Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Inovatyvaus verslo pradžia

„DARAU VERSLĄ! Nuo mokslo iki start-up'o“
 
DARAU VERSLĄ! Nuo mokslo iki start-up'o“ - tai kelio pradžia Jūsų svajonių įgyvendinimo link! Kurk savo verslą, išbandyk save ir savo įgūdžius, burk komandą, mokykis iš savo klaidų, kaupk patirtį, turėk tvirtą pagrindą ateities verslui! Naudokis visomis galimybėmis, o taip pat VGTU „Verslumo centro“ paslaugomis, nes tik nuo tavęs priklauso būsimo verslo sėkmė.
 
 
Mes siūlome jums

KONSULTACIJOS

 • Idėjos formavimas procese: idėjos generavimas, inovatyvumo ir unikalumo identifikavimas;
 • Idėjos poreikio rinkai identifikavimas;
 • Motyvacija idėjos įgyvendinimui, komandos formavimas;
 • Reprezentaciniai gebėjimai - patrauklus, trumpas ir aiškus idėjos pristatymas;
 • Įmonės steigimo etapai: nuo registravimo iki verslo modelio sukūrimo;
 • Verslo planas: nuo verslo idėjos, rinkos pasiekimo, augimo, produkto kūrimo iki finansų valdymo;
 • Intelektinės nuosavybės vertinimas ir apsauga, teisiniai aspektai, patentavimo reikalingumas, know-how apsauga;
 • Rinkodara, prekės ženklo formavimas;
 • „Verslo LAB“ mentorių konsultacijos (lengvatinėmis sąlygomis);
 • Prototipų ir maketų kūrimo universitetinė platforma.

TARPININKAVIMAS

 • Tarpdisciplininių kompetencijų būrimas idėjos problematikos, potencialo vertinimui;
 • Pagalba komandos trūkstamos kompetencijos paieškose;
 • Investicijų pritraukimas: susitikimai su rizikos kapitalo fondų atstovais, investuotojais;
 • Dotacijų gavimo tinklai ir sąlygos, galimybė dalyvauti įvairiuose projektuose;
 • Derybų menas bei pagalba vedant derybas;
 • Dalijimasis laboratorijų, institutų ir centrų turimomis kompetencijomis;
 • Prieiga prie universiteto laboratorijų įrangos bazės (3D spausdintuvai).

PARTNERIŲ TINKLAS

 • Idėjos pristatymas kompetentingiems rinkos žinovams: „Versli Lietuva“, „Žinių ekonomikos forumas“, įvairių privačių verslų atstovai, akseleravimo centrų atstovai, technologiniai parkai ir daug kitų;
 • Viešųjų ryšių politika ir strateginė komunikacija;
 • Verslo ofisas labai patraukliomis lengvatinėmis sąlygomis technologijų parkuose;
 • Klientų tinklo plėtros strategijos formavimas;
 • Pasidalijimas sukaupta „Verslumo centro“ kontaktų baze.
 
Inovatyvaus verslo pradžios skatinimas
 
Inovatyvaus verslo pradžios skatinimas yra Verslumo centro svarbus uždavinys, siekiant ugdyti Vilniaus Gedimino technikos universiteto bendruomenės narių verslumo kultūrą ir skatinti jauno verslo kūrimąsi.

Tuo tikslu Verslumo centro komanda:
 • rengia mokymus ir teikia konsultacijas verslumo žinių ir gebėjimų ugdymo tematika;
 • teikia konsultacijas studentams, mokslininkams, tyrėjams ir dėstytojams verslo planų rengimo ar kitais su verslo kūrimu susijusiais klausimais;
 • bendradarbiauja su kitomis Lietuvos bei užsienio valstybėse veikiančiomis verslumą ugdančiomis ir skatinančiomis institucijomis;
 • organizuoja susitikimus su verslo, mokslo ir viešojo administravimo institucijų atstovais verslumo skatinimo tematika;
 • renka, kaupia ir platina informaciją apie verslumo skatinimo naujoves, priemones;
 • organizuoja arba dalyvauja organizuojant parodas, konkursus, seminarus verslumo ugdymo ir skatinimo tematika;
 • inicijuoja ir įgyvendina verslumą, verslo ir mokslo bendradarbiavimą skatinančius projektus;
 • bendradarbiauja su inovacijų paramos paslaugas teikiančiais subjektais organizuojant ir teikiant verslo inkubavimo paslaugas;
 • bendradarbiauja su VGTU Studentų mokslo draugijomis, VGTU Techninės kūrybos ir inovacijų centrais, VšĮ „Saulėtekio slėnis“, „Link menų fabrikas“, Vilniaus universiteto, Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centras bendruomene.
KONTAKTAI:
Nori kurti savo verslą, turi idėjų? Verslumo centras kviečia ir ragina drąsiai susisiekti su Verslumo centro mentoriais:

Agnė Vaiciukevičiūtė
Tel. nr. 8 611 10 061
El. paštas: agne.vaiciukeviciute@vgtu.lt
 
Margarita Vorobjova
Tel. nr. 8 683 37 063
El. paštas: margarita.vorobjova@vgtu.lt
  • Puslapio administratoriai:
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė