Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

DOKTORANTŪROS STUDIJOS

Mokslo doktorantūra – tai doktorantūros studijos, kryptingi moksliniai tyrimai ir disertacijos rengimas.Į doktorantūrą priimami asmenys, įgiję magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją. Apgynus disertaciją suteikiamas daktaro mokslo laipsnis.
 
Nuolatinės formos mokslo doktorantūros trukmė – iki 4 metų, ištęstinės formos – iki 6 metų.
 
Tiek nuolatinės, tiek ištęstinės doktorantūros studijos gali būti finansuojamos valstybės, ES struktūrinių fondų lėšomis arba studijuojančiojo (ar jį remiančios institucijos) lėšomis. 
 
 
Doktoranto studijoms ir moksliniams tyrimams vadovauja doktoranto vadovas – aktyvus doktorantūros mokslo krypties (šakos) mokslininkas, atitinkantis kvalifikacinius reikalavimus.
 
VGTU teikia daktaro mokslo laipsnius numatytose mokslo kryptyse atsirai ar kartu su kita mokslo institucija.
Doktorantūros teisė VGTU suteikta 2011 m. birželio 8 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymų Nr. V-1019 „Dėl doktorantūros teisės suteikimo” šiose Verslo vadybos fakulteto mokslo kryptyse:
 • vadybos – 03S;
 • ekonomikos – 04S (kartu su Lietuvos socialinių tyrimų centru ir Lietuvos agrarinės ekonomikos institutu);

Doktorantų moksliniai seminarai

Mokslinio seminaro tikslas – viešai aptarti doktorantų nagrinėjamas mokslines problemas, susipažinti su pagrindiniais atliekamų tyrimų rezultatais, pasidalinti teorinėmis ir praktinėmis darbo pritaikymo galimybėmis.
 
Kas antrą pirmadienį moksliniai doktorantų seminarai vyksta SRK-I 704 aud., 15.00 val. Dėl detalesnės informacijos, susijusios su seminarų metu nagrinėjamomis temomis, kreipkitės į mokslo prodekanę dr. Viktoriją Skvarciany el. paštu viktorija.skvarciany@vgtu.lt
Doktorantūros studijos (daugiau informacijos)
VGTU Senato salėje įvyko tarptautinis seminaras doktorantams. Jis pradeda Esekso universiteto kartu su OECD Vilniuje organizuojamą konferenciją „Social Sustainability and Economic Security: The Agenda for Entrepreneurship in the 21st Century“.

Seminare dalyvavo daugiau nei dvidešimt doktorantūros studentų iš tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio aukštųjų mokyklų. Daugiau nei trečdalis norinčiųjų tobulintis seminare – VGTU doktorantūros studentai, rašantys mokslinius darbus, susijusius su verslumu.

Kartu su Esekso universiteto profesoriumi Jay Mitra ir profesoriumi iš Talino technologijos universiteto Gunnar Prause seminaro dalyviai aptarė aktualiausius doktorantams kylančius klausimus – kaip parašyti sėkmingą publikaciją mokslo žurnalui, kokiomis teorijomis bei metodologijomis reikėtų remtis, kaip išgryninti savo tyrimo problematiką ir pan.

Profesorius Jay Mitra pabrėžė, kad svarbiausias dalykas kiekvienam tyrėjui – žinoti, kodėl jis apskritai rašo disertaciją ir kokią problemą nori ja išspręsti. Tuomet visas mokslininko kelyje kylančias problemas bus galima gana nesunkiai išspręsti.
 
 
Pagrindinės tyrimų sritys ekonomikos mokslų kryptyje:
 
1. Šalies ir miesto konkurencingumo kompleksinis vertinimas;
2. Integruotas verslo vertės ir rizikos valdymas;
3. Tiesioginių užsienio investicijų poveikis šalies ekonomikai;
4. Optimalaus investicijų portfelio sudarymo ir investicijų paskirstymo sprendimai;
5. Lietuvos komercinių bankų raidos tendencijos finansinių rizikų kontekste;
6. Finansinės sistemos plėtros sprendimų modeliavimas;
7. Efektyvios šalies investavimo strategijos formavimas;
8. Universaliai tvarios plėtros valdymo modeliavimas;
9. Įmonių veiklos diversifikacijos problemos ir galimybės;
10. Daugiakriterinio vertinimo metodų taikymas ekonomikos plėtros ir inovacijų skatinimo iššūkiams spręsti. 
 
Ekonomikos mokslo krypties doktorantūros komiteto sudėtis:
 
prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas – pirmininkas,
doc. dr. Rima Tamošiūnienė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas – sekretorius,
prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
doc. dr. Boguslavas Gruževskis, Lietuvos socialinių tyrimų centras,
prof. habil. dr. Vidmantas Jankauskas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
prof. dr. Romas Lazutka, Lietuvos socialinių tyrimų centras,
prof. habil. dr. Borisas Melnikas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
prof. dr. Valentinas Podvezko, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
prof. habil. dr. Ona Gražina Rakauskienė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
prof. habil. dr. Algis Šileika, Lietuvos socialinių tyrimų centras,
prof. dr. Manuela Tvaronavičienė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
doc. dr. Dalia Vidickienė, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 
Pagrindinės tyrimų sritys vadybos mokslų kryptyje:
 
1. Inovacijų plėtros tyrimai;
2. Aukštųjų technologijų plėtros tyrimai;
3. Darnios verslo plėtros tyrimai;
4. Investicijų skatinimo ir efektyvumo tyrimai;
5. Virtualių verslo organizavimo formų tyrimai;
6. Verslo aplinkos sąlygų tyrimai;
7. Darbo našumo didinimo tyrimai;
8. Žinių potencialo plėtros tyrimai;
9. Strateginio valdymo tyrimai;
10. Nekilnojamojo turto rinkos tyrimai;
11. Produktų ir veiklų kokybės gerinimo tyrimai;
12. Tarptautinio verslo plėtros tyrimai;
13. Marketingo tyrimai;
14. Viešojo valdymo efektyvumo tyrimai;
15. Konkurencingumo ir verslo aplinkos tyrimai.
Vadybos mokslo krypties doktorantūros komiteto sudėtis:
 
prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius, Vilniaus Gedimino technikos universitetas – pirmininkas,
doc. dr. Živilė Tunčikienė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas – sekretorius,
prof. dr. Eugenijus Chlivickas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
doc. dr. Renata Korsakienė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
prof. habil. dr. Borisas Melnikas Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
prof. habil. dr. Narimantas Kazimieras Paliulis, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
prof. habil. dr. Ramūnas Palšaitis, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
prof. habil. dr. Edmundas Kazimieras Zavadskas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas.
Lietuvoje gerėjant ekonominei situacijai, vis daugiau žmonių ieško galimybių „įdarbinti“ savo pinigus. Vienas populiariausių būdų investuoti – investiciniai fondai, tačiau ekonominė krizė parodė, kad neturint žinių investicijos į tokius fondus gali būti nuostolingos. Ieškodamas galimybių saugiai investuoti Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) studentas su kolegomis įkūrė fondą, kuriame prioritetas skiriamas moksliniais tyrimais paremtam rizikos valdymui. Jau trečius metus iš eilės jis pagal pelningumą lenkia apie 70 proc. į prestižinę „Morningstar“ duomenų bazę patenkančių globaliai veikiančių fondų.

2012-aisiais pasaulį išvydo itin modernia filosofija paremtas investicinis fondas „Synergy Finance Tactical Asset Allocation“ – jame iki nulio sumažintas fondo valdytojo psichologinis faktorius, o investiciniai sprendimai priimami sistemiškai, apdorojus pastarųjų 50 metų mokslinių tyrimų rezultatus. Vienas pirmųjų algoritminio investavimo principais valdomų fondų Baltijos šalyse naudoja inovatyvią sistemą, kuri periodiškai atsinaujina, prisitaikydama prie esamos rinkos situacijos, o tai ilgalaikę teigiamą investicijų grąžą leidžia generuoti nepriklausomai nuo ekonominio ciklo stadijos. 

„Norėjome sukurti tokį fondą, kuriame klientai būtų apsaugoti nuo didelių nuostolių, taip pat galėtume tikėtis pagrindinių turto klasių pelningumą atitinkančio investicijų prieaugio. Džiugu, kad mūsų idėja pasirodė patraukli ir kitiems – turime lojalių klientų ir partnerių. Jų investicijos yra pelningos, o pats fondas gerai vertinamas finansų ekspertų tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje“, – sakė šiuo metu VGTU doktorantūroje studijuojantis Lukas Macijauskas.

Kaip pasakoja Lukas Macijauskas, jis investavimu susidomėjo dar trečiame kurse, kai dalyvaudamas programoje „Work and Travel“ kelias vasaras praleido Jungtinėse Amerikos Valstijose. Užsidirbęs pinigų vaikinas pradėjo ieškoti jų investavimo būdų. Susidomėjęs šia sritimi jis ne tik pradėjo studijuoti VGTU Verslo vadybos fakultete įmonių valdymo magistrantūros investicijų valdymo specializaciją, bet ir kartu su bendraminčiais įkūrė investicijų valdymo įmonę „Synergy Finance“.

Būdamas atsakingas už „Synergy Finance“ veikloje naudojamų investavimo strategijų modeliavimą bei testavimą, jis šiuo metu savo disertacijai atlieka tyrimą apie rinkos dalyvių elgseną ir jų sprendimų racionalumą. VGTU doktorantas ieško sprendimų priėmimo algoritmo, kuris leistų, išnaudojant iracionalią rinkos dalyvių elgseną, siekti geresnio pelningumo ir rizikos santykio investuojant.
  • Puslapio administratoriai:
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė