Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Verslo vadybos fakuteto tikslas - tapti vienu iš technikos universitetų ir verslo mokyklų Baltijos regione lyderių, vienijančių mokslą, studijas, verslą ir inovacijas. Siekiame, kad Verslo vadybos fakultetas būtų lyderystės, kokybės ir mokslinio proveržio simbolis. 
 
Prieš daugiau kaip dvidešimt metų Verslo vadybos fakultetas buvo tarp pirmųjų, pradėjusiųjų verslo vadybos studijas ir mokslinius tyrimus šioje srityje. Buvome pirmieji, pradėjusieji projektų valdymo specializaciją. Mūsų fakultete buvo įkurta pirmoji Lietuvoje Finansų inžinerijos katedra. Prieš kelerius metus pradėjome visiškai naują inovatyvią studijų programą „Ekonomikos inžinerija“. Kasmet turime ką nors naujo ir inovatyvaus pasiūlyti būsimiems studentams, socialiniams partneriams, Lietuvai. Būti inovatyviems leidžia mokslinių tyrimų tradicijos ir tarptautinis bendradarbiavimas mokslo ir studijų srityje.
 
STUDIJOS
VGTU Verslo vadybos fakultete siūlomos verslo, vadybos ir ekonomikos krypties studijos. Siekdamas užtikrinti aukštą studijų kokybę ir pasiūlyti konkurencingas studijų programas, fakultetas nuolatos tobulina studijų programas atsižvelgdamas į verslo bei visuomenės poreikius. Fakultetas taip pat daug dėmesio skiria studijų eigos gerinimui.
 
MOKSLAS
MOSTA tarptautinių ekspertų vertinimu, Verslo vadybos fakultetas turi tarptautiniu mastu konkurencingą mokslo infrastruktūrą, kompetentingą valdymą ir aiškią strategiją mokslo skatinimo srityje.Verslo vadybos mokslininkai kasmet pateikia daugiau kaip 60 straipsnių pripažintuose moksliniuose leidiniuose, iš kurių daugiau kaip pusė įtraukta į tarptautines duomenų bazes.
 
TARPDISCIPLINIŠKUMAS
VGTU Verslo vadybos fakultete studentai gauna ne tik žinių, būtinų norint tapti puikiais vadybininkais, bet mokomi ir inžinerijos pagrindų. Šiame fakultete skatinamas mokslo, techninės kūrybos, meno ir verslo bendradarbiavimas.
 
KOKYBĖ IR GRĮŠTAMASIS RYŠYS
Siekiant ir toliau sėkmingai įgyvendinti Verslo vadybos fakulteto strateginius tikslus, vienas iš prioritetų yra gerinti studijų kokybę diegiant EQUIS (European Quality Improvement System) kokybės valdymo sistemos metodus, užtikrinant nuolatinį studijų kokybės stebėjimą, studentų ir dėstytojų grįžtamojo ryšio vertinimą.
 
TARPTAUTIŠKUMAS
Fakultetas išlieka ryškiu lyderiu plėtojant tarptautinius ryšius, vykdant akademinio personalo bei studentų mobilumą. Kiekvienam fakulteto studentui yra sudarytos galimybės per studijų laikotarpį bent kartą vienam semestrui išvykti studijuoti į partnerines užsienio aukštąsias mokyklas. Geriausiems studentams taip pat sudaromos galimybės atlikti praktiką užsienio įmonėse ir organizacijose. Jau daugiau kaip dešimt metų fakulteto dėstytojai ir studentai dalyvauja mokymosi visą gyvenimą / Erasmus programoje. Verslo vadybos fakultetas turi daugiau nei 123 Erasmus partnerius taip pat yra numatyta daugiau nei 150 vietų studentų mainams ir apie 40 vietų dėstytojų mainams kiekvienais metais. Studentai taip pat gali pasinaudoti ir kitomis mainų programomis – EUKLA (mainai su Pietų Korėjos universitetais ir įmonėmis) ir BALTECH (mainai tarp Baltijos jūros regiono universitetų) – bei išvykti studijuoti pagal VGTU dvišales bendradarbiavimo sutartis su užsienio universitetais. 
 
MOKSLO IR VERSLO BENDRADARBIAVIMAS
Verslo vadybos fakultetas yra sudaręs daugiau nei 150 bendradarbiavimo sutarčių su socialiniais partneriais. Verslo įsitraukimas leidžia suformuluoti studentams praktines užduotis, kurių metu sprendžiamos realios versle iškylančios problemos. Verslo atstovai taip pat yra kviečiami skaityti paskaitas ar dalyvauti įvairiose diskusijose. Aktyviai bendradarbiaujama ir organizuojat praktikas. Bakalauro studijų metu studentai atlieka pažintinę ir gamybinę praktikas. Magistrantūros studijų metu studentai atlieka mokslinę arba profesinę praktiką. Partneriai teigiamai vertina Verslo vadybos fakulteto praktiką atliekančius studentus ir labai dažnai pasiūlo pasilikti dirbti visam laikui. 
Bendraukime Facebook'e
Naujausia informacija ir fakulteto pulsas, nuotraukos ir bendruomenė
  • Puslapio administratoriai:
  • Indrė Slavinskienė
  • Indrė Radvilaitė
  • Renata Činčikaitė
  • Agnė Vaiciukevičiūtė
  • Akvilė Tuzikaitė
  • Živilė Sadauskaitė