Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Verslo vadybos fakultetas Mokslas ir inovacijos Studentų mokslinė draugija

Studentų mokslinė draugija

 
 
 
Studentų mokslinė draugija yra Universiteto organizacija, vienijanti studentus, siekiančius plėtoti ir populiarinti mokslinę veiklą. Vykdydama savo veiklą draugija organizuoja mokslo ir mokslo populiarinimo renginius, didina jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų bendradarbiavimą, teikia metodinę pagalbą studentams ir jauniesiems mokslininkams, skatina studentus dalyvauti mokslo konferencijose, rengti straipsnius mokslo leidiniams.
Studentų mokslinė draugija Verslo vadybos fakultete veikia nuo 1993 m. rugsėjo mėn. Pirmoji draugijos kuratorė buvo doc. dr. Arnoldina Ona Pabedinskaitė
 
 
Draugijos uždaviniai:
 1. Ugdyti Verslo vadybos fakulteto studentų mokslinių tyrimų įgūdžius ir gebėjimą veiksmingai naudotis mokslo žiniomis;
 2. Gerinti Verslo vadybos fakulteto studentų mokslinės veiklos sąlygas ir galimybes dalyvauti fakulteto vykdomuose moksliniuose tyrimuose;
 3. Skatinti studentų ir jaunųjų mokslininkų bendradarbiavimą tarpusavyje, su kitais Vilniaus Gedimino technikos universiteto bei kitų Lietuvos ir užsienio universitetų mokslininkais, tyrėjais, mokslinėmis draugijomis;
 4. Skatinti domėjimąsi mokslu Verslo vadybos fakulteto tyrimų srityje, supažindinti studentus ir visuomenę su naujausiais mokslo laimėjimais, rengti mokslo ir mokslo populiarinimo renginius.
 
Studentų mokslinės draugijos būreliai:
 1. Finansų ir investicijų valdymas (vadovė dr. V. Stasytytė);
 2. Tarptautinės ekonomikos ir vadybos aktualijos (vadovas prof. habil. dr. B. Melnikas);
 3. Inovacijų ir inovacinės veiklos plėtros aktualijos (vadovas prof. habil. dr. B. Melnikas);
 4. Versli žinių visuomenė (vadovės prof. dr. V. Davidavičienė, doc. dr. J. Raudeliūnienė);
 5. Verslo santykių tyrimai (vadovės doc. dr. V. Peleckienė, doc. dr. I. Skačkauskienė, L. Bartkienė);
 6. Ekonominės ir socialinės aplinkos tyrimai (vadovai doc. dr. I. Skačkauskienė, doc. dr. R. Drejeris, M. Samoška);
 7. Įmonių strateginė plėtra (vadovė T. Lankauskienė).
 
Pagrindinė studentų mokslinės draugijos veikla - jaunųjų mokslininkų konferencijos „Verslas XXI Amžiuje“ organizavimas. Konferencijoje savo mokslinės veiklos rezultatais pasidalinti kviečiami jaunieji mokslininkai, doktorantai, magistrantai, bakalaurai, jų vadovai, kiti asmenys, siejantys savo gyvenimą su mokslu. Konferencijos metu vyksta jaunojo mokslininko dirbtuvės, kurių metu patyrę ekspertai pristato įvairius mokslinės informacijos rengimo principus, sklaidos kelius bei karjeros galimybes. Daugiau informacijos: http://jmk.vvf.vgtu.lt/.
 
Studentų mokslinės draugijos nariai taip pat skatinami dalyvauti VVF doktorantų moksliniame seminare. Seminaro tikslas – viešai aptarti doktorantų nagrinėjamas mokslines problemas, susipažinti su pagrindiniais atliekamų tyrimų rezultatais, pasidalinti darbo teorinio ir praktinio taikymo įžvalgomis. Seminaro metu vyksta mokslinė diskusija doktorantų pristatymo temomis. 
 
Daugiau informacijos: Mokslo prodekanė dr. Viktorija Skvarciany, tel. (8 5) 274 4885, el. paštas: viktorija.skvarciany@vgtu.lt

2015-06-10 vyks Finansų ir investicijų valdymo būrelio susitikimas

2015-06-10 16 val. 704 kab. vyks Finansų ir investicijų valdymo būrelio susitikimas. Susitikimo tema - "Finansų ir investicijų valdymo aktualijos".

2015-06-09 vyks Ekonominės ir socialinės aplinkos tyrimų būrelio susitikimas

2015-06-09 18.15 val. SRC 704 aud. vyks Ekonominės ir socialinės aplinkos tyrimų  būrelio susitikimas.

2015-06-09 vyks Įmonių strateginės plėtros būrelio susitikimas

2015-06-09 16 val. SRC 704 aud. vyks Įmonių strateginės plėtros būrelio susitikimas.

2015-06-09 vyks Verslios žinių visuomenės būrelio susitikimas

2015-06-09 19 val. SRC 704 aud. vyks Verslios žinių visuomenės  būrelio susitikimas. Susitikimo tema - "Informacinės veiklos aktualijos".

2015-06-03 vyks Verslo santykių tyrimų būrelio susitikimas

2015-06-03 16 val. (laikas dar gali keistis) SRC 704 aud. vyks verslo santykių tyrimų būrelio susitikimas. Susitikimo tema - "Aktualių organizacijos aplinkos problemų ir jų sprendimo būdų nagrinėjimas".

2015-05-27 vyks Tarptautinės ekonomikos ir vadybos aktualijų bei Inovacijų ir inovacinės veiklos plėtros aktualijų būrelių susitikimas

2015-05-27 17 val. SRC 609 kab. vyks Tarptautinės ekonomikos ir vadybos aktualijų bei Inovacijų ir inovacinės veiklos plėtros aktualijų būrelių susitikimas.
Kviečiame aktyviai dalyvauti.

2015-05-12 Finansų ir investicijų valdymo būrelio išvyka į Danske Bank

Gegužės 12 d. 9.00 val. įvyko išvykstamoji paskaita Danske Bank rizikos valdymo klausimais, kurią vedė Christian Schultz (Danske banko Rizikos valdymo skyriaus darbuotojas). Studentus lydėjo doc. dr. Indrė Lapinskaitė ir doc. dr. Viktorija Stasytytė.
  • Puslapio administratoriai:
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė