Dainora Gedvilaitė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters duomenų bazėje Proceedings

2017 - Ginevičius Romualdas; Gedvilaitė Dainora; Stasiukynas Andrius. Assessment of the interrelations between economic and ecological development in regions of Lithuania. Procedia Engineering. 7th International Conference on Engineering, Project, and Production Management / edited by Katarzyna HALICKA and Lukasz Nazarko. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 182 (2017), p. 213-221. [M.kr.:03S]
2016 - Ginevičius Romualdas; Stasiukynas Andrius; Gedvilaitė Dainora. Complex assessment of the ecological development of the country’s regions. The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius]. Vilnius: Technika, 2016. ISBN 9786094579219, p. 1-8. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Ginevičius Romualdas; Hogeforster Max; Gedvilaitė Dainora. The formation of the system of indicators of development of the country’s regions. The 8th international scientific conference "Business and Management 2014" : selected papers. May 15-16, 2014. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576522, p. 503-510. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Ejdys Joanna; Gedvilaitė Dainora. Learning orientation in nursing homes in Poland. Engineering management in production and services. Bialystok; Warsaw: Bialystok University of Technology; De Gruyter Open. ISSN 2543-6597. Vol. 9, iss. 3 (2017), p. 51-62. [M.kr.:03S; 04S]
2016 - Ginevičius Romualdas; Ginevičius Tomas; Gedvilaitė Dainora; Stasiukynas Andrius. Ranking of office lease options by multi-criteria methods. Economics and Management = Ekonomia i zarządzanie / Bialystok University of Technology. Warsaw: De Gruyter Open. ISSN 2080-9646. Vol. 8, iss. 4 (2016), p. 86-93. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Ginevičius Romualdas; Stasiukynas Andrius; Gedvilaitė Dainora; Slavinskaitė Neringa. Issues of quantitative assessment of the industry structure of a country’s region. KSI Transactions on Knowledge Society : a publication of the Knowledge Society Institute. Sofia: Kowledge Society Institute. ISSN 1313-4787. Vol. 8, no. 2 (2015), p. 5-10. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Ginevičius Romualdas; Gedvilaitė Dainora; Bruzgė Šarūnas. Assessment of a country’s regional economic development on the basis of Estimation of a Single Process (ESP) method. Entrepreneurial business and economics review (EBER). International entrepreneurial orientation: theoretical perspective. Krakow: Cracow University of Economics. ISSN 2353-883X. Vol. 3, no. 2 (2015), p. 141-153. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2014 - Ginevičius Romualdas; Slavinskaitė Neringa; Gedvilaitė Dainora. Regional differentiation of revenues collected by local governments of Lithuania. Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius: Technika. ISSN 2029-7491. T. 12, Nr. 2 (2014), p. 181-193. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2016 - Ginevičius Romualdas; Gedvilaitė Dainora; Ginevičienė Vanda Birutė. Švietimo įstaigų mokymo padalinių darbo kokybės kompleksinis vertinimas. Švietimo ekonomika ir politika: investicinė ir edukacinė patirtis : ekonominės ir socialinės politikos studijos : mokslinių straipsnių rinkinys (XII) = Economics and policy of education: investing and education proficiency : Economic and social policy stu. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2016. ISBN 9786094710780, p. 113-125. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.929]