Renata Činčikaitė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2012 - Bruneckienė Jurgita; Činčikaitė, Renata; Kilijonienė Akvilė. The specifics of measurement the urban competitiveness at the national and international level. Inžinerinė ekonomika. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-2785. Vol. 23, no. 3, 2012, p. 256-270.. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2010 - Bruneckienė Jurgita; Guzavičius Andrius; Činčikaitė, Renata. Measurement of urban competitiveness in Lithuania. Inžinerinė ekonomika. Kaunas : Technologija.. ISSN 1392-2785. 2010, Nr. 5(21), p. 493-508.. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters duomenų bazėje Proceedings

2012 - Paliulis, Narimantas Kazimieras; Burkov Vladimir; Barkalov Sergej; Činčikaitė, Renata. Competitive urban development model. The 7th international scientific conference "Business and Management 2012". Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-4441, p. 904-912.. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2015 - Činčikaitė, Renata; Kurojedova Darja. Successful promotion of the brand in social networks: factor analysis. Прикладная информатика. Moscow : Moscow university for industry and finance "Synergy". ISSN 1429-7426. T. 10, no. 2(56) (2015), p. 15-26.. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2013 - Paliulis, Narimantas Kazimieras; Činčikaitė, Renata. Assessing competitiveness of Lithuanian cities. Ekonomika ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-6515. Vol. 18, no. 3 (2013), p. 490-500.. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2011 - Paliulis, Narimantas Kazimieras; Činčikaitė, Renata. Miesto konkurencingumo sąvokos ir jį lemiančių veiksnių analizė. Ekonomika ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-6515. 2011, Nr. 16, p. 258-265.. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Bruneckienė Jurgita; Činčikaitė Renata. Šalies regionų konkurencingumo vertinimas regionų konkurencingumo indeksu: tikslumo didinimo aspektas. Ekonomika ir vadyba. Kauno technologijos universitetas.. ISSN 1822-6515. 2009, Nr. 14, p. 700-708.. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2009 - Činčikaitė, Renata. Perspektyvūs produktai leidybos ir spaudos rinkoje. Mokslas- Lietuvos ateitis. Vilnius : Technika.. ISSN 2029-2341. T. 1, nr. 3 (2009), p. 13-16.. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2016 - Pabedinskaitė, Arnoldina Ona; Činčikaitė, Renata; Karlas, Arnoldas Teodoras. Оценка смарт городов. XIV international scientific conference "Management and engineering'16". Sofia : Technical University, 2016. ISSN 1310-3946, p. 273-283.. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2016 - Pabedinskaitė, Arnoldina Ona; Činčikaitė, Renata; Matulevičiūtė, Ieva. Качество вебсайта и особенности поведения эл-покупателя. XIV international scientific conference "Management and engineering'16". Sofia : Technical University, 2016. ISSN 1310-3946, p. 264-272.. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Pabedinskaitė, Arnoldina Ona; Činčikaitė, Renata. Особенности оценки конкурентоспособности города. XIII international scientific conference "Management and engineering'15, June 21-24, 2015, Sozopol, Bulgaria. Sofia : Technical University, 2015. ISSN 1310-3946, p. 475-483.. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2010 - Činčikaitė, Renata; Janeliūnienė, Rasma. Įmonių konkurencingumas žinių ekonomikos sąlygomis. Business, management and education 2010. Vilnius : VGTU Faculty of Business Management, 2010. ISSN 2029-7963, p. [1-9].. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2009 - Bruneckienė Jurgita; Činčikaitė Renata. Accuracy of the measurement of regional competitiveness. Ekonomika ir vadyba - 2009. Kaunas : Technologija, 2009. ISBN 9789955256625, p. 131-132.. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2008 - Pabedinskaitė Arnoldina Ona; Činčikaitė Renata. Modelling business management decisions. Nové trendy v manažmente. Trenčin : Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčine, 2008.. ISBN 9788080753702, p. 504-512.. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2010 - Činčikaitė, Renata. Konkurencingumo apibrėžimo analizė. Verslas XXI amžiuje. Vilnius : VGTU Verslo vadybos fakultetas, 2010., p. [1-6].. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2011 - Paliulis, Narimantas Kazimieras; Činčikaitė, Renata. Identification of main factors of urban competitiveness in Lithuania. 16th International Conference "Economics and Management" (ICEM), April, 27-29th 2011: program and reviewed abstract book. Brno : Brno University of Technology, 2011. ISBN 9788021442795, p. 87-88.. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2013 - Činčikaitė, Renata. Miestų konkurencingumo kompleksinis vertinimas remiantis darnios plėtros principais. Technika. ISSN 9786094576140, 135 p. :. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 9.643]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2016 - Pabedinskaitė Arnoldina Ona; Činčikaitė, Renata. Kiekybiniai modeliavimo metodai. Technika. ISSN 9786094579547, 168 p.. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 6.900]