Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Kita informacija

Ekonomikos inžinerijos katedros dėstytojų budėjimo laikas
2017-2018 m. m. pavasario semestras

 
Dėstytojas Budėjimo laikas Auditorija
Prof. dr. Daiva Jurevičienė
(Apie atvykimą į konsultaciją dėstytoją reikia informuoti el. paštu.)
Trečiadienis
 
12:10-13:40 SRK-I 611
Prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius  romualdas.ginevicius@vgtu.lt
Prof. habil. dr. Borisas Melnikas Pirmadienis 17:00-18:00 SRK-I 607
Antradienis 17:00 -18:00 SRK-I 607
Prof. dr. Asta Vasiliauskaitė Ketvirtadienis 13:45-14:30 SRK-I  716
Doc. dr. Daiva Andriušaitienė Pirmadienis 13:50-15:05 SRK-I 612
Antradienis 13:45-14:30 TR-I 111
       
Doc. dr. Renata Činčikaitė Pirmadienis 09:00-10:20 SRK-I 610
Antradienis 13:45-14:45 SRK-I 610
Doc. dr. Gitana Dudzevičiūtė Pirmadienis 12:00-13:00 SRK-I  610
Doc. dr. Mindaugas Butkus Penktadienis 14:00-15:00 SRK-I 610
Lekt. Dainora Gedvilaitė Pirmadienis 14:00-15:00 SRK-I 622
Doc. dr. Izolda Jokšienė Antradienis 13:45-14:55 ER-I  202
Doc. dr. Eglė Kazlauskienė
8 615 99505
Trečiadienis (1 savaitė) 10:05-12:00 SRK-I 610
Dr. Nomeda Bratčikovienė Pirmadienis 10:20-11:20 SRL-424
Lekt. Anželika Kiselevskaja Antradienis     17:30 – 18:30 
 
SRL-I 526-1
Lekt. dr. Aušra Liučvaitienė Antradienis 09:00-10:00 SRK-I 610
Dr. Liudmila Lobanova
(Apie atvykimą į konsultaciją dėstytoją reikia informuoti el. paštu.)
Antradienis 16:00-18:00 SRK-I 609
Dr. Nijolė Maknickienė Ketvirtadienis 16:20-17:20 SRK-I 604
Doc dr. Laima Okunevičiūtė Neverauskienė Penktadienis 13:45-14:45 SRA-II 602
Doc. dr. Kęstutis Peleckis Trečiadienis
Penktadienis
18:10-19:10 SRK-I 610
Dr. Bahman Peyravi bahman.peyravi@vgtu.lt
Doc. dr. Askoldas Podviezko Antradienis 17:55-18:55 SRA-I 20
Lekt. dr. Viktorija Skvarciany Pirmadienis 9:00-10:00 SRK-I 621
Lekt. dr. Jolanta Solnyškinienė Trečiadienis 10:00-12:00 SRK-I  609
Doc. dr. Agnė Šimelytė Pirmadienis
Ketvirtadienis
09:00-10:00
12:00-13:00

ER-I 202
SRK –I 610
 
Dr. Rasa Levickaitė  rasa.levickaite@vgtu.lt
Lekt. Marytė Vaičiulionienė  maryte.vaiciulioniene@vgtu.lt
Lekt. Diana Volungevičienė Ketvirtadienis 14:00-15:30 SRK-I 610
Lekt. Jurgita Žukauskaitė Pirmadienis 15:00-16:00 SRK-I 610
Doktorantė Audronė Kvedarienė Penktadienis 13:50-14:25 SRK-I 610
Lekt. dr. Rusnė Kregždaitė rusne.kregzdaite@vgtu.lt
Lekt. Kristina Razminienė Penktadienis (2 savaitė) 9:00- 10:00 SRK-I 709
Doktorantas Eigirdas Žemaitis eigirdas.zemaitis@vgtu.lt
           

 

EGZAMINŲ LAIKYMO KOMISIJOJE TVARKARAŠTIS

2017/2018 m. m. rudens semestro egzaminų laikymo komisijose tvarkaraštis


Pakartotiniam egzaminų laikymui komisijoje būtina pasirinkti vieną iš nurodytų datų ir užsiregistruoti Ekonomikos inžinerijos katedroje ne vėliau kaip 1 diena iki egzamino bei turėti dekano leidimą. Neužsiregistravę studentai neegzaminuojami.
Dėstytojas Dalykas Grupė,-ės Egzamino
data, laikas, auditorija
Prof. dr. Daiva Jurevičienė
Dr. Agnė Šimelytė – pirmininkė
Dr. doc. Gitana Dudzevičiūtė
Kompleksinis projektas
(E-verslo ekonomika)
Ekonominio projektavimo kompleksinis projektas
Tyrimo metodų kompleksinis projektas
ECEVEf-14
ECf-15/1
VAf-15
2018-02-14 16:20 val. SRK-I 611
2018-02-21 12:10 val. SRK-I 611
Prof. habil. dr. Borisas Melnikas
Lekt. Diana Volungevičienė-pirmininkė
Dr. doc. Gitana Dudzevičiūtė
ES ekonominė politika
ES ekonominė integracija
Globalizacijos teorija
(su kursiniu projektu)
FVi-12
IMEVi-12
MAimt-16
GEfm-17
2018-02-12
16-18 val.
SRK-1 607 kab.
2018-02-19
16-18 val.SRK-1. 607 kab.
Dr. doc. Asta Vasiliauskaitė
Dr. doc. Vladislavas Petraškevičius - pirmininkas
Dr. doc. Laima Okunevičiūtė Neverauskienė
Ekonominė analizė
Economical Analysis
Ecf-15/1
 Ecfu-15
2018-02-15 13:45 -  15:15  val.
SRK-I 716 aud.
2018-02-22 13:45 -  15:15  val.
SRK-I 716 aud.
Dr. doc. Daiva Andriušaitienė
Doc. Laima Okunevičiūtė Neverauskienė
– pirmininkė
Doc. Aušra Liučvaitienė 
Makroekonomika
Ekonomika
Ekonomika 1
ECf-16/1
FIf-16/1
FIf-16/2
STVit-15
Sit-15
ETit-16
2018-02-15 17:00 val. SRK-I 210
2018-02-22 17:00 val. SRK-I 210
Dr. Mindaugas Butkus
Doc. Renata Činčikaitė
pirmininkė
Doc. Kristina Matuzevičiūtė
Quantitative Methods for Decision Making VVfuc-16 VVfu-16 2018-02-15 10:20 val. SRK-II 302 kab.
2018-02-23 10:20 val. SRK-I 702 kab.
Dr. Renata Činčikaitė
Dr. Mindaugas Butkus -
pirmininkas
Dr. Viktorija Skvarciany
Kiekybiniai sprendimų metodai VVf 16/1
OVf 16/1
VLf 16/1
TVf 16/1
TVf 16/2
VVi 15
2018 02 12 08:30 val.
SRK-I 211
2018 02 19 08:30 val.
SRK-I 211
Dr. Izolda Jokšienė
Dr. Agnė Šimelytė - pirmininkė
Dr. Kęstutis Peleckis
Ekonomika 2 PTf-14
 DTSf-14
 IGIf-14
 SMIf-14
2018-02-12 10:00 val. SRK - I 610
2018-02-14 10:00 val. SRK - I 610
Dr. Eglė Kazlauskienė
Dr. doc. Vladislavas Petraškevičius – pirmininkas
Dr. doc. Gitana Dudzevičiūtė
Ekonomika
Ekonomikos pagrindai
OPfa-16
OPfaka-16
SVfa-16
MRf-14
GTf-15
SKPf-15/1
SKPf-15/2
TSSf-15
2018-02-21 10:30 val. SRK-I 610
2018-02-23 12:10 val. SRK-I 306
Dr. Kęstutis Peleckis
Prof. dr. Borisas Melnikas- pirmininkas
Dr. doc. Jolanta Solnyškinienė
Regiono ekonomika I: Šiaurės šalys

Inžinerinių sprendimų ekonominis pagrindimas
ECf-16/1
FIf-16/1
FIf-16/2
VLf-15/2
MPfuc-14
MPfu-14
2018-02-12 18:00 val. SRK-I 610
2018-02-19 18:00 val. SRK-I 610
Dr. doc. Aušra Liučvaitienė
Doc. Laima Okunevičiūtė Neverauskienė – 
pirmininkė
Lekt. Rusnė Kregždaitė
Mikroekonomika ECi-16
 VVi-16
 VVip-17
2018-02-13 17:00 val. SRK-I 610
2018-02-20 17:00 val. SRK-I 610
Dr. Viktorija Skvarciany
Dr. doc. Aušra Liučvaitienė – pirmininkė
Dr. Eglė Kazlauskienė
Mokslinių tyrimų metodologija VFfmuc-17 TVfmuc-17 TVfmu-17 FEfmu-17 AVfm-17 GEfm-17 GVfm-17 VPfm-17
EVMfm-17 SVVfm-17 IVfm-17

2018-02-12 18:30 val.
SRK-I 604

2018-02-19 11:30 val. SRK-I 604
Dr. Viktorija Skvarciany
Dr. Renata Činčikaitė – pirmininkė
Dr. Mindaugas Butkus
Kiekybiniai modeliavimo metodai ECf-16/1 2018-02-12 18:30 val.
SRK-I 604
2018-02-19 11:30 val.
SRK-I 604
Dr. Viktorija Skvarciany
Dr. Renata Činčikaitė – pirmininkė
Dr. Mindaugas Butkus
Kiekybinių modeliavimo metodų kursinis projektas ECf-16/1 2018-02-12 18:30 val.
SRK-I 604
2018-02-19 11:30 val.
SRK-I 604
Dr. Viktorija Skvarciany
Prof. dr. Daiva Jurevičienė – pirmininkė
Dr. Mindaugas Butkus
Ekonominio projektavimo kompleksinis projektas ECfu-15 2018-02-12 18:30 val.
SRK-I 604
2018-02-19 11:30 val.
SRK-I 604
Lekt. Jurgita Žukauskaitė
Dr. doc. Laima Okunevičiūtė Neverauskienė - pirmininkė
Dr. doc. Daiva Andriušaitienė
Regionų ekonomika ECino17 2018-02-01 16:20 val. SRK-I 610
2018-02-19 16:20 val. SRK-I 610
Dr. Nijolė Maknickienė
Dr. Renata Činčikaitė – pirmininkė
Dr. Viktorija Skvarciany


 

Ekonomikos prognozavimas
ECINVin16 2018-02-12 17:00 val. SRK-I 604
2018-02-19 17:00 val. SRK-I 604
Diana Volungevičienė
Prof. Borisas Melninkas -pirmininkas
Dr. Jolanta Solnyškienė


ES studijų pagrindai
TVf-17/1
TVf-17/2
VVf-17/1
2018-02-15 14:30 val.
SRK-I 609
TLi-17 VVino17
VVfs-17
2018-02-15 16:20 val.
SRK-I 609
Diana Volungevičienė
Prof. Borisas Melninkas - pirmininkas
Dr. Jolanta Solnyškienė

ES studijų pagrindai
TVf-17/1
TVf-17/2
VVf-17/1
2018-02-22 14:30 val.
SRK-I 610
TLi-17 VVino17
VVfs-17
2018-02-22 16:20 val.
SRK-I 610
Doc. dr. Askoldas Podviezko
Dr. doc. Aušra Liučvaitienė-pirmininkė
Dr. doc. Laima Okunevičiūtė Neverauskienė
Mikroekonomika

Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimo metodai


 
IIf-16/1
IIf-16/2
ITPf-16
TVfmuc-17
FEfmu-17
TVfmu-17

+ Erazmus
2018-02-13 17:55 val.
 SRK-I 610
2018-02-20 17:55val.
 SRK-I 610
Doc. dr. Agnė Šimelytė
Dr. doc. Gitana Dudzevičiūtė – pirmininkė
Dr. Izolda Jokšienė
Ekonomika ISf-16/1-2
PRIf-16/1-4 EAf-16/1
EDf-16
Ef-16/1-2
EIf-16/1-2
EKf-16
ETf-16
EEf-16
2018-02-13 10:20 val. 
SRK-I 610
2018-02-15 12:00 val. 
SRK-I 610
Doc. dr. Agnė Šimelytė
Dr. doc. Gitana Dudzevičiūtė – pirmininkė
Dr. Izolda Jokšienė
Statybos ir architektūros organizacijų ekonomika Af-14/1
Af-14/2
Af-14/3
2018-02-13 10:20 val. 
SRK-I 610
2018-02-15 12:00 val. 
SRK-I 610
Dr. doc. Laima Okunevičiūtė Neverauskienė
Dr. doc. Daiva Andriušaitienė –
Pirmininkė
Doc. dr. Agnė Šimelytė
(Pastaba prašome su dėstytoja iš anksto susisiekti ir suderinti elektroniniu paštu)


 
Mikroekonomika Ekonomika
Viešojo sektoriaus ekonomika
Socialinės ekonomika
TVF 16/1
TVF 16/2 
TLi-15

TSMfm-16
TSMfm-17
SVVfm-17
2017-02-23 14:30 val.
SRKI-624
Doc. dr. Agnė Šimelytė
Dr. doc. Gitana Dudzevičiūtė – pirmininkė
Dr. Izolda Jokšienė
 
Construction and architectural organizations economy ARfu-14
ARfuc-14
2018-02-13 10:20 val. 
SRK-I 610
2018-02-15 12:00 val. 
SRK-I 610
Vladislavas Petraškevičius
Dr. doc. Gitana Dudzevičiūtė – pirmininkė
Dr. doc. Daiva Andriušaitienė

Ekonomika
Makroekonomika
SKPfuc-15
SKPfu-15
EIfuc-16
EIfu-16
EKfuc-16
EKfu-16
FIfuc-16
FIfu-16
 
2018-02-15 10:20 val. SRK-I 620
2018-02-22 10:20 val. SRK-I 620
 

Ekonomikos inžinerijos katedros vedėja                                                     prof. Daiva Jurevičienė
 

PIRMO PAKARTOTINIO EGZAMINŲ LAIKYMO TVARKARAŠTIS

Ekonomikos inžinerijos katedra
  Pirmo pakartotinio egzaminų laikymo tvarkaraštis
Dėstytojas Dalykas Grupė,-ės Egzamino
data, laikas, auditorija
Prof. dr. Daiva Jurevičienė Kompleksinis projektas
(E-verslo ekonomika)
Ekonominio projektavimo kompleksinis projektas
Tyrimo metodų kompleksinis projektas
ECEVEf-14
ECf-15/1
VAf-15
2018-02-01 12:10 val. SRK-I 623
2018-02-06 12:10 val. SRK-I 611
Prof. habil. dr. Borisas Melnikas ES ekonominė politika
ES ekonominė integracija
Globalizacijos teorija
(su kursiniu projektu)
FVi-12
IMEVi-12
MAimt-16
GEfm-17
2018-01-29 16-18 val. SRK-I 607
2018-02-05 16-18 val. SRK-I 607
Prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimo metodai EVMfm-17
GEfm-17
IVfm-17
OVfm-17
SVVfm-17
2018-01-31 12:00 val. SRK-I 609
2018-02-07 12:00 val. SRK-I 609
Doc. dr. Asta Vasiliauskaitė Ekonominė analizė
Economical Analysis
     Ecf-15/1
     Ecfu-15
2018-02-02 10:20 val.
2018-02-08 13:45 val.
Doc. dr. Daiva Andriušaitienė Makroekonomika
Ekonomika
Ekonomika 1
ECf-16/1
FIf-16/1
FIf-16/2
STVit-15
Sit-15
ETit-16
2018-02-01 17:00 val. SRK-I 210
 2018-02-08 17:00 val. SRK-I 210
Doc. dr. Gitana Dudzevičiūtė Lyginamoji ekonomika ECf-16/1 2018-01-29 15:00 val. SRK-I 610
2018-02-05 12:00 val. SRK-I 610
Doc. dr. Laima Okunevičiūtė Neverauskienė
Pastaba:
Prašome su dėstytoja iš anksto susisiekti ir suderinti elektroniniu paštu.
Mikroekonomika TVF 16/1
 TVF 16/2
 TLi-15
2017-02-08 17:00 val. SRK-I 624
2017-02-09 14:30 val. SRK-I 624
Ekonomika TSMfm-16 TSMfm-17 2017-02-08 17:00 val. SRK-I 624
2017-02-09 14:30 val. SRK-I 624
Viešojo sektoriaus ekonomika TLi-15 2017-02-08 17:00 val. SRK-I 624
2017-02-09 15:30 val. SRK-I 624
Socialinė ekonomika SVVfm-17 2017-02-08 18:30 val. SRK-I 624
2017-02-09 17:00 val. SRK-I 624
Dr. Mindaugas Butkus Quantitative Methods for Decision Making VVfuc-16 VVfu-16 2018-02-05 13:00 val. SRK-I 610
2018-02-08 13:00 val. SRK-I 610
Dr. Renata Činčikaitė Kiekybiniai sprendimų metodai VVf 16/1
OVf 16/1
VLf 16/1
TVf 16/1
TVf 16/2
VVi 15
2018 02 07 10:20-11:55 SRK-I 210
2018 02 09 10:20-11:55 SRK-I 210
Dr. Izolda Jokšienė Ekonomika 2 PTf-14
 DTSf-14
 IGIf-14
 SMIf-14
2018-01-29 10:00 val. SRK - I 610
2018-01-31 10:00 val. SRK - I 610
Dr. Eglė Kazlauskienė Ekonomika
Ekonomikos pagrindai
OPfa-16
OPfaka-16
SVfa-16
MRf-14
GTf-15
SKPf-15/1
SKPf-15/2
TSSf-15
2018-02-09 12:10 val. SRK-I 306
2018-02-10 11:00 val. SRK-I 610
Dr. Kęstutis Peleckis Regiono ekonomika I: Šiaurės šalys

Inžinerinių sprendimų ekonominis pagrindimas 
ECf-16/1
FIf-16/1
FIf-16/2
VLf-15/2
MPfuc-14
MPfu-14
2018-01-29 18:10 val. SRK-I 610
2018-02-05 18:10 val. SRK-I 610
Dr. Kristina Kalašinskaitė Microeconomics VVuc-16
 IIfuc - 16
sausio 30 d. 9:00 val. SRK-I 209
sausio 31 d. 9:00 val. SRK-I 209
Anželika Kiselevskaja Ekonomika
Makroekonomika
SKPfuc-15
SKPfu-15
EIfuc-16
EIfu-16
EKfuc-16
EKfu-16
FIfuc-16
FIfu-16
       2018-01-29 19:00 val. SRK-I 610
Rusnė Kregždaitė Mikroekonomika OVF16 NTVF16
VLF16
VVF16
2018-02-08 15:00 val. SRK-I 610
2018-02-09 11:00 val. SRK-I 610
Dr. doc. Aušra Liučvaitienė Mikroekonomika ECi-16
 VVi-16
 VVip-17
2018-02-02 17:00 val. SRK-I 610
2018-02-06 17:00 val. SRK-I 610
Kristina Razminienė ES studijų pagrindai
Fundamentals of EU Studies
VVfu-17
VVfuc-17
2018-02-02 12:00 val. SRK-I 701
2018-02-05 13:45-14:30 val. SRK-I 701
Dr. Viktorija Skvarciany Mokslinių tyrimų metodologija VFfmuc-17 TVfmuc-17 TVfmu-17 FEfmu-17 AVfm-17 GEfm-17 GVfm-17 VPfm-17
EVMfm-17 SVVfm-17 IVfm-17

2018-01-29 18:00 - 19:30 val. SRK-I 604

2018-02-05 11:30 - 13:00 val.
Dr. Viktorija Skvarciany Kiekybiniai modeliavimo metodai ECf-16/1 2018-01-29 18:00 - 19:30 val.
2018-02-05 11:30 - 13:00 val.
Dr. Viktorija Skvarciany Kiekybinių modeliavimo metodų kursinis projektas ECf-16/1 2018-01-31 9:00 val.
2018-02-05 13:00 val.
Dr. Viktorija Skvarciany Ekonominio projektavimo kompleksinis projektas ECfu-15 2018-01-31 9:00 val.
2018-02-05 13:00 val.
Dr. doc. Jolanta Solnyškinienė Tarptautinė ekonomika
Inžinerinė ekonomika
VLI-15
 Eci- 15
 Mvi-13
AESf-14
 AEPf-14
 BMf-14   
2018-01-30 14:00 val. SCK-609 
2018-02-06 13:45 val. SRK-609
Marytė Vaičiulionienė Ekonomika 2 TEVIT-14 2018-02-02 18:00 val.
2018-02-09 18:00 val.
PTi-13 2018-02-02 16:00 val.
2018-02-09 16:00 val.
Jurgita Žukauskaitė Regionų ekonomika ECino17 2018-02-01 16:20 val. SRK-I 610
2018-02-19 16:20 val. SRK-I 610
Dr. Bahman Peyravi Žmogiškųjų išteklių ekonomika ECfu-15
FIfu-15
2018-01-29 12:10 val. SRK-I 603
2018-02-05 12:10 val. SRK-I 603
Dr. Liudmila Lobanova Žmogiškųjų išteklių ekonomika FIi-14
ECf-15/1
FIf-15/1
FIf-15/2
2018-01-29 16:20 val. SRK-I 609
2018-01-30 16.20 val. SRK-I 609
Dr. Nijolė Maknickienė
Ekonomikos prognozavimas
ECINVin16 2018-01-29 17:00 val. SRK-I 604
2018-02-05 17:00 val. SRK-I 604
Dainora Gedvilaitė Makroekonomika TLi-15/1 2018-01-31 10:00 val. SRK-I 622
2018-02-07 10:00 val. SRK-I 622
Diana Volungevičienė ES studijų pagrindai TVf-17/1
TVf-17/2
VVf-17/1
2018-02-08 14:30 val.
TLi-17 VVino17
VVfs-17
2018-02-08 16:20 val.
Doc. dr. Askoldas Podviezko Mikroekonomika

Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimo metodai


 
IIf-16/1
IIf-16/2
ITPf-16
TVfmuc-17
FEfmu-17
TVfmu-17
2018-01-29 8:00 val. SRK-I 610
2018-01-30 8:00 val. SRK-I 610
Doc. dr. Agnė Šimelytė Ekonomika ISf-16/1-2
PRIf-16/1-4 EAf-16/1
EDf-16
Ef-16/1-2
EIf-16/1-2
EKf-16
ETf-16
EEf-16
2018-01-30 10:20 val. SRK-I 620
2018-02-06 10:20 val. SRK-I 610
Doc. dr. Agnė Šimelytė Statybos ir architektūros organizacijų ekonomika Af-14/1
Af-14/2
Af-14/3
2018-01-30 10:20 val. SRK-I 620
2018-02-06 10:20 val. SRK-I 610
Doc. dr. Agnė Šimelytė Construction and architectural organizations economy ARfu-14
ARfuc-14
2018-01-30 10:20 val. SRK-I 620
2018-02-06 10:20 val. SRK-I 610
Veslav Kuranovič Regiono ekonomika I: Kinija FIfuc-16
FIfu-16
ECf-16/1
FIf-16/1
FIf-16/2
VAf-15
VLf-15/1
VLf-15/2
2018-02-02 16:20 val. SRK-I 620
Vladislavas Petraskevicius Ekonomika
Makroekonomika
SKPfuc-15
SKPfu-15
EIfuc-16
EIfu-16
EKfuc-16
EKfu-16
FIfuc-16
FIfu-16
 
2018-01-30 16:30 val. SRK-I 610
2018-02-09 16:30 val. SRK-I 610
 
 
 

Baigiamųjų darbų temos I ir II pakopos studijų studentams

SIŪLOMAS BAIGIAMŲJŲ DARBŲ TEMAS I IR II PAKOPOS STUDENTAMS GALITE RASTI ČIA.
Studentai, suderinus su darbo vadovu, privalo Katedroje (SRK I 612) arba el. paštu (ruta.skipare@vgtu.lt) temas užregistruoti iki 2017 m. rugsėjo 25 dienos.
 
Registruojant temą el. paštu BŪTINA nurodyti:
1. Vardas, pavardė;
2. Grupė;
3. Temos pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis;
4. Darbo vadovas;
5. Tel. numeris ir el. paštas.
 
 

BAKALAURO NUOLATINIŲ STUDIJŲ (ECEVEf-14, ECTERfu14, ECTERfc14) STUDENTAMS DĖL BD1 ATSISKAITYMO

Iki 2018 m. sausio 31 d. nuolatinių studijų (ECEVEf-14, ECTERfu14, ECTERfc14) studentai privalo savo baigiamųjų darbų vadovams pateikti ataskaitas su 30 % atlikto baigiamojo darbo.
Studentai į katedrą (SRK-I 612) pristato darbo viršelį su vadovo parašu, data, įvertinimu(įskaityta/neįskaityta) iki 2018 m. vasario 1 d. 15:00 val.
 
Daugiau informacijos apie baigiamąjį darbą 1 rasite čia.

MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ (GEfm-17) STUDENTAMS DĖL MBD1 ATSISKAITYMO

Iki 2018 m. sausio 23 d. magistrantūros studijų studentai (GEfm-17) privalo savo baigiamųjų darbų vadovams pateikti ataskaitas su 30% atlikto baigiamojo darbo. Studentai į Katedrą (SRK-I 612) turi atnešti baigiamojo darbo viršelį su vadovo parašu, data, įvertinimu (pažymys) iki 2018 m. sausio 24 d. 16:15 val.
 

VIEŠI BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMAI

2018 m. sausio 10-15 d. Ekonomikos inžinerijos katedroje vyks vieši baigiamųjų darbų gynimai:
 • 2018-01-10 vyks bakalauro baigiamųjų darbų vieši gynimai. Tikslų grafiką rasite čia.
 • 2018-01-15 vyks magistro baigiamųjų darbų vieši gynimai. Tikslų grafiką rasite čia. 

UAB „BTT Group“ kviečia atlikti praktiką bei siūlo galimybę dirbti

2017-04-06 UAB „BTT Group“ marketingo specialistas; pardavimų vadybininkas (praktikos pasiūlymai)
2017-04-06 UAB „BTT Group“ marketingo specialistas; pardavimų vadybininkas (darbo pasiūlymai)

Finansų ir draudimo kompanija ieško naujų kolegų (galimybė III ir paskutinio kurso studentams)

2017-04-13 Finansų ir draudimo kompanija ieško naujų kolegų (darbo pasiūlymas)

AB DNB bankas kviečia atlikti praktiką banko departamentuose bei skyriuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose

2017-05-16 AB DNB praktikos pasiūlymas

UAB „Kesko Senukai Lithuania“ prie savo komandos kviečiame prisijungti verslo ir procesų analitiką (-ę) Vilniuje

Skelbimą rasite čia.

Luminor bankas kviečia prisijungti!

Skelbimą rasite čia

  • Puslapio administratoriai:
  • Liucija Pagalienė
  • Rūta Skiparė
  • Giedrė Bujokaitė Klimavičienė
  • Daina Bumeikienė
  • Kristina Jodenytė
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė