Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Kamilė Taujanskaitė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino Technikos universitetas Vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis, įstaigų finansų valdymo specializacija (diplomas su pagyrimu) 2009
Vilniaus Gedimino Technikos universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis, finansų inžinerijos specializacija 2011
Vilniaus Gedimino Technikos universitetas Doktorantūros studijos, Ekonomika 04S 2016
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino Technikos universitetas Finansų inžinerijos katedros lektorė 2014--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Prodekanė 2016--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
Ekonomika, 04S Taujanskaitė Kamilė; Jurevičienė, Daiva. Asmeninių finansų valdymo ypatumai ekonominio nestabilumo sąlygomis. Mokslas – Lietuvos ateitis. Vilnius : Technika.. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 2 (2010), p. 104-111. 2010
Ekonomika, 04S Taujanskaitė, Kamilė. Namų ūkių finansinės elgsenos pokyčiai ekonominės krizės laikotarpiu Lietuvoje. Practice and research in private and public sector-11. Vilnius : MRU, 2011. ISSN 2029-7378, p. 215-223. 2011
Ekonomika, 04S Taujanskaitė, Kamilė; Milčius Eugenijus. Impact of financial crisis on Lithuanian households‘ ability to manage budgets. The 7th international scientific conference "Business and Management 2012". Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-4441, p. 233-240. 2012
Ekonomika, 04S Taujanskaitė, Kamilė; Milčius Eugenijus. Development and sustainability risks of Lithuanian consumer credit market. Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013". Amsterdam : Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. 2014, Vol. 110, p. 1185-1196. 2014
Ekonomika, 04S Taujanskaitė, Kamilė; Milčius Eugenijus. Management of household expenditure by using value decomposition technique. 1st International Conference on Business Management, July 2nd - 3rd, 2015, Valencia (Spain). Valencia : Universitat politècnica de València, 2015, p. [1-4]. 2015
Ekonomika, 04S Taujanskaitė, Kamilė; Milčius Eugenijus; Rutkauskas, Aleksandras Vytautas. Integrated cross-disciplinary approach to household expenditure management. Inžinerinė ekonomika. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-2785. Vol. 26, no. 5 (2015), p. 489-499. 2015
Ekonomika, 04S Jurevičienė, Daiva; Taujanskaitė, Kamilė; Sukačevskytė, Vytautė. Indirect factors affecting personal solvency: empirical analysis of Lithuanian consumer credit market. European scientific journal. Macedonia : European scientific institute. ISSN 1857-7881. Vol. 12, no. 1 (2016), p. 157-174. 2016
Ekonomika, 04S Taujanskaitė, Kamilė. Daktaro disertacija „Asmeninio vartojimo piniginių srautų formalizuoto valdymo sistema“ , 2016 m. 2016
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2010-02-28 13 - oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „VERSLAS XXI AMŽIUJE“. Pranešimo tema: „Asmeninių finansų valdymo ypatumai ekonominio nestabilumo sąlygomis“.
2011-05-30 1– oji tarptautinė mokslinė konferencija ‘Practice and Research In Private And Public Sector’2011”. Pranešimo tema: ‘The Changes in Household Financial Behaviour During Economic Crisis in Lithuania’.
2012-05-30 7 – oji tarptautinė mokslinė konferencija ‘Business and Management‘2012’. Pranešimo tema: ‘Impact of Financial Crisis on Lithuanian Households‘s ability to manage their Budgets‘.
2013-11-14 1 – oji tarptautinė mokslinė konferencija ‘Contemporary Issues in Business, Management and Education‘2013’. Pranešimo tema: ‘Development and Sustainability Risks of Lithuanian Consumer Credit Market‘.
2015-05-28 15 – oji tarptautinė mokslinė konferencija ‘Perspectives of Business and Entrepreneurship Development: Economic, Management, Finance and System Engineering from the Academic and Practitioners Views‘. Pranešimo tema: ‘Integrated Cross Disciplinary Approach to Household Expenditure Management‘. Brno, Čekija.
2015-07-02 1 – oji tarptautinė mokslinė konferencija ‘International Conference on Business Management’. Pranešimo tema: ‘Management of Household Expenditure by Using Value Decomposition Technique‘. Valencija, Ispanija.
2015-11-14 4 – oji tarptautinė mokslinė konferencija "Contemporary Issues in Business, management and Educartion'2015". Pranešimo tema: "Consumer Behavior of Bank Clients: Patterns and Influence on Performance of Commercial Banks".
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C2 C2 C2
vokiečių A2 A2 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Asmeninių finansų valdymas
Pirmosios pakopos Asmeninių finansų ekonomika
Pirmosios pakopos Finansinių teorijų raida
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Brno Technikos universitetas Čekija Dalyvavimas tarptautiniame ERASMUS IP (intensyvios programos) projekte: „Conducting Interdisciplinary Research in Cross-Cultural Environment“ 2014-2014
Heilbronn universitetas Vokietija Dalyvavimas tarptautiniame ERASMUS IP (intensyvios programos) projekte: „Female Endeavor and Social Entrepreneurship“. 2015-2015
ES Komisija (EK) ir ES Parlamentas (EP) Belgija Vizito Europos Sąjungos (ES) institucijose Briuselyje metu susipažinta su jų veikla, ES ir Lietuvai svarbių ekonominės politikos sprendimų priėmimo ypatumais, aptarta ir palyginta Lietuvos makroekonominė situacija kitų ES šalių kontekste, euro įvedimo aplinkybės, ateities perspektyvos ir galimos grėsmės. 2015-2015
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2015-2015 Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimo projektas (INOVEKS). Projekto vykdytojas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA), projektas finansuotas Europos regioninės plėtros ir Europos socialinio fondo lėšomis. Projekto tikslas: didinti aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį skatinant technologinių bei inovatyvių įmonių steigimąsi ir vystymąsi. Projekto metu teiktos ekspertinės konsultacijos finansavimo, paskolų gavimo klausimais.
Kita veikla
Nuo 2008 m. aktyviai domimasi moksliniais tyrimais asmeninių finansų valdymo srityje, atliekami moksliniai tyrimai susiję su namų ūkių ekonomika.