Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

Įmonių ekonomikos ir vadybos katedra aktyviai dalyvauja įgyvendinant Verslo vadybos fakulteto Studijų programas:
I pakopos: Verslo vadyba, Įstaigų vadyba, Ekonomikos inžinerija.
II pakopos: Verslo vadyba, Inžinerinė ekonomika ir vadyba.
Įmonių ekonomikos ir vadybos katedros dėstytojai dėsto: Aplinkos inžinerijos fakulteto (Ekonomika 2), Architektūros fakulteto (Statybos ir architektūros organizacijų ekonomika), Elektronikos fakulteto (Ekonomika 2), Fundamentinių mokslų fakulteto (Ekonomika 2, Verslo pagrindai, Mikroekonomika, Verslininkystė, Strateginis valdymas, Įmonių organizavimas ir valdymas), Kūrybinių industrijų fakulteto (Pramogų žmogiškieji ištekliai, Pramogų verslo pagrindai), Mechanikos fakulteto (Ekonomika 2, Ekonomikos pagrindai),  Statybos fakulteto (Verslo pagrindai, Verslo derybos, Mikroekonomika), Transporto inžinerijos fakulteto (Projektinė vadyba, Verslo pagrindai, Mikroekonomika) ir Verslo vadybos fakulteto (Verslo pagrindai, Mikroekonomika, Lyginamoji ekonomika, Žmogiškųjų išteklių ekonomika, Ekonominė analizė, Ekonominio projektavimo kompleksinis projektas, Strateginis valdymas, Gamybos valdymas ir organizavimas, Gamybinių įmonių strateginė plėtra, Gamybinių įmonių antikrizinis valdymas, Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimo metodai, Įmonių veiklos ekonominė analizė, Verslo valdymo sistemos, Įmonių plėtros projektavimas, Įmonių ūkinės veiklos analizė, Organizacijų teorija, Gamybos ekonomika, Įstaigų ūkio organizavimas ir valdymas, Verslo derybos, Žmogiškųjų išteklių vadyba, Pokyčių organizacijose valdymas, Antikrizinis organizacijų valdymas, Verslininkystė, Įmonių organizavimas ir valdymas, Įmonių strategijos ekonomika, Daugiakriteriniai vertinimo metodai) studentams.
Įmonių ekonomikos ir vadybos katedra kuruoja šias vadybos ir ekonomikos krypčių studijų programų specializacijas:
Pirmosios studijų pakopos: Įmonių ekonomika ir vadyba (Verslo vadybos studijų programa), Verslo valdymo ekonomika (Ekonomikos inžinerijos studijų programa).
Antrosios studijų pakopos: Organizacijų vadyba (Verslo vadybos studijų programa), Gamybos vadyba (Inžinerinės ekonomikos ir vadybos studijų programa).
Trečiosios studijų pakopos: Katedra rengia aukščiausios kvalifikacijos specialistus - mokslo daktarus.
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Liucija Pagalienė
  • Rūta Skiparė
  • Giedrė Bujokaitė Klimavičienė
  • Daina Bumeikienė
  • Kristina Jodenytė
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė