Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Verslo vadybos fakultetas Apie fakultetą Naujausia informacija Verslo vadybos mokslininkės VGTU mokslinių monografijų konkurse laimėjo 3 vietą

Verslo vadybos mokslininkės VGTU mokslinių monografijų konkurse laimėjo 3 vietą

2017-04-06
Verslo vadybos mokslininkės VGTU mokslinių monografijų konkurse laimėjo 3 vietą
Socialinės ekonomikos ir vadybos katedros prof. Ilonos Skačkauskienės, doc. Laimos  Okunevičiūtės Neverauskienės, doc. Daivos Andriušaitienės, doc. Živilės Tunčikienės, dr. Rasos Zabarauskaitės išleista monografija „Lietuvos socialinės ekonominės problemos ir jų sprendimo prielaidos“ laimėjo 3 vietą 2017 m. VGTU mokslinių monografijų konkurse.

Socialinės ekonominės politikos analizė monografijoje pradedama nuo biudžeto – svarbiausio socialinės ekonominės politikos instrumento – nagrinėjimo išgryninant teorinius ir metodologinius biudžeto formavimo aspektus bei susiejant su Lietuvos valstybės praktika. Nagrinėjant biudžetą kaip valstybės viešojo valdymo įrankį, atliekama kiekybinės Lietuvos Respublikos biudžeto politikos išraiškos analizė bei Vyriausybės veiklos prioritetų ir valstybės išlaidų sąsajų tyrimas. Pabrėžiant socialinės politikos įtaką ekonominiam augimui, vertinama situacija darbo rinkoje: įvairiais pjūviais charakterizuojami užimtumą ir nedarbą apibūdinantys rodikliai, analizuojama bendrųjų darbo rinkoje vykstančių tendencijų kaita per ilgesnį laikotarpį, leidusi išryškinti darbo rinkoje vykusius pokyčius. Išnagrinėjus gyventojų pajamų nelygybę charakterizuojančių rodiklių dinamiką, atskleistos gyventojų pajamų nelygybės tendencijos, pateiktos galimos ekonominės diferenciacijos mažinimo kryptys, išnagrinėta skurdo situacija šalyje. Išnagrinėjus gyvenimo iš pašalpų tradicijos plitimo priežastis, emigracijos ir imigracijos tendencijas bei jų priežastis ir pasekmes šalies socialinei ekonominei raidai, pateikiami galimi sprendimai. Valstybės socialinei ekonominei būklei lemiamos įtakos turi ir viešojo sektoriaus institucijų veiklos kokybė, kuri nagrinėjama per strateginio planavimo principų įgyvendinimą.

„Pilietis iš tiesų yra savo šalies šeimininkas. Tai tarsi akcininkas bendrovėje. Įsivaizduokime akcininką, kuris nerodo jokio susidomėjimo savo nuosavybe. Įmonė jam siuntinėja kvietimus aptarti įmonės reikalų, klausia dėl dividendų ir pan., o šis nereaguoja į bendrovės reikalus... Pilietis – tai valstybės akcininkas. Jis atitinka realią šio žodžio prasmę tik tuomet, kai vykdo piliečio pareigas...“ (A. Guoga).

Taigi kiekvieno piliečio aspiracijos turi būti paremtos žinojimu apie jo šalyje socialines ekonomines problemas, jų sprendimo prielaidas, prie kurių atpažinimo ir sprendimo jis turi ir gali prisidėti.
 
Monografija skiriama socialinės ekonominės politikos formuotojams bei viešojo valdymo akademinei bendruomenei.

Nuoroda internete į prof. I. Skačkauskienės, doc. L.  Okunevičiūtės Neverauskienės, doc. D. Andriušaitienės, doc. Ž. Tunčikienės, dr. R. Zabarauskaitės monografiją: „Lietuvos socialinės ekonominės problemos ir jų sprendimo prielaidos“.

 
  • Puslapio administratoriai:
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė