Agnė Vaiciukevičiūtė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2016 - Stankevičienė Jelena; Vaiciukevičiūtė Agnė. Value creation for stakeholders in higher education management. E&M Economics and Management = E&M Ekonomie a management. Liberec: Technická Univerzita v Liberci. ISSN 1212-3609. Vol. 19, iss. 1 (2016), p. 17-32. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2010 - Meškauskaitė Aušra; Vaiciukevičiūtė Agnė. Apie vizualumus ir vizualias sąveikas. Filosofija. Sociologija. .. ISSN 0235-7186. T. 21, Nr. 1 (2010), p. 75-81. [M.kr.:08S] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters duomenų bazėje Proceedings

2014 - Stankevičienė Jelena; Vaiciukevičiūtė Agnė. Conceptual strategy map implementation for higher education institution. The 8th international scientific conference "Business and Management 2014" : selected papers. May 15-16, 2014. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576522, p. 709-716. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]