Dainora Gedvilaitė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters duomenų bazėje Proceedings

2014 - Ginevičius Romualdas; Hogeforster Max; Gedvilaitė, Dainora. The formation of the system of indicators of development of the country’s regions. The 8th international scientific conference "Business and Management 2014". Vilnius : Technika, 2014. ISSN 2029-4441, p. 503-510.. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2016 - Ginevičius, Romualdas; Ginevičius, Tomas; Gedvilaitė, Dainora; Stasiukynas, Andrius. Ranking of office lease options by multi-criteria methods. Economics and Management. Warsaw : De Gruyter Open. ISSN 2080-9646. Vol. 8, iss. 4 (2016), p. 86-93.. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Ginevičius, Romualdas; Stasiukynas, Andrius; Gedvilaitė, Dainora; Slavinskaitė, Neringa. Issues of quantitative assessment of the industry structure of a country’s region. KSI Transactions on Knowledge Society. Sofia : Kowledge Society Institute. ISSN 1313-4787. Vol. 8, no. 2 (2015), p. 5-10.. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Ginevičius, Romualdas; Gedvilaitė, Dainora; Bruzgė, Šarūnas. Assessment of a country’s regional economic development on the basis of Estimation of a Single Process (ESP) method. Entrepreneurial business and economics review (EBER). International entrepreneurial orientation: theoretical perspective. Krakow : Cracow University of Economics. ISSN 2353-883X. Vol. 3, no. 2 (2015), p. 141-153.. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2014 - Ginevičius, Romualdas; Slavinskaitė, Neringa; Gedvilaitė, Dainora. Regional differentiation of revenues collected by local governments of Lithuania. Business, management and education. Vilnius : Technika. ISSN 2029-7491. T. 12, Nr. 2 (2014), p. 181-193.. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2016 - Ginevičius, Romualdas; Gedvilaitė, Dainora; Ginevičienė, Vanda Birutė. Švietimo įstaigų mokymo padalinių darbo kokybės kompleksinis vertinimas. Švietimo ekonomika ir politika: investicinė ir edukacinė patirtis. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2016. ISSN 2335-7061, p. 113-125.. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2016 - Ginevičius, Romualdas; Stasiukynas, Andrius; Gedvilaitė, Dainora. Complex assessment of the ecological development of the country’s regions. The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania. Vilnius : Technika, 2016. ISSN 2029-4441, p. 1-8.. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]