Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Verslo vadybos fakultetas Apie fakultetą Naujausia informacija Aktuali informacija stojantiesiems į bakalauro studijas II-ojo etapo metu

Aktuali informacija stojantiesiems į bakalauro studijas II-ojo etapo metu

2017-07-31
Aktuali informacija stojantiesiems į bakalauro studijas II-ojo etapo metu
Stojantysis, prisijungęs prie savo teikiamo prašymo LAMA BPO informacinėje sistemoje, mato studijų programą, į kurią yra pakviestas studijuoti. Apie kvietimą studijuoti VGTU stojantysis bus informuotas el. laišku su detalesnėmis instrukcijomis, kaip pasirašyti studijų sutartį. 
 
Asmenys, gavę kvietimą studijuoti, pasirašyti Studijų sutartį gali rugpjūčio 2 – 3 d. nuo 8 val. iki 17 val.
 
Galimi du studijų sutarčių pasirašymo būdai:
 1. atvykstant asmeniškai į VGTU Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centrą (su savimi reikia turėti: brandos atestato ir jo priedo (-ų) originalą, asmens tapatybės kortelę/pasą ir jo kopiją, patvirtinimą apie sumokėtą stojimo mokestį (40 Eur). 
 2. pasirašant elektroninę studijų sutartį (naudojantis e-valdžios vartų prisijungimo ir tapatybės patvirtinimo galimybėmis (daugiau informacijos). Pasirašius studijų sutartį el. būdu privalote rugsėjo 1 – 15 d. atnešti į fakulteto, į kurį įstojote, dekanatą: brandos atestatą ir jo priedą, asmens tapatybės kortelę/pasą ir jo kopiją. 
Daugiau informacijos apie sutarčių pasirašymą.
 
Daugiau informacijos apie reikalingus dokumentus bei kitus papildomus dokumentus žiūrėkite žemiau.
 
Asmenys, atvykstantys studijų sutartį pasirašyti asmeniškai į Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centrą (VGTU, Saulėtekio al. 11) rugpjūčio 2 – 3 d., turi eiti į VGTU Saulėtekio rūmų, I-mo korpuso II ir III aukšte esančius kabinetus, pagal fakultetus:
 • Aplinkos inžinerijos fakultetas – 207 kab.;
 • Architektūros fakultetas – 206  kab.
 • Elektronikos fakultetas – 306  kab.;
 • Fundamentinių mokslų fakultetas – 211 kab.;
 • Kūrybinių industrijų fakultetas – 311 kab.;
 • Mechanikos fakultetas – 208 kab.;
 • Statybos fakultetas – 311 kab.;
 • Transporto inžinerijos fakultetas – 305 kab.;
 • Verslo vadybos fakultetas – 206 kab.
 • Antano Gustaičio aviacijos institutas – 306 kab.
Darbo laikas:
 • rugpjūčio 2 d. nuo 8:00 iki 17:00 val.;
 • rugpjūčio 3 d. nuo 8:00 iki 17:00 val.
Dėmesio! Nepasirašius studijų sutarties nustatytomis dienos, kvietimas studijuoti anuliuojamas.
 
REIKALINGI DOKUMENTAI:
 
Reikia pateikti:
 • brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kito (-ų) vidurinį išsilavinimą liudijančio (-ių) dokumento (-ų) notaro arba VGTU rektoriaus įgaliotų asmenų patvirtintus nuorašus;
 • Suaugusiųjų mokymo centro pažymą apie metinius dalykų pažymius (jei jie reikalingi konkursiniam balui apskaičiuoti);
 • pažymas apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus bei metinius pažymius;
 • Nacionalinio egzaminų centro pažymą (originalą) apie 1999 m. laikytus valstybinius brandos egzaminus šimtabale vertinimo sistema;
 • registracijos (studijoms) įmokos (40 Eur) kvito kopiją.
Reikia parodyti:
 • galiojantį pasą arba asmens tapatybės kortelę;
 • diplomą ir jo priedą (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla) arba notaro patvirtintus nuorašus;
 • dokumentą, patvirtinantį pavardės keitimą;
 • registracijos įmokos (40 Eur) kvito originalą.
  • Puslapio administratoriai:
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė