Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Verslo vadybos fakultetas Apie fakultetą Naujausia informacija Sveikiname Indrę Slapikaitę sėkmingai apgynus daktaro disertaciją!

Sveikiname Indrę Slapikaitę sėkmingai apgynus daktaro disertaciją!

2017-06-09
Sveikiname Indrę Slapikaitę sėkmingai apgynus daktaro disertaciją!
Sveikiname Indrę Slapikaitę š. m. birželio 9 d. sėkmingai apgynus daktaro disertaciją tema: „Įmonių socialinės atsakomybės vertinimas finansuotojo požiūriu“, (socialinių mokslų sritis, ekonomika – 04S).
 
Disertacijoje nagrinėjmas įmonių socialinės atsakomybės vertinimas finansuotojo požiūriu. Literatūros analizė atskleidė, jog šiuo metu įmonių finansinė atsakomybė yra vienas svarbiausių klausimų finansuotojui, į kurį reikia atsižvelgti vertinant finansuojamų įmonių riziką ir priimant sprendimus dėl tokių įmonių finansavimo. Tačiau, nors praktikoje pastebima, jog bankai vis labiau linkę taikyti socialinės atsakomybės aspektus savo veikloje, tačiau jų finansuojamų įmonių socialinės atsakomybės vertinimas yra vis dar gana ribotas ir neinformatyvus. Todėl šiame darbe sprendžiama mokslinė problema – kaip reikėtų vertinti įmonių socialinę atsakomybę finansuotojo atžvilgiu. Pagrindinis disertacijos tikslas yra sukurti įmonių socialinės atsakomybės kompleksinio vertinimo sistemą, skirtą finansuotojui, bei patikrinti jos tinkamumą vertinant realias įmones.
 
Darbe sprendžami tokie pagrindiniai uždaviniai: siekiama atskleisti įmonių socialinės atsakomybės vertinimos svarbą tvarios bankininkystės ir ekonomikos raidos kontekste, išnagrinėti įmonių socialinės atsakomybės sąvokos sampratą tvarios plėtros ir darnaus vystymosi sąvokų kontekste, apžvelgti naudojamas įmonių socialinės atsakomybės kriterijų sąrankas bei vertinimo metodus, suformuoti įmonių socialinės atsakomybės kompleksinio vertinimo sistemos teorinį pagrindą bei sumodeliuoti pačią sistemą. Galiausiai sistemos patikimumą patikrinti vertinant realias įmones.
 
Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, skyrių ir bendrosios išvados, literatūros šaltinių sąrašas, autorės publikacijų disertacijos tema sąrašas bei disertacijos priedai. Įvade yra aptariama tiriamoji problema, atskleidžiamas darbo aktualumas, suformuluojamas tyrimų objektas, darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, atskleidžiamas darbo mokslinis naujumas bei darbo praktinė reikšmė. Pirmame skyriuje analizuojama įmonių socialinės atsakomybės vertinimo svarba bankų veiklos ir ekonomikos kontekste, pateikiama įmonių socialinės atsakomybės sampratos apžvalga, apžvelgiamos naudojamos įmonių socialinės atsakomybės kriterijų sąrankos bei vertinimo metodai. Galiausiai suformuojamas teorinis pagrindas įmonių socialinės atsakomybės kompleksinio vertinimo sistemai sudaryti. Antrame skyriuje, pasitelkiant daugiakriterinius vertinimo metodus, atliekiamas teorinis įmonių socialinės atsakomybės kompleksinio vertinimo sistemos modeliavimas. Trečiame skyriuje praktiškai suformuojama galutinė įmonių socialinės atsakomybės kompleksinio vertinimo sistema bei patikrinama trijų realių įmonių pagrindu. Disertacijos pabaigoje pateikiamos bendrosios viso darbo išvados. Disertacijos tema paskelbti 7 moksliniai straipsniai, perskaityti 3 pranešimai mokslinėse konferencijose.
 
Vadovas
doc. dr. Rima TAMOŠIŪNIENĖ (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, ekonomika – 04S).
 
Disertacijos gynimo taryba
 
Pirmininkas

prof. dr. Jelena STANKEVIČIENĖ (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, ekonomika – 04S).
Nariai:
prof. habil. dr. Romualdas GINEVIČIUS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, ekonomika – 04S),
dr. Tatjana POLAJEVA (Talino technologijos universitetas, ekonomika – 04S),
prof. dr. Dalia ŠTREIMIKIENĖ (Vilniaus universitetas, ekonomika – 04S),
prof. dr. Manuela TVARONAVIČIENĖ (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, ekonomika – 04S).
 
Daktaro disertaciją galima peržiūrėti interneto talpykloje ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto bibliotekoje.
  • Puslapio administratoriai:
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė