Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Verslo vadybos fakultetas yra atviras ir siekiantis bendradarbiauti su jaunaisiais mokslininkais, norinčiais dirbti mokslo tiriamąjį darbą mokslininko stažuotojo pareigose.

Verslo vadybos fakulteto mokslininkai stažuotojai:
dr. Saulius Masteika
Stažuotės trukmė 24 mėn. (nuo 2011 01 03 iki 2012 12 31)
Stažuotės vadovas – prof., habil. dr. Aleksandras Vytautas Rutkauskas

Mokslinių tyrimų svarba ir vertė

Finansų rinkų analizė aktuali siekiant valdyti investicijas bei riziką, susijusią su dalyvavimu kapitalo rinkose. Siekiant objektyviau įvertinti įmonių finansinę būklę vis dažniau finansų inžinerijoje vietoje fundamentalios analizės, pagrįstos finansinėmis ataskaitomis, taikoma techninė analizė, paremta istorinių kainos pokyčių tyrimais. Padidėjus įmonių bei valstybių nemokumo tikimybei ilgo laikotarpio investicijas keičia trumpo laikotarpio investicijos. Didėjant verslo poreikiui draustis nuo netikėtų rinkų svyravimų ateities sandorių rinkos įgauna vis didesnį populiarumą, kas lemia šių rinkų apyvartų, o taip pat ir kainų svyravimų, didėjimą. Kaip pavyzdys galėtų būti faktas, kad vien 2007 metais bendrai prekybos apimtis pasaulinėse prekių rinkose išaugo 30%. 2008- 2009 metais CRB indekso, atspindinčio pasaulinių prekių rinkų, tokių kaip nafta, dujos, grūdinės kultūros, metalai, mediena, mėsa, medvilnė ir t.t. kainas, atskirų mėnesių pokytis viršijo 20%. Atsižvelgiant į šias tendencijas ir įmonių bei valstybių poreikį draustis nuo finansų rinkų svyravimų rizikos auga poreikis detalesniems ateities sandorių rinkų dinamikos tyrimams. Didžioji dauguma iki šiol atliktų mokslinių tyrimų kapitalo rinkose orientuoti į akcijų ir valiutų rinkas. Mažesnis dėmesys skiriamas prekių rinkoms. Atlikti tyrimai ateities sandorių rinkose orientuoti į ilgalaikę, virš vienerių metų, prognozę. Tyrimuose naudojant ilgo laikotarpio analizę neįvertinama ir neatsižvelgiama į ateities sandorių specifiką, t.y. galiojimo terminus, istorinių duomenų trūkius, likvidumą, komisinius mokesčius. Taip pat jaučiamas rizikos, susijusios su žaliavų, produkcijos, valiutų, skolos vertybinių popierių, valdymo specifikavimo trūkumas.  

Darbo tikslas - ištirti investavimo strategijų, paremtų trumpo laikotarpio kainų formuotėmis, pelningumą ateities sandorių rinkose. 

Tikslui pasiekti planuojama spręsti šiuos uždavinius:
* Ateities sandorių (prekių, valiutų, skolos vertybinių popierių, akcijų indeksų) istorinių duomenų specifikavimas bei standartizavimas
* Prognozavimo strategijų, paremtų trumpo laikotarpio kainų formuotėmis, formalizavima
* Naujai sukurtų trumpo laikotarpio kainų formuočių, paremtų chaoso teorija, formalizavimas
* Formalizuotų strategijų eksperimentinis pelningumo tyrimas
* Pelningiausių strategijų testavimas realiame laike
* Rizikos, susijusios su žaliavų, produkcijos, valiutų bei skolos vertybinių popierių kainų pokyčiais, valdymo specifikavimas

Tikimasi, kad atlikti moksliniai tyrimai leis ištirti techninės analizės, konkrečiai trumpo laikotarpio kainų formuočių, pritaikymo galimybes ateities sandorių rinkose. Taip pat galės būti pritaikomi valdant įmonių ar valstybinių institucijų finansinius bei rizikos vertinimo procesus. Stažuotės metu tikimasi pratęsti doktorantūros metu atliktus tyrimus, plėsti naujai sukurtų kainų formuočių, pagrįstų chaoso teorija, taikymo galimybes. Tikimasi, kad stažuotė leis vystyti tarpdisciplininius mokslinius tyrimus, apjungiančius fizinių ir socialinių mokslų sritis. Taip pat apjungs finansų rinkų prognozavimo bei finansų rizikos valdymo srityse dirbančius Vilniaus Universiteto bei Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto studentus bei mokslininkus. 

Nors tyrimų rezultatų efektyvumo įvertinimą gali apsunkinti šios srities pelningų investicinių strategijų neviešinimas, vis tik tikimasi, kad stažuotės metu atlikti moksliniai tyrimai gali sudominti Lietuvos ir užsienio gamybines įmones, siekiančias sumažinti riziką, susijusią su prekių, valiutų bei skolos vertybinių popierių kainų pokyčiais. Planuojama, kad gauti rezultatai galės būti pritaikomi Lietuvoje vystomoms ir remiamos ūkio šakoms kaip medienos perdirbimas, trąšų gamyba, mėsos perdirbimas, žemės ūkis.
Verslo vadybos fakultetas, skatindamas doktorantų bendruomenės ryšių tamprumą ir vykdomų mokslinių tyrimų diskusijas, organizuoja doktorantų seminarus, kurie vyksta du kartus per mėnesį pirmadieniais SRK-I 704 aud. Seminarus kuruoja mokslo prodekanė dr. Viktorija Skvarciany. 
 
 
 
 
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė