Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Studijų programa - Verslo vadyba
Specializacija - Įmonių ekonomika ir vadyba
Įmonių ekonomikos ir vadybos specializacijos tikslas – parengti įmonių ekonomikos ir vadybos specializacijos verslo bakalaurus, turinčius žinių apie įmonių valdymo sistemų formavimą, funkcionavimą ir plėtrą, įmonių veiklos apskaitą ir ekonominę analizę, įmonių veiklos efektyvumo didinimo kryptis, sisteminį įmonių veiklos valdymo gerinimo projektų rengimą ir įgyvendinimą, gebančius organizuoti ir vykdyti įmonės veiklą, rengti įmonės veiklos gerinimo ir plėtros projektus.
 
Studijų programa - Ekonomikos inžinerija
Specializacija - Verslo valdymo ekonomika
Verslo valdymo ekonomikos specializacijos tikslas - parengti verslo įmonėms plataus profilio specialistus: gebančius atlikti įvairias ekonomines ir vadybines funkcijas kuriant ir plėtojant verslą, vadovaujant įmonėms ir jų padaliniams; pasirengusius savarankiškai priimti sisteminiu, kritiniu bei konstruktyviu mąstymu pagrįstus sprendimus; gebančius lanksčiai reaguoti į įmonės bei aplinkos pokyčius ir poreikius; turinčius platų požiūrį į šiuolaikinę mokslo ir technologijų raidą, technikos pažangą, žinių visuomenės formavimosi procesus bei prioritetus; gebančius suformuluoti aukštesnio lygio studijų uždavinius ir pasirengusius savarankiškai studijuoti.
Studijų programa: Verslo vadyba
Specializacija: Organizacijų vadyba
Organizacijų vadybos specializacijos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos organizacijų vadybos specializacijos verslo magistrus, turinčius teorines ir praktines ekonomikos ir vadybos žinias, gebančius priimti strateginius organizacijų pokyčių sprendimus, modeliuoti situacijas ir prognozuoti konkurentų veiksmus, analizuoti verslo plėtojimo galimybes, moksliškai pagrįsti strategines pokyčių alternatyvas, inicijuoti teigiamus pokyčius organizacijoje taikant efektyvius pokyčių valdymo metodus.
 
Studijų programa: Inžinerinė ekonomika ir vadyba
Specializacija: Gamybos vadyba
Gamybos vadybos specializacijos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos gamybos vadybos magistrus, turinčius naujausių gamybos procesų valdymo bei vertinimo žinių, gebančius numatyti strateginės plėtros alternatyvas, priimti gamybos valdymo sprendimus, įgalinančius taikyti tinkamas antikrizines vertinimo priemones, bei įgyvendinti strategijas greitai besikeičiančios aplinkos sąlygomis, diegti naujoves gamybos įmonėse.
  • Puslapio administratoriai:
  • Liucija Pagalienė
  • Rūta Skiparė
  • Giedrė Bujokaitė Klimavičienė
  • Daina Bumeikienė
  • Kristina Jodenytė
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė