Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Verslo vadybos fakultetas Mokslas ir inovacijos Geriausi baigiamieji darbai

GERIAUSI BAIGIAMIEJI DARBAI


2017 m.
Studento vardas, pavardė
Baigiamojo darbo tema Baigiamojo darbo vadovas  
Indrė Miltakytė
Sprendimų priėmimo globalioje valiutų rinkoje modelio kūrimas doc. dr. Raimonda Martinkutė-Kaulienė
Agnė Ramelytė
Vertės kūrimas investuojant į švietimą, mokslinius tyrimus ir inovacijas prof. dr. Jelena Stankevičienė
Viktorija Radeckytė
Moterų lyderystės elektroniniame versle sėkmės veiksniai remiantis Baltijos šalių pavyzdžiu doc. dr. Jurgita Raudeliūnienė
Ieva Kekytė
Investavimo sprendimų paramos sistemos sudarymas portfeliui valdyti valiutų rinkoje dr. Nijolė Maknickienė
 

 2016 m. 
Studento vardas, pavardė Baigiamojo darbo tema Baigiamojo darbo vadovas
Justina Naulickaitė Tiesioginių užsienio investicijų plėtros sąlygos globalizacijos procesų kontekste doc. dr. Jolanta Solnyškienė
Indrė Naulickaitė Emigracijos iš Lietuvos procesai ekonomikos globalizacijos sąlygomis prof. habil. dr. Borisas Melnikas
Justina Pilelytė Investicijų į aukštąjį mokslą valdymas prof. dr. Jelena Stankevičienė
Giedrė Savickytė Tvarios vertės kūrimas valdant investicijas į inovacijas prof. dr. Jelena Stankevičienė
 
 
2015 m.
Studento vardas, pavardė
Baigiamojo darbo tema
Baigiamojo darbo vadovas
 Jolanta Kostecka
Darbuotojų motyvavimo žaidybinimo priemonėmis informacinėje sistemoje modelis
prof. dr. Vida Davidavičienė
Daiva Sadeckienė Saugos paslaugų plėtra ekonomikos globalizacijos procesų kontekste prof. habil. dr. Borisas Melnikas
Jaroslavas Bobrovas Pramogų verslo modelių vertinimas doc. dr. Andrius Tamošiūnas
 
 
2014 m.
Studento vardas, pavardė
Baigiamojo darbo tema
Baigiamojo darbo vadovas
Darius Ramaneckas
Įmonių logistikos procesų finansinių sistemų projektavimas
prof. dr. Vida Davidavičienė
Eglė Girdzijauskaitė
Tarptautinio verslo modelių pritaikomumas aukštojo mokslo vadyboje
doc. dr. Asta Radzevičienė
Alina Kvietkauskienė
Tvarios investicijų grąžos projektavimas finansų rinkose
prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas Rutkauskas
 
2013 m.
Studento vardas, pavardė
Baigiamojo darbo tema
Baigiamojo darbo vadovas
Marija Kručkauskienė
Verslo vertinimo metodai ir jų panaudojimas
doc. dr. Daiva Brukšaitienė
Daiva Čirbaitė Kaimo turizmo situacijos Lietuvoje ir Latvijos pasienio regione tyrimas doc. dr. Laima Okunevičiūtė Neverauskienė
Alfredas Lukoševičius Investicinio portfelio optimizavimas globalioje kapitalo rinkoje prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas Rutkauskas
Inga Derenkaitė Prekybos įmonių internetinės rinkodaros strategijos rengimo modelis doc. dr. Vida Davidavičienė
 
2012 m. 
Studento vardas, pavardė
Baigiamojo darbo tema
Baigiamojo darbo vadovas
Tadas Bacevičius
Performance Of Financial Sectors In Baltic States
prof. dr. Manuela Tvaronavičienė
Eglė Mertinkaitytė
Asmeninės investicijos: Investavimas Lietuvos akcijų rinkoje
prof. habil. dr. A. V. Rutkauskas
Julija Zajac
Lietuvos gyventojų asmeninių investicijų valdymo ypatumai
doc. dr. Daiva Jurevičienė
Inga Pilinkaitė Integruotas fundamentaliosios ir techninės analizės taikymas prognozuojant akcijų kainas prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas Rutkauskas
Evelina Mencaitė Performance evaluation of banks using multi-criteria decision making model: case study of lithuanian commercial banks doc. dr. Jelena Stankevičienė
Daiva Viselgaitė Strateginis marketingas efektyvinant klasterių veiklą doc. dr. Artūras Jakubavičius
 
2010 m.
Studento vardas, pavardė
Baigiamojo darbo tema
Baigiamojo darbo vadovas
Justas Nugaras
Transporto ir logistikos verslo internacionalizavimas: tinklaveikos perspektyva
doc. dr. Asta Radzevičienė
Inga Jachimavičienė
Daugiatikslio projektų portfelio formavimas naudojant Lean ir Šeši sigma koncepcijas Lietuvos transporto sektoriuje
doc. dr. Jelena Stankevičienė
Mindaugas Samoška
Verslo sąlygų palankumo vertinimo modelis
prof. habil. dr. Juozas Bivainis
 
2009 m.
Studento vardas, pavardė
Baigiamojo darbo tema
Baigiamojo darbo vadovas
Bliuma Kogan
Įsipareigojimų portfelio valdymas įmonės vertei sukurti
doc. dr. Jelena Stankevičienė
Rūta Dainauskaitė
Komercinių bankų klientų lojalumo formavimo modelis
doc. dr. Arnoldina Ona Pabedinskaitė
 
2015 m.
Studento vardas, pavardė
Baigiamojo darbo tema
Baigiamojo darbo vadovas
Dainius Barysas
Strateginių alternatyvų vertinimas UAB „Meranti“ pavyzdžiu lekt. Virginija Grybaitė

 
2013 m.
Studento vardas, pavardė
Baigiamojo darbo tema
Baigiamojo darbo vadovas
Vilius Maslauskas
Veiklos efektyvumo didinimas LEAN sistemos pagrindu UAB „Philip Morris Lietuva
lekt. Vita Marytė Janušauskienė
Povilas Vyšniauskas
Optimalaus investicinio portfelio sudarymas ir valdymas akcijų ir FOREX rinkose
prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas Rutkauskas
Pavel Laurs
Personalo motyvavimo ir lojalumo formavimas IT sektoriaus įmonėse
doc. dr. Asta Stankevičienė
Laimis Lomonosovas
Sportinių batelių kūrimo ir įvedimo į rinką strategija
doc. dr. Ieva Meidutė
Ignė Vaišnoraitė
Tarptautinė tinklaveika plėtojant medicinos turizmą: strateginiai sprendimai
doc. dr. Artūras Jakubavičius
Greta Marija Zacharevičiūtė
Vidaus reikalų ministerijos strateginio valdymo sistemos formavimas
prof. habil. dr. Juozas Bivainis

 
2012 m.
Studento vardas, pavardė
Baigiamojo darbo tema
Baigiamojo darbo vadovas
Vaidotas Sadauskas
GmbH&Co. KG HOLGER CLASEN logistikos informaciniai srautai ir jų valdymas
doc. dr. Juozas Merkevičius
Eglė Petrauskaitė
Logistikos sistemos analizė akmens apdirbimo įmonėje
doc. dr. Ieva Meidutė
Smiltė Sarpauskaitė
Įmonių AB „Pieno žvaigždės“ ir AB „Rokiškio sūris“ rodiklių 2004-2011 m. palyginamoji analizė
doc. dr. Kęstutis Peleckis
Irena Račinskaja
Lietuvos gyvybės draudimo rinkos fenomeno dichotomija
prof. habil. dr. A. V. Rutkauskas
Sergej Rosov
Valstybės skolos rizikos valdymas
doc. dr. Jelena Stankevičienė
Indrė Anusevičiūtė
Migracijos ekonominės ir socialinės priežastys ir pasekmės Lietuvoje (2001-2011)
doc. dr. Daiva Andriušaitienė
Evelina Jaskelevičiūtė
Emigracijos iš Lietuvos srauto 2005-2011 m. tyrimas
doc. dr. Algirdas Jakutis
Edvinas Vaščila
Telemarketingas plėtojant televizijos paslaugų pardavimus
Eigirdas Žemaitis
Eglė Girdzijauskaitė
Tarptautinis bendradarbiavimas plėtojant universitetų veiklą
doc. dr. Asta Radzevičienė

 
2010 m.
Studento vardas, pavardė
Baigiamojo darbo tema
Baigiamojo darbo vadovas
Sigita Tumasonytė
Psichologinis poveikis darbo vietoje bei jo įtaka darbuotojų darbo rezultatams, saugai bei sveikatai
doc. dr. Laima Okunevičiūtė-Neverauskienė
Ivona Stankevič
Akcinės bendrovės „Sanitas“ vertės valdymas
doc. dr. Jelena Stankevičienė
Justa Bražiūnaitė
Marketingas plėtojant prekybą suvirinimo įranga
asist. Nikolaj Ambrusevič

 
2009 m.
Studento vardas, pavardė
Baigiamojo darbo tema
Baigiamojo darbo vadovas
Ilona Bernotaitė
UAB „Medicinos verslo akademija“ konkurentų analizė
prof. habil. dr. Juozas Bivainis
Viktorija Šliažaitė
Tarptautinis bendradarbiavimas organizuojant kultūros renginius
asist. Inga Vėževičienė
Justina Zapustaitė
Kino teatro įsteigimas Klaipėdoje („Forum Cinemas“ plėtra)
doc. dr. Arnoldina Ona Pabedinskaitė
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė