Agnė Vaiciukevičiūtė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2016 - Stankevičienė, Jelena; Vaiciukevičiūtė, Agnė. Value creation for stakeholders in higher education management. E&M Economics and Management. Liberec : Technická Univerzita v Liberci. ISSN 1212-3609. Vol. 19, iss. 1 (2016), p. 17-32.. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters duomenų bazėje Proceedings

2014 - Stankevičienė, Jelena; Vaiciukevičiūtė, Agnė. Conceptual strategy map implementation for higher education institution. The 8th international scientific conference "Business and Management 2014". Vilnius : Technika, 2014. ISSN 2029-4441, p. 709-716.. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]