija, Tvarios plėtros anatomija ir valdymas, Valdymo apskaita, Verslo finansai vadovams (su kursiniu projektu), Vertės anatomija ir inžinerija (su kursiniu projektu), Vertės kūrimo grandinė (su kursiniu projektu), Vertės kūrimo projektai (su kursiniu projektu).
1993 metais vasario mėn. įkurtas Verslo vadybos fakultetas, į kurio sudėtį įėjo Verslo ekonomikos katedra.
Jai vadovavo prof. habil. dr. A. V. Rutkauskas.
2001 metais Verslo vadybos fakultete reorganizuota Vadybos ir Ekonomikos katedra į 5 katedras: Įmonių ekonomikos ir vadybos katedrą, Verslo technologijų katedrą, Socialinės ekonomikos ir vadybos katedrą, Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedrą, Finansų katedrą.
Finansų katedrai vadovavo prof. habil. dr. A. V. Rutkauskas.
2004 metais lapkričio mėn. Finansų katedra pervadinta į Finansų inžinerijos katedrą.
Finansų inžinerijos katedros vedėjas prof. habil. dr. A. V. Rutkauskas.
Nuo 2006 metų iki 2011 metų katedros vedėja tampa doc. dr. R. Tamošiūnienė.
Nuo 2011 m. rugsėjo mėn. katedros vedėju išrinktas prof. habil. dr. A. V. Rutkauskas.
Nuo 2013 m. katedros vedėja tampa doc. dr. R. Martinkutė - Kaulienė.
Nuo 2016 m. vasario mėn. katedros vedėja išrinkta doc. dr. A. Miečinskienė.
Partneriai
Finansų inžinerijos katedra turi bendradarbiavimo sutartis su 9 socialiniais partneriais.
 
 • Socialiniai partneriai
 
Pavadinimas
Logotipas
Ernst & Young Baltic, UAB
Eurokonsultantų grupė, VŠĮ
 
Lietuvos radijo ir televizijos centras, AB
Pigu, UAB
CV-Online LT, UAB
Practica Capital, UAB
Western Union Processing Lithuania, UAB
AHK Service, UAB
Danske Bank A/S Lietuvos filialas
 
Katedrai priklauso:
SRK-I 605 vedėjos kabinetas
SRK-I 606 administratorės kabinetas
SRK-I 604 dėstytojų kambarys

SRK-I 623 auditorija
 
Katedros metodiniuose kabinetuose yra mokslinių periodinių leidinių, monografijų, vadovėlių, mokomųjų knygų, susijusių su katedros veiklos sritimis (finansų valdymas, investicijų valdymas, tvari plėtra, ekonomikos inžinerija, verslo finansų valdymas ir kt.)
 
 

STRAIPSNIAI

2016 m.

TARPTAUTINĖSE DUOMENŲ BAZĖSE ESANČIUOSE MOKSLO LEIDINIUOSE PASKELBTI STRAIPSNIAI

Thomson Reuters duomenų bazės „Web of Science“ leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

 1. Ferreira, Fernando A. F.; Jalali, Marjan S.; Ferreira, João J.M.; Stankevičienė, Jelena; Marques, Carla S.E.. Understanding the dynamics behind bank branch service quality in Portugal : pursuing a holistic view using fuzzy cognitive mapping // Service business : an international journal. Berlin: Springer-Verlag. ISSN 1862-8516. Vol. 10, iss. 3 (2016), p. 469-487. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science)]; [M.kr.: 03S; 04S]; [Citav. rod.: 0,985(S) (2015)]; [Ind.: 0,200] [Ind. aut. lankais: 0,271].
 2. Mačerinskienė, Irena [Macerinskiene, Irena]; Tamošiūnienė, Rima [Tamosiuniene, Rima]; Aleknavičiūtė, Rasa [Aleknaviciute, Rasa]; Survilaitė, Simona [Survilaite, Simona]. Peculiarities of using Triple Helix model for knowledge transfer process in Lithuania // Transformations in business & economics / Vilnius University; Brno University of Technology; University of Latvia. Vilnius: VU leidykla. ISSN 1648-4460. Vol. 14, no. 3C(36C) (2015), p. 507-525. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); EBSCO; Scopus; EconLit]; [M.kr.: 04S]; [Citav. rod.: 0,462(S) (2015)]; [Ind.: 0,125] [Ind. aut. lankais: 0,170].
 3. Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Ostapenko, Aleksandr. Return, reliability and risk as a proactive set of concepts in developing an efficient integration strategy of companies // Journal of business economics and management. Vilnius: Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 17, iss. 2 (2016), p. 201-214. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; Business Source Complete; ICONDA; IndexCopernicus]; [M.kr.: 04S]; [Citav. rod.: 0,618(S) (2015)]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,500].
 4. Arribas, Iván; García, Fernando; Guijarro, Francisco; Oliver, Javier; Tamošiūnienė, Rima. Mass appraisal of residential real estate using multilevel modelling // International journal of strategic property management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 20, no. 1 (2016), p. 77-87. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); Taylor & Francis; Scopus; ICONDA; Business Source Complete]; [M.kr.: 04S]; [Citav. rod.: 0,776(S) (2015)]; [Ind.: 0,100] [Ind. aut. lankais: 0,079].
 5. Szarucki, Marek; Brzozowski, Jan; Stankevičienė, Jelena. Determinants of self-employment among Polish and Romanian immigrants in Germany // Journal of business economics and management. Vilnius: Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 17, iss. 4 (2016), p. 598-612. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; Business Source Complete; ICONDA; IndexCopernicus]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Citav. rod.: 0,618(S) (2015)]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,357].
 6. Bagherzadeh, Ghasem; Cyrus, M.Kaveh; Yazdani-Chamzini, Abdolreza; Miečinskienė, Algita. Developing a new approach for evaluation of business processes in a fuzzy environment // Technological and economic development of economy. Vilnius: Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 22, no. 6 (2016), p. 783-807. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); SCOPUS; ICONDA; Business Source Complete]; [M.kr.: 04S]; [Citav. rod.: 1,952(S) (2015)]; [Ind.: 0,250] [Ind. aut. lankais: 0,446].
 7. Taujanskaitė, Kamilė [Taujanskaite, Kamile]; Milčius, Eugenijus [Milcius, Eugenijus]; Šaltenis, Simonas [Saltenis, Simonas]. Control of non-performing loans in retail banking by raising financial and consumer awareness of clients // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. Vol. 27, no. 4 (2016), p. 405-416. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS; DOAJ; Directory of Open Access Journals IBSS: International Bibliography of the Social Sciences Business Source Complete Social Sciences Citation Index (Web of Science)]; [M.kr.: 04S]; [Citav. rod.: 0,806(S) (2015)]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,286].
 8. Dobrovolskienė, Nomeda; Tamošiūnienė, Rima. An index to measure sustainability of a business project in the construction industry: Lithuanian case // Sustainability. Basel: MDPI AG. ISSN 2071-1050. Vol. 8, iss. 1, 14 (2016), p. 1-14. [Duomenų bazės: EBSCOhost; INSPEC; Scopus; DOAJ; Science Citation Index Expanded (Web of Science)]; [M.kr.: 04S]; [Citav. rod.: 1,343(S), 1,343(F) (2015)]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,000].
 9. Garškaitė-Milvydienė, Kristina [Garskaite-Milvydiene, Kristina]; Burkšaitienė, Daiva [Burksaitiene, Daiva]. Pecularities of bankruptcies, restructuring, mergers and acquisitions in Lithuania in the post-crisis period // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. Vol. 27, no. 5 (2016), p. 546-556. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS; DOAJ; CEOL]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Citav. rod.: 0,806(S) (2015)]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,786].
 10. Dobrovolskienė, Nomeda; Tamošiūnienė, Rima. Sustainability-oriented financial resource allocation in a project portfolio through multi-criteria decision-making // Sustainability. Basel: MDPI AG. ISSN 2071-1050. Vol. 8, iss. 5 (2016), p. 1-18. [Duomenų bazės: EBSCOhost; INSPEC; Scopus; DOAJ; Science Citation Index Expanded (Web of Science)]; [M.kr.: 04S]; [Citav. rod.: 1,343(S), 1,343(F) (2015)]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,286].
 11. Stankevičienė, Jelena; Vaiciukevičiūtė, Agnė. Value creation for stakeholders in higher education management // E&M Economics and Management = E&M Ekonomie a management. Liberec: Technická Univerzita v Liberci. ISSN 1212-3609. Vol. 19, iss. 1 (2016), p. 17-32. [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; EconLit]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Citav. rod.: 1,242(S) (2015)]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,143].
[Publikacijų grupėje: 11; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 5,841; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 6,324]
 

Thomson Reuters duomenų bazės „Web of Science“ leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

 1. Jurevičienė, Daiva; Skvarciany, Viktorija. CAMELS+T approach for banks’ soundness assessment: evidence from the Baltics // Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius: Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 4, iss. 2 (2016), p. 159-173. [Duomenų bazės: Emerging Sources Citation Index (Web of Science); Index Copernicus]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,071].
[Publikacijų grupėje: 1; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 1,000; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 1,071]
 

Thomson Reuters duomenų bazės „Conference Proceedings“ leidiniuose

 1. Maknickienė, Nijolė; Maknickas, Algirdas. Prediction capabilities of Evolino RNN ensembles // Computational Intelligence : revised and selected papers of the International Joint Conference, IJCCI 2013, Vilamoura, Portugal, September 20-22, 2013. Berlin: Springer International Publishing, 2016. (Studies in Computational Intelligence, Vol. 613, ISSN 1860-949X), ISBN 9783319233918. p. 473-485. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index; Scopus; SpringerLINK]; [M.kr.: 04S; 09P]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,464].
 2. Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Ostapenko, Aleksandr. Companies’ efficient strategy development // 3rd International Conference on Education and Social Sciences "INTCESS 2016”, 8-10 February 2016, Istanbul, Turkey : abstracts & proceedings [CD] Istanbul: International Organization Center of Academic Research (OCERINT), 2016, ISBN 9786056445354. p. 634-639. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,214].
[Publikacijų grupėje: 2; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 1,000; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 0,678]
 

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

 1. Dudzevičiūtė, Gitana; Tamošiūnienė, Rima. Structural trends of general goverment expenditure in the Baltic and Scandinavian countries // KSI Transactions on Knowledge Society : a publication of the Knowledge Society Institute. Sofia: Kowledge Society Institute. ISSN 1313-4787. Vol. 8, no. 2 (2015), p. 11-17. [Duomenų bazės: EBSCO; Google Scholar; Directory of Open Access scholarly Resources]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,250] [Ind. aut. lankais: 0,125].
 2. Lukaševičius, Alfredas [Lukasevicius, Alfredas]; Lapinskaitė, Indrė [Lapinskaite, Indre]. Strategy of sustainable development in investment portfolio case // European research studies. Piraeus, Greece: University of Piraeus. ISSN 1108-2976. Vol. 17, iss. 4 (2014), p. 3-18. [Duomenų bazės: Scopus; EconLit]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,143].
 3. Tamošiūnienė, Rima; Survilaitė, Simona. Assessment of intellectual capital in joint-stock companies // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 17, no. 1 (2016), p. 56-64. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); Business Source Complete]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,250] [Ind. aut. lankais: 0,161].
 4. Stasytytė, Viktorija; Dužinskytė, Viktorija. Žemės ūkio sektoriaus rizikos valdymas // Mokslas - Lietuvos ateitis : Verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania : Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 2 (2016), p. 200-211. [Duomenų bazės: Academic Search Complete; IndexCopernicus; ProQuest]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,857].
 5. Bartkauskaitė, Ieva; Stankevičienė, Jelena; Miečinskienė, Algita. Įmonės finansinis likvidumas kaip priemonė įmonės vertei didinti // Mokslas - Lietuvos ateitis : Verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania : Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 2 (2016), p. 192-199. [Duomenų bazės: Academic Search Complete; IndexCopernicus; ProQuest]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 6. Tamošiūnienė, Rima; Paškevičienė, Justina. Finansinių rodiklių ryšys su listinguojamos įmonės akcijų kaina nustatant vertę // Mokslas - Lietuvos ateitis : Verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania : Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 2 (2016), p. 182-191. [Duomenų bazės: Academic Search Complete; IndexCopernicus; ProQuest]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,714].
 7. Lukoševičiūtė, Greta; Martinkutė-Kaulienė, Raimonda. Tiesioginių užsienio investicijų įtakos Baltijos šalių ekonominei raidai vertinimas // Mokslas - Lietuvos ateitis : Verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania : Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 2 (2016), p. 212-220. [Duomenų bazės: Academic Search Complete; IndexCopernicus; ProQuest]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].
 8. Ignotas, Anicetas; Stasytytė, Viktorija. Efficiency of energy consumption as a base for sustainable energy sector // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 17, no. 2 (2016), p. 128-137. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); Business Source Complete]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,357].
 9. Dzikevičius, Audrius; Šaranda, Svetlana. Establishing a set of macroeconomic factors explaining variation over time of performance in business sectors // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 17, no. 2 (2016), p. 159-166. [Duomenų bazės: Scopus; ICONDA; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); Business Source Complete]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 10. Dzikevičius, Audrius; Šaranda, Svetlana. Formation of an integrated stock price forecast model in Lithuania // Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7491. T. 14, Nr. 2 (2016), p. 292-307. [Duomenų bazės: EBSCOhost: Academic Search Complete; DOAJ; IndexCopernicus; C.E.E.O.L]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,143].
 11. Kozlova, Anžela; Miečinskienė, Algita. The research on interface between Lithuanian direct investment abroad and foreign trade flows // Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7491. T. 14, Nr. 1 (2016), p. 136-151. [Duomenų bazės: EBSCOhost: Academic Search Complete; DOAJ; IndexCopernicus; C.E.E.O.L]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,143].
 12. Rutkauskas, Aleksandras Vytautas; Gruževskis, Boguslavas; Danilevičienė, Irena. Integral knowledge, innovation and technology cluster – new perspective of labour development // Edukacja Ekonomistów i Menedzerów. Problemy. Innowacje. Projekty = Education of Economists and Managers. Problems. Innovations. Projects. Warsaw: Institute of Human Capital, Warsaw School of Economics. ISSN 1734-087X. Nr. 4(38)(2015), p. 47-66. [Duomenų bazės: EBSCO; BazEkon]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,476].
 13. Grybaitė, Virginija; Stankevičienė, Jelena. Motives for participation in the sharing economy – evidence from Lithuania // Ekonomia i zarządzanie = Economics and Management : zeszyty naukowe Politechniki Białostockiej. Warsaw: De Gruyter Open. ISSN 2080-9646. Vol. 8, iss. 4 (2016), p. 7-17. [Duomenų bazės: IndexCopernicus; EBSCO Business Source Ultimate (Complete); ERIH PLUS; Research Papers in Economics (RePEc); BazTech; BazEkon]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,393].
 14. Jurevičienė, Daiva [Jureviciene, Daiva]; Taujanskaitė, Kamilė [Taujanskaite, Kamile]; Sukačevskytė, Vytautė [Sukacevskyte, Vytaute]. Indirect factors affecting personal solvency: empirical analysis of Lithuanian consumer credit market // European scientific journal. Macedonia: European scientific institute. ISSN 1857-7881. Vol. 12, no. 1 (2016), p. 157-174. [Duomenų bazės: EBSCO; IndexCopernicus; DOAJ]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,429].
 15. Grigonytė, Ingrida [Grigonyte, Ingrida]. Bad debt influence on the sustainability of the economy of the country // European scientific journal. Macedonia: European scientific institute. ISSN 1857-7881. Vol. 12, no. 16 (2016), p. 79-93. [Duomenų bazės: EBSCO; IndexCopernicus; DOAJ]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,071].
 16. Vilkancas, Renaldas. Omega-optimized portfolios: applying stochastic dominance criterion for the selection of the threshold return // Trends economics and management = Trendy ekonomiky a management. Brno: Brno University of Technology. ISSN 1802-8527. Vol. 10, iss. 25 (2016), p. 56-67. [Duomenų bazės: EBSCO; Proquest; IndexCopernicus; Ulrich's Periodicals Directory]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,857].
 17. Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Gruževskis, Boguslavas; Danilevičienė, Irena. The strategic aspects of a country's human capital education // International journal of learning and change. Olney, UK: Inderscience Enterprises Ltd. ISSN 1740-2875. Vol. 8, No. 3/4 (2016), p. 198-210. [Duomenų bazės: Scopus; British Education Index; Academic OneFile]; [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,667] [Ind. aut. lankais: 0,619].
[Publikacijų grupėje: 17; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 12,833; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 11,273]
 
KITUOSE RECENZUOJAMUOSE MOKSLO LEIDINIUOSE PASKELBTI STRAIPSNIAI
 

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

 1. Rutkauskas, Aleksandras Vytautas; Kvietkauskienė, Alina; Danilevičienė, Irena. The measurement and management of development sustainability // Journal of Logistics, Informatics and Service Science (JLISS). Yuenlong, Hong Kongas: Asia Association of System and Management Research (AASMR). ISSN 2409-2665. Vol. 3, no. 1 (2016), p. 26-45. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,429].
 2. Kvietkauskienė, Alina; Danilevičienė, Irena. Lietuvos ekonomikos konkurencingumo skatinimas puoselėjant tvarias investicijas į žmogiškojo kapitalo ugdymą // Švietimo ekonomika ir politika: investicinė ir edukacinė patirtis : ekonominės ir socialinės politikos studijos : mokslinių straipsnių rinkinys (XII) = Economics and policy of education: investing and education proficiency : Economic and social policy studies : collection of scientific articles (XII) / Lietuvos edukologijos universitetas, Socialinės edukacijos fakultetas, Ekonomikos ir verslumo ugdymo katedra. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2016. ISSN 2335-7061, ISBN 9786094710780. p. 98-112. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,071].
 3. Kvietkauskienė, Alina; Vyšniauskas, Povilas. Tvarios grąžos užtikrinimas - vienas iš ekonomikos konkurencingumo skatinimo veiksnių // Švietimo ekonomika ir politika: investicinė ir edukacinė patirtis : ekonominės ir socialinės politikos studijos : mokslinių straipsnių rinkinys (XII) = Economics and policy of education: investing and education proficiency : Economic and social policy studies : collection of scientific articles (XII) / Lietuvos edukologijos universitetas, Socialinės edukacijos fakultetas, Ekonomikos ir verslumo ugdymo katedra. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2016. ISSN 2335-7061, ISBN 9786094710780. p. 80-97. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,286].
[Publikacijų grupėje: 3; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 3,000; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 3,786]
 

Apžvalginiai, įvadiniai ir informaciniai straipsniai

 1. Stankevičienė, Jelena; Szarucki, Marek. Dilemmas of modern economy and business : editorial // Entrepreneurial business and economics review (EBER). Dilemmas of modern economy and business. Krakow: Cracow University of Economics. ISSN 2353-883X. Vol. 3, no. 4 (2015), p. 7-9. [Duomenų bazės: IndexCopernicus; EBSCO (Business Source Complete); CEEOL; ProQuest]; [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,107].
[Publikacijų grupėje: 1; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 0,500; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 0,107]
 

Konferencijų pranešimų medžiagoje

 1. Maknickienė, Nijolė; Maknickas, Algirdas. Impact of time zones on forecasting of exchange market based on distribution of expected values // The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius] Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-4441, ISBN 9786094579219. p. 1-8. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,286].
 2. Kvietkauskienė, Alina; Martinkutė-Kaulienė, Raimonda. Analysis of global financial markets and its future perspectives // The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius] Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-4441, ISBN 9786094579219. p. 1-8. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 3. Stasytytė, Viktorija; Pilionienė, Raminta. Risk management model for transportation company // The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius] Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-4441, ISBN 9786094579219. p. 1-9. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].
 4. Tamošiūnienė, Rima; Kislovska, Anna; Kazlauskienė, Eglė; Gankova, Tsvetelina. Economic aspects of increasing value and scope of shared services centres // The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius] Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-4441, ISBN 9786094579219. p. 1-8. [M.kr.: 04S; 03S]; [Ind.: 0,250] [Ind. aut. lankais: 0,143].
 5. Grigonytė, Ingrida; García, Fernando; Oliver, Javier. International trade relationships in EU countries through multidimensional scaling during the years 1996–2012 // The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius] Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-4441, ISBN 9786094579219. p. 1-7. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,333] [Ind. aut. lankais: 0,167].
 6. Plevokaitė, Jurgita; Martinkutė-Kaulienė, Raimonda. Estimation of investment perspectives in the Baltic stock market // Contemporary Issues in Business, Management and Education'2015, November 12-13, 2015, Vilnius, Lithuania : conference proceedings.[Elektronininis išteklius] Vilnius: Technika, 2015. ISSN 2029-7963, ISBN 9786094578670. p. [1-8]. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571].
 7. Miltakytė, Indrė; Kvietkauskienė, Alina. Investicinio portfelio sudarymo ypatumai globalioje valiutų rinkoje // 19-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2016 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2016 m. vasario 11 d. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-7149. p. 1-10. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,714].
 8. Girsaitė, Inga; Žilinskij, Grigorij. Fundamentaliosios analizės panaudojimo investavimo sprendimų priėmimui valiutų rinkoje, galimybių analizė // 19-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2016 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2016 m. vasario 11 d. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-7149. p. 1-9. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,643].
 9. Pašukonytė, Gerda; Kvietkauskienė, Alina. Investicinių portfelių formavimo teorijos Lietuvos mokslininkų kontekste ir jų taikymas praktikoje // 19-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2016 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2016 m. vasario 11 d. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-7149. p. 1-11. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,786].
 10. Danilevičienė, Irena. Darbo užmokesčio nelygybės įtaka socialinės atskirties fenomeno atsiradimui // 19-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2016 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2016 m. vasario 11 d. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-7149. p. 1-9. [M.kr.: 04S]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,321]
[Publikacijų grupėje: 10; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 7,583; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 4,845]
 

NERECENZUOJAMUOSE LEIDINIUOSE PASKELBTI STRAIPSNIAI

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

 1. Stankevičienė, Jelena. Įsimintiniausi universiteto dešimtmečio įvykiai : Prof. dr. Jelena Stankevičienė, Verslo vadybos fakulteto dekanė // Sapere Aude. Vilnius: VGTU. ISSN 2029-4999. 2016, Nr. 1(12), p. 51, 193. [M.kr.: 03S; 04S]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,143].
[Publikacijų grupėje: 1; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 1,000; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 0,143]
 

MONOGRAFIJOS

 1. Aldea, Teresa; Baraka, Dwayne; Morrone, Domenico; Russo, Angeloantonio; Calace, Donato; Olsen, Mikkel Skott; Feifer, Lone; Siwiński, Jacek; Olszewska, Emilia; Rudnicka, Agata; Juźwiak, Magdalena; Reichel, Janusz; Stanek-Kowalczyk, Aleksandra; Slapikaitė, Indrė; Tamošiūnienė, Rima; Pawlak, Gabriel; Łasiński, Gabriel; Głowicki, Piotr; Vásquez del Solar, Mónica; Bedoya, Ana Paula; Angulo, Omar; Delgado, Stefanie; Orzechowska, Agnieszka. CSR Trends. Making a difference : monograph / [elektroninis išteklius] Agata Rudnicka (ed.). Łódź : Centrum Strategii i Rozwoju Impact (CSR Impact), 2015. 206 p. ISBN 9788393216079. [M.kr.: 04S]; [Aut. lankų sk.: 14,714]; [Ind.: 0,087] [Ind. aut. lankais: 1,280].
[Publikacijų grupėje: 1; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 0,087; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 1,280]
 

KITOS KNYGOS IR JŲ DALYS, DISERTACIJOS, DISERTACIJŲ SANTRAUKOS

 1. Taujanskaitė, Kamilė (aut., disert.). A system for formalized control of personal consumption expenditure : doctoral dissertation : social sciences, economics (04S). Vilnius : Technika, 2016. 148 p. : iliustr. + 1 kompakt. diskas. ISBN 9786094579318. [M.kr.: 04S]; [Aut. lankų sk.: 10,571]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 10,571].
 2. Dobrovolskienė, Nomeda (aut., disert.). Finansinų išteklių paskirstymas projektų portfelyje atsižvelgiant į darnumo aspektus : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, ekonomika (04S). Vilnius : Technika, 2016. 152 p. : iliustr. + 1 kompakt. diskas. ISBN 9786094579622. [M.kr.: 04S]; [Aut. lankų sk.: 10,857]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 10,857]
[Publikacijų grupėje: 2; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 2,000; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 21,428]
 

SUDARYTAS IR (AR) REDAGUOTAS MOKSLO DARBAS

 1. Stankevičienė, Jelena (sudaryt.); Lankauskienė, Toma (sudaryt.). The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania : proceedings [elektroninis išteklius] / Vilnius Gediminas Technical university; [edited by Jelena Stankevičienė, Toma Lankauskienė]. Vilnius : Technika, 2016. 780 p. ISBN 9786094579219. ISSN2029-4441. [M.kr.: 03S; 04S]; [Aut. lankų sk.: 55,714]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 27,857].
 2. Stankevičienė, Jelena (sudaryt.); Szarucki, Marek (sudaryt.). Entrepreneurial business and economics review (EBER). : Vol. 3 no. 4 (2015): Dilemmas of modern economy and business / Jelena Stankevičienė, Marek Szarucki. Krakow : Cracow University of Economics, 2015. p. 1-153. ISSN2353-883X. [M.kr.: 04S; 03S]; [Aut. lankų sk.: 10,929]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 5,464].
[Publikacijų grupėje: 2; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 1,000; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 33,321]

STUDIJŲ LITERATŪRA

Vadovėliai

 1. Andriušaitienė, Daiva; Drejeris, Rolandas; Jakutis, Algirdas; Petraškevičius, Vladislavas; Stepanovas, Artūras. Ekonomikos teorija : vadovėlis / Daiva Andriušaitienė, Rolandas Drejeris, Algirdas Jakutis, Vladislavas Petraškevičius, Artūras Stepanovas. Vilnius : Technika, 2016. 408 p. ISBN 9786094578922. [M.kr.: 04S]; [Aut. lankų sk.: 27,450]; [Ind.: 0,200] [Ind. aut. lankais: 5,490].
[Publikacijų grupėje: 1; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 0,200; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 5,490]
 
[Publikacijų padalinyje: 47; padalinio autorių indėlis (Nia/Na): 31,377; aut. lankų sk. tenkantis padalinio autoriams: 75,198]
 
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Greta Ramaškaitė
  • Irena Račinskaja
  • Airinė Šatienė
  • Justina Prakapavičiūtė
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė