Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Verslo vadybos fakultetas Apie fakultetą Naujausia informacija Studijų programos Ekonomikos inžinerija apklausos dėl studijų kokybės rezultatai

Studijų programos Ekonomikos inžinerija apklausos dėl studijų kokybės rezultatai

2017-10-16
Studijų programos Ekonomikos inžinerija apklausos dėl studijų kokybės rezultatai
 
2017 m. gegužės mėnesį atliktas studentų, dėstytojų ir darbdavių nuomonės tyrimas apie Ekonomikos inžinerijos studijų programos vykdymą. Apklausoje dalyvavo 100 studentų, 106 dėstytojai bei 20 darbdavių ir socialinių partnerių. Tyrimo rezultatai yra reprezentatyvūs ir patikimi. Apklausos rezultatų analizė  atskleidžia vykdomos studijų programos populiarumą, viešą žinomumą bei profesinių reikalavimų atitikimą darbdavių lūkesčiams.
 
Visų kursų ekonomikos inžinerijos studentai labai gerai vertina studijų programos vykdymą. 100 proc. pritaria, kad studijų dalykų turinys leidžia pasiekti numatomus studijų programos rezultatus. 99 proc. sutinka, kad dėstomų studijų dalykų turinys atitinka šiandienos aktualijas; 98 proc. patvirtina, kad dėstomų programos studijų dalykų turinys patenkino jų lūkesčius. Daugiau nei 95 proc. apklaustų studentų sutinka, kad studijų dalykuose taikomi mokymo metodai sudaro prielaidas pasiekti numatomus studijų programos rezultatus.
 
Studentai labai gerai įvertino dėstytojus - absoliuti dauguma teigia, kad dėstytojų kvalifikacija yra tinkama perteikti studijų dalyko programoje numatytus studijų dalyko rezultatus. 97 proc. studentų pažymi, kad dėstytojai turi pakankamai dalykinių žinių. 99 proc. studentų vertina, kad numatytos patalpos studijoms yra tinkamos ir jų studijoms pakanka. 99 proc. apklaustųjų teigia, kad naudojamos įrangos studijoms (laboratorinės, kompiuterinės ir reikmenys) pakanka. Dauguma studentų labai gerai vertina vykdant studijas naudojamą įrangą ir metodinius išteklius. Taip pat absoliuti dauguma sutiko, kad studentams sudaromos visos sąlygos dalyvauti judumo (mobilumo) programose.
 
Dėstytojai taip pat labai gerai vertina programos vykdymą. 100 proc. teigia, kad studijų programos pavadinimas, numatomi studijų rezultatai, programos turinys ir suteikiama kvalifikacija dera tarpusavyje, Daugiau nei 95 proc. pritaria, kad studijų dalykai semestruose išdėstyti nuosekliai. Visi dėstytojai sutinka, kad, jų taikomi mokymo metodai sudaro prielaidas pasiekti numatomus studijų dalyko rezultatus. 100 proc. dėstytojų sutinka, kad jų mokymo metodai yra orientuoti į studento aktyvumą paskaitų ir praktinių užsiėmimų (seminarų, pratybų) metu. Dėstytojai labai gerai vertina patalpų ir metodinių išteklių tinkamumą studijoms. Absoliuti dauguma dėstytojų teigia, kad VVF vykdomi moksliniai tyrimai yra glaudžiai susiję su vykdoma studijų programa.
 
Darbdaviai ir socialiniai partneriai palankiai vertina Ekonomikos inžinerijos programą, dalyvauja šios studijų programos studijų procese kaip praktinių seminarų, paskaitų dalyviai bei ketina toliau plačiai bendradarbiauti. 100 proc. darbdavių ir socialinių partnerių pritaria, kad studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai atitinka vadybos bakalauro/magistro kvalifikacijos laipsnį ir sutiktų priimti šios programos studentus į pažintinę ir profesinę praktikas. Visi apklaustieji sutinka, kad studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai pagrįsti profesiniais reikalavimais ir atitinka šiuolaikinius rinkos poreikius.
  • Puslapio administratoriai:
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė