Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Verslo vadybos fakultetas Apie fakultetą Naujausia informacija Sveikiname Renaldą Vilkancą sėkmingai apgynus daktaro disertaciją!

Sveikiname Renaldą Vilkancą sėkmingai apgynus daktaro disertaciją!

2017-06-09
Sveikiname Renaldą Vilkancą sėkmingai apgynus daktaro disertaciją!
Sveikiname Renaldą Vilkancą š. m. birželio 9 d. sėkmingai apgynus daktaro disertaciją tema: „Kintamos slenkstinės grąžos poveikio omega funkcijos atžvilgiu optimizuotiems investicijų portfeliams tyrimas“, (socialinių mokslų sritis, ekonomika – 04S).

Disertacijos objektas – portfelio optimizavimo metodai paremti asimetriniais rizikos matais. Šie matai patrauklūs, nes leidžia įvertinti finansinių grąžų asimetriškumą ir adekvačiai atspindi investuotojų požiūrį į riziką. Literatūros analizė parodė, kad nepaisant temos aktualumo ir tyrimų gausos, konkretaus rizikos mato parinkimo, slenkstinės grąžos, kuri yra labai svarbi naudojant asimetrinius rizikos matus, parinkimo, ir šių matų atžvilgiu optimizuotų portfelių efektyvumo, lyginant juos su tradiciniais investicijų portfelio optimizavimo metodais, klausimai nėra gerai ištirti.
 
Darbo tikslas – pasiūlyti naują investicinio portfelio sudarymo modelį, paremtą omega funkcijos ir kintamos grąžos normos koncepcija, leidžiantį investuotojams sudaryti jų poreikius atitinkančius investicinius portfelius. Gauti rezultatai patvirtina siūlomo omega rodiklio ir šiuo rodikliu paremto optimizavimo metodo pranašumą tiek lyginant su tradiciniais, tiek ir su naujais optimizavimo būdais. Be to, gauti rezultatai rodo, kad stochastinio dominavimo kriterijus gali būti sėkmingai naudojamas parenkant slenkstinę grąžą, taip pat evoliucinių optimizavimo algoritmų tinkamumą sprendžiant santykinai didelio masto portfelio optimizavimo uždavinius.
 
Darbe sprendžiami šie uždaviniai: a) siekiama nustatyti omega funkcijos atžvilgiu optimizuotų portfelių charakteristikas kintant slenkstinei grąžos normai; b) grįžtamojo patikrinimo metodu, naudojant realius istorinius duomenis, palyginti omegą portfelių rezultatus su rezultatais gaunamais naudojant klasikinius ir naujus portfelio optimizavimo metodus; c) ištirti stochastinio dominavimo kriterijaus taikymo galimybes parenkant slenkstinę grąžos normą; d) ištirti skirtuminės evoliucijos algoritmo panaudojamo galimybes optimizuojant santykinai didelius investicijų portfelius. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosiosi išvados, literatūros sąrašas, autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašas. Įvade aptariama tiriamoji problema, atskleidžiamas darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, išryškinamas mokslinis naujumas bei rezultatų praktinė reikšmė.
 
Pirmajame skyriuje pateikiama optimizavimo metodų analizė, skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai. Antroje darbo dalyje yra analizuojami asimetriniai rizikos matai, bei pateikiamos teorinės bei praktinės prielaidos, kuriomis remiantis portfelio optimizavimui siūlomas omega rizikos rodiklis. Trečiajame skyriuje pateikiami empiriniai omega atžvilgių optimizuotų portfelių tyrimo rezultatai. Disertacijos pabaigoje pateikiamos bendrosios viso darbo išvados. Disertacijos tema paskelbti 3 straipsniai ir perskaitytas 1 pranešimas Lietuvoje vykusioje tarptautinėje konferencijoje

Vadovas
prof. habil. dr. Algis ŽVIRBLIS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, ekonomika – 04S), (1995–2000).
 
Mokslinis konsultantas
prof. dr. Jelena STANKEVIČIENĖ (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, ekonomika – 04S), (2014–2017).
 
Disertacijos gynimo taryba
 
Pirmininkas
prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas RUTKAUSKAS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, ekonomika – 04S).
Nariai:
prof. dr. Daiva JUREVIČIENĖ (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, ekonomika – 04S),
dr. Tatjana POLAJEVA  (Talino technologijos universitetas, ekonomika – 04S),
prof. habil. dr. Rimvydas SIMUTIS (Kauno technologijos universitetas, informatikos inžinerija – 07T),
doc. dr. Viktorija STASYTYTĖ (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, ekonomika – 04S).
 
Daktaro disertaciją galima peržiūrėti interneto talpykloje ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto bibliotekoje.
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė