Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Verslo vadybos fakultetas Apie fakultetą Naujausia informacija Sveikiname Eleną Vengrienę sėkmingai apgynusią daktaro disertaciją!

Sveikiname Eleną Vengrienę sėkmingai apgynusią daktaro disertaciją!

2017-10-05
Sveikiname Eleną Vengrienę sėkmingai apgynusią daktaro disertaciją!
 
Sveikiname Eleną Vengrienę š. m. spalio 5 d. sėkmingai apgynus daktaro disertaciją tema: „Reguliuojančių institucijų veiklos konsolidacija diegiant elektroninės valdžios sprendimus“, (socialinių mokslų sritis, vadyba – 03S).
 
Disertacijoje vertinamos reguliuojančių institucijų veiklos konsolidacijos diegiant elektroninės valdžios sprendimus galimybės ir tiriamas poveikis reguliuojančių institucijų veiklos gerinimui. Sprendžiant reguliuojančių institucijų veiklos konsolidacijos ir elektroninės valdžios sprendimų diegimo iššūkius, disertacijoje tiriamas veiklos gerinimą lemiančių veiksnių poveikis siekiant aukštesnės viešųjų paslaugų kokybės, mažesnių laiko sąnaudų, glaudesnio tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir efektyvesnio sprendimų priėmimo proceso.
 
Disertacijos tikslas – sudaryti koncepcinį modelį, pagal kurį būtų galima vykdyti reguliuojančių institucijų veiklos konsolidaciją diegiant elektroninės valdžios sprendimus. Pirmame skyriuje atskleidžiami teoriniai ir praktiniai aspektai šiais klausimais: viešųjų elektroninių paslaugų teikimas, reguliuojančių institucijų veiklos optimizavimas, informacinių technologijų taikymas reguliuojančiose institucijose; įvertinama horizontaliųjų paslaugų teikimo reguliavimo srityje svarba. Remiantis mokslinės literatūros analize, parenkami tikslingiausi viešųjų elektroninių paslaugų sąveikumo modeliai, reguliavimo kaštų analizės ir informacinių priemonių klasifikavimo metodai bei reguliuojančių institucijų veiklos derinimo principai. Antrame skyriuje atliekami reguliuojančių institucijų veiklos tyrimai ir nustatomi veiksniai, lemiantys tų institucijų veiklos efektyvumą. Taip pat suformuojamas koncepcinis reguliuojančių institucijų veiklos konsolidacijos diegiant elektroninės valdžios sprendimus modelis. Trečiame skyriuje atliekamas šio modelio aprobavimas Lietuvos sąlygomis. Vykdant modelio aprobavimą, naudojamas daugiakriterio vertinimo metodas. Juo remiantis, atliekamas Lietuvoje veikiančių reguliuojančių institucijų tyrimas, nustatomi jų veiklos reikšmingumo koeficientai ir pateikiamos efektyvumo didinimo rekomendacijos.
 
Mokslinis konsultantas    
 
Doc. dr. Vida DAVIDAVIČIENĖ (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, vadyba – 03S). 
 
Disertacijos gynimo taryba
 
Pirmininkas
prof. habil. dr. Romualdas GINEVIČIUS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, vadyba – 03S).
 
Nariai:
prof. dr. Eugenijus CHLIVICKAS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, vadyba – 03S),
doc. dr. Tadas LIMBA (Mykolo Romerio universitetas, vadyba – 03S),
prof. dr. Biruta SLOKA  (Latvijos universitetas, vadyba – 03S),
doc. dr. Živilė TUNČIKIENĖ (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, vadyba – 03S).
 
 
Daktaro disertaciją galima peržiūrėti interneto talpykloje  ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto bibliotekoje.
  • Puslapio administratoriai:
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė