Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Skelbimai

Pakartotinis egzaminų laikymas

 
2017 m. sausio mėn. 30 d. - vasario mėn. 11 d. vyks pakartotinis egzaminų laikymas (nemokamas) visų studijų formų ir pakopų studentams.
 
Perlaikymui būtina užsiregistruoti katedroje, vėliausiai dieną prieš.
 
Pakartotinių perlaikymų datos skelbiamos katedrų tinklapiuose:

Egzaminų laikymas komisijose

2017 m. vasario mėn. 13-28 d. vyks egzaminų laikymas komisijose (mokamas) visų studijų formų ir pakopų studentams. Laikyti egzaminus galima tik gavus dekano leidimą.  Dėl leidimo reikia kreiptis į dekanatą užpildžius šią prašymo formą (prašymai laikymui komisijose priimami nuo rugsėjo 1 d.) :
 
Perlaikymui būtina užsiregistruoti katedroje, vėliausiai dieną prieš.
 
Egzminų laikymo komisijose datos skelbiamos katedrų tinklapiuose:

Absolventų dėmesiui !

 
Kiekvienas I ir II studijų pakopų (nuolatinių, ištęstinių studijų) studentas, apgynęs baigiamąjį darbą, privalo iki studijų baigimą patvirtinančio dokumento (diplomo) išdavimo atsiskaityti (įvykdyti visus numatytus įsipareigojimus) su Vilniaus Gedimino technikos universitetu.
 
Atsiskaitymo tvarka:
 • Pristatyti atsiskaitymo lapelį su atsakingų asmenų parašais;
 • Pasirašyti diplomų registracijos knygoje.
 
Atsiskaitymo lapelius absolventai gali paimti VGTU Verslo vadybos fakulteto dekanate arba VGTU Verslo vadybos fakulteto internetiniame puslapyje. Studentai diplomų registracijos knygoje pasirašo nuo sausio 23 d. iki diplomų įteikimo dienos. Diplomų registracijos knygoje bus leista pasirašyti tik studentams visiškai atsiskaičiusiems su dekanatu.
 
Diplomų įteikimai vyks 2017 m. sausio mėn. 26 d. 15.00 val. SRA-I 03 aud.

2016-2017 m. m. praktikų organizavimo tvarka ir vadovai

Priėmimas į aukštesniuosius kursus

 
Priėmimo datos:
 • 2017 m. sausio 12 d.
 • 2017 m. gegužės 18 d.
 • 2017 m. rugpjūčio 24 d.
   
 
 

2016/2017 m. m. ištęstinių (neakivaizdinių) studijų grafikas

2016/2017 m. m. studentų rotacijos principai

 
Žinių vertinimas 2016-2017 mokslo metais bus vykdomas pagal dešimtbalę vertinimo sistemą.
 
Akademinių metų pabaigoje bus vykdoma studentų rotacija.

Economics-oriented Data Scientist for Portfolio Management

"AdVenture" studentų verslumo programa

 
 
"AdVenture" – tai  nuo 2011 m. kasmet vykdoma studentų verslumo programa, skirta supažindinti ir paskatinti startuolių atsiradimą jaunimo tarpe. Praeitais metais prie mūsų prisidėjo ir “Western Union Foundation Lithuania”. Po iniciatyvos sėkmės 2015-aisiais, “Western Union” skyrė paramą projekto įgyvendinimui ir šiems metams. Tad kviečiame jaunimą į dar vieną kelionę, visų jau žinomą „AdVenture“ pavadinimu, savo verslo link!
 
 
Ką mes Tau siūlome:       
Unikalią ir nemokamą kelionę savo sėkmės link;
Verslumo praktiką ir įgudžius;
Pagalbą ruošiant verslo idėjos pristatymą investuotojams;
Pilnai įrengtą „Wu Startup Space” erdvę darbui ir dalinimuisi idėjomis;
Prizus (200 EUR + 3 mėn. nemokamos darbo vietos nuomos „WU Startup Space“ nugalėtojams) už geriausias verslo idėjas;
Nuolatinius verslo vilkų patarimus ir pagalbą;
Daug azarto ir naujų pažinčių!
 
Ko mes iš Tavęs tikimės:
Kūrybiško ir nepriklausomo mąstymo;
Veržlumo ir orientacijos į veikimą;
Aktyvaus dalyvavimo ir įsitraukimo į projektą.
 
Kas gali dalyvauti "AdVenture 4":
Jaunimas iki 29 metų;
Tiek pavieniai asmenys, tiek komandos;
Tiek turintys idėjas, tiek savosios dar neatradę ar norintys prisijungti prie žmonių su idėjomis.
 
 
 
 
Projekto veiklos vyks 2016 m. vasario - birželio mėn.
 
Sekite renginius ir kitas programos naujienas mūsų FB paskyroje: www.facebook.com/projektasadventure
 
Susisiekite:
Jei ir tu esi veiklus, iniciatyvus ir turi idėją, kurią nori apgyvendinti „WU Startup Space“ ar nori daugiau sužinoti apie mūsų rengiamus seminarus, kreipkis žemiau nurodytais kontaktais. Taip pat kviečiame kreiptis ir įmones, investuotojus ir visus, norinčius savo žiniomis ir patirtimi pasidalinti su jaunais verslais.
 
Gerda Vaikutytė
8(640)56341

I pakopos (bakalauro) studijų kokybės gerinimas Verslo vadybos fakultete

 
2015 m. rugsėjo-spalio mėn. buvo rengiami susitikimai su fakulteto bendruomene, kurių metu buvo aptariami bakalauro studijų programos Verslo vadyba (toliau Programa) savianalizės rezultatai.
 
Susitikimų metu studijų programos komiteto pirmininkė doc. dr. Jurgita Raudeliūnienė pristatė savianalizės bei vykdytos apklausos rezultatus.
2014 m. sausio-balandžio mėnesiais atliktas studentų, dėstytojų, o 2015 sausio mėn. darbdavių nuomonės tyrimas apie Programos vykdymą. Apklausoje dalyvavo 286 studentai, 64 dėstytojai, 18 socialinių partnerių.
 
Atlikus apklausos rezultatų analizę konstatuota, kad studentai labai gerai vertina Programos vykdymą. Dauguma (95 proc.) studentų pritaria, kad Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai pagrįsti profesiniais reikalavimais, studijų dalykai paskaitose ir praktiniuose užsiėmimuose išdėstyti nuosekliai, o studijų dalykų turinys leidžia pasiekti numatomus Programos rezultatus. Studentai gerai vertina dėstytojus, 91 proc. teigia, kad dėstytojai turi pakankamai dalykinių žinių ir praktinių gebėjimų, kad jų kvalifikacija yra tinkama suteikti studijų dalyko programoje numatytas žinias ir gebėjimus. 96 proc. studentų vertina, kad numatytos patalpos studijoms yra tinkamos ir jų studijoms užtenka. Studentai ypatingai gerai (97 proc.) vertina vykdant studijas naudojamą įrangą ir metodinius išteklius (laboratorinė, kompiuterinė, reikmenys).
 
Dėstytojai taip pat labai gerai vertina Programos vykdymą. 95 proc. jų teigia, kad Programos pavadinimas, numatomi rezultatai, turinys ir suteikiama kvalifikacija dera tarpusavyje, studijų dalykai semestruose išdėstyti nuosekliai. Visi dėstytojai sutinka, kad jų dėstomo studijų dalyko turinys atitinka verslo bakalauro kvalifikacinį laipsnį, jų taikomi mokymo metodai sudaro prielaidas pasiekti numatomus studijų dalyko rezultatus, jų mokymo metodai yra orientuoti į studento aktyvumą paskaitų ir praktinių užsiėmimų (seminarų, pratybų) metu. 99 proc. dėstytojų teigia, kad VVF vykdomi moksliniai tyrimai yra susiję su vykdoma studijų Programa. Dėstytojai puikiai (98 proc.) vertina patalpų ir metodinių priemonių tinkamumą.
 
Darbdaviai taip pat labai gerai vertina Programos vykdymą. Dauguma (92 proc.) darbdavių teigia, kad Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai pagrįsti visuomenės ir darbo rinkos poreikiais. 91 proc. sutinka, kad Programos turinys atitinka naujausius mokslo ir technologijų pasiekimus. 100 proc. socialinių partnerių priimtų šios Programos studentus į pažintinę ir profesinę praktikas.
 
Susitikimų metu studijų programos komiteto pirmininkė doc. dr. Jurgita Raudeliūnienė taip pat pakvietė fakulteto bendruomenės narius atvirai diskusijai apie studijų programos plėtojimo galimybes ir perspektyvas bei paragino bendruomenės narius aktyviai sudalyvauti 2015 m. spalio 23 d. susitikimuose su ekspertais.
 
Darbotvarkę rasite čia.

II pakopos (magistrantūros) studijų kokybės gerinimas Verslo vadybos fakultete

 
2015 m. rugsėjo-spalio mėn. buvo rengiami susitikimai su fakulteto bendruomene, kurių metu buvo aptariami magistrantūros studijų programos Verslo vadyba (toliau Programa) savianalizės rezultatai.
 
Susitikimų metu studijų programos komiteto pirmininkė doc. dr. Jurgita Raudeliūnienė pristatė savianalizės bei vykdytos apklausos rezultatus.
 
2014 m. kovo-balandžio mėnesiais atliktas studentų, dėstytojų ir 2015 sausio mėn. darbdavių nuomonės tyrimas apie Programos vykdymą. Apklausoje dalyvavo 139 studentai, 32 dėstytojai, 18 darbdavių ir socialinių partnerių. Dauguma (95 proc.) studentų pritaria, kad Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai pagrįsti, studijų dalykai išdėstyti nuosekliai, o 98 proc. studentų teigia, kad studijų dalykų turinys leidžia pasiekti numatomus Programos rezultatus. Studentai labai gerai vertina dėstytojus, 90 proc. teigia, kad dėstytojai turi pakankamai dalykinių žinių. 95 proc. studentų pažymi, kad dėstytojų mokslinė kvalifikacija yra tinkama perteikti studijų dalyko programoje numatytus rezultatus. Studentų vertinimu, studijoms naudojamos patalpos yra tinkamos (90 proc.), pasitelkiama įranga (laboratorinė, kompiuterinė, reikmenys, metodinės priemonės, literatūra) (96 proc.) yra tinkama ir jos pakanka. Apibendrinant apklausos rezultatus – studentai labai gerai vertina magistrantūros studijų Programos vykdymą. Dėstytojai taip pat labai gerai vertina Programos vykdymą: 99 proc. teigia, kad Programos pavadinimas, numatomi rezultatai, turinys ir suteikiama kvalifikacija dera tarpusavyje, studijų dalykai semestruose išdėstyti nuosekliai. Visi dėstytojai sutinka, kad jų dėstomo studijų dalyko turinys atitinka verslo magistro kvalifikacinį laipsnį, yra orientuoti į studento aktyvumą ir iniciatyvumą paskaitų ir praktinių užsiėmimų (seminarų, pratybų) metu, mokslinių tyrimų skatinimą konsultacijų metu, o taikomi mokymo metodai sudaro prielaidas pasiekti numatomus studijų dalyko rezultatus, 98 proc. dėstytojų teigia, kad VVF vykdomi moksliniai tyrimai yra susiję su vykdoma magistrantūros studijų Programa. Dėstytojai puikiai (98 proc.) vertina patalpų ir metodinių priemonių tinkamumą. 91 proc. darbdavių teigia, kad Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai pagrįsti visuomenės ir darbo rinkos poreikiais. 93 proc. sutinka, kad Programos turinys atitinka naujausius mokslo ir technologijų pasiekimus. 90 proc. socialinių partnerių priimtų šios Programos studentus į mokslinę praktiką.
 
Susitikimų metu studijų programos komiteto pirmininkė doc. dr. Jurgita Raudeliūnienė taip pat pakvietė fakulteto bendruomenės narius atvirai diskusijai apie studijų programos plėtojimo galimybes ir perspektyvas bei paragino bendruomenės narius aktyviai sudalyvauti 2015 m. spalio 23 d. susitikimuose su ekspertais.
 
Darbotvarkę rasite čia.

Studente, būk matomas darbdaviams Talentų banke!

Norite būti matomi darbdaviams?
 
Registruokitės Talentų banke!
 
 
Talentų bankas - tai puiki galimybė baigiamųjų kursų bakalauro studijų , 1-2 kurso magistrantūros  studentams, prisistatyti, atkreipti į save darbdavių dėmesį, pasitikrinti savo vertę darbo rinkoje, o darbdaviams – tai gera proga užsiauginti jaunus specialistus, patogus būdas greičiau susirasti kvalifikuotų darbuotojų.
 
Tapti Talentų banko dalyviais kviečiami:
 • Paskutinio kurso studentai – atlikę praktiką;
 • 1-2 kurso magistrantūros  studentai.
 
Papildomi reikalavimai Talentų banko dalyviams:
 • labai gerai arba gerai mokėti bent vieną, neįskaitant lietuvių, Europos Sąjungos šalių kalbą;
 • turėti darbo kompiuteriu įgūdžių;
 • pateikti aiškų išsamų, gramatinių klaidų neturintį prisistatymą, pagrindžiantį savo motyvaciją, įgytas kompetencijas ir socialinius įgūdžius.
 
Norėdami registruotis Talentų banke, prisijunkite interneto svetainės www.ldb.lt skyriuje „Ieškantiems darbo“ ir užpildykite CV anketą.
Informacija apie įsiregistravusius Talentų banke prieinama visiems darbdaviams, ir tai yra didesnė galimybė įsidarbinti.
Daugiau informacijos:  www.ldb.lt/talentubankas