Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Verslo vadybos fakultetas Apie fakultetą Naujausia informacija VGTU laimėjo Interreg BSR finansavimą – plėtos netechnologines inovacijas savininkų valdomoms MVĮ

VGTU laimėjo Interreg BSR finansavimą – plėtos netechnologines inovacijas savininkų valdomoms MVĮ

2018-01-15
VGTU laimėjo Interreg BSR finansavimą – plėtos netechnologines inovacijas savininkų valdomoms MVĮ
VGTU Dinamiškosios vadybos institutas įgyvendina INTERREG Baltic Sea Region programos finansuojamą projektą „SNOwMAN“ – parama netechnologinėms inovacijoms savininkų valdomose MVĮ gamybos srityje didinant verslo tarpininkų pajėgumus.

Projekto tikslas yra kurti ir plėtoti Baltijos jūros regione veikiančių gamybos MVĮ, kurioms vadovauja jų savininkai, veiklą netechnologinių inovacijų srityje, stiprindami inovacijų skleidėjų – tarpininkų gebėjimus, ir jas diegs kartu su partneriais iš Vokietijos, Lenkijos, Suomijos ir Lietuvos. Verslo ir inovacijų sklaidos konsultantai – tarpininkai įvardino, jog yra daug metodų ir įrankių, kurie leidžia naudotis įvairiomis inovacijų plėtros paslaugomis. Šiuo metu esančios paslaugos padeda analizuoti verslo potencialą ir racionalizuoti sprendimus, tačiau yra aiškus trūkumas paslaugų, kurios būtų skirtos žmonėms, kurie priima sprendimus, t.y. MVĮ savininkams.

Daug dėmesio projekte skiriama tarptautiniam bendradarbiavimui (angl. co-creation), kuriame dalyvaus institucijos iš visų projekto šalių: MVĮ savininkai-vadovai, inovacijų sklaidos konsultantai, tarpininkai ir mokslo įstaigos.

Planuojami  rezultatai – du metodiniai rinkiniai inovacijų sklaidos konsultantams – tarpininkams įmonių savininkams – vadovams bus patalpinti internetiniame portale, kuriuo bus naudojamasi pasibaigus projektui.

Iš keturių dalių sudarytas konsultavimo rinkinys:
 1. 6 žingsnių konsultavimo proceso metodika;
 2. 6 žingsnių konsultavimo mokymų vadovas;
 3. „Spider-web“ pagrindu paruoštos metodinės priemonės;
 4. „Spider-web“ naudojimo vadovas.
Iš keturių dalių sudarytas mokymo inovacijų sklaidos konsultantams – tarpininkams rinkinys:
 1. Mokymo programa būsimiems inovacijų konsultantams – tarpininkams;
 2. Pirminio ir tęstinio kvalifikacijos kėlimo programos ir jų katalogas;
 3. Verslo modelio pasirinkimo gairės;
 4. Bendradarbiavimo ir tinklaveikos gairės.

Pagrindinis projekto partneris: VIA Universiteto koledžas (DK). Projekto partneriai: Hanseatic parlamentas (DE), Gdansko technologijų universitetas (PL), Häme taikomųjų mokslų universitetas (FI), BusinessHorsens (DK), Centrinės Danijos verslo plėtros centras (DK), Vilniaus pramonės ir verslo asociacija (LT), Lietuvos inovacijų centras (LT), Suomijos Häme verslo federacija (FI), Pomeranijos plėtros agentūros bendrovė (PL), Laisvoji verslumo asociacija: Gdansko regioninis departamentas (PL), Suomijos verslo valdymo institutas (FI).

Projektas finansuojamas pagal INTERREG BALTIC SEA REGION programą.
Projekto trukmė: 2017 m. spalio 1 d.–2020 m. rugsėjo 30 d. (36 mėn.).
Projekto vertė: 2,09 mln. eurų.
Daugiau informacijos apie projektą:
Lidija Kraujalienė, VGTU Strateginio planavimo, kokybės vadybos ir analizės centro direktorė, tyrėja
El. p. lidija.kraujaliene@vgtu.lt 
  • Puslapio administratoriai:
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė