Toma Lankauskienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2016 - Lankauskienė, Toma. Application of the growth accounting method for the construction industry. Journal of business economics and management. Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 17, iss. 3 (2016), p. 430-443.. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2015 - Tvaronavičienė, Manuela; Mačiulis Alminas; Lankauskienė, Toma; Raudeliūnienė, Jurgita; Dzemyda, Ignas. Energy security and sustainable competitiveness of industry development. Economic research. Pula : Taylor & Francis. ISSN 1331-677X. Vol. 28, iss.1 (2015), p. 502-516.. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2011 - Lankauskienė, Toma; Tvaronavičienė Manuela. Interrelation of countries' developmental level and foreign direct investments performance. Journal of business economics and management. Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 12, no. 3 (2011), p. 546-565.. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.429]

Tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters duomenų bazėje Proceedings

2014 - Lankauskienė, Toma; Tvaronavičienė Manuela. Economy structure, productivity and economic growth: towards methodological perspective. The 8th international scientific conference "Business and Management 2014". Vilnius : Technika, 2014. ISSN 2029-4441, p. 528-535.. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2014 - Lankauskienė, Toma. Accounting productivity in the sectors of economy: methodological aspects. Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius : Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 2, iss.2 (2014), p. 98-106.. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2013 - Tvaronavičienė Manuela; Lankauskienė, Toma. The impact of production factors and economic structures on economic development. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 14, no. 1 (2013), p. 5-16.. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2013 - Lankauskienė, Toma; Tvaronavičienė Manuela. Economic sector performance and growth: contemporary approaches in the context of sustainable development. Intelektinė ekonomika. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1822-8011. 2013, Vol. 7, no. 3(17), p. 335-374.. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 2.857]
2012 - Tvaronavičienė Manuela; Lankauskienė, Toma. Should consistent patterns be traced: impact of globalization on certain sustainable development facets. Socialinių mokslų studijos. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2012, Nr. 4(2), p. 443-468.. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 1.857]
2012 - Lankauskienė, Toma; Tvaronavičienė Manuela. Security and sustainable development: approaches and dimensions in the globalization context. Journal of security and sustainability issues. Vilnius : Generolo J. Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 1, iss. 4 (2012), p. 287-297.. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2011 - Tvaronavičienė Manuela; Lankauskienė, Toma. Plausible foreign direct investment‘ impact on sustainable development indicators of differently developed countries. Journal of security and sustainability issues. Vilnius : Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 1, iss. 1, p. 27-38.. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2011 - Tvaronavičienė Manuela; Lankauskienė, Toma. Peculiarities of FDI performance in developed, developing and underdeveloped countries. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 12, no. 1 (2011), p. 50-62.. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2012 - Lankauskienė, Toma; Tvaronavičienė Manuela. Production factors and structural changes in economy sectors: genesis of theoretical approaches. Contemporary issues in business, management and education'2012. Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-7963, p. 245-259.. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 1.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2015 - Lankauskienė, Toma. Economic structure and economic growth evaluation. Technika. ISSN 9786094578106, 111 p. :. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 7.929]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2016 - Stankevičienė, Jelena; Lankauskienė, Toma. The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania : proceedings /. Technika. ISBN 2029-4441, 780 p.. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 55.714]