Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Fakulteto taryba

Fakulteto taryba yra aukščiausia fakulteto savivaldos institucija, kurios veiklą reglamentuoja VGTU Senato patvirtinti Bendrieji fakulteto tarybos nuostatai. Tarybos nutarimai privalomi visiems fakulteto darbuotojams ir studentams. Taryba savo veikloje vadovaujasi Mokslo ir studijų įstatymu, Universiteto statutu, kitais teisės aktais. Fakulteto taryba:
 • priima nutarimus, reglamentuojančius studijų organizavimą fakultete, mokslinę, finansinę ir ūkinę fakulteto veiklą;
 • sprendžia studijų ir mokslinės veiklos klausimus fakultete;
 • sustabdo dekano ir fakulteto padalinių vadovų sprendimų vykdymą, jeigu jie prieštarauja VGTU statutui ar kitiems norminiams aktams;
 • siūlo rektoriui fakulteto dekano kandidatūrą;
 • svarsto fakulteto dekano pateiktą fakulteto metinę veiklos ataskaitą;
 • tvirtina dekano parengtą fakulteto pajamų ir išlaidų sąmatos projektą;
 • siūlo Senatui kandidatus pedagoginiams ir garbės vardams gauti.
Fakulteto tarybos nariai:
 
 
 
Prof. habil. dr. B. Melnikas (tarybos pirmininkas)
                                                                     
 
 
Prof. dr. J. Stankevičienė (fakulteto dekanė)
 
 
 
Prof. dr. S. Mitkus (tarybos pirmininko pavaduotojas)
 
 
 
Prof. habil. dr. R. Ginevičius
 
 
 
Prof. dr. V. Davidavičienė
 
 
 
Doc. dr. R. Martinkutė Kaulienė
 
 
 
Doc. dr. A. Miečinskienė
 
 
 
Doc. dr. J. Skačkauskienė
 
 
 
Prof. dr. K. Peleckis
         
 
 
Studentė (G. Šipailaitė)
 
 
 
 
 
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė
  • Indrė Mitrulevičiūtė
  • Justė Kareivaitė